28 Ocak 2021 - 14 Cemaziye'l-Ahir 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hûd Suresi 96. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velekad erselnâ mûsâ bi-âyâtinâ vesultânin mubîn(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Muhakkak, Musa'yı da ayetlerimizle ve apaçık olan bir delille gönderdik.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Andolsun ki biz Musa'yı, delillerimizle ve apaçık bir burhanla göndermiştik

Abdullah Parlıyan Meali

Gerçekten Musa'yı ayetlerimizle ve gerçek bir yetkiyle gönderdik

Ahmet Tekin Meali

Mûsâ'yı da, âyetlerimizle, mûcizelerimizle, apaçık bir ferman ile, ilâhî bir yetki ile özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere Rasul olarak gönderdik.

Ahmet Varol Meali

Andolsun, Musa'yı da ayetlerimizle ve apaçık bir belgeyle gönderdik.

Ali Bulaç Meali

Andolsun, Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık olan bir delille gönderdik.

Ali Fikri Yavuz Meali

96,97. Şânım hakkı için, biz Mûsa'yı da Firavuna ve kavminin ileri gelenlerine mûcizelerimizle ve apaçık Asâ hüccetimizle gönderdik de, onlar, Firavun'un emrine uydular. Firavun'un emri ise hak değildi (sapıklıktı.).

Bahaeddin Sağlam Meali

96, 97. Andolsun! Biz Musa’yı da ayetlerimizle ve apaçık bir güç ile (peygamber olarak) Firavun ve ordusuna gönderdik. Fakat (ordusu) Firavun’un emrine uydular. Hâlbuki Firavun’un emri, yerinde olan bir karar değildi.

Bayraktar Bayraklı Meali

96,97. Andolsun, Mûsâ'yı da âyetlerimizle ve açık bir kanıtla Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Ama onlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri, akla uygun değildi.

Besim Atalay Meali

96,97. Belgelerimizle, açık hüccetlerimizle; Musa'yı Firavun ile, öne gelenlerine göndermiş idik, uymuşlardı buyrumuna Firavun'un, Firavun'un buyrumu yetkin değildir

Cemal Külünkoğlu Meali

96-97. Andolsun Musa'yı da ayetlerimizle ve somut mucizelerle Firavun'a ve onun önde gelen çevresine (nebi olarak) gönderdik. (Buna rağmen) onlar (bizim emrimize değil) Firavun 'un emrine uydular. Oysa Firavun ‘un emri doğruya götürücü (irşat edici) değildi.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

96,97. And olsun ki Musa'yı Firavun ve erkanına mucizelerimizle, apaçık bir delil ile gönderdik. Firavun'un buyruğuna uydular, oysa Firavun'un buyurduğu sağduyuya uygun değildi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

96,97. Andolsun, biz Mûsâ’yı âyetlerimizle ve apaçık bir mucize ile Firavun’a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber gönderdik de ileri gelenler Firavun’un emrine uydular. Hâlbuki Firavun’un emri doğru değildi.

Diyanet Vakfı Meali

96, 97. Andolsun ki Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğru değildi.

Edip Yüksel Meali

Musa'yı ayetlerimizle (mucize ve vahyimizle) ve kesin bir yetkiyle gönderdik

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Andolsun Musa'yı da âyetlerimizle ve apaçık bir belge ile gönderdik.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Celâlim hakkı için Musâyı da âyetlerimizle ve bir sultanı mübîn ile gönderdik

Erhan Aktaş Meali

Ant olsun Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir yetkiyle gönderdik;

Hasan Basri Çantay Meali

96,97. Andolsun ki biz Musâyı da Fir'avna ve onun ileri gelenlerine mucizelerimizle ve apaçık bir hüccetle gönderdik de yine onlar Fir'avnın emrine tâbi oldular. Halbuki Fir'avn'ın emri hiç de salâhiyyetli ve dürüst değildi.

