27 Ekim 2021 - 21 Rebiü'l-Evvel 1443 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûsuf Suresi 106. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemâ yu/minu ekśeruhum bi(A)llâhi illâ vehum muşrikûn(e)

Çoğu inanmaz da ona şirk koşar.

(Gafil ve cahil insanların) Onların çoğu ancak ortak koşarak (ve bir yönden mutlaka şirk katarak) Allah’a iman etmektedirler.

Ve insanların çoğu başka varlıklara da tanrısal nitelikler yakıştırmaksızın Allah'a inanmazlar.

İnsanların çoğu, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşarak gizli şirke düşüp başkalarını da otorite kabul ettikleri bir düzen içinde Allah'a sözde iman ediyorlar.

Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a iman etmezler.

Onların çoğu Allah'a iman etmezler de ancak şirk katıp-dururlar.

Onların çoğu, ancak Allah'a ortak koştukları halde, Allah'a iman etmezler.

Ve onların çoğu da, Allah’a ortak koşmadan inanmazlar.

Onların çoğu, Allah'a iman etmiyorlar, sadece şirk koşuyorlar.

Pek çokları onların Allaha inanmazlar, ancak, onlar eş koşarlar

Ve onların çoğu, başka varlıklara da tanrısal nitelikler yükleyerek Allah'a inanırlar (imanlarına şirk karıştırırlar). *

Ekserîsi Allâh’a şirk koşarlar îmân itmezler.

Onların çoğu, ortak koşmadan Allah'a inanmazlar.

Onların çoğu Allah’a ancak ortak koşarak inanırlar.[286]*

İnsanların çoğu, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşarak, Allah'ın dışında başkalarını da otorite kabul edip şirke bulaşarak Allah'a iman ediyorlar.*

Onların da çoğu, ortak koşmadan ALLAH'a inanmaz.

Onların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler (imanlarına az çok bir şirk karıştırırlar).

Onların ekserisi Allaha şirk koşmaksızın iyman etmez

Onların çoğu, şirk koşmadan¹ Allah'a inanmazlar. *

Onların çoğu Allaha îman etmez, ille Allaha ortak katanlardır onlar.

Hâlbuki onların çoğu, ancak müşrik kimseler olarak Allah'a îmân ederler. (Hem inanırlar, hem de şirk koşarlar).

İşte (bu körlüklerinden dolayı) onların çoğu, Allah’a eş koşarak inanırlar.

Onların pek çoğu Allah’a, başkalarını eş koşmadıkça inanmazlar.

Onların pek çoğu ancak şerik koşarak Allah/a inanırlar [²].*

Onların çoğu, ortak koşmadan Allah'a iman etmezler.

Ve onların çoğu, Allah’a inanmazlar. İçlerinden inananları varsa, onlar da arzu ve heveslerini yâhut uydurdukları birtakım düzmece ilâhları Allah’a ortak koşarlar.

Onların çoğu ancak müşrikler olarak Allah’a inanıyor.

Onların çoğu ancak ortak koşarak Allah’a iman ederler. [*]*

Onların pek çoğu, Allah’a şirk koşmadan¹ îman etmezler.*

Ve onların çoğu başka varlıklara da tanrısal nitelikler yakıştırmaksızın Allah'a inanmazlar.

Nitekim onların çoğu, inançlarına şirk bulaştırmadan Allah’a iman etmezler. 5/49, 6/82, 16/83

Nitekim onların çoğu, Allah’a, O’na ait nitelikleri başkalarına yakıştırmaksızın iman etmiyorlar.[1924]*

Ve ekserisi Allah Teâlâ'ya imân etmez ve onlar ancak müşriklerdir.

Onların ekserisi, şirk koşmaksızın Allah'a iman etmezler.

Onların çoğu, Allah'a ortak koşmadan inanmazlar.

Onların çoğu (araya bir aracı koyup)müşrik olmadan Allah’a güven duymazlar.

Onların çoğu, şirk katmadan Allah'a iman etmezler.

Onların çoğu, ortak koşmaksızın Allah'a inanmaz.

Onların çoğu şirke bulaşmış olmadan Allah'a iman etmez.

daħı inanmaz eyregi anlaruñ Tañrı’ya anlar ortaķ eyleyicilerken.

Daḫı īmān getürmez anlaruñ çoġı Tañrıya, illā anlar ki müşrikler‐iken.

Onların əksəriyyəti ancaq şərik qoşaraq Allaha inanarlar. (Allah təklikdə deyil, Ona qoşduqları şəriklər-bütlər və tanrılarla birlikdə ibadət edərlər).

And most of them believe not in Allah except that they attribute partners (unto Him).

And most of them believe not in Allah without associating (other as partners) with Him!(1789)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.