5 Aralık 2023 - 22 Cemaziye'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hûd Suresi 95. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Keen lem yaġnev fîhâ(k) elâ bu’den limedyene kemâ be’idet śemûd(u)

Sanki yurtlarında hiç yaşamamışlar, hiç oturmamışlardı. Bilin ki uzaklık Medyen ehline, nitekim Semud da öylece uzaklaşıp gitti.

 Sanki orada hiç refah içinde yaşamamışlar gibi (helak olmuşlardı). Haberiniz olsun; Semud (halkına) nasıl bir uzaklık verildiyse Medyen (halkına da Allah’ın rahmetinden öyle) bir uzaklık (verilmiş ve kahra uğramışlardı).

Sanki daha önce orada hiç yaşamamışlar gibi. İşte böylece silinip gitti Medyen halkı, Semûd toplumunun yok olduğu gibi.

Sanki o topraklarda, hiç yaşamamış, hiç güzel gün görmemiş gibiydiler. Semûd kavminin, Allah'ın rahmetinden, korumasından uzak olduğu gibi, Medyen halkının da O'nun rahmetinden, korumasından uzaklaştırılmasından ibret alın.

Sanki orada hiç yaşamamışlardı. İyi bilin ki, Semud halkı (Allah'ın rahmetinden) uzaklaştırıldığı gibi Medyen halkı da uzaklaştırıldı.

Sanki orada hiç refah içinde yaşamamışlar gibi. Haberiniz olsun; Semud (halkına) nasıl bir uzaklık verildiyse Medyen (halkına da Allah'ın rahmetinden öyle) bir uzaklık (verildi).

Sanki orada hiç şenlik kurmamışlaradı. Bakın, Semûd kavmi nasıl helâk olduysa, Medyen halkı da öylece helâk olmuştur.

Sanki orda hiç yaşamamış gibi (oldular.) işte, Semud kavmi kahrolduğu gibi, Medyen halkı da kahrolsun!

Sanki orada hiç barınmamışlardı. Biliniz ki, Semûd kavmi Allah'ın rahmetinden uzak olduğu gibi Medyen kavmi de uzak oldu.[216]

[216] Hz. Mûsâ’nın kıssası hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, IX, 290-297.

Sanki orda yoklarmış, Semud'un işi gibi, Medyen'inki de berbat

Sanki orada hiç barınmamışlardı. Haberiniz olsun ki, Semûd kavmi (Allah'ın rahmetinden) uzak olduğu gibi Medyen kavmi de uzak oldu. 

Bkz. 7/92

Sanki hiç hânelerinde oturmamış gibi mahv oldılar. Semûd gibi Medyen de Allâh’ın rahmetinden uzak olsun.

Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Bilin ki Semud milleti Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı.*

Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semûd kavmi Allah’ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı.

Sanki orada hiç oturmamışlardı! İşte böyle, Semûd’un yıkıldığı gibi Medyen de yıkılıp gitti!

Sanki orada hiç barınmamışlardı. Biliniz ki, Semûd kavmi (Allah'ın rahmetinden)  uzak olduğu gibi Medyen kavmi de uzak oldu.

 Şuayb (a.s.)ın kavmi de Semûd kavmi gibi nasihat dinlemedikleri için korkunç bir ses ve gürültü ile helâk olmuşlardır. Bunların cezalarının aynı olma... Devamı..

Sanki orada hiç yaşamamışlar gibi... Semud, nasıl yok edildiyse, Medyen de öylece yok edildi.

Sanki orada hiç güzel gün görmemişlerdi. Dikkat edin, Semud kavmi nasıl helâk olup gittiyse Medyen de öyle yok olup gitti.

Sanki orada şenlik kurmamışlardı bak Semûd defi'olduğu gibi Medyen de defi'oldu gitti

Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. İyi bilin ki, Semûd halkı (Allah’ın rahmetinden) uzaklaştırıldığı gibi Medyen halkı da (Allah’ın rahmetinden) uzaklaştırıldı.

Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Tıpkı Semûd gibi, Medyen de yok olup gitti.

Sanki onlar zâten orada oturmamışlardı. Haberiniz olsun ki Semud (kavmi) rahmet-i ilâhiyyeden nasıl uzaklaşdıysa Medyen (kavmi) ne de öylece bir uzaklık (verildi).

Sanki orada hiç oturmamışlardı! Dikkat edin! Semûd (kavmi rahmetimizden uzak kalmakla) helâk olduğu gibi, Medyen (halkı) da öyle helâk olsun!(1)

(1)“Kavm-i Nûh ve Semûd ve Âd ve Fir‘avun ve Nemrûd gibi bütün muârızlar (karşı çıkanlar)gadab-ı İlâhîyi (İlâhî gazabı) ve azâbını ihsâs edecek (hisse... Devamı..

Sanki onlar orada hiç yaşamamış gibi oldular. Semud kavmi yok edilip yeryüzünden silindiği gibi, Medyen halkı da yok edilmeyi hak etmedi mi?

Sanki dün orada oturanlar onlar değillerdi. Bilin ki Medyen ulusu nasıl ırak olduysa Semud ulusu da öyle ırak oldu.

Sanki orada hiç yokmuş gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud kavm-i rahmet-i ilâhiye/den uzak olduğu gibi Medyen ahalisi de öyle uzak düşmüştür [⁶].

[6] Her ikisi de korkunç ses ile helak olmuştur.

