16 Mayıs 2022 - 15 Şevval 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hûd Suresi 22. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Lâ cerame ennehum fî-l-âḣirati humu-l-aḣserûn(e)

Gerçekten de onlar ahirette en çok ziyana uğrayanların ta kendileridir.

Hiç şüphesiz bunlar, ahirette de en çok ziyana uğrayıp (pişman ve perişan olacaklardır).

Şüphesiz ki, ahirette de en fazla ziyana uğrayanlar onlardır.

Onlar, kesinlikle onlar âhirette, ebedî yurtta en çok hüsrana uğrayacak olanlardır.

Şüphesiz onlar, ahirette en fazla zararlı çıkanlardır.

Hiç şüphesiz bunlar, ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır.

Elbette onlar, ahirette en çok ziyan (perişanlık) çekenlerdir.

Hiç şüphesiz onlar, ahirette daha da zarardadırlar.

Şüphesiz, âhirette de en çok kaybedenler bunlar olacaktır.

Şüphe yok ki, ahrette çok zarar gören onlardır

Hiç şüphesiz ahirette de en büyük kayba uğrayanlar bunlar olacaktır.

Şübhesiz bunlar âhiretde en bedbaht olacaklardır.

Ahirette en çok kayba uğrayacaklar şüphesiz bunlardır.

Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır.

Şüphesiz onlar, ahirette en çok ziyana uğrayanlardır.

Hiç kuşku yok ki, ahirette en çok kaybedenler onlardır.

Kesinlikle bunlar ahirette de en ziyade hüsrana uğrayacak olanlardır.

Şüphe yok bunlar Âhirette en ziyade husran çekenlerdir

Onlar ahirette en büyük kayba uğrayanlardır.

Şübhesiz onlar âhiretde en çok zarar görenlerin ta kendileridir.

Hiç şübhesiz, doğrusu onlar, âhirette en fazla hüsrâna uğrayanlardır.

Bilinmesi gerekli olan şudur ki, onlar ahirette de kaybedenlerdir.

Bunda işkil yok, gerçekten öbür dünyada kendilerine en çok yazık edenler bunlardır.

Elbette âhirette en ziyade ziyana uğrayanlar onlardır.

Hiç şüphesiz, ahirette en çok zarara uğrayacak olanlar elbette onlardır.

Hiç şüphesiz bunlar, ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır.

Hiç şüphe yok ki, âhirette en büyük kayba uğrayanlar, bunlar olacaktır.

Şüphe yoktur ki onlar, Âhiret’te En Çok Hüsrana Düşenler’dir.

Artık, onlar kendilerini kaybetmesin de daha kimler kaybetsin.

Elbette ahirette en çok ziyana uğrayan onlardır.

Şüphesiz ki onlar ahirette en çok kaybedenlerdir.

Şüphesiz, âhirette en çok rezil olacaklar, işte bunlardır.

Ve hiç şüphe yok ki, öte dünyada kaybedecek olan da onlar olacak!

Hiç kuşkusuz ki bunlar ahirette en çok hüsrana uğrayacak onlardır. 39/15, 42/45

(Daha dünyada bütün bunlar olacaksa,) âhirette ondan beter ziyana uğrayacakları kesindir.

Şüphe yok ki, ahirette en ziyâde hüsrâna uğrayanlar onlardır.

Hiç şüphe yok ki âhirette en büyük hüsrana uğrayanlar bunlardır.

Elbette ahirette en çok ziyana uğrayanlar onlardır.

İşte onlar, âhiretde en ziyâde hüsrânda olanlardır.

Hiç şüphesiz ahirette değerini büsbütün yitirecek olanlar onlardır.

Hiç kuşkusuz ki onlar, ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır.

Hiç şüphe yok ki, âhirette onlar en fazla ziyana uğrayacak olanlardır.

Hiç kuşku yok ki bunlar, âhirette de hüsranın en beterine uğrayanlar olacaklardır.

lābud yā ḥaķķaa- bayıķ anlar āħiretde anlar ziyānluraķlardur.

Lā‐cerem anlar āḫiretde ziyānlulardur.

Şübhəsiz ki, axirətdə də ən çox ziyana uğrayanlar onlardır!

Assuredly in the Hereafter they will be the greatest losers.

Without a doubt, these are the very ones who will lose most in the Hereafter!


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.