16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Felâk Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kul e’ûżu birabbi-lfelak(i)

De ki: Sığınırım karanlığı yarıp ışıtan sabahın Rabbine.

(Bâzıları Mekkîdir demişlerdir. Bu sûreyle bundan sonraki son sûreye "Muavvezeteyn" denir. Bir Yahûdinin, Hz. Muhammed (s.a.a)'e büyü yaptığı, bir ipe... Devamı..

De ki: "Felak’ın (nurlu ve huzurlu sabahların) Rabbine (bütün mahlûkatını, yokluk karanlığından varlık aydınlığına çıkaran, zulüm ve zulmetten sonra İslami düzen onuruna ulaştıran sahibime) sığınırım.

Ey peygamber ve O'nun yolunda gidenler! Daima şöyle söyleyerek dua edin: “Ben, gecenin karanlıklarını yarıp sabahı ortaya çıkardığı gibi, bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm varlıkları ortaya çıkaran Rabbime sığınır, O'nun korumasını ister ve O'na yalvarırım.

“Bütün varlıkları yoktan yaratan, hak ile bâtılı ayırdedip hakkı ortaya koyan, sıkıntıyı gideren, tohumu çatlatan doğumu gerçekleştiren, aydınlığı getiren, kurtuluşa erdiren, yaşama kabiliyeti, gücü ve varlıklara işleyiş düzeni veren, koruyan, kontrol eden Rabbe sığınırım.”de.

De ki: "Sabahın Rabbine sığınırım.

De ki: Sabahın Rabbine sığınırım.

(Ey Rasûlüm,) de ki: Sığınırım sabahın Rabbine;

De Ki: Yaratıkları yokluk karanlığından varlık sabahına çıkaran, sahipleri olan Allah’a sığınırım.

De ki: Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım. [823]

[823] Felak sûresi ve genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 451; 461.

Diyesin ki sen: «Yaratığın şerrinden

De ki: “Ben (yokluk gecesini) yararak varlığı çıkaran felakın (şafağın aydınlığının) Rabbine sığınırım.”

“Şafağın aydınlığı” anlamındaki “Felak” terimi, genelde mecazî olarak bir belirsizlik döneminden sonra hakikatin tecellisini anlatır. Bu nedenle, “Şaf... Devamı..

1-5. Di ki: "Ben Allâh’ın yaratdığı mahlûkâtın, gafleten basan gicenin, düğümlerin üzerine efsûnla üfleyenlerin ve bize hased iden hasûdların şerlerine karşu şafak’ın hâliki olan Allâh’a sığınırım"

1,2,3,4,5. De ki: "Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, hased ettiği zaman hasedcilerin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım."

1,2,3,4,5. De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

De ki: “Sabahın rabbine sığınırım;

1, 2, 3, 4, 5. De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

De ki, "Şafağın Rabbine sığınırım."

De ki: "Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım,

Di ki: Sığınırım Rabbına o Felakın

(Resûlüm!) De ki: “Sabahın Rabbine sığınırım.

De ki: “Felek'ın¹ Rabb'ine sığınırım.

1- Felek, sözcük olarak “yarıp çıkaran” demektir. Bu yarılmayı karanlığı yaran aydınlıkla sınırlamak doğru değildir. Felek\ın Rabb\ı isim tamlaması o... Devamı..

De ki: Sabaahın Rabbine sığınırım,

De ki: “Felak'ın (sabahın) Rabbine sığınırım!”

De ki: Felakın (büyük patlamadan doğan ve yaratılan evrenin) Rabbine. *

(*) Felak, yokluktan yarılıp çıkan mahlûkattır." Buna göre "felak" kelimesi kâinatın yokluk alanından bir infilak/patlama ve bölme ile ilk meydana gel... Devamı..

Deki “Her şeyi yarıp çıkaran Rabbe sığınırım.”

De ki: "Sığınırım ben o yarıp yaratan çalaba,

1, 2. De ki: Yaratmış olduğu mahlûkatın şerrinden,

[1] Mekkî'dir, Tanrı'ya sığınmak hususunda nâzil olmuştur. (5) âyettir.

(Ey Peygamber!) De ki: “Karanlığı yarıp ortalığı aydınlatan tan vaktinin Rabbine sığınırım.”

De ki: “Ben, bütün yaratıkların rabbine sığınırım.”

(Mekke’de nazil olmuştur ve 5 ayettir. Felak, sabah manasına geldiği gibi yarmak manasına da gelir. Bundan sonra gelen Nâs suresiyle birlikte ikisine ... Devamı..

Ey Müslüman! Tehlikelerle dolu şu hayat yolculuğunda, insanlığa dünyada ve âhirette kurtuluş yolunu göstermek üzere de ki:
“Ben, felakın Rabb’ine sığınırım. Gönderdiği Kur’ân sayesinde inkâr ve cehâlet karanlıklarını paramparça eden, böylece aklımı ve gönlümü iman ve Kur’ân nuruyla aydınlatan yüce Rabb’imin benim için belirlediği kulluk sistemini bireysel ve toplumsal hayatıma egemen kılarak O’nun himayesi altına girerim. Bunun için:

Konu ve üslup bakımından birbirlerine oldukça benzeyen ve Hz. Peygamber tarafından “Muavvizeteyn: Allah’ın himayesine ulaştıran ikili” olarak adlandır... Devamı..

