11 Aralık 2023 - 28 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hûd Suresi 68. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Keen lem yaġnev fîhâ(k) elâ inne śemûde keferû rabbehum(k) elâ bu’den liśemûd(e)

Sanki orada hiç yaşamamışlar, hiç oturmamışlardı. Bilin ki hiç şüphe yok Semud, Rablerine karşı kafir oldu, bilin, uzaklık Semud'a.

 Sanki orada hiç refah içinde yaşamamışlar gibi (helak olmuşlardı). Haberiniz olsun; Semud (halkı) da gerçekten Rablerine (karşı nankörlük ve) inkâr etmişler (ve azıtmışlardı). Şunu bilin ki; (sonunda) Semud (halkına Allah’ın rahmetinden) uzaklık (verilmiş ve O’nun kahrına uğramışlardı).

Sanki daha önce orada hiç yaşamamışlar gibi. Dikkat edin! Rablerini tanımayıp gerçekleri örtbas ettiler de, bakın Semûdlular işte böyle yok olup gittiler.

Sanki, orada hiç yaşamamış, güzel gün görmemiş gibiydiler. Bakınız, Semûd kavmi Rablerini inkârda ısrar ettiler, ihsan ettiği nimetlere nankörlük ettiler. Semûd'un, Allah'ın rahmetinden, korumasından uzak kılınarak yok olup gitmesinden ibret alın.

Sanki orada hiç yaşamamışlardı. İyi bilin ki, Semud halkı Rabblerini inkar ettiler. Dikkat edin, Semud halkı uzak olsun.

Sanki orada hiç refah içinde yaşamamışlar gibi. Haberiniz olsun; Semud (halkı) gerçekten Rablerine (karşı) inkâr etmişlerdi. Haberiniz olsun; Semud (halkına Allah'ın rahmetinden) uzaklık (verildi.)

Sanki orada bir şenlik kurmamışlardı. Haberiniz olsun ki, Semûd kavmi, doğrusu Rablerine küfrettiler. Biliniz ki, Semûd kavmi Allah'ın rahmetinden uzak düşmüş, helâk olmuştur.

Sanki orada hiç yaşamamışlar gibi oldular. İşte Semud kavmi, Rablerini inkâr eden bir toplum oldular. İşte o Semud kavmi, kahrolsun!...

Sanki orada hiç şenlik kurmamış gibi oldular. İyi biliniz ki Semûd kavmi Rabblerini inkâr ettiler ve iyi bilin ki Semûd kavmi defolup gittiler.

Sanki, orda değillermiş gibi oldular, iyi bilin, Semud küfretmiştir Tanrılarına, iyi bilin, Semud'un işi bataktır

Sanki daha önce orada hiç oturmamış (yuva kurup yaşamamış) gibi oldular. Haberiniz olsun ki, Semud (kavmi) gerçekten Rablerini inkâr etmişlerdi. Bak işte nasıl yok olup gittiler.

Sanki hiç hânelerinde oturmamış gibi mahv oldılar. Semûd rabbine karşu küfr itmişdi. Kavm-i Semûd Allâh’ın rahmetinden uzak olsun!

Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Bilin ki, Semud milleti Rabbini inkar etmişti. Bilin ki, Semud milleti Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.*

Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semûd kavmi Rablerini inkâr etti. (Yine) biliniz ki Semûd kavmi Allah’ın rahmetinden uzaklaştı.

Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle, Semûd kavmi rablerini inkâr etti. Vay Semûd’un haline!

Sanki orada hiç oturmamışlardı. Biliniz ki, Semûd kavmi gerçekten Rablerini inkâr ettiler. Yine bilesiniz ki, Semûd kavmi (Allah'ın rahmetinden)  uzak kılındı.

Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Doğrusu Semud (halkı) Rab'lerine karşı geldi; Semud yok olup gitti.

Sanki orada güzel güzel yaşayıp durmamışlardı. Bak işte Semud, gerçekten de Rablerine küfretmişlerdi. Bak işte nasıl yok olup gittiler.

