7 Mart 2021 - 23 Receb 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hûd Suresi 59. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vetilke ‘âd(un)(s) cehadû bi-âyâti rabbihim ve’asav rusulehu vettebe’û emra kulli cebbârin ‘anîd(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Size diğer bir acı örnek) İşte Ad (kavmi) : Rablerinin ayetlerini tanımayıp reddetmişlerdi. O’nun elçilerine isyan ve itiraza yönelmişler ve (bir aşağılık ve bayağılık kompleksiyle) her inatçı zorbanın emri (ve şeytani sistemi) ardınca yürüyüp gitmişlerdi.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

İşte Âd, Rablerinin delillerini bilebile inkar ettiler ve peygamberlerine asi oldular ve her inatçı cebbar kişiye uydular.

Abdullah Parlıyan Meali

İşte Rablerinin ayetlerini reddeden, O'nun elçilerine başkaldıran ve hakhakikat düşmanı her inatçı zorbanın koyduğu yasaya boyun eğen, Âd toplumunun sonu böyle oldu.

Ahmet Tekin Meali

İşte bu Âd kavmi, Rablerinin birliğini gösteren âyetlerini bile bile inkâr ettiler. Rasullerinin tebliğine, sünnetine sırt çevirdiler, âsi oldular. Hak hukuk tanımayan zorbanın, diktatör idarecilerin düzenine tâbi oldular.

Ahmet Varol Meali

İşte bu Ad halkı, Rabblerinin ayetlerini inkar etti, peygamberlerine karşı geldi ve her inatçı zorbanın emrine uydular.

Ali Bulaç Meali

İşte Ad (halkı): Rablerinin ayetlerini tanımayıp reddettiler. O'nun elçilerine isyan ettiler ve her inatçı zorbanın emri ardınca yürüdüler.

Ali Fikri Yavuz Meali

İşte Âd kavmi! Rablerinin âyetlerini inkâr ettiler ve onun peygamberlerine isyan eylediler. Böylece başları bulunan, her inadcı zorbanın emrine uydu gittiler.

Bahaeddin Sağlam Meali

İşte bu Âd kavmi, Rablerinin ayetlerini inkâr ettiler. O’nun peygamberlerine isyan ettiler. Her cebbar, inatçı idarecinin emrine uydular.

Bayraktar Bayraklı Meali

İşte ‘Âd halkı Rabblerinin âyetlerini inkâr ettiler: O'nun peygamberlerine âsî oldular ve inatçı bir zorbanın emrine uydular.

Besim Atalay Meali (1962)

İşte böyle, Âd ulusu Tanrılarının âyetlerini yalanladılar, peygamberlerine karşı azdılar, her inatçı zorbanın buyrumuna uydular

Cemal Külünkoğlu Meali

İşte Ad (kavminin sonu böyle oldu. Çünkü onlar). Rablerinin ayetlerini inkâr ettiler, (O'nun) peygamberlerine isyan ettiler ve nerde (Allah'tan yüz çevirmiş) inatçı zorba varsa, onun peşinden gittiler.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

İşte bu, Rablerinin ayetlerini bile bile inkar eden, peygamberlerine kafa tutan ve her inatçı zorbanın emrine uyan Ad milletidir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

İşte Âd kavmi! Rablerinin âyetlerini inkâr ettiler. O’nun peygamberlerine karşı geldiler ve inatçı her zorbanın emrine uydular!

Diyanet Vakfı Meali

İşte Âd (kavmi).  Rablerinin âyetlerini inkâr ettiler; O'nun peygamberlerine âsi oldular ve inatçı her zorbanın emrine uydular.

Edip Yüksel Meali

İşte Ad (halkı) böyleydi. Rab'lerinin ayetlerini reddettiler, elçilerine isyan ettiler ve her inatçı zorbanın emrini izlediler.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İşte Âd kavmi buydu. Rablerinin âyetlerini bile bile inkâr ettiler ve peygamberlerine isyan ettiler. Başa geçen her zorbanın emrine uyup arkasından gittiler.

Elmalılı Meali (Orijinal)

İşte Âd, rablarının âyâtını inkâr ettiler ve Peygamberlerine isyan eylediler ve her bir ınadcı cebbarın emri ardına gittiler

Erhan Aktaş Meali

İşte Âd halkı Rabb'lerinin ayetlerini inkâr ettiler ve resullerine isyan ettiler. İnatçı zorbanın her buyruğuna uydular.

Hasan Basri Çantay Meali

İşte Âd (kavmi)! Onlar Rablerinin âyetlerini bilerek inkâr etdiler, peygamberlerine aasî oldular, inâdcı her zorbanın emri ardınca gitdiler.

Hayrat Neşriyat Meali

İşte Âd (kavmi) Rablerinin âyetlerini bilerek inkâr ettiler, O'nun peygamberlerine âsî oldular ve her inadcı zorbanın emrine uydular.

