2 Aralık 2023 - 19 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hûd Suresi 84. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-ilâ medyene eḣâhum şu’aybâ(en)(c) kâle yâkavmi-’budû(A)llâhe mâ lekum min ilâhin ġayruh(u)(s) velâ tenkusû-lmikyâle velmîzân(e)(c) innî erâkum biḣayrin ve-innî eḣâfu ‘aleykum ‘ażâbe yevmin muhît(in)

Medyen'e de, kardeşleri Şuayb'i göndermiştik de ey kavmim demişti, Allah'a kulluk edin, ondan başka bir mabudunuz yok. Ölçeğitartıyı eksik tutmayın, çünkü ben gerçekten de hayırlara uğradığınızı görmedeyim ve şüphe yok ki ben, bir gün sizi çepeçevre kuşatıverecek bir azaba uğramanızdan korkuyorum.

 Medyen (halkına da) kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik. Onlara:) “Ey kavmim! (Sadece) Allah’a ibadet ediniz (ve her emrini yerine getiriniz) ki, O’ndan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın; gerçekten sizi bir hayır (bolluk ve refah) içinde (gaflette) görüyorum. Doğrusu sizi çepeçevre kuşatacak olan bir günün azabından korkuyorum” demişti.

Ve Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. O da onlara: “Ey kavmim! Yalnızca Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka gerçek ilahınız yok, ölçüyü, tartıyı eksik tutmayın. Gerçi sizi şimdi zenginlik ve konfor içinde görüyorum, ama doğrusu sizi dehşetiyle kuşatacak bir günün azabından korkuyorum” dedi.

Medyen'e de, özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere, soydaşları-kardeşleri Şuayb'i peygamber olarak gönderdik. Şuayb:
“Ey kavmim, Allah'ı ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak Allah'a bağlanın, saygıyla Allah'a kulluk ve ibâdet edin. Sizin Allah'tan başka tanrınız yoktur. Ölçekleri noksan doldurmayın. Noksan metrelerle ölçmeyin, terazilerde eksik tartmayın. Ben sizi hayır ve bolluk içinde görüyorum. Buna şükretmezseniz sizin adınıza, her şeyi abluka altına alan bir günün azâbından korkuyorum.” dedi.

bk. Kur’an-ı Kerim, 7/85-93.

Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. O'ndan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü, tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi bir bolluk içinde görüyor ve sizin hakkınızda çepeçevre kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.

Medyen (halkına da) kardeşleri Şuayb'ı (elçi gönderdik). Dedi ki: 'Ey kavmim, Allah'a ibadet edin, O'ndan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın; gerçekten sizi bir 'bolluk ve refah (hayır)' içinde görüyorum. Doğrusu sizi çepeçevre kuşatacak olan bir günün azabından korkuyorum.'

Medyen şehri halkına da kardeşleri Şuayb'i gönderdik. O, şöyle dedi: “- Ey Kavmim! Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka hiç bir ilâhınız yoktur. Ölçeği ve tartıyı noksan yapmayın; ben sizi bir hayır ve bereket içinde görüyorum. Bununla beraber hileye devam ederseniz, ben, sizi kuşatacak olan bir günün azabından korkuyorum.

Medyen halkına da kardeşleri Şuayb’ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb şöyle dedi: “Ey kavmim! Yalnızca Allah’a ibadet edin. Ondan başka ilah ve yaratıcınız yoktur. Ölçü ve tartıyı eksiltmeyin, sizin mal ve mülk içinde yüzdüğünüzü görüyorum. Ben sizin için, her şeyi kuşatan bir günün azabından korkarım.”

Medyen'e de kardeşleri Şu‘ayb'ı gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah'a kulluk ediniz! Sizin için ondan başka tanrı yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayınız. Zira ben sizi hayır içinde görüyorum ve gerçekten sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.”[214]

[214] Hz. Şu‘ayb’ın kıssası hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, IX, 265-290.

Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı göndermiştik, o dedi ki: «Ey ulusum ! Allaha tapasınız, ondan özge sizin için Tanrı yok, ölçeği, tartıyı eksiltmeyiniz, sizi zengin görüyorum, sizi kaplayıcı bir günün azabından korkarım

Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı (nebi olarak) gönderdik. O, şöyle dedi: “Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka hiçbir ilâhınız yoktur. Ve (birbirinizle olan alışverişinizde) ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi savurganlık içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.”

Bkz. 7/85-92, 29/36Hz. Şuayb, Hz. İbrahim’in soyundandır. Ahlaki değerleri tamamen dejenere olmuş, Medyen halkına nebi olarak gönderilmiştir. İlk zama... Devamı..

Medyenlere birâderleri Şu’ayb’i gönderdik. Ânlara: "Ey kavmim Allâh’a ’ibâdet idiniz, Allâh’dan başka ma’bûdınız olmasun alışverişde ölçü ve mîzândan hiç bir şey tenkîs itmeyiniz. Sizin şimdi refâh hâliniz var, fakat hıyânetiniz hasebiyle kıyâmet ’azâbından kurtulamıyacağınızdan korkarım."

Medyen halkına kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Şöyle dedi: "Ey milletim! Allah'a kulluk edin; O'ndan başka tanrınız yoktur. Ölçüyü tartıyı eksik tutmayın. Doğrusu ben sizi bolluk içinde görüyorum ve hakkınızda kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum."

Medyen halkına da kardeşleri Şu’ayb’ı peygamber gönderdik. O, şöyle dedi: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka hiçbir ilâhınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.”

Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı gönderdik. Onlara şöyle dedi: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin, O’ndan başka tanrınız yoktur. Ölçüyü, tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi maddî bakımdan iyi bir durumda görüyorum; ama doğrusu hakkınızda kuşatıcı bir azap gününden de korkuyorum.

Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik).  Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin! Sizin için ondan başka tanrı yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Zira ben sizi hayır (ve bolluk)  içinde görüyorum. Ve ben, gerçekten sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.

Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı... Dedi ki: "Ey halkım, ALLAH'a kulluk edin, O'ndan başka tanrınız yoktur. Ölçüyü tartıyı eksik tutmayın. Sizi refah içinde görüyorum ve sizin için, kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum."

Medyen'e de kardeşleri Şu'ayb'i gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka ilâhınız yoktur. Ölçeği de, teraziyi de eksik tutmayın. Ben sizi hayır (bolluk) içinde görüyorum. Bununla beraber yine de sizi kuşatacak bir gününazabından korkuyorum."

Medyene de kardeşleri Şuaybı gönderdik, dedi: ey kavmim! Allaha kulluk edin, sizin ondan başka bir ilâhınız daha yok, hem ölçeği, teraziyi eksik tutmayın, ben sizi bir hayr içinde görüyorum ve ben size muhıt bir günün azâbından korkuyorum

*Medyen (halkına da) kardeşleri Şuayb’ı (peygamber olarak gönderdik. Şuayb kavmine) dedi ki: “Ey kavmim! (Sadece) Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka ilâhınız yoktur. Ölçerken ve tartarken eksik ölçüp tartmayın (hile yapmayın), şüphesiz ben sizi bolluk içinde görüyorum, (fakat bu sizi aldatmasın. Allah’ın emirlerine itaat etmediğiniz takdirde) sizin hakkınızda kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum!”

* Bu kardeşlik soy veya kavmiyet kardeşliğidir. Din kardeşliği değildir.

Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Ey halkım! Allah'a kulluk edin. Sizin için O'ndan başka ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben, sizi bir hayır¹ içinde görüyorum. Ve sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.

1- Bolluk ve refah içinde.

Medyen'e de biraderleri Şuaybı (gönderdik). Dedi ki: «Ey kavmim, Allaha kulluk edin. Sizin ondan başka hiç bir Tanrınız yokdur. Ölçeği, tartıya eksik tutmayın. Ben sizi hakıykat bir ni'met (ve refah) içinde görüyorum. Şübhesiz ki ben bir gün (hepinizi) çepçevre kuşatıcı bir azâbdan korkmakdayım».

