25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hûd Suresi 59. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vetilke ‘âd(un)(s) cehadû bi-âyâti rabbihim ve’asav rusulehu vettebe’û emra kulli cebbârin ‘anîd(in)

İşte Âd, Rablerinin delillerini bilebile inkar ettiler ve peygamberlerine asi oldular ve her inatçı cebbar kişiye uydular.

(Ancak) İşte Ad (kavminin kâfir ve zalim kesimine gelince): Rablerinin ayetlerini tanımayıp reddetmişlerdi. O’nun elçilerine isyan ve itiraza yönelmişler ve (bir aşağılık ve bayağılık kompleksiyle) her inatçı zorbanın emri (ve şeytani sistemi) ardınca yürüyüp gitmişlerdi.

[Not: Ayetteki "inatçı zorba"nın; Hz. Hud (AS)’ın görevli kılındığı "AD" kavminin zalim ve kâfir kralı ŞEDDAD olduğu rivayet edilmektedir. Hz. Hud’un ... Devamı..

İşte Rablerinin ayetlerini reddeden, O'nun elçilerine başkaldıran ve hakhakikat düşmanı her inatçı zorbanın koyduğu yasaya boyun eğen, Âd toplumunun sonu böyle oldu.

İşte bu Âd kavmi, Rablerinin birliğini gösteren âyetlerini bile bile inkâr ettiler. Rasullerinin tebliğine, sünnetine sırt çevirdiler, âsi oldular. Hak hukuk tanımayan zorbanın, diktatör idarecilerin düzenine tâbi oldular.

İşte bu Ad halkı, Rabblerinin ayetlerini inkar etti, peygamberlerine karşı geldi ve her inatçı zorbanın emrine uydular.

İşte Ad (halkı): Rablerinin ayetlerini tanımayıp reddettiler. O'nun elçilerine isyan ettiler ve her inatçı zorbanın emri ardınca yürüdüler.

İşte Âd kavmi! Rablerinin âyetlerini inkâr ettiler ve onun peygamberlerine isyan eylediler. Böylece başları bulunan, her inadcı zorbanın emrine uydu gittiler.

İşte bu Âd kavmi, Rablerinin ayetlerini inkâr ettiler. O’nun peygamberlerine isyan ettiler. Her cebbar, inatçı idarecinin emrine uydular.

İşte ‘Âd halkı Rabblerinin âyetlerini inkâr ettiler: O'nun peygamberlerine âsî oldular ve inatçı bir zorbanın emrine uydular.

İşte böyle, Âd ulusu Tanrılarının âyetlerini yalanladılar, peygamberlerine karşı azdılar, her inatçı zorbanın buyrumuna uydular

İşte Ad (kavminin sonu böyle oldu. Çünkü onlar). Rablerinin ayetlerini inkâr ettiler, (O'nun) peygamberlerine isyan ettiler ve nerde (Allah'tan yüz çevirmiş) inatçı zorba varsa, onun peşinden gittiler.

’Âd kavmi rabbinin âyâtını inkâr itmişdi ve rasûllerine isyân itmiş ve cabbâr ve ’âsî âdemlerin emrine ittibâ’ iylemişdi.

İşte bu, Rablerinin ayetlerini bile bile inkar eden, peygamberlerine kafa tutan ve her inatçı zorbanın emrine uyan Ad milletidir.

İşte Âd kavmi! Rablerinin âyetlerini inkâr ettiler. O’nun peygamberlerine karşı geldiler ve inatçı her zorbanın emrine uydular!

İşte Âd! Rablerinin âyetlerini inkâr ettiler; O’nun peygamberlerine âsi oldular ve her inatçı zorbanın emrine uydular.

İşte Âd (kavmi).  Rablerinin âyetlerini inkâr ettiler; O'nun peygamberlerine âsi oldular ve inatçı her zorbanın emrine uydular.

İşte Ad (halkı) böyleydi. Rab'lerinin ayetlerini reddettiler, elçilerine isyan ettiler ve her inatçı zorbanın emrini izlediler.

