2 Aralık 2023 - 19 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hûd Suresi 71. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemraetuhu kâ-imetun fedahiket febeşşernâhâ bi-ishâka vemin verâ-i ishâka ya’kûb(e)

Karısı, ayakta durup sevincinden gülmedeydi ki biz ona, İshak'ı müjdeledik, İshak'tan sonra da Yakup'u.

(Bu sırada Hz. İbrahim’in) Karısı (orada) ayaktaydı, (misafirlerin Allah’ın peygamberine bir çocuğu olacağını söylediklerini duyunca şaşırdı ve) bunun üzerine gülümsemeye başladı. (Ardından) Biz ona İshak’ı, İshak’ın arkasından da Yakub’u müjdeledik.

O esnada ayakta bekleyen İbrahim'in hanımı, bu sözleri duyunca sevincinden güldü. Bizde O'na İshak'ın ve O'nun ardından da torunu Yakub'un doğacağını müjdeledik.

İbrâhim'in karısı ayakta, meleklere hizmet ederken, korkusu geçtiği için gülüyordu. İşte bu sırada ona İshak'ı müjdeledik. İshak'ın ardından da Yâkub'u müjdeledik.

bk. Kur’an-ı Kerim, 2/133; 15/54.

Karısı da ayaktaydı ve bunun üzerine güldü. Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından da Ya'kub'u müjdeledik.

Karısı ayaktaydı, bunun üzerine güldü. Biz ona İshak'ı, İshak'ın arkasından da Yakub'u müjdeledik.

İbrahim'in hanımı hizmette bulunurken, bu söylenenleri duyunca güldü. Bunun üzerine, biz de ona İshak'ı ve İshak'ın arkasından da torunu Yakub'u müjdeledik.

İbrahim’in hanımı da ayakta idi, güldü. Biz de ona İshak’ı müjdeledik. İshak’ın ardından da Yakub’u…

O anda hanımı ayakta idi ve bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshâk'ı, İshâk'ın ardından da Ya‘kûb'u müjdeledik.

İbrahim'in karısı da ayakta idi, kadın güldü, hemen müjdeledik onu, İshak'ın ardınca Yakup ile de

İbrahim'in karısı (Sâre) ayakta bekliyordu, (bu sözleri duyunca) güldü. Biz de ona İshak (adında bir çocuk dünyaya getireceğini) ve İshak'ın ardından Yakup (isminde bir de torun)'u (olacağını) müjdeledik.

Bkz. 2/133, 15/54Hz. Yâkûb, Hz. İshak’ın oğludur, İshak da Hz. İbrahim’in. Hz. İshak, Sâre’den dünyaya gelmiş, Hz. İbrahim’in diğer eşi Hacer’den de H... Devamı..

Karısı ayakda duruyor idi. İshak’ın ve sonra Ya’kûb’ın doğacağını haber virdiğimiz zamân güldi.

Bu arada, İbrahim'in ayakta duran karısı gülünce, "Ona İshak'ı ardından Yakub'u müjdeleriz" dediler.

İbrahim’in karısı ayakta idi. (Bu sözleri duyunca) güldü. Ona da İshak’ı müjdeledik; İshak’ın arkasından da Yakûb’u.

Ayakta bekleyen karısı rahatlayıp güldü; bu sırada ona İshak’ın, İshak’ın ardından da Ya‘kūb’un doğacağını müjdeledik.

O esnada hanımı ayakta idi ve (bu sözleri duyunca)  güldü. Ona da İshak'ı, İshak'ın ardından da Ya'kub'u müjdeledik.

Ayakta duran karısı (bu habere sevinip) gülünce biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından Yakub'u müjdeledik.

İbrahim'in karısı ayakta duruyordu bunun üzerine yüzü güldü. Ona İshak'ı ve İshak'ın arkasından da Ya'kub'u müjdeledik.

Haremi dinliyordu, bunu duyunca güldü, bunun üzerine ona İshakı müjdeledik, İshakın arkasından da Ya'kubu

(O sırada İbrâhîm’in) hanımı (Sâre, evin öbür köşesinde) ayakta bekliyordu. (Bu sözleri duyup da kendileri için korkulacak bir şey olmadığını anlayınca) bunun üzerine gülümsedi. (Sonra) biz ona, İshâk’ı ve İshâk’ın ardından da (torunu) Ya‘kûb’u müjdeledik.

