11 Aralık 2023 - 28 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hûd Suresi 61. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-ilâ śemûde eḣâhum sâlihâ(an)(c) kâle yâkavmi-’budû(A)llâhe mâ lekum min ilâhin ġayruh(u)(s) huve enşeekum mine-l-ardi vesta’merakum fîhâ festaġfirûhu śümme tûbû ileyh(i)(c) inne rabbî karîbun mucîb(un)

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i göndermiştik. Ey kavmim demişti, Allah'a kulluk edin, ondan başka bir mabudunuz yok. Sizi yeryüzünden yaratıp meydana getirdi ve orayı imara memur etti sizi; artık ondan yarlıganma dileyin, sonra da tövbe edin ona. Şüphe yok ki Rabbim, yakındır, duaları kabul eder.

 Semud (halkına da) kardeşleri Salih’i (gönderdik). Dedi ki: “Ey kavmim, Allah’a ibadet edin, sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden (topraktan) yarattı ve orada ömür geçirenler ve dünyayı imar edenler kıldı. Öyleyse O’ndan bağışlanma dileyin, sonra O’na tevbe edin. Şüphesiz benim Rabbim, (kullarına ve tüm yarattıklarına en) Yakın olandır, (duaları) Kabul edendir.”

Semûd toplumuna da, kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik de onlara: “Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka gerçek ilahınız yoktur. Sizi topraktan yaratıp geliştiren ve yeryüzünde sizin yaşamanızı veya orayı bayındır hale getirmenizi sağlayan O'dur. O halde O'ndan bağışlanmanızı dileyin de, O'na yönelip tevbe edin. Şüphesiz ki, benim Rabbim kendisine yönelen herkese, her zaman yakınlık gösterir ve dualarına cevap verir.”

Semûd kavmine de soydaşları-kardeşleri Sâlih'i özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere gönderdik. Sâlih:
“Ey kavmim, Allah'ı ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak Allah'a bağlanın, saygıyla Allah'a kulluk ve ibadet edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Sizi yerdeki topraktan meydana getirdi. Sizin yeryüzünde yerleşmenizi, yaşamanızı sağladı. O halde işlediğiniz günahlardan ve Allah'a ortak koşmanızdan dolayı O'ndan bağışlanma, koruma kalkanına alınma dileyin. Sonra isyandan, günah işlemekten vazgeçerek tevbe edip O'na itaate yönelin. Rabbim kullarına yakındır, dualarını kabul eder.” dedi.

bk. Kur’an-ı Kerim, 2/186; 7/73-76; 26/155-159.

Semud halkına da kardeşleri Salih'i gönderdik. Şöyle dedi: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden yarattı ve size orada ömür sürdürdü. [6] Şu halde O'ndan bağışlanma dileyin sonra O'na tevbe edin. Muhakkak ki Rabbim yakındır, (duaları) kabul edendir.

6.Yahut "sizi orayı imar etmekle görevlendirdi." Bu ihtilaf ayetin metninde geçen "ista`merekum" kelimesinden kaynaklanmaktadır. Müfessirlere göre bu ... Devamı..

Semud (halkına da) kardeşleri Salih'i (elçi gönderdik). Dedi ki: 'Ey kavmim, Allah'a ibadet edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden (topraktan) yarattı ve onda ömür sürenler kıldı. Öyleyse O'ndan bağışlanma dileyin, sonra O'na tevbe edin. Şüphesiz benim Rabbim, yakın olandır, (duaları) kabul edendir.'

Semûd kavmine de (soyca) kardeşleri sâlih'i gönderdik. onlara de ki: “- Ey kavmim! Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka hiç bir ilâhınız yoktur. Sizi topraktan o yarattı ve sizi orada imar yapmaya (ömür sürmeye) memur etti. O halde, ondan mağfiret isteyin. Sonra tevbe edip ona yönelin. Muhakkak ki Rabbim, müminlere rahmetiyle yakındır, duaları kabul edicidir.”

Semud kavmine de kardeşleri olan Salih’i peygamber olarak gönderdik. Salih onlara dedi ki: “Ey kavmim! Yalnızca Allah’a ibadet edin, O’ndan başka mabud ve yaratanınız yoktur. O sizi yerden inşa etti, sizi yeryüzünde yaşattı. O’ndan bağışlanma dileyin, sonra O’na yönelin. Şüphesiz benim Rabbim, her şeye çok yakın ve her duaya cevap verendir.”