Sanki orada hiç ikamet etmemiş/safa sürmemiş gibiydiler. İyi biliniz ki Semûd (kavmi) nasıl uzaklaşıp/yok olup gittiyse, Medyen (kavmi) de öylece yok olup gitti.

Sanki orada refah içinde hiç yaşamamışlardı. İyi bilin ki Semud (halkına) nasıl bir uzaklık verildiyse, Medyen (halkına da Allah'ın rahmetinden öyle) bir uzaklık olsun.

Onlar değildi sanki, daha düne kadar yurtlarında şen şakrak dolaşanlar!
Dikkat edin,işte böyle helâk olup gitti, azgın Medyen halkı; tıpkı Semud kavminin yok olup gittiği gibi!
Ve aradan yıllar geçti; zamanla inkârcılık, yeniden ortaya çıktı. İşte, insanlık tarihinin bir başka ibret verici sayfası:

Orada sanki yaşamadılar.
Dikkat edin! Semûd’un def’olup gittiği gibi Medyen de def’olup gitti.

Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Yazık oldu Medyen'e, tıpkı Semûd gibi...

Sanki dünyada hiç yaşamamışlar gibi yok olup gittiler! Semud kavmi nasıl yaşamdan uzaklaşıp gittiyse, Medyen halkı da öyle uzaklaşıp gitti.

94,95. (Azap) emrimiz gelince, Şuayb’ı ve onunla birlikte iman edenleri tarafımızdan bir merhametle (azaptan) kurtarmıştık. Haksızlık edenleri de o korkunç ses yakalamış ve sanki orada hiç oturmamışlar gibi yurtlarında diz üstü (hareketsiz) kalmışlardı. [*] Dikkat edin! Semûd (kavmi Allah’ın merhametinden) uzak olduğu gibi Medyen (kavmi) de uzak kılınmıştı.

Benzer mesajlar: A‘râf 7:92; Hûd 11:67; ‘Ankebût 29:37.

Sanki onlar orada hiç yaşamamışlar gibi oldu. Bakın işte Semûd (kavmi nasıl) defolup gittiyse, Medyen (halkı da öylece) defoldu gitti.

sanki daha önce hiç orada yaşamamışlar gibi. İşte böyle silinip gitti Medyen [halkı], tıpkı Semûd [halkının] silinip gittiği gibi.

Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Evet! Medyen tarih sahnesinden tıpkı Semud’un silindiği gibi silindi gitti. Evet, Semud kavmi gibi Medyen halkının da canı cehenneme! 7/85...93

sanki onlar orada hiç yaşamamıştılar.[¹⁷⁹⁶] Unutmayınız: Medyen tarih sahnesinden, tıpkı Semud’un silindiği gibi silindi.

[1796] Benzer bir ibare ve açıklaması için bkz: 7:92.

Sanki onlar o beldede hiç yaşamamışlardı. (Helak olup gittiler) Haberiniz olsun ki, Semud kavmi gibi, Medyen halkı da (Allah'ın rahmetinden) yoksun kaldı.

Sanki orada hiç müreffeh yaşamamışlardı. Medyen de Semûd kavmi Allah’ın rahmetinden artık böylece uzak olmsın mı.

Sanki onlar orada yaşamamışlardı. Haberiniz olsun, Semûd uzaklaştığı gibi Medyen için de bir uzaklaşma olsun.

94, 95. Azap emrimiz gelince, tarafımızdan bir lütuf olarak Şuayb ve beraberindeki müminleri o azaptan kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç ses bastırıverdi de diyarlarında çökekaldılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular. . . Evet, Semûd halkı defolup gittiği gibi Medyen halkı da defoldu gitti!

Sanki orada hiç şenlik kurmamışlardı! İyi bilin ki, Semud (kavmi) nasıl uzaklaşıp gittiyse Medyen halkı da öyle uzaklaşıp gitti.

Ke-ennehu orada bir gün evvel hiç bir ey yokdı. Âgâh olun ki ehl-i Medyen de kavm-i Semûd oldığı gibi la'net ve rahmetden tard olsun. [*]

[*] Mealde "Medine" yazılmışsa da "Medyen" şekliinde düzelttik. [ÖFK]

Sanki orada bir varlıkları olmamıştı. Bilin ki Medyen halkı def olup gitmiştir. Tıpkı Semud’un def olduğu gibi.

Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Dikkat edin, Semûd'un mahvolduğu gibi Medyen de mahvoldu.

Sanki onlar orada hiç yaşamamışlardı. İşte, bakın, Medyen de Semud gibi yok olup gitti.

Sanki hiç yurt tutmamışlardı orada. Bakıp görün ki, Medyen de tıpkı Semûd gibi, dönüşü olmayan bir gidişle gitti.

taman muķım olmadılar gibi anlaruñ içinde iy helāklıķ. olśun medyen ķavumına nite kim helāk oldı ŝemūd ķavmı!

Ṣanasın ki ol şehrde hīç kimse yoġ‐ıdı. La‘net olsun Medyene, nite kim la‘netoldı ẞemūd ḳavmine.

Sanki onlar heç yaşamamışdılar. Bilin ki, Mədyən tayfası da Səmud qövmü kimi (Allahın rəhmətindən) uzaq (kənar) oldu!

As though they had not dwelt there. A far removal for Midian, even as Thamud had been removed afar!

As if they had never dwelt and flourished there!(1597) Ah! Behold! How the Madyan were removed (from sight) as were removed the Thamud!

1597 Cf. 11:67-68. The blast was probably the tremendous noise which accompanies volcanic eruptions.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.