Sanki orada bir şenlik kurmamışlardı, bak Semûd, hakıkaten rablarına küfrettiler bak def'oldu gitti Semûd

Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. İyi bilin ki, Semûd (kavmi) gerçekten Rablerine nankörlük ettiler. (Ve yine) bilin ki Semûd (kavmi, müstahak olduklarından dolayı, Allah’ın rahmetinden) uzak kılındı.

Sanki orada hiç yaşamamışlardı. İyi bilin ki Semud halkı Rabb'lerine nankörlük ettiler. İyi bilin ki Semud halkı yok olup gitti.

Sanki orada (zâten) oturmamışlardı. Haberiniz olsun ki Semud (kavmi) hakıykaten Rablerine küfretdiler, gözünüzü açın ki Semuda (rahmet-i ilâhiyyeden) uzaklık (verilmişdir).

Sanki orada hiç oturmamışlardı! Dikkat edin! Şübhesiz Semûd (kavmi) Rablerini inkâr ettiler. (Ve yine) dikkat edin! (Peygamberlerine isyanları yüzünden Allah'ın rahmetinden uzaklaşan) Semûd (kavmi) helâk olsun!(2)

(2)“Sırât-ı müstakīm ehli (dosdoğru bir yolda giden kimseler) olan peygamberlere binler vâkıâtta(hâdiselerde) istimdadlarına (yardım istemelerine) hâr... Devamı..

Çünkü Semud kavminin Rablerini inkâr etmiş olmaları onlara hiçbir faydası olmamış ve bu azap, yalnızca Semud’un (yeryüzünden) uzaklaştırılışı olmuştur.

Sanki dün orada oturanlar onlar değillerdi! Bilin ki Semut’lar çalaplarını tanımaz oldular. Bilin ki Semut’lar Allah’ın esirgeyiciliğinden uzak kalmışlardır.

Sanki orada hiç yokmuş gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud kavmi rahmet-i Bâri/ den uzak bir yerde kalmıştır.

Sanki orada hiç ikâmet etmemiş/safa sürmemiş gibiydiler. İyi biliniz ki Semûd (kavmi), Rablerini inkâr etmişti/ yok saymıştı. Yine iyi biliniz ki, kendileri de yok olup [bu’den] gitti!

Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. İyi bilin ki Semud topluluğu, Rabbini inkâr etmişti. Hey, (Allah'ın rahmetinden) uzaklık olsun Semud'a!

Onlar değildi sanki, daha düne kadar yurtlarında şen, şakrak dolaşanlar!
Dikkat edin;işte Rab’lerini böyle inkâr etmişti Semudlular! Dikkat edin;işte böyle helâk olup gitti, azgın Semud kavmi!
Ve aradan yıllar geçti; zamanla inkârcılık, yeniden ortaya çıktı. İşte, insanlık tarihinin bir başka ibret verici sayfası:

Sanki orada yaşamadılar.
Dikkat edin! Semûd, rabb’lerini inkâr ettiler.
Dikkat edin! Semûd def’olup gitti.

Sanki orada hiç varlık sürmemiş gibi oldular. Evet, Semûd halkı Allah'ı inkar etmişti. Yazık oldu Semûd’a...

Onlar sanki dünyada hiç bir yaşam kurmamışlardı. Onların şatafatlı yaşamlarının yerini büyük bir sessizlik ve ıssızlık kaplamıştı. İyi bilin ki Semud toplumu Rabbini inkâr etti. Onlar da inkârlarından dolayı yok olup gitti!

67,68. Haksızlık edenleri de o korkunç ses yakalamış ve sanki orada hiç oturmamışlar gibi yurtlarında diz üstü (hareketsiz) kalmışlardı. [*] Dikkat edin! Şüphesiz ki Semûd (kavmi) Rablerini inkâr etmişlerdi. Dikkat edin! Semûd kavmi (Allah’ın merhametinden) uzak kılınmıştı.

Benzer mesajlar: A’râf 7:91-92; Hûd 11:94-95; ‘Ankebût 29:37.

Sanki onlar orada, hiç yaşamamış gibi oldular.¹ Şunu iyi bilin ki; Semûd (kavmi) Rablerini inkâr etmişlerdi. İşte Semûd kavmi (de böylece) defolup gitti.