İlyas Yorulmaz Meali

Böylece Ad kavmi ayetlerimizi yalanladılar, Allahın elçisine isyan ettiler ve her inatçı zorbaların emirlerine tabi oldular.

İsmail Hakkı İzmirli

İşte Âd kavminin başına gelenler. Onlar, Rablerinin âyetlerini bile bile inkâr ettiler, peygamberlerine âsi oldular, her inatçı zorbanın emrine tâbi oldular.

Kadri Çelik Meali

Rablerinin ayetlerini inkâr eden, peygamberlerine karşı çıkan ve her inatçı zorbanın emrine uyan işte bu Ad (kavmi) idi.

Mahmut Kısa Meali

İşte Âd kavminin sonu böyle oldu!Çünkü onlar, Rab’lerinin ayetlerini bile bile inkâr ettiler; Hûd’a karşı gelmekle, Peygamberlik misyonunu kökten reddettiler, böylece O’nunbütün elçilerine baş kaldırdılar; ilâhî prensiplere göre hükmedenlere itaati terk edip, nerde hak hukuk tanımayan inatçı, zorba bir diktatör varsa, onun peşinden gittiler.

Mehmet Türk Meali

İşte (bunlar) Rablerinin âyetlerini bile bile inkâr eden, O (Allah’ın) tüm Peygamberlerine1 isyan eden ve haktan uzak her zorbanın emrine uyup arkasından giden, Âd (kavmi)dir.*

Muhammed Esed Meali

İşte, Rablerinin ayetlerini reddeden, O'nun elçilerine baş kaldıran ve hak-hakikat düşmanı her inatçı zorbanın 85 koyduğu yasaya boyun eğen ‘Âd toplumu[nun sonu] böyle (oldu).

Mustafa Çavdar Meali

İşte bu Âd toplumu Rablerinin mesajlarına bile bile inanmadılar ve Allah’ın elçilerine karşı geldiler ve onlar inatçı zorba kişilerin emirlerine uydular. 69/10

Mustafa İslamoğlu Meali

İşte böyleydi ‘Âd kavmi: Rablerinin mesajlarını reddettiler ve O’nun elçilerine karşı geldiler; üstelik her inatçı zorbanın yönetimine boyun eğdiler.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve işte o da Âd'dır ki, Rablerinin âyetlerini inkar ettiler ve O'nun peygamberlerine âsi oldular ve herbir inatçı cebbârın emrine uydular.

Suat Yıldırım Meali

59, 60. İşte Âd halkı buydu. . . Rab'lerinin âyetlerini inkâr ettiler, O'nun peygamberlerine isyan ettiler ve Hakka karşı gelen her inatçı zorbanın isteklerine uydular. Hem bu dünyada lânete tâbi tutuldular, hem de kıyamet gününde. Evet, Âd halkı, Rab'lerini tanımayıp inkâr yolunu tuttular. Dikkat et: Nasıl da defoldu gitti o Hûd'un kavmi Âd! [53, 50]

Süleyman Ateş Meali

İşte 'Ad (kavmi), Rablerinin ayetlerini inkar ettiler, peygamberlerine karşı geldiler ve her inatçı zorbanın emrine uydular.

Süleymaniye Vakfı Meali

İşte Ad kavmi… Rablerinin âyetlerini bile bile inkâr ettiler, O’nun elçilerine karşı çıktılar ve nerede bir inatçı zorba varsa ona uydular.

Şaban Piriş Meali

İşte Âd, Rabbinin ayetlerini bile bile inkar ettiler ve O'nun elçilerine isyan edip, her inatçı zorba emrine uydular.

Ümit Şimşek Meali

İşte bu Âd kavmi idi ki, Rablerinin âyetlerini inkâr eder, Onun peygamberlerine karşı gelir ve herbir inatçı zorbanın emrine uyarlardı.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İşte buydu Âd. Rablerinin ayetlerine kafa tuttular, O'nun resullerine isyan ettiler. Ve her inatçı zorbanın emrine uydular.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı şol 'ād ķabilesi! inkār eylediler çalabı’ları nişānlarına; daħı āsį oldılar yalavaçlarına daħı uydılar işine her boyun virmeyicinüñ istįze eyleyici.

Bunyadov-Memmedeliyev

Bu da Ad tayfasıdır! Onlar Rəbbinin ayələrini inkar etdilər, Onun Peyğəmbərlərinə qarşı çıxdılar (peyğəmbərlərin hamısı tövhid, təkallahlılıq təblig etdiklərinə görə bir peyğəmbərə qarşı çıxan kimsə bütün peyğəmbərlərə qarşı çıxmış olur), başlarının üstündə duran hər bir inadkar böyüyün əmrinə tabe oldular.

M. Pickthall (English)

And such were Aad. They denied the revelations of their Lord and flouted His messengers and followed the command of every froward potentate.

Yusuf Ali (English)

Such were the ´Ad People: they rejected the Signs of their Lord and Cherisher; disobeyed His messengers; And followed the command of every powerful, obstinate Transgressor.(1555)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.