25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hûd Suresi 90. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vestaġfirû rabbekum śümme tûbû ileyh(i)(c) inne rabbî rahîmun vedûd(un)

Rabbinizden yarlıganma dileyin, sonra da tövbe edin ona; şüphe yok ki Rabbim rahimdir, kullarını sever.

"(Haydi artık pişmanlık gösterip) Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra (küfür ve kötülükten vazgeçip) O’na tevbe edin. Gerçekten benim Rabbim, (herkese ve her şeye acıyıp) Merhamet edendir, (samimi kullarını) Şefkatle destekleyip seven (ve sahiplenendir. Derin bir hürmetle ve gönülden sevilip gayreti çekilmeye en layık olan da Kendisidir.)"

Öyleyse, günahlarınız için Rabbinizden bağışlanma dileyin ve sonra da tevbe ve pişmanlıkla O'na yönelin. Çünkü Rabbim, çok merhametlidir ve mü'minleri çok sevendir.”

“Günahlarınızdan dolayı Rabbinizden bağışlanma, koruma kalkanına alınma dileyin, sonra isyandan, günah işlemekten vazgeçerek, tevbe edip, ona itaate yönelin. Benim Rabbim çok merhametlidir, sevgisi çok yüksektir.”

bk. Kur’an-ı Kerim, 85/14.

Rabbinizden bağışlanma dileyip sonra O'na tevbe edin. Gerçekten benim Rabbim çok rahmet eden, çok sevendir."

'Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O'na tevbe edin. Gerçekten benim Rabbim, esirgeyendir, sevendir.'

Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra, günahlardan tevbe edip ona sığının. Gerçekten benim Rabbim çok merhametlidir, çok sevgilidir.”

“Rabbiniz olan Allah’tan bağışlanmak dileyin, sonra O’na yönelin; şüphesiz Rabbim, şefkat ve sevgi sahibidir.”

“Rabbinizden bağışlanma dileyiniz; sonra O'na tövbe ediniz. Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir; çok sever.”

Tanrınızdan bağışlanmak dileyin, sonra da ona dönün, benim Tanrım hem yarlıgar, hem sever»

(Onların başına gelenlerden ibret alın da) “Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra tevbe ile O'na yönelin! Şüphesiz ki Rabbim çok merhamet edendir, (tevbe eden kullarını) çok sevendir.”

Tevbe, yapılan hatadan vazgeçmek ve onu bir daha yapmamaya karar vermek olduğu için Allah günahın büyüklüğüne bakmadan tevbe ile kendisine yönelen kul... Devamı..

Rabbinizden ’afv dileyiniz ve âna rücû’ idiniz. O rahîm ve müşfikdir.

"Rabbinizden mağfiret dileyin; O'na tevbe edin; doğrusu Rabbim merhamet eder ve çok sever."

“Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O’na tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir.”

Rabbinizden bağışlanmayı dileyin, sonra O’na tövbe edin. Muhakkak ki rabbimin merhameti ve sevgisi boldur” dedi.

Rabbinizden bağışlanma dileyin; sonra O'na tevbe edin. Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir, (müminleri)  çok sever.

"Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O'na tevbe edin. Kuşkusuz Rabbim Rahimdir, Sevendir."

Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O'na tevbe ile yönelin. Şüphesiz ki, benim Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir.

Rabbınıza istiğfar edin sonra ona tevbe ile rücu' edin, şüphe yok ki rabbim rahîmdir, veduddur

(Geçmiş kavimlerin başlarına gelen musibetlerden ibret alın da îmân etmek sûretiyle) Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra da (geçmiş günahlarınızdan ötürü) O’na tövbe edin. Şüphesiz ki Rabbim çok merhamet edendir, (tövbe eden kullarına) lütuf ve ihsanı bol olandır.”

Rabb'inizden bağışlanma dileyin. Sonra O'na tevbe¹ edin! Rabb'imin, Rahmeti Kesintisiz'dir, Çok Seven'dir.

1- Tevbe, pişmanlığın sözle ifadesi değil, yapılan hatadan pişman olmak ve ondan vazgeçmektir; hatayı düzeltmektir.

«Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra Ona tevbe ile rücû edin. Çünkü Rabbim çok esirgeyendir, (mü'minleri) çok sevendir».

O hâlde “Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O'na tevbe edin! Şübhesiz ki Rabbim, Rahîm (çok merhamet eden)dir, Vedûd (kullarını çok seven)dir.”

Rabbinizden bağışlanma dileyin ve yaptığınız hatalardan vazgeçip, O’na yönelin Şüphesiz ki benim Rabbim kullarına çok acıyan ve (kendisine itaat edenleri) çok sevendir” dedi.

Çalabınızdan yarlıgama dileyin. Sonra Ona dönün. Çünkü O esirgeyicidir, sevgi taşıyıcıdır."

«— Rabbinizden yarlıganmak dileyin, O/na tövbe de edin. Çünkü Rabbim mü/minler hakkında merhametli ve çok muhabbetlidir».

“Rabbinizden bağışlanma dileyiniz ve sonra da O’na tevbe ediniz. Muhakkak ki Rabbim Rahîm’dir, Vedûd’dur³⁵.”