Semûd toplumuna da kardeşleri Sâlih'i gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah'a kulluk ediniz. Sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. Sizi topraktan yaratan ve sizi orada yaşatan O'dur. O halde ondan af dileyiniz; sonra da O'na tövbe ediniz. Çünkü Rabbim, kullarına yakındır; duaları kabul edendir.”[211]

[211] Hz. Sâlih’in kıssası hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, IX, 227-239.

Kardeşleri Salih'i de Semud'a göndermiştik, o dedi ki: «Ey ulusum! Allaha tapasınız, O'ndan özge, sizin için Tanrı yok, yerde sizi o türetti, orda size bayındırlık yarattı, Allahtan bağışlanmak isteyin, sonra tövbe ediniz, benim Tanrım yakındır, çağırana cevap verir O»

Semûd (kavmine) de kardeşleri Salih'i (nebi olarak) gönderdik. (Salih onlara:) “Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. O'dur sizi yerden (topraktan) yaratan ve oranın imarında görevli kılan. Af dileyin O'ndan, sonra da O'na tevbe edin. Şüphesiz ki Rabbim (kullarına) çok yakındır, (dualarını) kabul edendir.”

“Semûd kavmi”, Âd kavminden Hz. Hûd’un peygamberliğini kabul eden ve bu şekilde Allah'ın gazabından kurtularak hayatta kalmayı başaran kavimlerden bir... Devamı..

Semûd kavmine birâderleri Sâlih’i gönderdik. Ânlara didi ki: "Ey kavmim Allâh’a ’ibâdet idiniz ândan başka Allâh yokdur o sizi toprakdan halk itdi. Ve arz üzerinde iskânınıza müsâ’ade iyledi. ’afvını taleb idiniz. Âna rücû’ idiniz, rabbim size yakındır, sizi dinler."

Semud milletine kardeşleri Salih'i gönderdik. "Ey milletim! Allah'a kulluk edin; O'ndan başka tanrınız yoktur; sizi yeryüzünde yaratıp orayı imar etmenizi dileyen O'dur. Öyleyse O'ndan mağfiret dileyin, sonra da O'na tevbe edin. Doğrusu Rabbim size yakın ve duaları kabul edendir" dedi.

Semûd kavmine de kardeşleri Salih’i peygamber gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka hiçbir ilâhınız yok. O, sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizi oranın imarında görevli (ve buna donanımlı) kıldı.[276] Öyle ise O’ndan bağışlanma dileyin; sonra da O’na tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir.

Bu âyet-i kerimede insanoğluna çok hayatî bir mesaj verilmektedir. Çünkü yeryüzü, Allah’ın insana bir emanetidir. Bu emanetin, Allah’ın yeryüzünde yar... Devamı..

Semûd kavmine de kardeşleri Sâlih’i gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin; sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mâmur hale getirme görevi verdi. O halde O’ndan mağfiret isteyin; sonra O’na tövbe edin. Şüphesiz rabbim yakındır, duaları kabul eder.”

Semûd kavmine de kardeşleri Sâlih'i (gönderdik).  Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. O sizi yerden (topraktan)  yarattı. Ve sizi orada yaşattı. O halde O'ndan mağfiret isteyin; sonra da O'na tevbe edin. Çünkü Rabbim (kullarına)  çok yakındır, (dualarını)  kabul edendir.

Semud'a da kardeşleri Salih'i... Dedi ki: "Ey halkım, ALLAH'a kulluk edin, O'ndan başka tanrı yoktur. Sizi yerden çıkarıp yaratan, sizi oraya yerleştiren O'dur. Öyleyse O'ndan bağışlanma dileyin ve sonra O'na yönelin. Kuşkusuz Rabbim Yakındır, Yanıtlayandır."

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka bir tanrınız daha yoktur. Sizi topraktan O meydana getirdi. Sizi orada ömür sürmeye O memur etti. Bu sebepten O'nun mağfiretini isteyin, sonra O'na tevbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır, dualarınızı kabul eder."