1 Semud Kavminin yurdu halen mevcuttur ve Tebük yakınlarındaki Hicr (veya Medain-i Salih) bölgesindedir. O bölgede şu anda bile kimse yaşamamaktadır a... Devamı..

sanki (daha önce) orada hiç yaşamamışlar gibi. Bakın, işte Rablerini böyle yok saydı Semûdlular! Bakın, işte böyle yok olup gitti Semûd!

Sanki orada hiç yaşamamışlardı. İyi bilin ki, Rablerine nankörlük edenler bu Semud halkı idi. Ve iyi bilin ki Semud tarihten silindi gitti. 91/14

sanki orada hiç yaşamamıştılar:[¹⁷⁶²] unutmayın ki, Rablerini ısrarla inkâr edenler işte bu Semud idi; unutmayın, Semud tarih sahnesinden böyle silindi.[¹⁷⁶³]

[1762] Bkz: 7:92, not 73. [1763] Lafzen: “Unutmayın, Semud böyle defedildi” (Bkz: 7:73, not 56).

Sanki o beldede hiç oturmamışlardı (kendileri helak olduğu gibi oturdukları meskenler de harabe haline gelmişti) Haberiniz olsun ki, Semud kavmi Rablerini (vahdaniyetini) inkar ettiler.. bundan ötürü de (Rablerinin rahmetinden) yoksun kaldılar. (Ey Muhammed, onlara Lut kavminin başına gelenleri de anlat ki ibret alabilsinler)

Sanki orada hiç var ve varlık içinde olmamışlardı. Biliniz ki Semûd kavmi Rablerini inkâr etti. (Yine) biliniz ki Allah’ın rahmetinden uzaklaşmak Semud içindi.

Sanki orada hiç ikamet etmemişlerdi. Biliniz ki, şüphesiz Semûd, Rablerine kâfir olmuşlardı. Haberiniz olsun ki, Semûd için bir uzaklık vardır.

67, 68. Zulmedenleri ise o korkunç ses tutuverdi de diyarlarında çökekaldılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular, ortadan silindiler. Evet. . . inkâr etti Rabbini Semûd milleti. Evet, işte onun için defolup gitti Semûd milleti!

Orada hiç şenlik kurmamış gibi oldular. İyi bilin ki Semud (kavmi), Rablerini inkar ettiler ve iyi bilin ki Semud (kavmi) def olup gittiler!

Ke-ennehu dün orada yaşamamışlardı. Âgâh olun ki: Semûd kavmi rablerine küfür itdiler. Helâk Semûd'a olsun.

Sanki orada bir varlıkları olmamıştı. Bilin ki Semûd (halkı), Rablerini görmezlikten geldiler. Bilin ki Semûd, def olup gittiler.

Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Bilin ki, Semudlular,Rablerini yok saydılar. Bilin ki Semud, helak edildi.

Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Bilmiş olun ki Semud kavmi Rablerine nankörlük etmişti. İbret alın ki, Semud kavmi işte böyle yok olup gitti.

Sanki hiç hayat sürmemişlerdi orada. Dikkat edin! Semûd kavmi, Rablerine nankörlük etmişti. Dikkat edin, Semûd geri dönmez olmuştur.

taman muķįm olmadılar gibi anuñ içinde. iy bayıķ ŝemūd ķabilesi kāfir oldılar çalabı’larına iy helāk olmaķ olsun ŝemūd’a!

Ṣanasın ki evlerinde hīç diri olmamışlar‐ıdı. Bilmiş oluñuz ki Semūd ḳavmikāfirler‐idi özlerini yaradan Tañrıya. Bilmiş oluñuz ki Semūd ḳavmiraḥmetden ıraḳ oldılar.

Sanki onlar heç yaşamamışdılar. Bilin ki, Səmud tayfası Rəbbini inkar etmişdi. Xəbəriniz olsun ki, Səmud tayfası (Allahın mərhəmətindən) kənar (uzaq) oldu!

As though they had not dwelt there. Lo! Thamud disbelieved in their Lord. A far removal for Thamud!

As if they had never dwelt and flourished there. Ah! Behold! for the Thamud rejected their Lord and Cherisher! Ah! Behold! removed (from sight) were the Thamud!(1564)

1564 Cf. 11:60 above, and 11:94-95.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.