3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kâfirûn Suresi 6. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Lekum dînukum veliye dîn(i)

Size, sizin dininiz, bana, benim dinim.

 “(Öyleyse) Sizin (bâtıl) dininiz (ve düzeniniz) size, Benim (Hakk) dinim (ve adil düzenim) Bana” (aittir. En azından, herkes birbirlerinin temel insan haklarına saygı göstermelidir.)

Öyleyse sizin hayat tarzınız size, benim dinim de banadır.

Sizin sorumluluğunuz, hesabınız ve cezanız size aittir, benim dinim, benim şeriatım, benim getirdiğim ilâhî düzen, benim medeniyetim, benim hesabım ve mükâfatım da bana aittir.

Sizin dininiz size, benim dinim banadır.

'Sizin dininiz size, benim dinim bana.'

Sizin dininiz (bâtıl inancınız) size, benim dinim de bana...”

Benim dinim bana, sizin dininiz size!”(*)

(*) Şöyle de mana verilebilir: “Sizin yanlış sıfatlarla tanıdığınız Allah, bana vahiy ile bildirilen Allah’ın aynısı değil; siz onu yanlış tanıyorsunu... Devamı..

Sizin dininiz size, benim dinim banadır.

Sizin dininiz size, benim dinim de bana!»

O halde sizin (batıl) dininiz size, benim (hak olan) dinim de banadır.”

Bkz. 10/41Tevhid dini, insanlara yaratılış gayesini ve varoluş hikmetini bildirir. İnsanların inanç sistemlerini, hukuklarını, değerlerini, eğitimleri... Devamı..

Sizin de ayrı benim de ayrı dînimiz var.

"Sizin dininiz size, benim dinim banadır."

“Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”

Sizin dininiz size, benim dinim banadır.”

Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.

"Sizin dininiz size, benim dinim bana."

Sizin dininiz size, benim dinim banadır.

Size dîniniz, bana dînim

Sizin (bâtıl) dininiz/inancınız size, benim (hak) dinim banadır.”

Sizin dininiz¹ size, benim dinim¹ de bana.

1- Din kavramı; Kur\an\da, inanç sistemi, yaşam biçimi, toplumsal düzen, yasa, hesap, karşılık/ceza vb. anlamlarda kullanılmıştır. Din, öncelikli anla... Devamı..

«Sizin dîniniz size, benim dînim bana».

“Sizin dîniniz size, benim dînim banadır!”

“Sizin dininiz size, benim dinim de bana aittir.

Sizin dininiz size, benim dinim bana.

Sizin dininiz size, benimki de bana.

“Sizin dininiz size, benim dinim bana.”³

3 Krş. Yûnus, 10/41

“Sizin dininiz size, benim de dinim bana.”

Öyleyse, birbirimizi kandırmayalım, açık ve net konuşalım: Hak ile batıl arasında bir uzlaşma, bir kaynaşma olamaz! Sizin dininiz size, benim dinim bana!”

Sizin dininiz size; benim dinim banadır”.

o halde sizin dininiz size, benim dinim bana. "

“Onun için kısa yoldan yollarımızı ayıralım. Sizler kendi yolunuzdan gidin ben kendi yolumdan gideyim. Sizler kendi düzeninizi hayatınızın temeli sayın! Ben Allah’ın emrettiği düzenin ilkelerini, yasalarını hayatımın temeli sayayım! Bundan böyle birbirimizi özgür bırakalım! Herkes kendi yoluna! Kendi yaşamına! Kendi düzenine! Kendi ideolojisine! Bundan böyle birbirimize baskı yapmayalım! Yolumuz kesin bir şekilde ayrılsın! Aynı yerde ayrı iki toplum olalım! Bilin ki bu sözler bundan böyle kesin bir ayrılıktır. Bu ayrılığın önüne hiçbir şekilde anne, baba, evlat, akraba, ırk, kavim, aşiret, soy, sop, vatan, millet giremez. Eski dostluklar eski arkadaşlıklar giremez. Akıl, mantık, muhakeme, irade, kalp giremez. Bundan böyle Allah ile arama insanların ürettiği hiç değer giremez. Atalarımızdan gelen her şey Allah ile arama engel olamaz. Yolum sizden ayrılmıştır.”

Sizin dininiz size, benim dinim banadır! [*]

Benzer mesajlar: Yûnus 10:41; Furkân 25:63, 72; Kasas 28:55; Şûrâ 42:15.

“(Öyleyse) sizin dininiz¹ size, benim dinim de banadır.” (de.)²

1 Din: kelime olarak, ceza-mükâfat, hesap, kaza, siyaset, itaat, âdet, hal, millet ve şeriat anlamlarına gelen bir mastardır. Terim olarak ise din: ak... Devamı..

Sizin dininiz size, benimki bana!” ³

3 Lafzen, “benim dinim de banadır”. Dîn’in öncelikli anlamı “itaat”tır; özellikle de bir kanuna veya manevî/ahlakî otorite ile donatılmış müesses -bun... Devamı..

Sizin dininiz/inancınız size, benim dinim/inancım bana! 109/1…5, 39/2, 40/60

O halde sizin dininiz size, benim dinim bana![⁵⁹¹⁹]

[5919] Veya: “Sizin hesabınız size, benim hesabım bana aittir.” Ya da lâma istihkak mânası vererek: “Sizin dininiz size lâyıktır, benim dinim bana lây... Devamı..

Sizin dininiz size, (şirk ve küfürde direnmenin sorumluluğu ve cezası size) benim dinim de banadır.

(Onun ecir ve sevabı ancak bana aittir, sizin ondan nasibiniz yoktur.)

Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.

«Sizin dininiz sizin içindir, benim dinim de benim içindir.»

O halde sizin dininiz size, benim dinim bana.

Sizin dininiz size, benim dinim banadır.

"Sizin dîniniz size ve benim dînim banadır." [¹]

[1] Ruesâ-yı küffârdan bir cemâ'at Rasûlü Ekrem efendimize gelerek: "Yâ Muhammed, sen bizim dînimize tâbi' ol ve biz de senin dînine tâbi' olalım. Bir... Devamı..

Sizin dininiz size, benim dinim bana!”

Sizin dininiz size, benim dinim bana!

Sizin dininiz size, benim dinim bana.

Sizin dininiz size, benim dinim bana!"

“size dįnüñüz daħı baña dįnüm.”

Sizüñ dīnüñüz size, benüm dīnüm baña. |

Sizin öz dininiz var, mənim də öz dinim! (Elə isə sizin dininiz sizə, mənim dinim də mənə)!”

Unto you your religion, and unto me my religion.

To you be your Way, and to me mine.(6291)

6291 T, having been given the Truth, cannot come to your false ways; you, having your vested interests, will not give them up. For your ways the respo... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.