Semûda da kardeşleri Sâlihi gönderdik, dedi: ey kavmim! Allaha kulluk edin sizin ondan başka bir ilâhınız daha yok, sizi Arzdan o neş'et ettirdi ve onda ı'mar ve omrana sizi o ıkdar ve me'mur etti, onun için onun mağrifetini isteyin, sonra ona tevbe ile müracaat edin her halde rabbınız, yakındır, mücibdir

Ve *Semûd kavmine de kardeşleri Sâlih’i (peygamber olarak gönderdik. Sâlih kavmine) dedi ki: “Ey kavmim! (Sadece) Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka ilâhınız yoktur. O sizi (n atanız Âdem’i) yeryüzünde (ki topraktan, sizi de bir damla sudan) yarattı. Ve sizi orada yaşattı. (Îmân etmek sûretiyle) Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra da (geçmiş günahlarınızdan ötürü) O’na tövbe edin. Şüphesiz ki (zaman ve mekândan münezzeh olan) Rabbim, (kullarının her hâlini bilmesiyle, onlara manen) yakın olandır, (duaları) kabul edendir.”

* Bu kardeşlik soy veya kavmiyet kardeşliğidir. Din kardeşliği değildir.

Semûd halkına da kardeşleri Salih'i gönderdik. Ey halkım: “Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka ilahınız yoktur.” dedi. Sizi yer yüzünde meydana getiren ve sizi orayı imar etmekle görevli kılan O'dur. Öyleyse O'ndan bağışlanma dileyin. Sonra O'na tevbe ile yönelin. Rabb'im, Çok Yakın'dır, İsteklere Cevap Veren'dir.

Semuud'a biraderleri Saalih'i (gönderdik). Dedi ki: «Ey kavmim, Allaha kulluk edin. Sizin Ondan başka hiç bir Tanrınız yokdur. O, sizi toprakdan meydana getirdi, sizi orada ömür geçirmiye (yahud: i'maara) me'mur etdi. O halde Ondan mağfiret isteyin, sonra Ona tevbe edin (hep Ona dönün). Şübhesiz ki Rabbim (in rahmeti) çok yakındır; O, (duaları da) kabul edendir».

Semûd (kavmin)e de kardeşleri Sâlih'i (gönderdik). Dedi ki: “Ey kavmim! Allah'a ibâdet edin; sizin için O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, sizi yerden (topraktan) yarattı ve sizin orayı i'mâr etmenizi (ve orada ömür sürmenizi) istedi; öyle ise O'ndan mağfiret dileyin, sonra O'na tevbe edin! Şübhesiz ki Rabbim, Karîb (kullarına pek yakın)dır, Mücîb(duâlarına mutlaka cevab veren)dir.”

Semud toplumuna da kardeşleri Salih’i elçi olarak gönderdik “Ey kavmim! Yalnızca Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka hiçbir ilah yok. Sizi yeryüzündeki topraktan yaratan ve yeryüzünde sizin her birinize ömür verip yaşamanızı sağlayan O dur. Yaptığınız hatalardan dolayı O’ndan bağışlanma dileyin ve O’na tövbe edin. Çünkü benim Rabbim (kuluna) en yakın olan ve (kulunun çağrılarına) icabet edendir.

Semut’a da soydaşları Salih’i gönderdik. Dedi: "Ey ulusum! Allah’a tapın. Sizin için Ondan başka tanrı yoktur. Sizi topraktan var eden Odur, sizi o toprak üzerinde barındıran da O. Öyleyse Ondan yarlıgama dileyin. Sonra da Ona dönün. Çünkü benim çalabım her varlığa yakındır, yalvarıları da onayıcıdır."

Semud kavmine de kardeşleri Salih/i gönderdik. Salih dedi ki «— Ey kavmim! Tanrı/ya tapın, O/ndan başka sizin için tapacak yoktur. O, sizi yerden peyda etmiş, sizi orada muammer kılmıştır [⁵]. Artık ondan yarlıganmak dileyin. Sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbim yakındır, duayı kabul eder».

[5] Veya diyarınızı mâmur kılmıştır.

Semûd (kavmine) kardeşleri Salih’i (gönderdik). Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk ediniz. Sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. Sizi topraktan inşa eden ve orayı imar etmenizi dileyen O’dur. O’ndan bağışlanma dileyiniz, sonra da tevbe ediniz! Muhakkak ki Rabbim Karîb’dir¹⁷, Mucîb’dir.”¹⁸

17 Karîb: Çok yakın olan, insana şah damarından da yakın olan anlamındadır. Allah’ın Kur’an’daki isimlerindendir. Burada harf-i tarifsiz gelmiş. 18... Devamı..

