3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nasr Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İżâ câ-e nasru(A)llâhi vel-feth(u)

Allah'ın yardımı ve fetih, gelip çattı mı.

Fetihten maksat, Mekke fethidir.

 Allah’ın yardımı (ile zafer) ve fetih geldiği zaman (ki Allah’ın va’adi Hakk’tır.)

Allah'ın vaadettiği yardım, fetih ve kesin zafer gerçekleştiğinde

Sana ve müslümanlara Allah'ın yardımı gerçekleşip, insanların gönülleri, ülkelerin kapıları İslâm'a, ebedî yurdun kapısı sana açılırken Rabbini tesbihe, zikre devam et.

Allah'ın yardımı ve fetih geldiği,

Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman,

(Ey Rasûlüm, düşmanlar üzerine) Allah'ın zaferi ve Mekke'nin fethi gelib de;

Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman,

Allah'ın yardımı ve zaferi geldiğinde. [818]

[818] Nasr sûresi ve genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 413; 423.

Allahın yardımıyla, fetih de geldiğinde

(Ey Peygamber!) Allah'ın (vadettiği) zafer ve fetih (Mekke'nin fethi) gerçekleştiği zaman,

1,2. Allâh’ın nusretiyle fetih müyesser oldığı vakit insânların fevc fevc gelüb Allâh’ın dînini kabûl ve hak dînine dehâlet itdiklerini görirsin.

1,2,3. Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip, insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbih et; O'ndan bağışlama dile, çünkü O, tevbeleri daima kabul edendir.

1,2,3. Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O’ndan bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.

Allah’ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde;

1, 2, 3. Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

ALLAH'ın yardımı ve zafer geldiği zaman,

1-3 Ondokuz Arapça kelimeden oluşan bu Sure'nin ilk ayeti 19 harften oluşur. Bak 48:28.

Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,

Gelip de Allahın nusreti ve feth

Allah’ın (vadettiği) yardımı ve fetih gerçekleştiği zaman,

Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman,

Allahın nusreti ve fetih gelince,

Allah'ın nasr'ı (yardımı) ve fetih geldiği zaman!

Allah’ın yardımı ve zaferi geldiğinde,

Allah’ın yardımı erişince, başarı elde edilince,

Allah/ın yardımı gelip Mekke fethi müyesser olunca,

[2] Medine'de nâzil olmuş, (3) âyettir.

(Ey Peygamber!) Allah’ın yardımı² ve fetih³ geldiği zaman,

2 Krş. Âl-i İmrân, 3/126 3 Mekke Fethi’nin müjdesi olarak değerlendirilir. Krş. Fetih, 48/1

Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman.

(Nasr, yardım demektir. Surede Allah’ın Hz. Peygamber’e yardım ederek fetihlere kavuşturduğu ifade edildiği için bu adı almıştır. Bu sure, Medine’de n... Devamı..

Ey Peygamber! Çetin mücâdeleler, meşakkatler sonucunda, Allah’ın yardımı gelip de, kâfirlere karşı kesin zafer gerçekleştiği,

Hz. Peygamber’e vefâtından birkaç ay önce gönderilen ve dünyadaki elçilik görevinin başarıyla tamamlandığını —dolayısıyla, Rabb’ine kavuşma vaktinin a... Devamı..

Allah’ın YARDIM’ı ve Fetih geldiği zaman,

Resulüm! Bir gün Allah’ın da yardımıyla Fetih nasip olur da,

Allah’ın yolunda yaptığın mücadelede Allah’ın yardımı, Allah’ın fethi geldiği zaman,

Allah’ın yardımı ve zafer geldiğinde,

1,2. (Ey Muhammed!) Sana Allah’ın yardımı ve fetih¹ gelecek ve sen insanların Allah’ın dinine dalga dalga girmeye başladıklarını göreceksin. ²

1 Buradaki yardım, Müslümanların Kureyş’e veya Araplara galip gelmesi, fetih de Mekke ve Kâbe’nin fethidir. Yardım, fethe sebep olduğu için fethe atfe... Devamı..

ALLAH’ın yardımı ve zafer geldiğinde,

Allah’ın zafer vaadi ve fetih gerçekleştiğinde. 10/103, 40/51

ALLAH’IN zafer garantili yardımı[⁵⁹²⁰] ve Fetih geldiğinde,[⁵⁹²¹]

[5920] Özellikle nasr sıradan bir yardımı değil “zafer garantili yardımı” ifade eder. Krş: “Zafer garantili yardım başkasından değil yalnızca Allah ka... Devamı..

(Ey Muhammed) Allah’ın yardımı ve zaferi erişip de, (Mekke fethedilip de)

Allâh’ın yardımı ve fetih geldiği zaman,

Allah'ın nusreti ve fethi geldiği zaman.

Allah'ın yardım ve zaferi geldiği zaman,

Allah'ın yardımı ve fetih geldiği,

Allâh'ın nusreti ve fetih geldikde

Allah’ın yardımıyla Fetih[*] gerçekleşip önün açılır da

[*] Mekke'nin fethi

Allah'ın yardımı/zaferi ve fetih geldiği zaman.

Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,

Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,

ķaçan gele Tañrı yardım virmegi daħı açmaķ ya'nį mekke’yi

Ḳaçan ki Tañrı Ta‘ālā nuṣreti gelse ve Mekke fetḥ olsa,

(Ya Peyğəmbər!) Allahın köməyi və zəfər (Məkkənin fəthi) gəldiyi zaman;

When Allah's succour and the triumph cometh

When comes the Help of Allah, and Victory,


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.