26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tebbet Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Tebbet yedâ ebî lehebin vetebb(e)

Elleri kuruyasıca AbuLeheb ve kendi, kurudu da.

Ebu-Leheb, Hz. Muhammed (s.a.a)'in amcasıdır ve Müslümanlığın en büyük düşmanlarından biridir.

 (Hz. Peygamberin kâfir ve zalim olan amcası) Ebu Leheb’in iki eli (ekonomik ve siyasi güçleri) de kurusun ve zaten kurudu (ve Allah’ın kahrından kurtulamadı.)

Ebû Leheb'in elleri kırılıp kahrolsun. Bütün imkanları yok olup, helak olsun, zaten kendisine yazık etti, kahrolup gitti, yok oldu ya!…

Kurusun,helak olsun,hüsrana uğrasın
Elleri, güçleri ve imkânları, (gayr-i meşru) düzenleri
Ebu Leheb'in, Ebû Lehebler'in
Kendileri de helak olsun

bk. el-Câmi’ li-Ahkâmi’l-Kur’ân, 20/234-243.

Ebu Leheb'in iki eli kurusun ve (zaten) kurudu da.

1.Ayetlerinden zahiri olarak da anlaşıldığı üzere bu sure Ebu Leheb ve karısı Ummu Cemil hakkında indirilmiştir. Ebu Leheb, Resulullah (a.s.)`ın amcas... Devamı..

Ebu Leheb'in iki eli kurusun; kurudu ya.

Elleri kurusun, Ebû Leheb'in... Zaten kurudu, mahvoldu o... (Çünkü kendisini, peygamber imana davet ettiği zaman, Allah'ın peygamberine beddua etmişti o.)

Ebu Leheb’in elleri kurusun ki kurudu da.

Ebû Leheb'in sosyal gücü de kahrolsun, kendisi de kahrolsun! [819][820]

[819] Tebbet sûresi ve genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 427; 435.[820] Ebû Leheb’in bazı özellikleri ve sonu hakkında bilgi için ... Devamı..

Elleri kurusun Ebi Leheb'in; kendisi de yok olsun!

Ebu Leheb'in çifte gücü kahrolsun. Zaten kahroldu-kahrolacak!

Ayette geçen “Ebu Leheb’in çifte gücü” nden, bir sonraki ayette de görüldüğü gibi onun dünyalık serveti, malı ve parası kastedilmektedir. “Yed” kelime... Devamı..

Ebî Leheb’in eli helâk olsun, kendi de mahv olsun.

Ebu Leheb'in elleri kurusun; kurudu da!

Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu.

Ebû Leheb’in elleri kurusun! Kurudu zaten.

1, 2, 3, 4, 5. Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da (ateşe girecek).

Ateş kürükleyenin elleri kahrolsun, zaten kendisi kahroldu.

Arapça'daki "ebu leheb" ifadesi, alev babası, ateş sahibi, ateşçi olarak da çevirilebilir Türkçe'ye. Bu tanımın, Muhammed'in amcası Abd ul-Uzza Ibn Eb... Devamı..

Ebu Leheb'in elleri kurusun (yok olsun o), zaten yok oldu ya.

Yuh oldu iki eli Ebu Lehebin, kendi de yuh

Ebû Leheb’in *iki eli kurusun, kurudu da!

* Arapçada “İki eli kurusun” tabiri, hüsrana uğrasın manasında bir bedduadır. “Kurudu da” yani Ebû Leheb hüsrana uğradı/kaybetti manasındadır.... Devamı..

Ebû Leheb'in iki eli¹ kurudu². Ve kendisi de yok oldu³.

1- Gücü, malı mülkü, imkânı. 2- Yok oldu. 3- Kur\an, anlatım üslubu olarak, ileride olacak bir şeyin, kesinlikle olacağını vurgulamak için gelecek... Devamı..

«Ebû Leheb» in iki eli kurusun. (Kendisi de) kurudu (helak oldu ya).

Ebû Leheb'in iki eli kurusun(2); kurudu da!

(2)Bu sûreye isim olan “Tebbet” kelimesi, “Kurusun!” meâlinde bir bedduâdır. (Kurtubî, c. 10/20, 235-236)

Ebi Leheb’in iki eli de kurusun ve kurudu.

Ebu Leheb’in ellleri kırılsın, kendi de yok olsun.

Ebu Leheb/in iki eli kurusun, kendisi de kurudu gitti [⁴].

[3] Mekke'de nâzil olmuş, (5) âyettir. Ebu Leheb'in Peygamberimize «Hay kuruyası» demesi üzerine nâzil olmuştur. [4] Veya oğlu da kurusun.

Ebu Leheb’in¹ elleri kurusun, kurudu da²

1 Ebu Leheb, aslında sıfattır. “Ateş Babası” demektir. Asıl adı Abdu’l-Uzza’dır. Hz. Peygamber’in öz amcasıdır. Ona Ateş Babası demelerinin sebebi, kı... Devamı..

Ebu Leheb'in iki eli kurusun ve zaten kurudu da.