Medyen (kavmin)e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). Dedi ki: “Ey kavmim! Allah'a ibâdet edin;(1) sizin için O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Artık ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın; şübhesiz ki ben, sizi bir hayır (bolca ni'metler) içinde görüyorum ve doğrusu ben, sizin üzerinize (gelmesi pek muhtemel ve sizi) çepeçevre kuşatıcı (helâk edici)bir günün azâbından korkuyorum.”

(1)“İbâdet, dünya ve âhiret saâdetlerine vesîle olduğu gibi, maâş ve maâde, yani dünya ve âhiret işlerini tanzîme (düzenlemeye) sebebdir ve şahsî ve n... Devamı..

Medyen halkına da kardeşleri Şuayb’ı gönderdik. “Ey kavmim! Sizin için kendisinden başka ilah olmayan Allah’a kulluk edin. Ölçerken ve tartarken eksik ölçüp tartmayın. Muhakkak ki ben size doğru olanı gösteriyorum. Aksi halde ben, her şeyi kuşatan büyük bir azabın sizin üzerinize gelmesinden korkuyorum.”

Medyen’e de soydaşları Şuayb’ı gönderdik. Şuayb dedi: "Ey ulusum! Allah’a tapın. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Ölçeği, tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi bolluk içinde yaşıyor görüyorum. Ben bir gün azabın sizi kuşatmasından korkuyorum.

Ey kavmim! Ölçeği, teraziyi hakkaniyet dairesinde yerine getirin, nâs/ın eşyasını eksiltmeyin [⁵], yeryüzünde fesat çıkararak fenalık yapmayın».

[5] Herkesin hakkı ne ise onu verin.

Medyen (kavmine) de kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik). Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk ediniz. Sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayınız. Şüphesiz ben sizi bir hayır/bolluk içinde görüyorum. Ben sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum!”

Medyen halkına kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah'a ibadet edin; sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü tartıyı eksik tutmayın. Doğrusu ben sizi nimet içinde görüyorum ve hakkınızda kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.”

Medyen halkına da, kardeşleri gibi yakından tanıdıkları soydaşları Şuayb’ı elçi olarak gönderdik.Şuayb, “Ey halkım!” dedi, “Allah’a gönülden boyun eğin ve yalnızca O’na kulluk edin! Zira sizin, O’ndan başka hükmüne boyun eğeceğiniz bir efendiniz, bir ilâhınız yoktur! O hâlde, ölçü ve tartıda hile yapmayın! Görüyorum ki, şu dünya hayatında nîmetler içerisinde yüzüyorsunuz. Fakat bu sizi aldatmasın. Zira ben, günahlardan vazgeçmediğiniz takdirde, bütün zâlimleri kuşatacak dehşet verici bir günün azâbına uğramanızdan korkuyorum.

Medyen’e de kardeşleri Şuayb’i (rasûl gönderdik).
Dedi ki:
-“Ey kavmim! Allah’a kulluk edin! Sizin için O’nun dışında hiçbir ilah yoktur.
Ölçek ve Tartı’yı eksik yapmayın!
Ben, sizi mala dalmış görüyorum.
Ben, kuşatıcı bir günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum”.

Medyen halkına gönderdiğimiz öz kardeşleri Şuayb: " Aziz milletim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yok. Ölçüyü tartıyı eksik yapmayın. Gördüğüm kadarıyla haliniz vaktiniz yerinde, Ben sizin, o kapsamlı felaket gününde çok acı çekmenizden korkuyorum.

Medyen’e kardeşleri Şuayb’ı gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’ın yasalarına uyarak emirlerini yerine getirin! Sizin için ondan başka hükümran yoktur. İnsanlar arasında hakkı adaleti koruyun! Asla haksızlık yapmayın! İnsanlar arasındaki ölçünüz tartınız sağlam olsun! Daima adaletli olun! Zira ben sizi hayır ve bolluk içinde görüyorum. Sizi kuşatacak bir azaptan korkuyorum!”

Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı (göndermiştik; onlara) şöyle demişti: “Ey kavmim, Allah’a kulluk edin! Sizin için O’ndan başka ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın! Şüphesiz ki ben sizi hayır [*] (bolluk) içinde görüyorum. Şüphesiz ki ben sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.

Burada geçe [hayr] kelimesi bilinen anlamda “iyilik” değil, mal ve servet demektir.