De ki: -“Sığınırım FELAK’ın / Yarıp Çıkaran’ın rabbine;

De ki: " Aydınlığın Sahib’ine sığınırım,

De ki; sığınırım karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe! Benim Rabbim gecenin karanlıklarını sabahın aydınlığına çıkardığı gibi bütün karanlıkları aydınlığa çıkarır. Sıkıntılar yaşayarak karanlığa düşebiliriz. Maddi manevi bocalamalar geçirebiliriz. Bazen aklımız, mantığımız, bizi bocalamalara itebilir. Yaşadığımız toplumda gerçekler unutulup yalanlar üzerine bir yaşam kurulabilir. Yalanlar insanların hayatını karanlıklara itebilir. Gerçeğin gerçeklerin aydınlığı insanları kuşatmayabilir. Bazı olayları anlamakta güçlük çekerek sıkıntılar yaşayabiliriz. Bütün bunlar hayatımızda karanlık köşeler oluşturur. İçimizi bir sıkıntı, bir huzursuzluk kaplar. Ancak bilirim ki Rabbim karanlıklardan aydınlığa insanları ulaştırır. Rabbime sığınırsam elbette ki Rabbim beni sıkıntılardan mutluluklara, karanlıklardan aydınlığa ulaştırır. O’nun karanlıkları yarıp insanları aydınlığa ulaştırması tıpkı gecenin sabaha erişmesi gibidir. Bilirim ki her sıkıntının her karanlığın bir sabahı vardır. Sabah geldiğinde aydınlık insanı kucaklar. Rabbim bunu her gün bana gösteriyor. Ve ben Rabbimin sonsuz gücüne, O’nun beni sevdiğine, beni koruyup gözettiğine inanır, O’na sığınırım. Bunaldığım her konuda Rabbimden yardım dilerim. O’nun bana gönderdiği bilgiler sıkıntılarımı çözer. Bana yol gösterir. Unuttuğum gerçekleri hatırlatır. Anlayamadığım olayların gerçeklerini öğretir. Ve ben öğrendiğim gerçeklerle sıkıntılarımdan kurtulurum. Her şeyin yaratıcısı, her şeyin sahibi olarak inandığım Rabbime olan inancımla hiçbir sorunun içinde kaybolmam. Her sıkıştığımda O’na başvurur, O’ndan yardım dilerim. Ve o benden hiçbir karşılık beklemeden bana yardım eder. Beni korur ve gözetir. Bana yol gösterir. Bunun için bir ücret ödemem gerekmez!

De ki: “(Şunların şerrinden) ağaran sabahın [*] Rabbine sığınırım:

Kur’an’da sadece bu ayette geçen [el-felak] kelimesi, “sabah ve sabahın aydınlığı”, “cehennemde kapalı bir yer”, “cehennemde bir ev, kuyu”, “bizzat ce... Devamı..

(Ey Muhammed!) De ki: “Ben karanlığı yarıp çıkan sabahın, Rabbine¹ sığınırım,”

1 Felâk: En esaslı mânâsı yarmak mefhumunu içeren bir kelime olması hasebiyle tıpkı fıtrat kelimesini andırır. Örfte, özellikle sabaha, yani sütûn şek... Devamı..

DE Kİ: “Sığınırım ben yükselen şafağın Rabbine, ¹

1 Felak (“şafağın aydınlığı” veya “yükselen şafak”) terimi, çoğunlukla mecazî olarak “bir belirsizlik [dönemin]den sonra hakikatin ortaya çıkışı”nı an... Devamı..

De ki: Sığınırım ben karanlığı yarıp ortaya çıkan aydınlığın Rabbine. 2/257, 9/32

(EY muhatap!) De ki:[⁵⁹⁴⁰] “Sığınırım ben[⁵⁹⁴¹] (yokluk gecesini) yararak varlığı çıkaran sabahın Rabbine:

[5940] İbn Mes’ud’un rivayetine göre Rasulullah şöyle buyurmuştur: “Bana “de ki” denildi, ben de size “Deyiniz ki” diyorum”. Bu, Kur’an kıraatına deği... Devamı..

1-5. (Ey Muhammed) De ki: Ben, yarattığı şeylerin şerrinden;
Karardığı, çöktüğü zaman, gecenin şerrinden;
Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden;
Ve haset ettiği zaman, hasetçinin şerrinden,
Ağaran sabahın Rabbine sığınırım.

(Allah Teâlâ duayı emretmiş, Kur’an'da ve Resulünün diliyle en güzel duaları öğretmiş ve nihayet bu son iki Felak ve Nas surelerinde de, bütün şerlerd... Devamı..

De ki: Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran rabbe sığınırım,

De ki: «Felâkın (yaratılıp vücuda getirilmiş olan şeylerin) Rabbine sığınırım.»

De ki: Sabahın Rabbine sığınırım:

De ki: Sığınırım ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe;

Di ki: "Sabâhın rabbi olan Allâh'a sığınırm"

De ki “Sığınırım, bölerek yaratmanın[*] sahibine!

[*] Felak; bölünme suretiyle yaratılan demektir. Bu, Allah'ın yaratma kuralıdır. Türkçe'de karşılığını bulamadığımız için "yarılan" diye tercüme ettik... Devamı..

De ki:-Mahlukatın Rabbine sığınırım.

De ki: Sığınırım sabahın Rabbine,

De ki: "Yarılan karanlıktan çıkan sabahın Rabbine/yarılışlardan fışkıran oluşun Rabbine sığınırım!

1-2. eyit: śıġınurın śuḥlı çalabı’sına şerrinden anuñ kim yarattı.

Eyit yā Muḥammed: Ṣıġınurın ṣabāḥı yaradan Tañrıya,

(Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram sübhün Rəbbinə!

Say: I seek refuge in the Lord of Daybreak

Say: I seek refuge(6301) with the Lord of the Dawn(6302)

6301 In Allah's created world, there are all kinds of forces and counterforces, especially those put in motion by beings who have been endowed with so... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.