9 Mayıs 2021 - 27 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hûd Suresi 95. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Keen lem yaġnev fîhâ(k) elâ bu’den limedyene kemâ be’idet śemûd(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Sanki orada hiç refah içinde yaşamamışlar gibi (helak olmuşlardı) . Haberiniz olsun; Semud (halkına) nasıl bir uzaklık verildiyse Medyen (halkına da Allah'ın rahmetinden öyle) bir uzaklık (verilmiş ve kahra uğramışlardı).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Sanki yurtlarında hiç yaşamamışlar, hiç oturmamışlardı. Bilin ki uzaklık Medyen ehline, nitekim Semud da öylece uzaklaşıp gitti.

Abdullah Parlıyan Meali

Sanki daha önce orada hiç yaşamamışlar gibi. İşte böylece silinip gitti Medyen halkı, Semûd toplumunun yok olduğu gibi.

Ahmet Tekin Meali

Sanki o topraklarda, hiç yaşamamış, hiç güzel gün görmemiş gibiydiler. Semûd kavminin, Allah'ın rahmetinden, korumasından uzak olduğu gibi, Medyen halkının da O'nun rahmetinden, korumasından uzaklaştırılmasından ibret alın.

Ahmet Varol Meali

Sanki orada hiç yaşamamışlardı. İyi bilin ki, Semud halkı (Allah'ın rahmetinden) uzaklaştırıldığı gibi Medyen halkı da uzaklaştırıldı.

Ali Bulaç Meali

Sanki orada hiç refah içinde yaşamamışlar gibi. Haberiniz olsun; Semud (halkına) nasıl bir uzaklık verildiyse Medyen (halkına da Allah'ın rahmetinden öyle) bir uzaklık (verildi).

Ali Fikri Yavuz Meali

Sanki orada hiç şenlik kurmamışlaradı. Bakın, Semûd kavmi nasıl helâk olduysa, Medyen halkı da öylece helâk olmuştur.

Bahaeddin Sağlam Meali

Sanki orda hiç yaşamamış gibi (oldular.) işte, Semud kavmi kahrolduğu gibi, Medyen halkı da kahrolsun!

Bayraktar Bayraklı Meali

Sanki orada hiç barınmamışlardı. Biliniz ki, Semûd kavmi Allah'ın rahmetinden uzak olduğu gibi Medyen kavmi de uzak oldu.[216]*

Besim Atalay Meali (1962)

Sanki orda yoklarmış, Semud'un işi gibi, Medyen'inki de berbat

Cemal Külünkoğlu Meali

Sanki orada hiç barınmamışlardı. Haberiniz olsun ki, Semûd kavmi (Allah'ın rahmetinden) uzak olduğu gibi Medyen kavmi de uzak oldu. *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Bilin ki Semud milleti Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semûd kavmi Allah’ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı.

Diyanet Vakfı Meali

Sanki orada hiç barınmamışlardı. Biliniz ki, Semûd kavmi (Allah'ın rahmetinden)  uzak olduğu gibi Medyen kavmi de uzak oldu.*

Edip Yüksel Meali

Sanki orada hiç yaşamamışlar gibi... Semud, nasıl yok edildiyse, Medyen de öylece yok edildi.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Sanki orada hiç güzel gün görmemişlerdi. Dikkat edin, Semud kavmi nasıl helâk olup gittiyse Medyen de öyle yok olup gitti.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Sanki orada şenlik kurmamışlardı bak Semûd defi'olduğu gibi Medyen de defi'oldu gitti

Erhan Aktaş Meali

Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Tıpkı Semûd gibi, Medyen de yok olup gitti.

Hasan Basri Çantay Meali

Sanki onlar zâten orada oturmamışlardı. Haberiniz olsun ki Semud (kavmi) rahmet-i ilâhiyyeden nasıl uzaklaşdıysa Medyen (kavmi) ne de öylece bir uzaklık (verildi).

Hayrat Neşriyat Meali

Sanki orada hiç oturmamışlardı! Dikkat edin! Semûd (kavmi rahmetimizden uzak kalmakla) helâk olduğu gibi, Medyen (halkı) da öyle helâk olsun!(1)*

İlyas Yorulmaz Meali

Sanki onlar orada hiç yaşamamış gibi oldular. Semud kavmi yok edilip yeryüzünden silindiği gibi, Medyen halkı da yok edilmeyi hak etmedi mi?

