3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nâs Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kul e’ûżu birabbi-nnâs(i)

De ki: Sığınırım insanların Rabbine.

 De ki: “İnsanların Rabbine sığınırım,

Ey peygamber ve O'nun yolunda gidenler! Hepiniz şöyle söyleyerek dua edin: “Ben, insanların hayatlarının proğramını çizen, onların Rabbi Allah'a yalvarır, O'na sığınırım.

“Yaratan, yaşama kabiliyeti gücü ve varlıklara işleyiş düzeni veren, koruyan, kontrol eden insanların Rabbine sığınırım.” de.

De ki: "İnsanların Rabbine sığınırım.

De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.

(Ey Rasûlüm,) de ki: Sığınırım insanların Rabbine,

De ki: İnsanların sahip ve terbiyecisi olan,

1,2,3. De ki: Ben insanların Rabbine sığınırım. İnsanların yöneticisine. İnsanların ilâhına. [824]

[824] Nâs sûresi ve genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 465; 473.

1,2,3,4,5,6. Diyesin ki sen: «İnsan olsun, cin olsun, gönlü işkillendiren kaypakların şerrinden, insanların taptığına, insanların egemeni olana, insanların Tanrısına sığınırım ben»

De ki: “Ben insanların Rabbine sığınırım,

1-6. Di ki:" İnsanların kalblerine vesvese ilkâ iden vesvâs-ı şeytânın, cinlerin ve insânların şerrine karşu insânların rabbi, hükümdârı ve sâhibi olan rabbime sığınırım."

1,2,3,4,5,6. De ki: "İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Tanrısı, insanların Hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım."

1,2,3,4,5,6. De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.”

1-6. De ki: “Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine, insanların mâbuduna sığınırım!”

1, 2, 3, 4, 5, 6. De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!

De ki, "Sığınırım halkın Rabbine,"

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

De ki sığınırım Rabbına nâsın

(Habibim!) De ki: “İnsanların Rabbine sığınırım.

De ki: “İnsanların Rabb'ine sığınırım;

De ki: Sığınırım insanların Rabbine,

De ki: “Nâs'ın (insanların) Rabbine sığınırım!”

Deki “İnsanların Rabbine sığınırım.”

De ki: "Sığınırım insanların çalabına,

1, 6. De ki: İnsanların Rabbine, insanların mâliki ve padişahına, insanların mâbuduna; insanların kalbine vesvese verip zikr-i İlâhi/den geri giden müvesvisin, perilerden olsun, insanlardan olsun şerlerinden sığınırım [⁴].

[3] Medine'de nâzil olmuştur. (6) âyettir.[4] Felâk Sûresinde bedene verecek zarardan, Nâs Sûresinde ruha verecek zarardan Tanrı'ya sığınmak vardır. S... Devamı..

(Ey Peygamber!) De ki: “Sığınırım insanların Rabbine,”¹

1 Bu sûrenin 6 ayetinin sonu hep “s” harfiyle bitmektedir. Adeta fısıltı ve vesvese verenin çıkardığı sesi anımsatıyor. Burada da aliterasyon dediğimi... Devamı..

De ki: “İnsanların Rabbine sığınırım.”

(Mekke’de nazil olmuştur ve 6 ayettir. Nâs, insanlar demektir.)

Ey Müslüman! Dünyada ve âhirette kurtuluşa ulaşabilmek için Yaratıcıya nasıl yakarmanız gerektiğini öğretmek üzere, kendi benliğine ve tüm insanlığa seslenerek de ki:
Bakın, ey insanlar! Sığınırım ben; insanların Rabb’ine; onları besleyen, terbiye eden, yetiştiren, yöneten, yönlendiren ve koruyan Allah’a.

Mekke döneminin ilk yıllarında, Felak sûresinin hemen peşinden nazil olmuştur. Adını, ayetlerin sonunda tekrar edilen “en-Nâs: İnsanlar” kelimesinden ... Devamı..

De ki: -“Sığınırım İNSANLAR’ın rabbine;

De ki: " insanı çekip çevirene sığınıyorum, "

De ki; ben insanların Rabbine sığınırım. Rabbim insanları yaratmıştır. Onlara yol gösterir.

De ki: “İnsanların Rabbine sığınırım.

1,2,3. (Ey Muhammed!) De ki: “Ben, bütün insanların hem hâkimi, bütün insanların hem de ilâhı¹ olan tüm insanların Rabbine² sığınırım,”

1 İlâh: Lügatta, örtünmek, gizlenmek, alışmak ve kulluk anlamına gelir. Kendisine ibadet edilen, her şeyden çok sevilen, tazim ve tesbih edilen mutlak... Devamı..

DE Kİ: “Sığınırım ben insanların Rabbine,

De ki: Sığınırım ben Rabbine insanlığın. 23/97-98, 41/36

(EY muhatap!) De ki: “Sığınırım ben Rabbine insanlığın;

1-6. (Ey Muhammed) De ki: Gerek cinlerden, gerek insanlardan olsun;
İnsanların kalbine vesvese veren,
O sinsi şeytanın şerrinden; insanların Rabbine,
İnsanların Melik'ine;
İnsanların ilâh'ına (Allah'a) sığınırım.

Kur an; -kendine has bir özellik olarak, sonu ile evveli arasında ilişki olduğu için okuması bitirilemeyen, tekrar tekrar okunması gereken.. her okuyu... Devamı..

De ki: "İnsanların rabbine sığınırım,

De ki: «Nâsın Rabbine sığınırım.»

De ki: İnsanların Rabbine,

De ki: "Sığınırım ben, insanların Rabbine.

Di ki: "İnsânların rabbi olan Allâh ile isti'âze iderim"

De ki “Sığınırım insanların Sahibine,

De ki:-İnsanların Rabbine sığınırım.

De ki: Sığınırım insanların Rabbine,

De ki: "İnsanların Rabbine sığınırım!

1-3. eyit: śıġınurın ādemįler çalabı’sına ādemįler pādişāhı ādemįler Tañrı’sı

Eyit yā Muḥammed: Ṣıġınurın ādemīleri yaradan Tañrıya,

(Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram insanların Rəbbinə;

Say: I seek refuge in the Lord of mankind,

Say: I seek refuge(6307) with the Lord and Cherisher of Mankind,(6308)

6307 The previous Surah pointed to the necessity of seeking Allah's protection against external factors which might affect an individual. Here the nee... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.