3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kâfirûn Suresi 5. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velâ entum ‘âbidûne mâ a’bud(u)

Ve ne siz taparsınız benim taptığıma.

 "(Hem) Siz de Benim kulluk ettiğime (Rabbime iman ve) ibadet etmeyeceksiniz."

Sizler de benim ibadet ettiğim Allah'a kulluk yapanlardan değilsiniz. Benim gibi ibadet etmediniz ve etmezsiniz de.

“Siz de benim, kesin bilgi ve inanca dayalı kulluğuma ve ibadetime benzer kulluk ve ibadet etmiyor, benim bağlandığım şeriata bağlanmıyorsunuz.”

Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.

'Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.'

Siz de (hiç bir zaman), benim ibadet etmekte olduğuma ibadet ediciler değilsiniz.

Siz de, benim ibadet ettiğim (Allah’a) kulluk etmiyorsunuz.

1,2,3,4,5. De ki: Ey kâfirler! Sizin taptıklarınıza ben tapmam. Siz de benim taptığıma tapıcılar değilsiniz. Ben asla sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. [816] [817]

[816] Kâfirûn sûresi ve genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 401; 409.[817] İnanç, ibadet ve din özgürlüğü hakkında bilgi için bk. Ba... Devamı..

Ne de siz benimkine!

Siz de (zaten) benim kulluk ettiğime kulluk edenlerden değilsiniz.

Siz de benim ’ibâdet itdiğime ’ibâdet itmezsiniz.

"Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz."

“Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.”

Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.

Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.

"Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz."

Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.

Hem de siz tapıcılardan değilsiniz benim ma'buduma

(Hidâyete ulaşmak üzere gayret sarf etmeyip, ısrarla hakkı inkâr ettiğiniz için) siz de benim taptığım (yüce Allah’) a tapacak değilsiniz.

Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.

«Siz de benim kulluk etmekde olduğuma (hiçbir vakit) kulluk ediciler değilsiniz».

“Siz de (benim) ibâdet etmekte olduğuma ibâdet ediciler değilsiniz!”

“Sizde benim kulluk ettiğime kulluk ediciler değilsiniz.”

Siz de tapmazsınız benim taptığıma.

Ne siz benim taptığıma taparsınız [¹].

[1] Müşriklerin tama'larını kesmek için te'kiden nâzil olmuştur.

“Siz de benim taptığıma tapıcı değilsiniz.”

“Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.”

Zaten bu inkârcı tavrınızdan vazgeçmediğiniz sürece, siz de asla kulluk etmeyeceksiniz, benim kul olduğum yüce Allah’a! Size göre bireysel, toplumsal, ekonomik, siyasal alanlarda Allah’tan başka sözü dinlenecek, kulluk yapılacak nice varlıklar var; benim ise hayat programımı belirleyen Kur’an’ım, izinden yürüyeceğim Peygamber’im var!

Siz benim kulluk ettiğime kulluk etmekte değilsiniz.

siz de, benim taptığıma tapacak değilsiniz.

“Görünen o ki siz de benim gittiğim yoldan gitmeyeceksiniz. Allah’ın vahiyle bildirdiği ilkelere yasalara uymayarak kendi çıkarlarınıza göre hayat yaşayacaksınız.”

Siz de benim taptığıma tapmıyordunuz.

“Zâten siz de (Allah’a), benim taptığım gibi tapmıyorsunuz.”¹

1 Bu dört âyetteki (مَا)’lar “mevsule” değil de “mastariyye” ve kendilerinden sonraki fiillerle beraber “mutlak mef’ul” olarak tercüme edilmiştir. Eğe... Devamı..

siz de [hiç] tapmayacaksınız benim taptığıma. ²

2 Zımnen, “hakikati inkar etmenize sebep olan bâtıl değerleri terk etmekte gönülsüz davrandığınız sürece”.

Siz de benim kul olduğuma hiç kulluk etmemiştiniz. 2/133, 16/36

siz de benim kul olduğuma kulluk edecek değilsiniz.[⁵⁹¹⁸]

[5918] Allah ile birlikte başkalarına ilâhlık yakıştıran birinin, gerçekte Allah’a hiç kulluk etmemiş sayıldığının açık beyanıdır. 3-5. âyetlerdeki üç... Devamı..

Siz de benim taptığıma (Allah'a, birliğine iman ederek) tapacak değilsiniz.

(Çünkü, hak daveti kabul etmeyip, şirk ve küfürde direndiğinizden dolayı Allah sizin kalblerinizi mühürlemiştir)

Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.

«Siz de benim taptığıma tapıcılar değilsiniz.»

Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmezsiniz.

Siz de benim yapmakta olduğum ibadeti yapıcı değilsiniz.

"Ve siz de benim 'ibâdet iylediğime 'ibâdet idici değilsiniz."

Siz zaten kul olmazsınız benim kul olduğuma!

Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.

Siz de benim taptığıma tapmazsınız.

Ve ibadet edenler değilsiniz benim ibadet ettiğime.

“daħı degülsiz ŧapıcılar aña kim ŧaparın.”

Siz daḫı ṭapmazsız ben ṭapduġuma.

Siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət edən deyilsiniz!

Nor will ye worship that which I worship.

Nor will ye worship that which I worship.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.