10 Mayıs 2021 - 28 Ramazan 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hûd Suresi 71. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemraetuhu kâ-imetun fedahiket febeşşernâhâ bi-ishâka vemin verâ-i ishâka ya’kûb(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Bu sırada Hz. İbrahim'in) Karısı (orada) ayaktaydı, (misafirlerin Allah'ın peygamberine bir çocuğu olacağını söylediklerini duyunca şaşırdı ve) bunun üzerine gülmeye başladı. (Ardından) Biz ona İshak'ı, İshak'ın arkasından da Yakub’u müjdeledik.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Karısı, ayakta durup sevincinden gülmedeydi ki biz ona, İshak'ı müjdeledik, İshak'tan sonra da Yakup'u.

Abdullah Parlıyan Meali

O esnada ayakta bekleyen İbrahim'in hanımı, bu sözleri duyunca sevincinden güldü. Bizde O'na İshak'ın ve O'nun ardından da torunu Yakub'un doğacağını müjdeledik.

Ahmet Tekin Meali

İbrâhim'in karısı ayakta, meleklere hizmet ederken, korkusu geçtiği için gülüyordu. İşte bu sırada ona İshak'ı müjdeledik. İshak'ın ardından da Yâkub'u müjdeledik.*

Ahmet Varol Meali

Karısı da ayaktaydı ve bunun üzerine güldü. Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından da Ya'kub'u müjdeledik.

Ali Bulaç Meali

Karısı ayaktaydı, bunun üzerine güldü. Biz ona İshak'ı, İshak'ın arkasından da Yakub'u müjdeledik.

Ali Fikri Yavuz Meali

İbrahim'in hanımı hizmette bulunurken, bu söylenenleri duyunca güldü. Bunun üzerine, biz de ona İshak'ı ve İshak'ın arkasından da torunu Yakub'u müjdeledik.

Bahaeddin Sağlam Meali

İbrahim’in hanımı da ayakta idi, güldü. Biz de ona İshak’ı müjdeledik. İshak’ın ardından da Yakub’u…

Bayraktar Bayraklı Meali

O anda hanımı ayakta idi ve bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshâk'ı, İshâk'ın ardından da Ya‘kûb'u müjdeledik.

Besim Atalay Meali (1962)

İbrahim'in karısı da ayakta idi, kadın güldü, hemen müjdeledik onu, İshak'ın ardınca Yakup ile de

Cemal Külünkoğlu Meali

İbrahim'in karısı (Sâre) ayakta bekliyordu, (bu sözleri duyunca) güldü. Biz de ona İshak (adında bir çocuk dünyaya getireceğini) ve İshak'ın ardından Yakup (isminde bir de torun)'u (olacağını) müjdeledik.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Bu arada, İbrahim'in ayakta duran karısı gülünce, "Ona İshak'ı ardından Yakub'u müjdeleriz" dediler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

İbrahim’in karısı ayakta idi. (Bu sözleri duyunca) güldü. Ona da İshak’ı müjdeledik; İshak’ın arkasından da Yakûb’u.

Diyanet Vakfı Meali

O esnada hanımı ayakta idi ve (bu sözleri duyunca)  güldü. Ona da İshak'ı, İshak'ın ardından da Ya'kub'u müjdeledik.

Edip Yüksel Meali

Ayakta duran karısı (bu habere sevinip) gülünce biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından Yakub'u müjdeledik.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İbrahim'in karısı ayakta duruyordu bunun üzerine yüzü güldü. Ona İshak'ı ve İshak'ın arkasından da Ya'kub'u müjdeledik.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Haremi dinliyordu, bunu duyunca güldü, bunun üzerine ona İshakı müjdeledik, İshakın arkasından da Ya'kubu

Erhan Aktaş Meali

Ayakta duran hanımı bunun üzerine gülümsedi.¹ Biz de ona İshak'ı müjdeledik ve İshak'ın arkasından da Yakûb'u. *

Hasan Basri Çantay Meali

(İbrâhîmin) karısı (hizmet için) ayakda idi. (Bu söz üzerine) güldü. Biz de ona İshakı, İshakın ardından da (torunu) Ya'kubu müjdeledik.

Hayrat Neşriyat Meali

Bu sırada (İbrâhîm'in) zevcesi (Sâre) ayakta idi; (bu zâlim kavmin helâk edileceği müjdesini duyunca) bundan dolayı güldü; (biz) de ona İshâk'ı müjdeledik; İshâk'ın ardından da (bir torun olarak) Ya'kub'u!