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Sanki orada hiç yokmuş gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud kavm-i rahmet-i ilâhiye/den uzak olduğu gibi Medyen ahalisi de öyle uzak düşmüştür [⁶].*

Kadri Çelik Meali

Sanki orada refah içinde hiç yaşamamışlardı. İyi bilin ki Semud (halkına) nasıl bir uzaklık verildiyse, Medyen (halkına da Allah'ın rahmetinden öyle) bir uzaklık olsun.

Mahmut Kısa Meali

Onlar değildi sanki, daha düne kadar yurtlarında şen şakrak dolaşanlar!
Dikkat edin,işte böyle helâk olup gitti, azgın Medyen halkı; tıpkı Semud kavminin yok olup gittiği gibi!
Ve aradan yıllar geçti; zamanla inkârcılık, yeniden ortaya çıktı. İşte, insanlık tarihinin bir başka ibret verici sayfası:

Mehmet Okuyan Meali

94,95. (Azap) emrimiz gelince, Şuaybı ve onunla birlikte iman edenleri tarafımızdan bir merhametle (azaptan) kurtarmıştık. Haksızlık edenleri de o korkunç ses yakalamış ve sanki orada hiç oturmamışlar gibi yurtlarında diz üstü (hareketsiz) kalmışlardı.* Dikkat edin! Semûd (kavmi Allahın merhametinden) uzak olduğu gibi Medyen (kavmi) de uzak kılınmıştı.*

Mehmet Türk Meali

Sanki onlar orada hiç yaşamamışlar gibi oldu. Bakın işte Semûd (kavmi nasıl) defolup gittiyse, Medyen (halkı da öylece) defoldu gitti.

Muhammed Esed Meali

sanki daha önce hiç orada yaşamamışlar gibi. İşte böyle silinip gitti Medyen [halkı], tıpkı Semûd [halkının] silinip gittiği gibi.

Mustafa Çavdar Meali

Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Evet! Medyen tarih sahnesinden tıpkı Semud’un silindiği gibi silindi gitti. Evet, Semud kavmi gibi Medyen halkının da canı cehenneme! 7/85...93

Mustafa İslamoğlu Meali

sanki onlar orada hiç yaşamamıştılar.[1796] Unutmayınız: Medyen tarih sahnesinden, tıpkı Semud’un silindiği gibi silindi.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Sanki onlar orada yaşamamışlardı. Haberiniz olsun, Semûd uzaklaştığı gibi Medyen için de bir uzaklaşma olsun.

Suat Yıldırım Meali

94, 95. Azap emrimiz gelince, tarafımızdan bir lütuf olarak Şuayb ve beraberindeki müminleri o azaptan kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç ses bastırıverdi de diyarlarında çökekaldılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular. . . Evet, Semûd halkı defolup gittiği gibi Medyen halkı da defoldu gitti!

Süleyman Ateş Meali

Sanki orada hiç şenlik kurmamışlardı! İyi bilin ki, Semud (kavmi) nasıl uzaklaşıp gittiyse Medyen halkı da öyle uzaklaşıp gitti.

Süleymaniye Vakfı Meali

Sanki orada bir varlıkları olmamıştı. Bilin ki Medyen halkı def olup gitmiştir. Tıpkı Semud’un def olduğu gibi.

Şaban Piriş Meali

Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Dikkat edin, Semûd'un mahvolduğu gibi Medyen de mahvoldu.

Ümit Şimşek Meali

Sanki onlar orada hiç yaşamamışlardı. İşte, bakın, Medyen de Semud gibi yok olup gitti.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Sanki hiç yurt tutmamışlardı orada. Bakıp görün ki, Medyen de tıpkı Semûd gibi, dönüşü olmayan bir gidişle gitti.

Eski Anadolu Türkçesi

taman muķım olmadılar gibi anlaruñ içinde iy helāklıķ. olśun medyen ķavumına nite kim helāk oldı ŝemūd ķavmı!

Bunyadov-Memmedeliyev

Sanki onlar heç yaşamamışdılar. Bilin ki, Mədyən tayfası da Səmud qövmü kimi (Allahın rəhmətindən) uzaq (kənar) oldu!

M. Pickthall (English)

As though they had not dwelt there. A far removal for Midian, even as Thamud had been removed afar!

Yusuf Ali (English)

As if they had never dwelt and flourished there!(1597) Ah! Behold! How the Madyan were removed (from sight) as were removed the Thamud!*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.