6 Aralık 2020 - 20 Rebiü'l-Ahir 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nasr Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fesebbih bihamdi rabbike vestaġfirh(u)(c) innehu kâne tevvâbâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Hemen Rabbini hamd ile tesbih et (çünkü zafer Allah’tandır) ve O'ndan mağfiret dile (çünkü cihad ve itaat konusunda eksikleriniz vardır ve zaferi kendinizden bilme gafletinden Allah’a sığınmalıdır) . Şüphesiz O, (istiğfarı çokça kabul buyuran) Tevvab olandır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Artık, Rabbine hamd ederek tenzih et onu ve yarlıganma dile ondan; şüphe yok ki o, bütün tövbeleri kabul eder.

Abdullah Parlıyan Meali

hemen Rabbine yönel, O'nu eksiksiz övgülerle överek tesbih et ve kendisini her türlü yakıştırmalardan uzak ve mukaddes bil, O'nun şanını yücelt, O'ndan bağışlanmanı ve affedilmeni iste. Çünkü gerçekten O, kendisine tevbe ile yönelenleri her zaman bağışlayıp affedendir

Ahmet Tekin Meali

Rabbini överek tesbihe, zikre devam et. Kendin ve sana tâbi olan mü'minler için O'ndan koruma kalkanına alınma bağışlanma dile. O, insanları tevbeye, itaate sevkeden, tevbeleri kabul edendir.

Ahmet Varol Meali

Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile. Şüphesiz O tevbeleri kabul edendir.

Ali Bulaç Meali

Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Artık Rabbini hamd ile tesbih et, (Allah'a hamd ederek Sübhanellah de, yahud Allah için namaz kıl) ve O'ndan mağfiret dile. Muhakkak ki O, Tevvâb'dır = tevbeleri kabu edendir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Rabbini hamd ve tesbih et (O’nun mükemmelliğini ve münezzehiyetini an!) O’ndan bağışlanma dile. (Bu fütuhatı, kendinden bilme. O’na yönel.) O, gerçekten O’na yönelenleri kabul edendir.(*)*

Bayraktar Bayraklı Meali

Rabbini överek O'nu tesbih et ve O'ndan af dile! Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.

Besim Atalay Meali

İmdi, Tanrını öğerek tespih et, hem O'ndan bağış umun, O'dur ancak bağışlayan

Cemal Külünkoğlu Meali

Rabbinin sınırsız şanını yücelt! O'na hamd et ve O'ndan bağışlanma dile! Zira O, her zaman tevbe eden kullarını bağışlayandır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

1,2,3. Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip, insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbih et; O'ndan bağışlama dile, çünkü O, tevbeleri daima kabul edendir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

1,2,3. Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O’ndan bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.

Diyanet Vakfı Meali

1, 2, 3. Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

Edip Yüksel Meali

Rabbini överek yücelt ve ondan bağışlanma dile. O, tevbeleri sürekli kabul edendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Rabbini öğerek tesbih et, O'ndan bağışlanmanı dile, çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Artık tesbîh et Rabbına hamdiyle ve mağfiretini dile, muhakkak ki o bir tevvab bulunuyor

Erhan Aktaş Meali

O zaman, Rabb'ini hamd¹ ile tesbih² et. Ve O'ndan mağfiret³ dile. Kuşkusuz O, tevbeleri kabul edendir.*

Hasan Basri Çantay Meali

hemen Rabbini, hamd ile, tesbîh (ve tenzîh) et. Onun yarlığamasını iste. Şübhesiz ki O, tevbeleri çok kabul edendir.

Hayrat Neşriyat Meali

Artık Rabbine hamd ile tesbîh et ve O'ndan mağfiret dile! Çünki O, Tevvâb(tevbeleri çok kabûl eden)dir.(1)*

İlyas Yorulmaz Meali

Rabbini överek bütün noksanlıklardan arındır. O
dan bağışlanmanı dile. Zira O, tövbe eden kullarına ceza vermekten vazgeçendir.

İsmail Hakkı İzmirli

Artık Rabbini överek tenzih et. Ondan yarlıganmak dile, Allah tövbeleri kabul edip günahları bağışlayan Zât/tır.

Kadri Çelik Meali

Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

Mahmut Kısa Meali

İşte o zaman, sakın övüneyim, gurura kapılayım deme; çünkü asıl zor imtihân o zaman başlamış demektir. O an, şeytanın seni fitneye düşürebileceği en zayıf anın olacaktır. O hâlde, bu büyük başarının senin marifetin değil, Allah’ın sana bir lütfu olduğu bilinciyle Rabb’ini hem kalbinle, hem de söz ve davranışlarınla överek, anıp yücelterek veO’nun buyruklarını, hükümlerini dâimâ yüreğinde ve gündeminde canlı tutarak, en içten duâ ve yakarışlarla hamd ile tesbih et ve ne kadar iyilik yapmış olursan ol, yine de kendini kusursuz, mükemmel görme; daha iyiye, daha güzele ulaşabilmek için gayret göster; bunun için, dâimâ O’ndan bağışlanma dile. Hiç kuşkusuz O, her zaman Kendisine yönelenleri rahmetiyle kucaklayan vetövbeleri kabul edendir.

Mehmet Türk Meali

Sen (sadece) Rabbini hamd ile (sürekli olarak) an ve Ondan bağışlanma dile.1 Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. *

Muhammed Esed Meali

Rabbinin sınırsız şanını yücelt, O'na hamdet ve O'ndan mağfiret dile: çünkü O, her zaman tevbeleri kabul edendir. 2

Mustafa Çavdar Meali

Hamd/övgü ile tespih et, Rabbinden af dile. O’dur tövbeleri kabul eden kendisine tövbe edildiğinde. 18/1, 40/55, 59/22...24, 9/104

Mustafa İslamoğlu Meali

Artık durma, tesbih et Rabbini hamd ile birlikte[5923] ve O’ndan bağışlanma dile;[5924] zira O, tüm içten tevbeleri kabul edendir![5925]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Artık Rabbine hamdederek tesbihte bulun ve O'ndan mağfiret dile. Şüphe yok ki O, tevbeleri çok kabul edici olmuştur.

Suat Yıldırım Meali

Rabbine hamd ile tesbih et ve O'ndan af dile. Çünkü O tevvabdır, tövbeleri çok kabul eder. *

Süleyman Ateş Meali

Rabbini överek tesbih et, O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeyi kabul edendir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Her şeyi güzel yapmasından dolayı Rabbine yönel ve bağışlanma dile! O, tevbe edeni kabul eder.

Şaban Piriş Meali

Hemen, hamd ederek Rabbini tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile. Şüphesiz O, çok bağışlayıcıdır.

Ümit Şimşek Meali

Rabbini hamd ile tesbih et ve Ondan bağışlanma iste. Çünkü O tevbeleri çok kabul edicidir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Tespih et Rabbini O'na hamd ile! Ve O'ndan af dile! Çünkü O, Tevvâb'dır, günahları affeder sınırsız bir şekilde.

Bunyadov-Memmedeliyev

Rəbbini həmd-səna ilə təqdis et (Onu bütün naqis sifətlərdən uzaq tutub pak bil, “Sübhanəkə Allahümmə və bihəmdikə” kəlməsini de) və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, tövbələri qəbul edəndir!

M. Pickthall (English)

Then hymn the praises of thy Lord, and seek forgiveness of Him. Lo! He is ever ready to show mercy.

Yusuf Ali (English)

Celebrate the praises of thy Lord, and pray for His Forgiveness:(6293) For He is Oft-Returning (in Grace and Mercy).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.