Ayakta duran hanımı bunun üzerine gülümsedi.¹ Biz de ona İshak'ı müjdeledik ve İshak'ın arkasından da Yakûb'u.

1- Rahatladı.

(İbrâhîmin) karısı (hizmet için) ayakda idi. (Bu söz üzerine) güldü. Biz de ona İshakı, İshakın ardından da (torunu) Ya'kubu müjdeledik.

Bu sırada (İbrâhîm'in) zevcesi (Sâre) ayakta idi; (bu zâlim kavmin helâk edileceği müjdesini duyunca) bundan dolayı güldü; (biz) de ona İshâk'ı müjdeledik; İshâk'ın ardından da (bir torun olarak) Ya'kub'u!

Yanlarında ayakta duran karısı (Kendi kavimlerini yok etmeye gelmeyişlerine sevinip) gülmüştü. Bunun ardından da İbrahim’in karısına İshak’ı müjdeledik ve İshak’ın arkasından da Yakup’u müjdeledik.

İbrahim’in karısı ayakta duruyordu. Bunun üzerine güldü. Biz de ona İshak’ı, İshak’ın arkasından da Yakub’un doğacağını müjdeledik.

Karısı ayakta idi. Bunun üzerine güldü. Biz de ona İshak/ı, İshak/ın ardından Yakub/u müjdeledik.

(O sırada) ayakta duran karısı güldü. (Çünkü) Biz de ona İshak’ı, İshak’ın ardından da Yakub’u müjdelemiştik.²⁵

25 Krş. Enbiyâ, 21/72; Zâriyât, 51/28-29

Ayakta duran karısı o esnada adet gördü. Böylece ona İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik.

O sırada İbrahim’in hanımı Sâre,bir kenarda ayakta bekliyordu; bu sözleri duyunca, korkulacak bir şey olmadığını anlayıp sevincinden gülümsemeye başladı. Sonra ona, İshak adında bir çocuk dünyaya getireceğini veİshak’ın ardından, Yakup isminde bir torun sahibi olacağını müjdeledik. Bu müjdeyi Sâre’ye verdik, zira İbrahim’in, diğer eşi Hacer’den olma İsmail adında bir oğlu zaten vardı.

Ayakta dikilen karısı gülüverdi.
Ona İshak’ı müjdeledik; İshak’ın arkasından da Yakub’u!

Tam o sırada, İbrahim’in hizmet için ortalıkta dolaşan hanımı durduk yerde gülüverdi. Ziyaretçiler: " Eşini, İshak ve Yakûb ile müjdeledik de ondan gülüyor " dediler.

İbrahim’in karısı ayakta duruyordu. Bu haberi duyunca sevinerek gülümsedi. Biz de O’na İshak’ı müjdeledik. İshak’ın ardından da torunu Yakup’u müjdeledik.

(O esnada) hanımı (Sâre) ayaktaydı ve (bu sözleri duyunca) gülmüştü. Ona da İshak’ı, İshak’ın ardından da Yakup’u müjdelemiştik. [*]

Hz. Sâre’nin aldığı haberle ilgili durumunu ifade eden [dahıket] fiili Mücâhid ve İkrime gibi müfessirlere göre “hayız görmek” anlamına gelmektedir. B... Devamı..

(Bu esnada İbrahim’in) ayakta duran karısı ay hali görmeye başladı¹ ve Biz de o (kadı)na İshak’ı, İshak’ın arkasından da Yâkûb’u² müjdeledik.

1 (ضَحِكَ) fiili Arapçada mecâzen “hayız görmek” anlamına da gelir. Esasen Hz. İbrahim’in eşinin önce gülüp, sonra çocukla müjdelenmesi âyetin zahirin... Devamı..

Ve (yanlarında) ayaküstü bekleyen karısı, orada öyle [sevinçle] gülümsüyordu; ¹⁰³ işte bu haldeyken o’na İshâk’ı[n doğumunu] müjdeledik ve İshâk’ın ardından da [o’nun oğlu] Yakub[un doğumunu].

103 Yani, yabancıların Allah’ın elçileri olduğunu ve kendilerinin onlardan korkmaları için bir sebep bulunmadığını anladığı için sevinç ve rahatlama i... Devamı..

