9 Mayıs 2021 - 27 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hûd Suresi 50. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-ilâ ‘âdin eḣâhum hûdâ(en)(c) kâle yâ kavmi-’budû(A)llâhe mâ lekum min ilâhin ġayruh(u)(s) in entum illâ mufterûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ad (halkına da) kardeşleri Hud'u (gönderdik) . Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a ibadet edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Siz yalan olarak (tanrılar uydurup düzenlerden ve) iftira edenlerden başkası değilsiniz.”

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Âd kavmine de kardeşleri Hud'u göndermiştik de ey kavmim demişti, Allah'a kulluk edin, ondan başka bir mabudunuz yok; siz ancak iftira etmedesiniz.

Abdullah Parlıyan Meali

Âd toplumuna da, kardeşleri Hûd'u peygamber olarak gönderdik. O da onlara: “Ey kavmim! Yalnızca Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka gerçek ilahınız yok” dedi. “Bu halinizle sizler, putları ve heykelleri Allah'a ortak koşmakla, sadece aslı olmayan şeyler uyduran kimselersiniz.

Ahmet Tekin Meali

Âd kavmine de soydaşları-kardeşleri Hûd'u özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere gönderdik. Hûd:
“Ey kavmim, Allah'ı ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak Allah'a bağlanın, saygıyla Allah'a kulluk ve ibâdet ediniz. Sizin Allah'tan başka tanrınız yoktur. Siz Allah'a ortaklar koşmak, Allah katında şefaatçiler aramakla, sadece yalan uydurmaya devam ediyorsunuz?” dedi.

Ahmet Varol Meali

Ad kavmine de kardeşleri Hud'u (gönderdik). Şöyle dedi: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. O'ndan başka ilahınız yoktur. Siz ancak yalan uyduranlarsınız.

Ali Bulaç Meali

Ad (halkına da) kardeşleri Hud'u (gönderdik). Dedi ki: 'Ey kavmim, Allah'a ibadet edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Siz yalan olarak (tanrılar) düzenlerden başkası değilsiniz.

Ali Fikri Yavuz Meali

Âd kavmine de (soyca) kardeşleri Hûd'u Peygamber gönderdik. Onlara dedi ki: “- Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka hiç bir ilâhınız yoktur. Sizin ona ortak koşmanız, ancak bir yalan ve iftiradır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ad kavmine de kardeşleri Hûd’u (peygamber olarak) gönderdik. Onlara şöyle dedi: “Ey kavmim! Yalnızca Allah’a kulluk edin, O’ndan başka mabut ve yaratan yoktur. Sizler ancak yalan uyduruyorsunuz.”

Bayraktar Bayraklı Meali

‘Âd kavmine de kardeşleri Hûd'u gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah'a kulluk ediniz. Sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. Yoksa sırf yalan uyduranlardan olursunuz.”[209]*

Besim Atalay Meali (1962)

Âd ulusuna da, kardeşleri olan Hûd'u gönderdik, o dedi ki : «Ey ulusum ! Kendisinden özge Tanrı olmayan, Allaha tapın, sizler ancak yalancısınız»

Cemal Külünkoğlu Meali

Ad (kavmin)e de kardeşleri Hud'u (nebi olarak gönderdik). Dedi ki: “Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Siz sadece iftira edip duruyorsunuz.”*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Ad milletine kardeşleri Hud'u gönderdik. Şöyle dedi: "Ey milletim! Allah'a kulluk edin. O'ndan başka tanrınız yoktur; yoksa sadece yalan uyduran kimseler olursunuz."

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Âd kavmine de kardeşleri Hûd’u gönderdik. Hûd, şöyle dedi: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. O’ndan başka sizin hiçbir ilâhınız yoktur. Siz, sadece iftira ediyorsunuz.”

Diyanet Vakfı Meali

Âd kavmine de kardeşleri Hûd'u (gönderdik).  Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. Siz yalan uyduranlardan başkası değilsiniz.

Edip Yüksel Meali

Ad halkına da kardeşleri Hud'u... Dedi ki: "Ey halkım, ALLAH'a kulluk edin. O'ndan başka tanrınız yoktur. Siz ancak uyduruyorsunuz."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Âd kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka bir ilâhınız yoktur. Siz sadece iftira edip duruyorsunuz."

Elmalılı Meali (Orijinal)

Âda da kardeşleri Hûdu gönderdik; ey kavmim! Dedi: Allaha kulluk edin, sizin ondan başka bir ilâhınız daha yok, siz sade iftirâ edip duruyorsunuz

Erhan Aktaş Meali

Âd halkına kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki: “Ey halkım! Yalnızca Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur; siz bu tutumunuzla iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz.

Hasan Basri Çantay Meali

Âd'e biraderleri Hûd'ü (gönderdik). «Ey kavmim, dedi, Allaha kulluk edin. Sizin Ondan başka hiç bir Tanrınız yok. Siz (Allaha karşı) yalan düzenlerden başka (kimseler) değilsiniz».

Hayrat Neşriyat Meali

Âd (kavmin)e de kardeşleri Hûd'u (gönderdik). Dedi ki: “Ey kavmim! Allah'a ibâdet edin; sizin için O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Siz ancak (Allah'a) iftirâ edenlersiniz.”

İlyas Yorulmaz Meali

Ad kavmine de kardeşleri Hudu elçi olarak gönderdik. Kavmine “Ey kavmim! Sizin için kendisinden başka hiçbir ilahın olmadığı, Allaha kulluk edin. Siz yalnızca (Allahdan başka tapınmak için ilahlar) uyduruyorsunuz.”