Semud kavmine kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah'a ibadet edin. O'ndan başka ilâhınız yoktur. Sizi yerden yaratıp orayı imar etmenizi dileyen de O'dur. Öyleyse O'ndan mağfiret dileyin ve O'na yönelin. Doğrusu Rabbim (kullarına) yakın ve duaları kabul edendir” dedi.

Semud halkına da, kardeşleri gibi yakından tanıdıkları arkadaşları Sâlih’i elçi olarak gönderdik. Sâlih, “Ey halkım!” dedi, “Allah’a gönülden boyun eğin ve yalnızca O’na kulluk edin! Zira sizin, O’ndan başka otoritesine kayıtsız şartsız boyun eğeceğiniz bir efendiniz, bir ilâhınız yoktur!”
“Sizi topraktan ve ondansüzdüğü bir damla sudan yaratan ve bir ömür boyu yeryüzünde yaşamanızı sağlayan O’dur. O hâlde, gelin günahlarınızdan dolayıO’ndan bağışlanma dileyin, sonra da tüm ruhunuz ve tüm benliğinizle O’na yönelin! Unutmayın ki, Rabb’im size şah damarınızdan daha yakındır, her duâya, her yakarışa mutlaka karşılık verir.

Semûd’e de kardeşleri Salih’i (rasûl gönderdik).
Dedi ki: -“Ey kavmim! Allah’a kulluk edin! Sizin için O’nun dışında hiçbir ilah yoktur.
Sizi Yer’den çıkarıp yetiştirdi; orayı imar etmenizi istedi.
O’ndan bağışlanma dileyin! Yine O’na yönelin!
Benim rabbim, mucîb karîbdir”.

Semûd'a gönderdiğimiz öz kardeşleri Salih: " Aziz milletim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yok. Sizi dünya çamurundan yaratıp, dünyayı imar etmenizi istedi. Tövbe edip ondan özür dileyin. Benim tanrım çok yakındadır. Hemen cevap verecektir.

Semud toplumuna da kardeşleri Salih’i gönderdik. Salih onlara dedi ki: "Ey kavmim! Allah’tan başka hükümranınız, Allah’tan başka yöneticiniz yoktur! Sizi topraktan yaratan, yeryüzünde yaşatan o’dur. O’ndan bağışlanma dileyin! Sonra hatalarınız için O’na tövbe edin! Çünkü Rabbimin rahmeti yakındır. O yapacağınız duaları kabul edendir."

Semûd (kavmine) de kardeşleri Salih’i (göndermiştik). “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin! Sizin için O’ndan başka ilah yoktur. O sizi yerden (topraktan) yaratmış [*] ve sizi orada yaşatmıştı. O’ndan bağışlanma dileyin; sonra da O’na tevbe edin! Şüphesiz ki Rabbim (kullarına) yakındır; [*] (dualarına) karşılık verendir.” demişti.

Benzer mesajlar: Necm 53:32; Nûh 71:17.,Yüce Allah’ın kullarına yakınlığıyla ilgili benzer mesajlar: Bakara 2:186; Enfâl 8:24; Kâf 50:16; Vâkı‘a 56:85... Devamı..

Semûd (toplumuna da) kardeşleri¹ Salih’i (gönderdik). (O da toplumuna): “Ey kavmim! (Sadece) Allah’a kul olun, sizin için Ondan başka (ibâdet edilecek hiç) bir ilâh yoktur. Sizi yer(in toprağın)dan yaratan ve sizi orada yaşatan Odur. Öyleyse Ondan af dileyin, sonra Ona tevbe edin. Şüphesiz benim Rabbim (kullarına) çok yakındır, (duaları) kabul edendir.” dedi.

1 “Kardeşleri” ifadesinden Hz. Salih’in de kendi soylarından, yani Semud Kavmi’nden olduğu anlaşılmaktadır.

SEMÛD [toplumuna da] soydaşları Salih’i gönderdik. ⁸⁷(Salih onlara:) “Ey kavmim! [Yalnızca] Allah’a kulluk edin!” dedi, “(Çünkü) sizin O’ndan başka tanrınız yok. Sizi topraktan yaratıp geliştiren, ⁸⁸ orayı bayındır kılmanızı sağlayan O’dur. ⁸⁹ Bunun içindir ki, artık günahlarınızdan ötürü Rabbinizden bağışlanma dileyin ve sonra da tevbe ve pişmanlık içinde O’na yönelin, çünkü, benim Rabbim, [Kendisine yönelen herkese] her zaman yakınlık gösterir, [dualara] cevap verir!” ⁹⁰

87 İslam öncesi Arap şiirinde “İkinci ‘Âd” olarak geçen Semûd kavmi hakkında kısa bir açıklama 7. sure 56. notta bulunmaktadır. Hz. Salih’in, Hz. Hûd’... Devamı..

