13 Haziran 2024 - 6 Zi'l-Hicce 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hûd Suresi 50. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-ilâ ‘âdin eḣâhum hûdâ(en)(c) kâle yâ kavmi-’budû(A)llâhe mâ lekum min ilâhin ġayruh(u)(s) in entum illâ mufterûn(e)

Âd kavmine de kardeşleri Hud'u göndermiştik de ey kavmim demişti, Allah'a kulluk edin, ondan başka bir mabudunuz yok; siz ancak iftira etmedesiniz.

Ad (halkına da) kardeşleri Hud’u (gönderdik). Dedi ki: "Ey kavmim, (sadece) Allah’a ibadet edin, sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. Ancak siz, yalan olarak (tanrılar uydurup düzenlerden ve) iftira edenlerden başkası değilsiniz."

Âd toplumuna da, kardeşleri Hûd'u peygamber olarak gönderdik. O da onlara: “Ey kavmim! Yalnızca Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka gerçek ilahınız yok” dedi. “Bu halinizle sizler, putları ve heykelleri Allah'a ortak koşmakla, sadece aslı olmayan şeyler uyduran kimselersiniz.

Âd kavmine de soydaşları-kardeşleri Hûd'u özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere gönderdik. Hûd:
“Ey kavmim, Allah'ı ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak Allah'a bağlanın, saygıyla Allah'a kulluk ve ibâdet ediniz. Sizin Allah'tan başka tanrınız yoktur. Siz Allah'a ortaklar koşmak, Allah katında şefaatçiler aramakla, sadece yalan uydurmaya devam ediyorsunuz?” dedi.

Ad kavmine de kardeşleri Hud'u (gönderdik). Şöyle dedi: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. O'ndan başka ilahınız yoktur. Siz ancak yalan uyduranlarsınız.

Ad (halkına da) kardeşleri Hud'u (gönderdik). Dedi ki: 'Ey kavmim, Allah'a ibadet edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Siz yalan olarak (tanrılar) düzenlerden başkası değilsiniz.

Âd kavmine de (soyca) kardeşleri Hûd'u Peygamber gönderdik. Onlara dedi ki: “- Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka hiç bir ilâhınız yoktur. Sizin ona ortak koşmanız, ancak bir yalan ve iftiradır.

Ad kavmine de kardeşleri Hûd’u (peygamber olarak) gönderdik. Onlara şöyle dedi: “Ey kavmim! Yalnızca Allah’a kulluk edin, O’ndan başka mabut ve yaratan yoktur. Sizler ancak yalan uyduruyorsunuz.”

‘Âd kavmine de kardeşleri Hûd'u gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah'a kulluk ediniz. Sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. Yoksa sırf yalan uyduranlardan olursunuz.”[209]

[209] Hz. Hûd’un kıssası hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, IX, 205-224.

Âd ulusuna da, kardeşleri olan Hûd'u gönderdik, o dedi ki : «Ey ulusum ! Kendisinden özge Tanrı olmayan, Allaha tapın, sizler ancak yalancısınız»

Ad (kavmin)e de kardeşleri Hud'u (nebi olarak gönderdik). Dedi ki: “Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Siz sadece iftira edip duruyorsunuz.”

Hz. Hud, Nuh Peygamberin oğlu Sâm’ın soyundan gelmektedir. Yemen’de Aden ile Umman arasında bulunan Ahkâf diyarında doğup büyüdü. Âd kavmine peygamber... Devamı..

Kavm-i ’Âd’a nesebde kardaşları olan Hûd ’aleyhisselamı gönderdik didi ki: "Ey kavmim Allâh’a ’ibâdet idiniz. Allâh’dan başka Allâh yokdur diğerleri sizin îcâd ve iftirânızdır."

Ad milletine kardeşleri Hud'u gönderdik. Şöyle dedi: "Ey milletim! Allah'a kulluk edin. O'ndan başka tanrınız yoktur; yoksa sadece yalan uyduran kimseler olursunuz."

Âd kavmine de kardeşleri Hûd’u gönderdik. Hûd, şöyle dedi: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. O’ndan başka sizin hiçbir ilâhınız yoktur. Siz, sadece iftira ediyorsunuz.”

Âd kavmine de kardeşleri Hûd’u gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin; O’ndan başka tanrınız yoktur; siz sadece uydurmaktasınız.

Âd kavmine de kardeşleri Hûd'u (gönderdik).  Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. Siz yalan uyduranlardan başkası değilsiniz.

Ad halkına da kardeşleri Hud'u... Dedi ki: "Ey halkım, ALLAH'a kulluk edin. O'ndan başka tanrınız yoktur. Siz ancak uyduruyorsunuz."

Âd kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka bir ilâhınız yoktur. Siz sadece iftira edip duruyorsunuz."

Âda da kardeşleri Hûdu gönderdik; ey kavmim! Dedi: Allaha kulluk edin, sizin ondan başka bir ilâhınız daha yok, siz sade iftirâ edip duruyorsunuz

*Âd (kavmin) e de kardeşleri Hûd’u (peygamber olarak gönderdik Hûd kavmine) dedi ki: “Ey kavmim! (Sadece) Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka ilâhınız yoktur. (Gerçek şu ki) Sizler (putları da ilâh edinmekle, Allah’a) iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz!