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Âd kavmine kardeşleri Hud/u gönderdik. Hud dedi ki: «— Ey kavmim! Allah/a tapın, sizin için ondan başka bir tapacak yoktur. Siz uyduranlardan başka bir şey değilsiniz».

Kadri Çelik Meali

Ad kavmine kardeşleri Hûd'u gönderdik. Şöyle dedi: “Ey kavmim! Allah'a ibadet edin. O'ndan başka ilâhınız yoktur. Siz (putperestlikte) yalan uyduranlardan başkası değilsiniz.”

Mahmut Kısa Meali

Ad kavmine de,kardeşleri gibi yakından tanıdıkları soydaşları Hûd’u elçi olarak gönderdik. Hûd, “Ey halkım!” dedi, “Allah’a gönülden boyun eğin ve yalnızca O’na kulluk edin! Zira sizin O’ndan başka otoritesine kayıtsız şartsız boyun eğeceğiniz bir efendiniz, bir ilâhınız yoktur! Sizler, Allah’ın ayetlerini inkâr etmekle, yâhut hayat programınızı O’ndan başkalarının da çizebileceğini söylemekle, Allah’ın asla kabul edemeyeceği asılsız iddialar ortaya atmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz.”

Mehmet Okuyan Meali

Âd (kavmine) de kardeşleri Hudu (göndermiştik ve onlara) şöyle demişti: “Ey kavmim! Allaha kulluk edin! Sizin için O
dan başka ilah yoktur.* Siz yalan uyduranlardan başkası değilsiniz.
*

Mehmet Türk Meali

Âd (toplumuna da)1 kardeşleri Hûd’u2 (gönderdik). (O, toplumuna): “Ey kavmim! (Sadece) Allah’a kul olun, sizin için Ondan başka (ibâdet edilecek hiç) bir ilâh yoktur. (Diğerlerini) sadece siz uyduruyorsunuz.” dedi. *

Muhammed Esed Meali

‘ÂD TOPLUMUNA da soydaşları Hûd'u gönderdik. 74 O (da onlara): “Ey kavmim! [Yalnızca] Allah'a kulluk edin!” dedi, (çünkü) sizin O'ndan başka tanrınız yok. [Bu halinizle] aslı olmayan şeyler uyduran kimselersiniz sadece! 75

Mustafa Çavdar Meali

Âd toplumuna da soydaşları Hud’u gönderdik. O da: – Ey halkım, Allah’a gereği gibi kulluk edin, zira sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. Siz Allah’a iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz, dedi. 7/65

Mustafa İslamoğlu Meali

ÂD[1746] (kavmine) ise, soydaşları[1747] Hûd’u gönderdik. “Ey kavmim!” dedi, “Yalnızca Allah’a kulluk edin! (Zira) sizin, O’ndan başka kulluk edeceğiniz bir ilâh yoktur. Sizin (yaptığınız) uyduruk ilâhlar icat etmekten başka bir şey değildir![1748]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Âd (kavmine) de kardeşleri Hûd'u (peygamber) gönderdik. Dedi ki: «Ey kavmim! Allah'a ibadet ediniz, sizin için O'ndan başka hiçbir mabûd yoktur. Sizler ise iftira edenlerden başka değilsiniz.»

Suat Yıldırım Meali

Âd kavmine de, kardeşleri Hûd'u peygamber olarak gönderdik. O da: “Ey benim halkım! Yalnız Allah'a ibadet edin, zaten sizin O'ndan başka bir ilahınız yoktur. Siz şirk koşmakla iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz! ”

Süleyman Ateş Meali

Ad(kavmin)e de kardeşleri Hud'u (gönderdik): "Ey kavmim, dedi, Allah'a kulluk edin, O'ndan başka tanrınız yoktur. Siz sadece uyduruyorsunuz!"

Süleymaniye Vakfı Meali

Ad’a soydaşları Hud’u gönderdik. Dedi ki “Ey halkım! Allah’a kul olun; sizin başka ilahınız yoktur. Siz sadece uyduruyorsunuz.”

Şaban Piriş Meali

Âd toplumuna da kardeşleri Hûd'u gönderdik:-Ey halkım, dedi. Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Ötekileri siz uyduruyorsunuz, dedi.

Ümit Şimşek Meali

Âd kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O da “Ey kavmim, Allah'a kulluk edin,” dedi. “Sizin Ondan başka tanrınız yoktur. Siz ise ancak Ona ortaklar uydurup duruyorsunuz.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Âd'a da kardeşleri Hûd'u gönderdik. Dedi ki: "Ey toplumum! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka ilahınız yok. Siz sadece uydurmalara bel bağlamışsınız."

Eski Anadolu Türkçesi

daħı ād ķabilesine ķarındaşları hūd’ı eyitti: “iy ķavmum! ŧapuñ Tañrı’ya yoķdur sizüñ hįç Tañrı andan ayruķ degülsiz illā yalan baġlayıcılar.”

Bunyadov-Memmedeliyev

Ad tayfasına da qardaşları Hudu (peyğəmbər göndərdik). O dedi: “Ey camaatım! Allaha ibadət edin. Sizin Ondan başqa heç bir tanrınız yoxudr. Siz isə (Allaha şərik qoşmaqla) yalnız iftiraçısınız!

M. Pickthall (English)

And unto (the tribe of) Aad (We sent) their brother, Hud. He said: O my people! Serve Allah! Ye have no other God save Him. Lo! ye do but invent!

Yusuf Ali (English)

To the ´Ad People (We sent) Hud, one of their own brethren. He said: "O my people! worship Allah. ye have no other god but Him.(1545) (Your other gods) ye do nothing but invent!*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.