Semûd toplumuna da soydaşları Salih’i gönderdik O da: – Ey halkım, yalnızca Allah’a kulluk ediniz. Zira sizin, O’ndan başka kulluk edeceğiniz bir ilahınız yoktur. Sizi topraktan meydana getiren ve sizin güzel bir ömür sürmenizi ve orayı imar etme imkânı bahşeden O’dur. O halde O’ndan af dileyin. Sonra da tövbe ile bilincinizi yenileyerek O’na yönelin. Kuşkusuz benim Rabbim (kendine yönelene) çok yakındır ve (duaları) kabul edendir, dedi. 2/186, 7/73

SEMUD’A ise soydaşları[¹⁷⁵⁵] Sâlih’i (gönderdik). “Ey kavmim!” dedi, “Yalnızca Allah’a kulluk edin; (zira) sizin ondan başka kulluk edeceğiniz bir ilâh yoktur. Sizi topraktan inşa eden ve size orayı imar etme yeteneği bahşeden O’dur.[¹⁷⁵⁶] O hâlde O’ndan günahlarınız için af dileyin ve artık bilincinizi yenileyerek O’na yönelin; çünkü benim Rabbim (kendisine dönene) çok yakındır, duaları kabul eden tek mercidir.

[1755] Lafzen: “kardeşleri”. Yani: “Semud kavminin soydaşı olan”. Buradaki “onlar” zamiri, eğer adı daha önce geçen Nûh ve Hûd gibi peygamberlere bir ... Devamı..

Semud kavmine de, kardeşleri Salih'i (peygamber olarak gönderdik) O da kavmini: "Ey kavmim, -sadece- Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan gayrı ilahınız yoktur. Sizi yerden O yarattı! (Ceddiniz olan Adem'i topraktan halk etti, hepiniz Ademoğulları olarak ondan türediniz) Sizi yeryüzünde O yaşatıyor. (Gökten ve yerden çeşitli rızıklar vasıtasıyle sizin geçiminizi sağlıyor.. böyle eşsiz yaratıcı güce sahip olan Rabbinize nasıl ortak koşabiliyorsunuz? Bunun en büyük günah olduğunun farkına nasıl oluyor da varamıyorsunuz) Ey kavmim, artık O'ndan bağışlanma dileyin, sonra da (gönülden) O'na tevbe edin (Rabbinize ortak koşmaktan vazgeçin) Kuşkusuz Rabbim (kullarına) çok yakındır, duaları kabul edendir O!" dedi, (onları doğru yola davet etti.)

Semûd kavmin)e de kardeşleri Sâlih’i gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim, Allah’a kulluk edin, O’ndan başka ilahınız yoktur! Sizi yerden inşâ eden/yaratan ve orada yaşatan(ömrünüzü orada geçirten) O’dur; O’ndan bağışlanma dileyin, sonra O’na tevbe edin! Çünkü Rabbim size yakındır, (du’âlara) icabet edendir. "

Semûd'a da kardeşleri olan Sâlih (peygamber gönderilmiştir). Dedi ki: «Ey kavmim! Allah Teâlâ'ya ibadet ediniz. Sizin için O'ndan başka bir ilâh yoktur. Sizi yerden o icad etti ve sizi orada o yaşattı. Artık O'ndan mağfiret dileyiniz, sonra O'na tevbe ediniz. Şüphe yok ki, benim Rabbim yakındır, icabet edicidir.»

Semûd kavmine de kardeşleri Salih'i elçi olarak gönderdik. “Ey benim halkım! ” dedi, “Yalnız Allah'a ibadet edin, çünkü sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Sizi topraktan yetiştirip yaratan, sizi orada yaşatan O'dur. O halde O'ndan mağfiret dileyin, yine O'na dönün, tövbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakın ve onların tövbe ve dualarını kabul edendir. ” [2, 186; 7, 73-76; 26, 155-159]

Şirke yer veren inanç sistemlerinde, Allah’a ancak bazı aracılar vasıtasıyla ulaşmanın şart olduğu vurgulanır. Hz. Salih (a.s.), insanların Rab’lerine... Devamı..

