16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İhlâs Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kul huva(A)llâhu ehad(un)

De ki: O Allah, birdir.

(Ey Resulüm, "Allah’ın nasıl bir varlık olduğunu bize açıkla" diyenlere) De ki: "O Allah, birdir. (Eşi, dengi, benzeri, şeriki, yardım edicisi, ihtiyaç hissettiği, öncesi, ölmesi, acizliği, eksikliği, bilgi yetersizliği ve beceriksizliği asla bulunmayan tek ve gerçek İlahtır.)"

Ey mü'min ve müslüman olduğunu söyleyen kimseler! Her zaman şu gerçeği söyleyin; Kendisine kulluğa çağrıldığınız Allah, ikincisi düşünülemeyen tektir.

“O'dur, O. Allah'tır, Allah. Tektir, Tek.” de.

De ki: "O Allah tektir.

De ki: O Allah, birdir.

(Ey Rasûlüm, Allah'ın nasıl bir varlık olduğunu bize açıkla diyen o Kureyş'e) de ki: O, Allah'dır, birdir (eşi ortağı yoktur).

De ki: O Allah, birliğiyle beraber her yerde hazır ve nazırdır.

1,2. De ki: Allah tektir. Varlığını sürdürmek için hiçbir şeye muhtaç değildir, herkes O'na muhtaçtır. [821]

[821] İhlâs sûresi ve genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 439; 447.

Diyesin ki: «O, bir olan Allahtır!

De ki: O Allah tektir.

Di ki: "Allâh birdir,

De ki: O Allah bir tektir.

De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”

De ki: “O, Allah’tır, tektir.

1, 2, 3, 4. De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.

 Samed, hiçbir şeye muhtaç olmayan, aksine her şey kendisine muhtaç olan demektir.

De ki, "O ALLAH bir tektir."

De ki; O Allah bir tektir.

De, o: Allah tek bir (ehad) dir

(Habibim!) De ki: “O Allah, tektir.

De ki: “O Allah¹ ehadır.”²

1- Allah, Allah\ın özel ismidir. Allah sözcüğü, isim olarak Allah\ın dışında başka hiçbir şey için kullanılamaz. Başka dillere bu ismin dışında başka ... Devamı..

De ki: O Allahdır, bir tekdir,

De ki: “O Allah, Ehad'dir (birdir)!”(1)

(1)Burada zikredilen sıfatlara ihlâs ile îmân eden bir kimsenin, cehennemden kurtulacağı rivâyet olunduğundan, bu sûreye de aynı isim verilmiştir. (Râ... Devamı..

De ki: O Allah tektir. *

(*) Allah, Allah’ın özel ismidir. Allah sözcüğü, isim olarak Allah’ın dışında başka hiçbir şey için kullanılamaz… Dilbilimcilere göre herhangi bir isi... Devamı..

Deki “O Allah’dır, tektir.”

De ki: " O, bir tek olan Allah’tır.

De ki: O Allah birdir,

[6] Mekke'de nâzil olmuş, (4) âyettir. Tevhid-i ilmi'yi beyan İçin nâzil olmuştur.

(Ey Peygamber!), De ki: “O Allah Bir’dir.”¹

1 Ahad: Allah’ın Bir olduğunu ifade eden ismidir. Bu sûrede, hem lafzî hem de nassî manayı birlikte ifade edecek olursak sûrenin İslam dininin inancın... Devamı..

De ki: O Allah birdir.

(Mekke’de nazil olmuştur ve 4 ayettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamınadır. İslâm’... Devamı..

Ey Müslüman! Hak dinin temeli olan tevhid inancını tüm insanlığa bildirmek üzerede ki: “O Allah’tır, birdir. Kâinatın her zerresinde sonsuz ilim, kudret ve merhametinin tecellîlerini görüp durduğunuz, bu yüzden varlığını öteden beri zaten bildiğiniz, fakat sıfatları konusunda her zaman yanılgıya düştüğünüz OYüce Yaratıcı; eşi-benzeri ve ortağı olmayan, olması da düşünülemeyen Allah bir tek rabdir, ilâhtır.

Mekke döneminin ilk yıllarında gönderilen bu sûre, adı kelime olarak ayetlerinde geçmeyen üç sûreden biridir. İhlâs; dini bâtıl inanç ve hurâfelerden,... Devamı..

De ki: -“Bir tek’tir O Allah!

De ki: " Allah, birdir.

De ki; “Hakkında değişik şeyler söylediğiniz yaratıcı Allah’tır, bir tanedir! Buna rağmen sizler yeryüzü ve gökyüzündeki bütün varlıkların yaratıcısına farklı isimler yakıştırıp duruyorsunuz. İnsanların isim yakıştırması gerekmez. Muhakkak ki yeryüzünün gökyüzünün sahibi bütün varlıkların yaratıcının adı Allah’tır. Allah’tan başka yaratıcı yoktur. Bir tanedir. Her toplum kendine göre isimler bulsa da, insanlar kendilerine göre tanımlamalar yapsa da yaratıcının adı Allah’tır. Bunlar size gönderilen vahiyle bildirilmiştir.”

De ki: [*] “O, Allah’tır; tektir.

Benzer mesajlar: Bakara 2:255; Âl-i İmrân 3:2, 26-27; En‘âm 6:101-103; Nûr 24:35; Şûrâ 42:11; Haşr 59:22-24.

(Ey Muhammed!) De ki; “O Allah¹ daima tektir.”²

1 Yani; “O benim bahsettiğim Allah, O herkesin bildiği Allah, O her şeyi yaratan Allah” demektir.2 Ehad (أَحَدٌ): “Zatında adet kabul etmeyen, hiç iki... Devamı..

DE Kİ: “O, Tek Allah’tır:

De ki: O Allah’tır ve tektir. 2/163, 16/51

(EY muhatab!) De ki: O Allah’tır;[⁵⁹³³] eşsiz-benzersiz bir tek’tir.[⁵⁹³⁴]

[5933] Zımnen: Sadece Allah’ın mahiyeti hüviyetinin aynıdır, O’ndan gayrisinin mahiyeti ile hüviyeti farklıdır. O’nun hakkı kulluk edilmeye lâyık tek ... Devamı..

(Ey Muhammed) De ki: O, Allah bir dir!

(Tekdir. O’nun zâtının ve sıfatlarının ehadiyyeti karşısında, bizim duyduğumuz, bildiğimiz ve düşündüğümüz çoklukların, adetlerin hiçbiri -ne cevherle... Devamı..

De ki: O Allâh birdir.

De ki: «O Allah birdir.»

De ki: O, Allah'tır, gerçek İlahtır ve Birdir.

De ki: O Allah birdir.

Di ki: "Allâh birdir"

De ki: "ilâh[*] Allah’tır! O, bir tektir.

[*] Buradaki هُو zihinlerdeki ilah'ı göstermektedir. "Sizin ilâhınız, bir tek ilâhtır. Ondan başka ilâh yoktur. İyiliği sonsuz, ikramı boldur." (Bakar... Devamı..

De ki:-O Allah birdir.

De ki: O Allah birdir.

De ki: O, Allah'tır; Ahad'dır, tektir!

eyit: ol Tañrı birdür.

Eyit yā Muḥammed: Ol Allāh birdür.

(Ya Peyğəmbər! Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən soruşan müşriklərə) de: “(Mənim Rəbbim olan) O Allah birdir (heç bir şəriki yoxdur);

Say: He is Allah, the One!

Say: He is Allah,(6296) the One and Only;(6297)

6296 The nature of Allah is here indicated to us in a few words, such as we can understand. The qualities of Allah are described in numerous places el... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.