Medyen¹ (halkına da) kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik.) O (toplumuna): “Ey kavmim! (Sadece) Allah’a kul olun. Sizin için Ondan başka (ibâdet edilecek) bir ilâh yoktur. Ölçü ve tartıda eksiklik yapmayın. Ben sizi bir hayır (ve bolluk) içerisinde görüyorum. Gerçekten ben, hepinizi çepeçevre kuşatacak² bir günün azabından korkuyorum...” dedi.

1 Medyen: İbrahim (a.s) soyundan gelen Medyen’in neslinden bir kavim olup “Şab Denizi” civarında, onun kurduğu “Medyen” şehrinde yaşamışlardır. Şuayb ... Devamı..

VE MEDYEN halkına da kardeşleri Şuayb’ı [gönderdik. ¹¹⁶ onlara:] “Ey kavmim! [yalnızca] Allah’a kulluk edin!” dedi, “(Çünkü) sizin O’ndan başka tanrınız yok. Ve [birbirinizle olan alış verişinizde] ölçüyü tartıyı eksik tutmayın. ¹¹⁷ Gerçi [şimdi] sizi refah ve zenginlik içinde görüyorum; ama, doğrusu sizin için, [dehşetiyle] kuşatacak bir Gün’ün azabından korkuyorum!

116 Bkz. 7. sure, 67. not.117 Böylece, Tevhid inancıyla (Allah’tan başka tanrı olmadığına inanmak) insanlar arası ilişkilerde adaleti gözetmek ilkesi ... Devamı..

Medyen halkına da soydaşları Şuayb’i gönderdik. – Ey halkım, dedi, yalnızca Allah’a kulluk edin. Çünkü sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. Ölçü ve tartıda sakın hile yapmayın. Şu anda ben sizi her ne kadar bolluk ve refah içinde görüyorsam da ben yine de sizi çepeçevre kuşatacak olan bir günün azabından korkuyorum. 7/85

MEDYEN’e[¹⁷⁸¹] de soydaşları[¹⁷⁸²] Şuayb’ı gönderdik. “Ey kavmim!” dedi, “Yalnızca Allah’a kulluk edin! (Zira) sizin, ondan başka kulluk edeceğiniz bir ilâh yoktur. Bir de eksik ölçüp tartmayın![¹⁷⁸³] Her ne kadar sizi şimdi refah içinde görüyorsam da, yine de ben sizi çepeçevre kuşatacak bir günün gazabından korkuyorum!

[1781] Medyen ve Hz. Şuayb için bkz: 7:85, not 66. [1782] Bkz: Âyet 61, not 75. [1783] Tüm elçilerin davetinin ekseni burada olduğu gibi ikidir:... Devamı..

Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (peygamber olarak gönderdik) O da kavmini uyardı ve: "Ey kavmim, -sadece- Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan gayrı ilahınız yoktur, ölçeği, tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi gerçekten bir nimet (ve refah) içinde görüyorum! (Bu nimet ve refahın kadrini bilin, Rabbinize şükredin.. iman ve adalete riayet etmediğiniz takdirde) Ben sizin üzerinize, çepeçevre kuşatan bir azabın gelmesinden korkuyorum.

Medyen halkına da kardeşleri Şu’ayb’ı peygamber gönderdik. O, şöyle dedi: "Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka hiçbir ilâhınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi hayır (bolluk) içinde görüyorum. Ben sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. "

Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). Dedi ki: «Ey Kavmim! Allah'a ubûdiyette bulunun, sizin için O'ndan başka bir mabûd yoktur. Ve ölçeği ve teraziyi eksik kılmayın. Şüphe yok, ben sizi bir hayır içinde görüyorum. Ve ben muhakkak ki, sizin üzerinize bir kaplayıcı günün azabından korkarım.»

Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. O da onlara: “Ey halkım! dedi, yalnız Allah'a ibadet edin, çünkü sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. Hem ölçü ve tartıyı eksik tutmayın! Ben sizin bolluk içinde olduğunuzu görüyorum. Ama böyle devam edecek olursanız, sizi azapla kuşatacak olan bir günden korkuyorum. [7, 85-93]

Medyen, Hz. İbrâhim (a.s.)’ın bu ismi taşıyan oğlunun soyundan gelen bir toplum olup, Kızıldeniz’de Akabe körfezinin doğu tarafında otururlardı. Hz. M... Devamı..