Bu arada ayakta durmakta olan hanımı güldü, biz de ona İshak’ı müjdeledik, İshak’ın ardından da Yakub’u müjdeledik. 14/39

Karısı ise ayakta duruyordu; derken hayız görmeye başladı.[¹⁷⁶⁷] İşte bu şekilde Biz o kadına İshak’ı müjdeledik;[¹⁷⁶⁸] üstelik İshak’ın ardından da (onun oğlu) Yakub’u (müjdeledik).

[1767] Veya: “..haber üzerine gülmeye başladı”. Tercihimiz ed-dahikin “inkişaf, uyanma, olgunlaşma ve buluğ” anlamından dolayıdır (Mekâyîs). Allame Ta... Devamı..

(İbrahim'in) Karısı (o sırada hizmet için) ayakta duruyordu, (onların elçi melek olabileceğine inanmadığı için) güldü. Biz de ona İshak'ı, İshak'ın ardında da (torunu) Ya'kub'u müjdeledik.

Ayakta durmakta olan karısı, bizim ona İshak’ı ve İshak’ın ardından da Ya’kûb’u müjdelememize güldü.

Ve O'nun refikası ayakta bulunuyordu, gülüverdi. Artık onu İshak ile ve İshak'ın ardından da Yâkub ile müjdeledik

Bu sırada hanımı da, hizmet için ayakta durmuş, onları dinliyordu. Bunu işitince gülümsedi. Biz de onu İshak'ın, onun peşinden de Yâkub'un doğumu ile müjdeledik. [2, 133; 15, 54] {KM, Tekvin 17, 17. 19; 18, 12, 15}

Ayakta durmakta olan karısı, güldü. Biz de ona İshak'ı müjdeledik. İshak'ın ardından da Ya'kub'u.

İbrâhîm'in zevcesi ayakda duruyordı. Bu sözi işince (memnûn olub) güldi. Biz onı İshak ile ve İshak'dan sonra Ya'kûb ile tebşîr itdik. [¹]

[1] Melekler Sâre'ye İshak ve onun oğlı Ya'kûb ile tebşîr iderek Cenâb-ı Hak sana İshak nâmında bir oğul virecek ve onun da Ya'kûb nâmında evlâdı olac... Devamı..

Karısı ayakta duruyordu; hemen gülüverdi. Biz de ona İshak’ı, İshak’ın arkasından da Yakub’u müjdeledik.

Bu arada ayakta durmakta olan karısı güldü. Biz, Ona İshak'ı müjdeledik. İshak'ın ardından da Yakub'u!

Ayakta onları dinleyen İbrahim'in hanımı buna güldü. Biz de onu İshak ile, İshak'ın ardından da Yakub ile müjdeledik.

Orada dikilmekte olan karısı güldü. Bunun üzerine ona İshak'ı müjdeledik, İshak'ın arkasından da Yakub'u.

daħı 'avratı anuñ ya'nį śāra durur-ıdı pes güldi pes muştıladuķ aña isḥāķ’ı daħı isḥāķ ardınca ya'ķūb’ı.

İbrāhīm ‘avratı ḳulluġ‐ıçun durmış‐ıdı. Geldi fercinden yā ḥayż gördi. Pesaña İsḥāḳı muştıladuḳ, İsḥāḳdan ṣoñra Ya‘ḳūbı daḫı muştıladuḳ. |

(İbrahimin) arvadı (Sara pərdə arxasında) durmuşdu (və ya qonaqlara qulluq edirdi). O (bu sözləri eşidib Lut tayfasının başına gələcək müsibətdən qafil olduğuna sevinərək və ya qoca yaşında oğlu olacağına təəccüblənərək) güldü. Bundan sonra Biz onu İshaqla, İshaqın da ardınca Yə’qubla (İshaqın, ondan sonra Yə’qubun dünyaya gələcəyi ilə) müjdələdik.

And his wife, standing by, laughed when We gave her good tidings (of the birth) of Isaac, and, after Isaac, of Jacob.

And his wife was standing (there), and she laughed:(1567) But we gave her glad tidings of Isaac, and after him, of Jacob.

1567 The narrative is very concise, and most of the details are taken for granted. We may suppose that the angels gave the news first to Abraham, who... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.