35 El-Vedûd: Çok seven, çok sevilen, Aşk’ın kendisi.

“Rabbinizden mağfiret dileyin ve sonra O'na tevbe edin. Doğrusu Rabbim merhamet edendir, çok sevendir.”

O hâlde, onların başına gelenlerden ibret alın da, günahları terk edip Rabb’inizden bağışlanma dileyin; sonra da tüm ruhunuz ve tüm benliğinizle O’na yönelin! Doğrusu Rabb’im, çok şefkatli ve çok merhametlidir, kullarını çok sevmektedir. Dolayısıyla, günahlarınız ne kadar büyük olursa olsun, tövbe edip bağışlanma dilerseniz, kesinlikle kurtulursunuz.

“Rabbinizden bağışlanma dileyin!
Yine O’na yönelin!
Benim rabbim, Vedûd Rahîm’dir”.

Rabbinize tövbe istiğfarda bulunun. Çünkü benim Rabb'im sevecen ve dost canlısıdır. "

"Rabbinizden mağfiret dileyin! Doğrusu Rabbim çok esirgeyen, çok sevendir!"

Rabbinizden bağışlanma dileyin; sonra O’na tevbe edin (yönelin)! [*] Şüphesiz ki Rabbim çok merhametlidir; (müminleri) çok sevendir.”

Benzer mesajlar: Hûd 11:3, 52, 61; Nûh 71:10.

“...Ve Rabbinizden af dileyin; sonra da Ona tevbe edin. Gerçekten benim Rabbim çok bağışlayandır, çok sevgilidir.” dedi.

Öyleyse günahlarınız için Rabbinizden bağışlanma dileyin ve sonra da tevbe ve pişmanlık içinde O’na yönelin! Çünkü O acıyıp-esirgeyenlerin en yücesi, sevginin kaynağı, gö-zesidir!”

Öyleyse haydi Rabbinizden bağışlanma dileyip tövbe ile O’na yönelin! Kuşkusuz ki benim Rabbim çok merhamet edendir ve yanlıştan dönenleri çok sevendir. 5/74, 11/2- 3- 52, 110/Nas suresi

Haydi, günahlarınız için Rabbinizden af dileyin ve ardından bilinçlerinizi yenileyerek O’na yönelin! Unutmayın ki benim Rabbim çok merhametli davranır: O hem sever hem de sevilmeyi ister!”[¹⁷⁹⁰]

[1790] Vedûd, dil yapısı gereği hem “seven” hem de “sevilen” anlamına gelir. Feûl kalıbı hem etken hem de edilgendir. Yani Allah sever ve sevgi ister.... Devamı..

Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O'na gönülden tevbe ile yönelin! Kuşkusuz Rabbim (müminlere karşı) çok merhametlidir ve çok şefkatlidir" (diyerek kavmini bir kez daha uyardı.)

Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O’na tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir

«Ve Rabbinizden medet dileyiniz. Sonra O'na tevbe ediniz. Şüphe yok, benim Rabbim merhametlidir, çok muhîbdir.»

Rabbinizden af ve mağfiret dileyin, sonra günahlarınızdan tövbe edip O'na sığının. O sizi affeder ve korur. Çünkü Rabbim rahimdir, veduddur” (pek merhametlidir, kullarını çok sever). [85, 14] {KM, Yeremya 31, 3; I Yuhanna 4, 8. 16; Romalılar 5, 8}

Bu âyette, bir Peygamberin ağzından Cenab-ı Allah vedûd olduğunu bildiriyor. İslâm’da Allah ile kul münasebetlerinde sevginin yerinin ne derece yüksek... Devamı..

Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O'na tevbe edin! Doğrusu Rabbim çok esirgeyen, çok sevendir.

"Rabbinize istiğfâr sonra tevbe idin. Rabbim merhamet ve kullarına meveddet sâhibidir" didi.

Rabbinizden bağışlanma dileyin de artık O’na yönelin. Çünkü benim Rabbimin ikramı boldur, sevgi doludur.”

Rabbinizden af dileyin. O'na yönelin, kuşkusuz Rabbim, merhamet eder, çok sever.

“Rabbinizden af dileyin ve günahlarınızdan tevbe ederek Ona dönün. Çünkü Rabbim çok merhamet edicidir ve kullarını çok sever.”

"Rabbinizden af dileyip O'na yönelin. Rabbim Rahîm'dir, rahmeti sınırsızdır; Vedûd'dur, çok sevgilidir."

“daħı yarlıġamaķ dileñ çalabuñuza andan dönüñ aña. bayıķ çalabum raḥmet ķılıcıdur sevici” ya'nį muŧį'leri.

İstiġfār eyleñüz sizi yaradan Tañrıya, andan dönüñüz aña. Taḥḳīḳbenüm Çalabum raḥmet idicidür, luṭf idicidür.

Rəbbinizdən bağışlanmağınızı diləyin və Ona tövbə edin. Həqiqətən, Rəbbim (bəndələrinə) rəhm edəndir, (onları çox) sevəndir!”

Ask pardon of your Lord and then turn unto Him (repellent). Lo! my Lord is, Merciful, Loving.

"But ask forgiveness of your Lord, and turn unto Him (in repentance): For my Lord is indeed full of mercy and loving-kindness."


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.