Hayrat Neşriyat Meali

96,97. And olsun ki Mûsâ'yı da mu'cizelerimizle(2) ve apaçık bir delîl ile Fir'avun'a ve onun ileri gelenlerine gönderdik; fakat (o kavim) Fir'avun'un emrine uydular. Hâlbuki Fir'avun'un emri doğru değildi.*

İlyas Yorulmaz Meali

Musayı da açık ve güçlü delillerimizle,

İsmail Hakkı İzmirli

96, 97. * Biz Musa/yı mucizelerimizle, apaçık bir burhan ile Fir/avun/a ve ileri gelenlerine göndermişiz.. Onlar muhalefet ile Fir/avun/un emrine tâbi oldular. Halbuki Firavun/un emri dürüst değildi [⁷].*

Kadri Çelik Meali

Hiç şüphesiz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.

Mahmut Kısa Meali

Ve onların ardından, Mûsâ’yı ayetlerimizle ve Peygamberliğini ispatlayan apaçık bir delille, Firavun’a ve onun yanındatoplum yönetiminde söz sahibi ileri gelen adamlarına gönderdik.

Mehmet Türk Meali

Yemin olsun, Mûsa’yı (da) âyetlerimizle1 ve apaçık bir mûcizeyle2 gönderdik.*

Muhammed Esed Meali

VE GERÇEK ŞU Kİ, Biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir yetkiyle

Mustafa Çavdar Meali

96-97. Vaktiyle biz Musa’yı da ayetlerimizle ve açık bir ayet/mucize desteğimiz ile Firavun ve onun yönetici seçkinlerine göndermiştik. Ama onlar, tuttular da Firavun’un emrine uydular; oysa Firavun’un yönetim sistemi hiç de akıllıca değildi. 20/42-43, 43/46-47

Mustafa İslamoğlu Meali

DOĞRUSU Biz Musa’yı da, âyetlerimizle ve apaçık bir delil eşliğinde göndermiştik

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve andolsun ki, Mûsa'yı âyetlerimiz ile ve apaçık bir hüccetle gönderdik.

Suat Yıldırım Meali

96, 97. Mûsâ'yı da âyetlerimizle ve özellikle pek âşikâr bir delil ile, Firavun'a ve ileri gelen yardımcılarına Peygamber olarak gönderdik. Ama adamlar tutup Firavun'un emrine tâbi oldular. Oysa Firavun'un emri tutarlı ve doğru bir emir değildi. [3, 128; 7, 60; 73, 16; 79, 21-26]

Süleyman Ateş Meali

Andolsun, Musa'yı da ayetlerimizle ve açık bir delil ile gönderdik.

Süleymaniye Vakfı Meali

Şurası bir gerçek ki Musa’yı da ayetlerimizle ve açık bir delille elçi gönderdik,

Şaban Piriş Meali

96,97. -Musa'yı da ayetlerimizle ve açık bir belge ile Firavun ve çevresine göndermiştik. Onlar, Firavun'un emrine uydular; oysa Firavun'un buyruğu doğru yola çıkarmazdı.

Ümit Şimşek Meali

Biz Musa'yı da âyetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yemin olsun, Mûsa'yı ayetlerimizle ve açık bir kanıtla gönderdik;

Eski Anadolu Türkçesi

96-97. daħı bayıķ viribidük mūsā’yı nişānlarumuz-ıla daħı hüccet-ile bellü fir'avn daħı serverlerdin pes uydılar fir'avn işine. daħı degül fir'avn işi ŧoġru yol dutıcı.

Bunyadov-Memmedeliyev

Biz Musanı da mö’cüzələrimizlə və açıq-aşkar bir (dəlillə) peyğəmbər göndərdik -

M. Pickthall (English)

And verily We sent Moses with Our revelations and a clear warrant.

Yusuf Ali (English)

And we sent Moses,(1598) with Our Clear (Signs) and an authority manifest,*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.