* Bu kardeşlik soy veya kavmiyet kardeşliğidir. Din kardeşliği değildir.

Âd halkına kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki: “Ey halkım! Yalnızca Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur; siz bu tutumunuzla iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz.

Âd'e biraderleri Hûd'ü (gönderdik). «Ey kavmim, dedi, Allaha kulluk edin. Sizin Ondan başka hiç bir Tanrınız yok. Siz (Allaha karşı) yalan düzenlerden başka (kimseler) değilsiniz».

Âd (kavmin)e de kardeşleri Hûd'u (gönderdik). Dedi ki: “Ey kavmim! Allah'a ibâdet edin; sizin için O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Siz ancak (Allah'a) iftirâ edenlersiniz.”

Ad kavmine de kardeşleri Hud’u elçi olarak gönderdik. Kavmine “Ey kavmim! Sizin için kendisinden başka hiçbir ilahın olmadığı, Allah’a kulluk edin. Siz yalnızca (Allah’dan başka tapınmak için ilahlar) uyduruyorsunuz.”

Ad’e de soydaşları Hud’u gönderdik. Hud onlara dedi: "Ey ulusum! Allah’a tapın. Sizin için Ondan başka tanrı yoktur. Çünkü siz yalnız yalan uyduruyorsunuz.

Âd kavmine kardeşleri Hud/u gönderdik. Hud dedi ki: «— Ey kavmim! Allah/a tapın, sizin için ondan başka bir tapacak yoktur. Siz uyduranlardan başka bir şey değilsiniz».

Ad (kavmine de) kardeşleri Hûd’u (gönderdik). Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk ediniz. O’ndan başka tanrınız yoktur. Siz (bu hâlinizle) sadece uyduruyorsunuz” dedi.

Ad kavmine kardeşleri Hûd'u gönderdik. Şöyle dedi: “Ey kavmim! Allah'a ibadet edin. O'ndan başka ilâhınız yoktur. Siz (putperestlikte) yalan uyduranlardan başkası değilsiniz.”

Ad kavmine de,kardeşleri gibi yakından tanıdıkları soydaşları Hûd’u elçi olarak gönderdik. Hûd, “Ey halkım!” dedi, “Allah’a gönülden boyun eğin ve yalnızca O’na kulluk edin! Zira sizin O’ndan başka otoritesine kayıtsız şartsız boyun eğeceğiniz bir efendiniz, bir ilâhınız yoktur! Sizler, Allah’ın ayetlerini inkâr etmekle, yâhut hayat programınızı O’ndan başkalarının da çizebileceğini söylemekle, Allah’ın asla kabul edemeyeceği asılsız iddialar ortaya atmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz.”

Âd’e de kardeşleri HÛD’u (rasûl gönderdik).
Dedi ki:
-“Ey kavmim! Allah’a kulluk edin! Sizin için O’nun dışında hiçbir ilah yoktur. Siz ancak iftira ediyorsunuz”.

Ad kavmine gönderdiğimiz hemşehrileri Hûd: " Aziz milletim!. Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka tanrınız yok. Siz bu tanrıları kendiniz uyduruyorsunuz.

Biz Ad toplumuna da kardeşleri Hud’u gönderdik. Hud onlara: "Ey kavmim, Allah’ın emirlerini yerine getirerek yasalarına uyun! Allah’tan başka üzerinizde hâkimiyet kuracak, size otoriterlik yapacak yoktur. Siz; Putlaştırdığınız varlıklar adına yasalar uydurarak, Allah’ın yasa koyma hakkına ortaklar ediniyorsunuz. Böylece Allah’a iftira ediyorsunuz. Allah ilahlık konusunda hiçbir varlığı kendine ortak kabul etmez!"

Âd (kavmine) de kardeşleri Hud’u (göndermiştik ve onlara) şöyle demişti: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin! Sizin için O’ndan başka ilah yoktur. [*] Siz yalan uyduranlardan başkası değilsiniz.

Ayetteki bu ifade bütün peygamberlerin ümmetlerine yönelik tebliğlerindeki ana içeriği oluşturmaktadır. Bu çerçevede Nahl 16:36’da da belirtildiği gib... Devamı..

Âd (toplumuna da)¹ kardeşleri Hûd’u² (gönderdik). (O, toplumuna): “Ey kavmim! (Sadece) Allah’a kul olun, sizin için Ondan başka (ibâdet edilecek hiç) bir ilâh yoktur. (Diğerlerini) sadece siz uyduruyorsunuz.” dedi.

1 Âd kavmi için Bk. (A’raf: 65 ve dipnotu.)2 “Kardeşleri” ifadesinden Hz. Hud’un kendi soylarından, yani Âd Kavmi’nden olduğu anlaşılmaktadır.... Devamı..