Medyen'e de kardeşleri Şu'ayb'i (gönderdik): "Ey kavmim, dedi, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka tanrınız yoktur; ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum ve ben sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum!"

Ve biz "Medyen'e" kardaşları Şu'ayb'ı gönderdik. O: "Ey Kavmim! Sizin içün ondan gayrı ilâh olmayan Allâh Te'âlâ'ya 'ibâdet idiniz. Kileyi ve terâzîyi noksan ölçüb tartmayınız. Ben sizleri, bu gibi şeylere muhtâc olmayacak derecede zengîn göriyorum. Üzerinize bir gün dört tarafdan sizi ihâta idecek 'azâbın gelmesinden korkarım."

Medyen’e de soydaşları Şuayb’ı elçi gönderdik. “Ey halkım!” dedi, “Allah’a kul olun; sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. Ölçeği ve tartıyı eksik yapmayın. Sizi bolluk içinde görüyorum. Doğrusu ben sizi kıskıvrak yakalayacak bir günün azabından korkuyorum.”

Medyen'e de kardeşleri Şuayib'i (gönderdik).-Ey halkım, dedi. Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Ölçü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben, sizin bolluk içinde olduğunuzu görüyorum. Ve ben, sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum.

Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. O da “Ey kavmim, Allah'a kulluk edin,” dedi. “Ondan başka tanrınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın. Sizi bolluk içinde görüyorum; bir yandan da, hepinizi kuşatacak bir günün azabından sizin hesabınıza korkuyorum.

Medyen'e, kardeşleri Şuayb'ı göndermiştik. Dedi ki: "Ey toplumum! Allah'a kulluk edin. O'ndan başka tanrınız yok sizin. Eksik ölçüp yanlış tartmayın. Sizi nimet-bereket içinde görüyorum, ama sizin için sarıp kuşatan bir günün azabından da korkuyorum."

daħı medyendin yaña ya'nį viribidük ķarındaşların şu'ayb’ı eyitti “iy ķavmum! ŧapuñ Tañrı’ya yoķdur sizüñ hįç Tañrı andan ayruķ. daħı eksmeñ ölçeġi daħı terāzūyı. bayıķ ben görürin sizi ħayr içinde ya'nį ucuzlıķ daħı bayıķ ķorķarın üzerüñüze 'aźābını ķaplayıcı günüñ.

Daḫı peyġamber viribidük Medyen ḳavmine ḳarındaşları Şu‘aybı. Eyitdi:İy ḳavmüm, ‘ibādet eyleñüz Allāha kim andan özge tañrı yoḳdur size. Daḫı eksiltmeñüz ölçmeg‐ile ṭartmaġı. Ben ḫayr ṣanuram, daḫı siz ol eksiltmege muḫtāc degülsiz.

Mədyən əhlinə də qardaşları Şüeybi (peyğəmbər göndərdik). O dedi: “Ey qövmüm! Allaha ibadət edin. Sizin Ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Ölçünü və çəkini əskiltməyin. Mən sizi xeyir-bərəkət içində (firavan yaşamaqda) görürəm. Bununla belə (Allahın hökmlərinə riayət etməyəcəyiniz təqdirdə) sizi (hər tərəfdən) bürüyəcək bir günün əzabından qorxuram!

And unto Midian (We sent) their brother Shueyb. He said: O my people! Serve Allah. Ye have no other God save Him! And give not short measure and short weight. Lo! I see you well to do, and lo! I fear for you the doom of a besetting Day.

To the Madyan People(1582) (We sent) Shu´aib, one of their own brethren: he said: "O my people! worship Allah. Ye have no other god but Him. And give not short measure or weight: I see you in prosperity,(1583) but I fear for you the penalty of a day that will compass (you) all round.

1582 Cf. 7:85-93. The location of Madyan is explained in n. 1053 to 7:85 and the chronological place of Shu'ayb in n. 1064 to 7:93. The point of the r... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.