Semud(kavmin)e de kardeşleri Salih'i (gönderdik). Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, O'ndan başka tanrınız yoktur! Sizi yerden inşa eden ve orada yaşatan O'dur; O'ndan mağfiret dileyin, sonra O'na tevbe edin! Çünkü Rabbim yakındır, (du'aları) kabul edendir."

Ve Semûd kavmine de kardaşları Sâlih'i gönderdik. O: "Ey Kavmim! Sizin içün O'ndan gayrı ilâh olamayan Allâh'a 'ibâdet idiniz. Sizi toprakdan yaradan ve arzda iskân idüb geçindiren O'dur. O'na istiğfâr ve sonra tevbe iyleyin. Tahkîk rabbim yakîndir. Du'â idenlere, icâbet ider" didi.

Semûd’a da soydaşları Salih’i elçi gönderdik. “Ey halkım!” dedi; “Allah’a kul olun; sizin başka ilahınız yoktur. Sizi bu toprakta yapılandıran ve burada barındıran O’dur. Öyleyse O’ndan bağışlanma dileyin sonra da O’na yönelin. Çünkü benim Rabbim herkese yakındır; isteklere cevap verir.”

Semûd'a kardeşleri Salih'i gönderdik.-Ey halkım, Allah'a kulluk ediniz. Sizin, O'ndan başka bir ilahınız yoktur. Sizi yeryüzünde meydana getiren ve sizin orayı imar etmenizi dileyen O'dur. O halde O'ndan af dileyin. Sonra da O'na yönelin. Kuşkusuz Rabbim, yakındır, dedi.

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. O da “Ey kavmim, Allah'a kulluk edin,” dedi. “Ondan başka tanrınız yoktur. Sizi topraktan yaratan ve onda yaşatan Odur. Ondan af dileyin ve Ona dönün. Şüphesiz ki Rabbim kullarına yakındır; onların dualarına cevap verir.”

Semûd'a da kardeşleri Sâlih'i gönderdik. Dedi ki: "Ey toplumum! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka ilahınız yok. Sizi topraktan oluşturan ve size orada ömür geçirten O'dur. Artık O'ndan af dileyin, O'na dönün. Rabbim Karîb'dir, bize çok yakındır; Mucîb'dir, bize cevap verir."

daħı ŝemūd ķavmına ķarındaşlarını śāliḥ'i viribidük eyitti “iy ķavmum! ŧapuñ Tañrı’ya yoķdur sizüñ hįç Tañrı andan ayruķ ol öñdin yarattı sizi yirden daħı 'imāret eylemek istedi sizden anuñ içinde. pes yarlıġamaķ dileñ andan dönüñ anuñ eger. bayıķ çalabum yaķındur uy virici.”

Daḫı viribidük Semūd ḳavmine ḳardaşları Ṣāliḥ peyġamberi. Eyitdi:İy ḳavmüm ṭapuñuz ol Allāha kim size andan özge Tañrı yoḳdur. Ol yaratdısizi evvelde yerden, daḫı ‘ömr virdi size anda. Pes istiġfār eyleñüz aña, an‐dan tevbe eyleñüz. Benüm Çalabum raḥmeti yaḳındur, du‘ālar ḳabūl idi‐cidür.

Səmud qövmünə də qardaşları Salehi (peyğəmbər göndərdik). O dedi: “Ey camaatım! Allaha ibadət edin. Sizin Ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. O sizi (atanız Adəmi) yerdən (torpaqdan) yaradıb orada sakin etdi (və ya uzun ömür verdi). (Allahdan) bağışlanmağınızı diləyin, sonra da Ona tövbə edin. Həqiqətən, Rəbbim (Öz elmi, qüdrəti, mərhəməti ilə yaratdıqlarına) yaxındır, (duaları) qəbul edəndir!”

And unto (the tribe of) Thamud (We sent) their brother Salih.. He said : O my people! Serve Allah, Ye have no other God save Him. He brought you forth from the earth and hath made you husband it. So ask forgiveness of Him and turn unto Him repentant. Lo, my Lord is Nigh, Responsive.

To the Thamud People (We sent) Salih, one of their own brethren.(1556) He said: "O my people! Worship Allah. ye have no other god but Him. It is He Who hath produced you(1557) from the earth and settled you therein: then ask forgiveness of Him, and turn to Him (in repentance): for my Lord is (always) near, ready to answer."

1556 The story of Salih and the Thamud people has been told from another point of view in 7:73-79. The difference in the point of view there and here ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.