(Tebbet, “kurusun” manasına bedduadır. Ebu Leheb hakkında inmiştir. Zira o, eziyet etmek kastıyla Resulullah’ın yoluna gizlice diken koymuş, bu işte k... Devamı..

Ebu Leheb’in elleri kırılsın ve kendisi kahrolup gitsin; zaten kopkoyu bir inkâr bataklığına saplanarak kahroldu ya!

Mekke döneminin henüz başlarında, Fâtiha sûresinden sonra indirilmiştir. İlk nazil olan sûreler arasında yer almaktadır. Adını, son kelimesi olan ve “... Devamı..

Ebu LEHEB’in elleri kurusun; zaten kurudu da!

Ocağı sönesice Ebûleheb! Zaten söndü sönecek.

Ebu Leheb’in elleri kurusun! O bütün gücüyle ayetlerimizin toplumda açıklanmasına engel oluyor. Ellerini her yere uzatıyor. Zannediyor ki yaptıklarıyla ayetlerimizin önüne geçecek. Düşmanlıkta inkâr edenlerle el ele oluyor. Seninle akrabalık bağlarını kesiyor. Gece gündüz aleyhimize çalışıyor. Başına geleceklerin farkında değil. Onun elleriyle dokunduğu her destek yıkılıp kuruyacak! Artık hüküm verilmiştir. Onun elleriyle verdiği destek kurumuş, elleriyle kazandıkları güç bitmiştir. Henüz bunun farkında değil. Yakında sonlarının nasıl geleceğini görecek. Ayetlerimize düşmanlık için inkâr edenlerin elebaşlarıyla el ele verenler bilsinler ki asla başaramayacaklar. O elleri ile çaba sarf ederek, bize karşı birleşen, bize düşman olanlara yardım etmiş, onlara güç vermişti. Bu yüzden biz de O’na cehennem ateşi hazırladık

Ebu Leheb’in [*] iki eli (malı ve kazancı) kurusun (kahrolsun), kendisi de!

Asıl adı Abdülüzzâ olan Ebu Leheb’in adının söylenmemesinin sebebi, mesajı evrensele taşımaktır. Onun izinden gidenler de onun gibi elbette kahrolacak... Devamı..

Ebû Leheb¹ (elleri kırılıp) helâk olsun,² zâten helâk oldu da.

1 Ebû Leheb: Adı Abd’ül-Uzza b. Abdulmuttalib’tir. Küfründeki ısrarından dolayı kendisine; “alev babası” anlamındaki “Ebû Leheb” lâkabı takılmıştır. K... Devamı..

KAHROLSUN o parlak yüzlünün iki eli, ¹ ve kahrolsun kendisi!

1 Hz. Peygamberin amcasının gerçek adı, Abdül‘uzzâ idi. Ama halk arasında, daha çok parlak yüzünde ifadesini bulan güzelliğinden dolayı Ebû Leheb (laf... Devamı..

Kahrolsun Ebu Leheb’in iki gücü; zaten kahroldu ya. 63/9, 92/11

KAHROLSUN Ebu Leheb’in çifte gücü,[⁵⁹²⁶] zaten kendisi[⁵⁹²⁷] de kahroldu-kahrolacak!

[5926] Lafzen: “iki eli”. Bir sonraki âyette yer alan mal ve kazanca delâlet eder. “Ebu Leheb kahrolsun” yerine böyle denilmesinin altında ilâhî şefka... Devamı..

(İslam dininin yayılmasına engel olmak için fitne ve fesat ateşini alevlendiren) Ebu Leheb'in iki eli de kurusun -yok olsun- (nitekim) kurudu. (Kendisi de helâk oldu.)

Ebû Leheb’in elleri kurusun ve kurudu da.

Ebû Leheb'in iki eli helâk oldu, kendisi de hüsrâna uğradı.

Kurusun Ebû Leheb'in elleri. Zaten de kurudu!

Ebuleheb'in iki eli kurusun (yok olsun o); zaten yok oldu ya.

Ebî Leheb'in elleri helâk olsun ve kendi de kahr olsun.

Ebu Leheb’in elleri kurusun, zaten kendisi bile kurudu[*]!

[*] "kendisi bile kurudu" ifadesi bu sure indiğinde Ebu Leheb'in çoktan ölmüş olduğunu gösterir. Tevbe kapısı ölen kadar açık olduğu için eşi de ölmüş... Devamı..

Elleri kurusun Ebu Leheb'in, kurudu ya.

Ebu Leheb'in iki eli de helâk olsun—nitekim oldu da.

Elleri kurusun Ebu Leheb'in; zaten kurudu ya!

helāk olsun ebū leheb’üñ iki eli! daħı helāk oldı.

Helāk olsun iki eli Ebī Lehebüñ. Taḥḳīḳ ol helāk oldı.

Əbu Ləhəbin əlləri qurusun, qurudu da! (Və ya: Əbu Ləhəbin əlləri qurusun, o ölsün!)

The power of Abu Lahab will perish, and he will perish.

Perish the hands of the Father of Flame!(6294) Perish he!

6294 Abu Lahab: "Father of Flame", was the nickname of an uncle of the Prophet, from his fiery hot temper and his ruddy complexion. He was one of the ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.