İlyas Yorulmaz Meali

Yanlarında ayakta duran karısı (Kendi kavimlerini yok etmeye gelmeyişlerine sevinip) gülmüştü. Bunun ardından da İbrahimin karısına İshakı müjdeledik ve İshakın arkasından da Yakupu müjdeledik.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Karısı ayakta idi. Bunun üzerine güldü. Biz de ona İshak/ı, İshak/ın ardından Yakub/u müjdeledik.

Kadri Çelik Meali

Ayakta duran karısı o esnada adet gördü. Böylece ona İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik.

Mahmut Kısa Meali

O sırada İbrahim’in hanımı Sâre,bir kenarda ayakta bekliyordu; bu sözleri duyunca, korkulacak bir şey olmadığını anlayıp sevincinden gülümsemeye başladı. Sonra ona, İshak adında bir çocuk dünyaya getireceğini veİshak’ın ardından, Yakup isminde bir torun sahibi olacağını müjdeledik. Bu müjdeyi Sâre’ye verdik, zira İbrahim’in, diğer eşi Hacer’den olma İsmail adında bir oğlu zaten vardı.

Mehmet Okuyan Meali

(O esnada) hanımı (Sâre) ayaktaydı ve (bu sözleri duyunca) gülmüştü. Ona da İshakı, İshakın ardından da Yakupu müjdelemiştik.**

Mehmet Türk Meali

(Bu esnada İbrahim’in) ayakta duran karısı ay hali görmeye başladı1 ve Biz de o (kadı)na İshak’ı, İshak’ın arkasından da Yâkûb’u2 müjdeledik.*

Muhammed Esed Meali

Ve (yanlarında) ayaküstü bekleyen karısı, orada öyle [sevinçle] gülümsüyordu; 103 işte bu haldeyken o'na İshâk'ı[n doğumunu] müjdeledik ve İshâk'ın ardından da [o'nun oğlu] Yakub[un doğumunu].

Mustafa Çavdar Meali

Bu arada ayakta durmakta olan hanımı güldü, biz de ona İshak’ı müjdeledik, İshak’ın ardından da Yakub’u müjdeledik. 14/39

Mustafa İslamoğlu Meali

Karısı ise ayakta duruyordu; derken hayız görmeye başladı.[1767] İşte bu şekilde Biz o kadına İshak’ı müjdeledik;[1768] üstelik İshak’ın ardından da (onun oğlu) Yakub’u (müjdeledik).*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve O'nun refikası ayakta bulunuyordu, gülüverdi. Artık onu İshak ile ve İshak'ın ardından da Yâkub ile müjdeledik

Suat Yıldırım Meali

Bu sırada hanımı da, hizmet için ayakta durmuş, onları dinliyordu. Bunu işitince gülümsedi. Biz de onu İshak'ın, onun peşinden de Yâkub'un doğumu ile müjdeledik. [2, 133; 15, 54] {KM, Tekvin 17, 17. 19; 18, 12, 15}

Süleyman Ateş Meali

Ayakta durmakta olan karısı, güldü. Biz de ona İshak'ı müjdeledik. İshak'ın ardından da Ya'kub'u.

Süleymaniye Vakfı Meali

Karısı ayakta duruyordu; hemen gülüverdi. Biz de ona İshak’ı, İshak’ın arkasından da Yakub’u müjdeledik.

Şaban Piriş Meali

Bu arada ayakta durmakta olan karısı güldü. Biz, Ona İshak'ı müjdeledik. İshak'ın ardından da Yakub'u!

Ümit Şimşek Meali

Ayakta onları dinleyen İbrahim'in hanımı buna güldü. Biz de onu İshak ile, İshak'ın ardından da Yakub ile müjdeledik.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Orada dikilmekte olan karısı güldü. Bunun üzerine ona İshak'ı müjdeledik, İshak'ın arkasından da Yakub'u.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı 'avratı anuñ ya'nį śāra durur-ıdı pes güldi pes muştıladuķ aña isḥāķ’ı daħı isḥāķ ardınca ya'ķūb’ı.

Bunyadov-Memmedeliyev

(İbrahimin) arvadı (Sara pərdə arxasında) durmuşdu (və ya qonaqlara qulluq edirdi). O (bu sözləri eşidib Lut tayfasının başına gələcək müsibətdən qafil olduğuna sevinərək və ya qoca yaşında oğlu olacağına təəccüblənərək) güldü. Bundan sonra Biz onu İshaqla, İshaqın da ardınca Yə’qubla (İshaqın, ondan sonra Yə’qubun dünyaya gələcəyi ilə) müjdələdik.

M. Pickthall (English)

And his wife, standing by, laughed when We gave her good tidings (of the birth) of Isaac, and, after Isaac, of Jacob.

Yusuf Ali (English)

And his wife was standing (there), and she laughed:(1567) But we gave her glad tidings of Isaac, and after him, of Jacob.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.