İşte Âd kavmi buydu. Rablerinin âyetlerini bile bile inkâr ettiler ve peygamberlerine isyan ettiler. Başa geçen her zorbanın emrine uyup arkasından gittiler.

İşte Âd, rablarının âyâtını inkâr ettiler ve Peygamberlerine isyan eylediler ve her bir ınadcı cebbarın emri ardına gittiler

İşte bu Âd (kavmi)! Rablerinin âyetlerini inkâr ettiler. O’nun peygamberlerine isyan ettiler ve (Allah’a asi olmuş) inatçı her zorbanın emrine uydular.

İşte Âd halkı Rabb'lerinin ayetlerini inkâr ettiler ve resullerine isyan ettiler. İnatçı zorbanın her buyruğuna uydular.

İşte Âd (kavmi)! Onlar Rablerinin âyetlerini bilerek inkâr etdiler, peygamberlerine aasî oldular, inâdcı her zorbanın emri ardınca gitdiler.

İşte Âd (kavmi) Rablerinin âyetlerini bilerek inkâr ettiler, O'nun peygamberlerine âsî oldular ve her inadcı zorbanın emrine uydular.

Böylece Ad kavmi ayetlerimizi yalanladılar, Allah’ın elçisine isyan ettiler ve her inatçı zorbaların emirlerine tabi oldular.

İşte Ad ulusuna böyle dedi. Onlar çalaplarının belgelerini yoğumsadılar, elçilerine karşı ayaklandılar, her ayak direyici zorbanın da boyunduruğu altına girdiler.

İşte Âd kavminin başına gelenler. Onlar, Rablerinin âyetlerini bile bile inkâr ettiler, peygamberlerine âsi oldular, her inatçı zorbanın emrine tâbi oldular.

İşte Ad kavmi! Rabbinin ayetlerini reddettiler, O’nun elçilerine karşı geldiler ve her inatçı zorbanın [cebbâr] emrine tabi oldular.

Rablerinin ayetlerini inkâr eden, peygamberlerine karşı çıkan ve her inatçı zorbanın emrine uyan işte bu Ad (kavmi) idi.

İşte Âd kavminin sonu böyle oldu!Çünkü onlar, Rab’lerinin ayetlerini bile bile inkâr ettiler; Hûd’a karşı gelmekle, Peygamberlik misyonunu kökten reddettiler, böylece O’nunbütün elçilerine baş kaldırdılar; ilâhî prensiplere göre hükmedenlere itaati terk edip, nerde hak hukuk tanımayan inatçı, zorba bir diktatör varsa, onun peşinden gittiler.

İşte Âd, rabb’lerinin âyetlerini bile bile inkâr ettiler.
O’nun rasûllerine isyan ettiler.
Her inatçı zorbanın emrine uydular.

Gördüğün gibi bizim Ad'lılar, Allah kelâmını inkar ettiler, Tanrı elçilerine karşı geldiler gidip nerde dik kafalı ve zorba varsa ona takıldılar.

Ad toplumu ayetlerimizi inkâr ettiler. Resulümüze karşı çıkıp inatçı zorbalara uydular.

İşte şu, Âd (kavmi)dir: Rablerinin ayetlerini inkâr etmişler, (Allah’ın) elçilerine asi olmuşlar ve inatçı her zorbanın emrine uymuşlardı.

İşte (bunlar) Rablerinin âyetlerini bile bile inkâr eden, O (Allah’ın) tüm Peygamberlerine¹ isyan eden ve haktan uzak her zorbanın emrine uyup arkasından giden, Âd (kavmi)dir.

1 Allah’ın bir Peygamberini bile inkâr etmek, tüm Peygamberlerini inkâr etmek demektir. Onun için tüm Peygamberler, bizim de Peygamberlerimizdir. ... Devamı..

İşte, Rablerinin ayetlerini reddeden, O’nun elçilerine baş kaldıran ve hak-hakikat düşmanı her inatçı zorbanın ⁸⁵ koyduğu yasaya boyun eğen ‘Âd toplumu[nun sonu] böyle (oldu).