‘ÂD TOPLUMUNA da soydaşları Hûd’u gönderdik. ⁷⁴ O (da onlara): “Ey kavmim! [Yalnızca] Allah’a kulluk edin!” dedi, (çünkü) sizin O’ndan başka tanrınız yok. [Bu halinizle] aslı olmayan şeyler uyduran kimselersiniz sadece! ⁷⁵

74 Hûd ismi ve ‘Âd kavmiyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. 7. sure, 48. not.75 Yani, hiçbir gerçekliği olmayan düzmece tanrılar uyduran kimseler (ka... Devamı..

Âd toplumuna da soydaşları Hud’u gönderdik. O da: – Ey halkım, Allah’a gereği gibi kulluk edin, zira sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. Siz Allah’a iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz, dedi. 7/65

ÂD[¹⁷⁴⁶] (kavmine) ise, soydaşları[¹⁷⁴⁷] Hûd’u gönderdik. “Ey kavmim!” dedi, “Yalnızca Allah’a kulluk edin! (Zira) sizin, O’ndan başka kulluk edeceğiniz bir ilâh yoktur. Sizin (yaptığınız) uyduruk ilâhlar icat etmekten başka bir şey değildir![¹⁷⁴⁸]

[1746] ‘Âd ve bir sonraki Semud kıssaları arasındaki çarpıcı bağlantı için bkz: 7:73 not 56 ve 89:6, not 9. [1747] Lafzen: “kardeşleri”. Yani, ‘Âd ... Devamı..

Ad kavmine de, kardeşleri Hud'u (peygamber olarak) gönderdik. Hud onlara: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan gayrı ilahınız yoktur. Siz (Allah'a karşı) yalan düzenlerden (O'na ortak koşanlardan) başka kimseler değilsiniz" diyerek onları uyardı, imana davet etti.

Âd kavmine de kardeşleri Hûd’u gönderdik. (Hûd) dedi ki: "Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. O’ndan başka hiçbir ilâhınız yoktur. Siz ancak (Allah’a yalan uyduran) müfterilersiniz. "

Âd (kavmine) de kardeşleri Hûd'u (peygamber) gönderdik. Dedi ki: «Ey kavmim! Allah'a ibadet ediniz, sizin için O'ndan başka hiçbir mabûd yoktur. Sizler ise iftira edenlerden başka değilsiniz.»

Âd kavmine de, kardeşleri Hûd'u peygamber olarak gönderdik. O da: “Ey benim halkım! Yalnız Allah'a ibadet edin, zaten sizin O'ndan başka bir ilahınız yoktur. Siz şirk koşmakla iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz! ”

Ad(kavmin)e de kardeşleri Hud'u (gönderdik): "Ey kavmim, dedi, Allah'a kulluk edin, O'ndan başka tanrınız yoktur. Siz sadece uyduruyorsunuz!"

Biz: 'Âd kavmine kardaşları Hûd'ı gönderdik: "Ey Kavmim! Allâh'a 'ibâdet idin. Sizin içün O'ndan gayrı ilâh yokdur. Siz yalancı ve müfterîlerden başka değilsiniz" didi.

Ad’a soydaşları Hud’u gönderdik. Dedi ki “Ey halkım! Allah’a kul olun; sizin başka ilahınız yoktur. Siz sadece uyduruyorsunuz.”

Âd toplumuna da kardeşleri Hûd'u gönderdik:-Ey halkım, dedi. Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Ötekileri siz uyduruyorsunuz, dedi.

Âd kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O da “Ey kavmim, Allah'a kulluk edin,” dedi. “Sizin Ondan başka tanrınız yoktur. Siz ise ancak Ona ortaklar uydurup duruyorsunuz.

Âd'a da kardeşleri Hûd'u gönderdik. Dedi ki: "Ey toplumum! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka ilahınız yok. Siz sadece uydurmalara bel bağlamışsınız."

daħı ād ķabilesine ķarındaşları hūd’ı eyitti: “iy ķavmum! ŧapuñ Tañrı’ya yoķdur sizüñ hįç Tañrı andan ayruķ degülsiz illā yalan baġlayıcılar.”

Daḫı viribidük ‘Ād ḳavmine ḳarındaşları Hūdı peyġamber. Eyitdi: İy ḳav‐müm, Allāha ṭapuñuz, yoḳdur size andan özge ma‘būd. Siz degülsiz illā yalansöyleyiciler Tañrı Ta‘ālā ḥaḳḳında.

Ad tayfasına da qardaşları Hudu (peyğəmbər göndərdik). O dedi: “Ey camaatım! Allaha ibadət edin. Sizin Ondan başqa heç bir tanrınız yoxudr. Siz isə (Allaha şərik qoşmaqla) yalnız iftiraçısınız!

And unto (the tribe of) Aad (We sent) their brother, Hud. He said: O my people! Serve Allah! Ye have no other God save Him. Lo! ye do but invent!

To the ´Ad People (We sent) Hud, one of their own brethren. He said: "O my people! worship Allah. ye have no other god but Him.(1545) (Your other gods) ye do nothing but invent!

1545 Cf. the story of Hud the Messenger to the 'Ad People, in 7:65-72. There the argument was how other Peoples treated their prophets as the Makkans ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.