85 Bununla “inkarcıların ileri gelenleri” kasdediliyor (7:66). Cebbâr terimiyle ilgili yukarıdaki açıklama için bkz. 26:130 ile ilgili 58. not.... Devamı..

İşte bu Âd toplumu Rablerinin mesajlarına bile bile inanmadılar ve Allah’ın elçilerine karşı geldiler ve onlar inatçı zorba kişilerin emirlerine uydular. 69/10

İşte böyleydi ‘Âd kavmi: Rablerinin mesajlarını reddettiler ve O’nun elçilerine karşı geldiler; üstelik her inatçı zorbanın yönetimine boyun eğdiler.

İşte Ad (kavminin sonu) Onlar Rablerinin ayetlerini inkar ettiler ve Peygamberlerine karşı geldiler de her inatçı zorbanın emrine uydular.

İşte Âd kavmi! Rablerinin âyetlerine karşı direndiler. O’nun resullerine karşı geldiler ve her inatçı zorbanın emrine uydular!

Ve işte o da Âd'dır ki, Rablerinin âyetlerini inkar ettiler ve O'nun peygamberlerine âsi oldular ve herbir inatçı cebbârın emrine uydular.

59, 60. İşte Âd halkı buydu. . . Rab'lerinin âyetlerini inkâr ettiler, O'nun peygamberlerine isyan ettiler ve Hakka karşı gelen her inatçı zorbanın isteklerine uydular. Hem bu dünyada lânete tâbi tutuldular, hem de kıyamet gününde. Evet, Âd halkı, Rab'lerini tanımayıp inkâr yolunu tuttular. Dikkat et: Nasıl da defoldu gitti o Hûd'un kavmi Âd! [53, 50]

İşte 'Ad (kavmi), Rablerinin ayetlerini inkar ettiler, peygamberlerine karşı geldiler ve her inatçı zorbanın emrine uydular.

İşbu 'Âd kavmidir ki: Rablerinin âyetlerini 'inâd ile inkâr itdiler, rasûllerine 'isyân iylediler, her bir cabbâr 'anîdin emrine tâbi' oldılar.

İşte Ad kavmi… Rablerinin âyetlerini bile bile inkâr ettiler, O’nun elçilerine karşı çıktılar ve nerede bir inatçı zorba varsa ona uydular.

İşte Âd, Rabbinin ayetlerini bile bile inkar ettiler ve O'nun elçilerine isyan edip, her inatçı zorba emrine uydular.

İşte bu Âd kavmi idi ki, Rablerinin âyetlerini inkâr eder, Onun peygamberlerine karşı gelir ve herbir inatçı zorbanın emrine uyarlardı.

İşte buydu Âd. Rablerinin ayetlerine kafa tuttular, O'nun resullerine isyan ettiler. Ve her inatçı zorbanın emrine uydular.

daħı şol 'ād ķabilesi! inkār eylediler çalabı’ları nişānlarına; daħı āsį oldılar yalavaçlarına daħı uydılar işine her boyun virmeyicinüñ istįze eyleyici.

Ol ‘Ād ḳavmi kāfirler oldılar Tañrıları āyetlerine, daḫı ‘āṣī oldılar peyġam‐berlerine. Uydılar buyruġına her mütekebbir azmış kişinüñ.

Bu da Ad tayfasıdır! Onlar Rəbbinin ayələrini inkar etdilər, Onun Peyğəmbərlərinə qarşı çıxdılar (peyğəmbərlərin hamısı tövhid, təkallahlılıq təblig etdiklərinə görə bir peyğəmbərə qarşı çıxan kimsə bütün peyğəmbərlərə qarşı çıxmış olur), başlarının üstündə duran hər bir inadkar böyüyün əmrinə tabe oldular.

And such were Aad. They denied the revelations of their Lord and flouted His messengers and followed the command of every froward potentate.

Such were the ´Ad People: they rejected the Signs of their Lord and Cherisher; disobeyed His messengers; And followed the command of every powerful, obstinate Transgressor.(1555)

1555 Instead of following the beneficent Lord who cherished them, they followed ever)' rebel against Allah's Law, if he only obtained a little power t... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.