3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kâfirûn Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velâ entum ‘âbidûne mâ a’bud(u)

Ve siz de tapmazsınız benim taptığıma.

 "(Zaten) Siz de Benim taptığıma tapacak değilsiniz."

Siz de zaten benim ibadet etmekte olduğum Allah'a kulluk yapıyor değilsiniz ve yapmazsınız da.

“Zaten siz de benim uyup uygulamaya devam ettiğim, kurallarına göre kulluk ve ibadet ettiğim şeriatime bağlanmıyorsunuz.”

Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.

'Benim taptığıma siz tapacak değilsiniz.'

Siz de, benim ibadet etmekte olduğuma (Allah'a) ibadet ediciler değilsiniz.

Siz de benim ibadet ettiğim (Allah’a) kulluk etmiyorsunuz.

1,2,3,4,5. De ki: Ey kâfirler! Sizin taptıklarınıza ben tapmam. Siz de benim taptığıma tapıcılar değilsiniz. Ben asla sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. [816] [817]

[816] Kâfirûn sûresi ve genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 401; 409.[817] İnanç, ibadet ve din özgürlüğü hakkında bilgi için bk. Ba... Devamı..

Sizler de tapmazsınız o benim taptığıma

(Yaptıklarınıza bakılırsa anlaşılıyor ki) siz de benim ibadet ettiğime kulluk etmezsiniz.”

Benim ’ibâdet itdiğime siz ’ibâdet itmiyorsunuz.

"Benim taptığıma da sizler tapmazsınız."

“Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.”

Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.

Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz.

"Siz de benim taptığıma tapmazsınız."

Siz de benim taptığıma tapıcılar değilsiniz.

Siz de tapanlardan değilsiniz benim ma'buduma

(Hidâyete ulaşmak üzere gayret sarf etmeyip, ısrarla hakkı inkâr ettiğiniz için) siz de benim taptığım (yüce Allah’) a tapacak değilsiniz.

Siz de benim kulluk ettiğime kulluk etmezsiniz.

«Benim (kendisine) ibâdet (de devam) edeceğime de siz kulluk ediciler değilsiniz».

“Siz de (benim) ibâdet etmekte olduğum (Allah)'a ibâdet ediciler değilsiniz!”

“Sizde benim kulluk ettiğime, kulluk ediciler değilsiniz.”

Siz de tapmazsınız benim taptığıma.

Siz de benim taptığım Tanrı/ya tapmıyorsunuz.

“Siz de benim taptığıma tapıcı değilsiniz.”

“Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz.”

Nitekim,siz de benim kulluk ettiğim sonsuz ilim, hikmet, kudret, adâlet ve merhamet sahibi, eşi ve ortağı olmayan, âlemlerin biricik sahibi, yöneticisi, efendisi, Rabb’i ve İlâhı olan O yüce Kudret’e kulluk etmiyorsunuz.”

Siz benim kulluk ettiğime kulluk etmekte değilsiniz.

siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz.

“Siz de benim uyduğum Allah’a, Allah’ın ilkelerine, Allah’ın yasalarına uymazsınız. Yolunuzu Allah’tan, Allah’ın ilkesinden, Allah’ın yasalarından ayrı tutarsınız. Çıkarlarınızı ilke, çıkarlarınızı yasa yaparsınız. Ürettiğiniz kutsallıkların peşinden gidersiniz. Haksızlığı zulmü esas alırsınız. İnsanlar arasında sınıflar yaratır; kimini köle yapar, kimini öldürürsünüz. İnsanların ellerinden ülkelerini, yaşamlarını, varlıklarını alırsınız. Köle hür, zengin fakir, soylu soysuz ayrımlarıyla yarattığım eşitliği bozarsınız. Ben yapmam!”

Siz de benim tapmakta olduğuma tapmıyorsunuz.

“Siz de (Allah’a), benim taptığım gibi tapacak değilsiniz.”¹

1 Bu iki âyet (3. ve 5. ayet) ilk bakışta öncekilerin bir tekrarı gibi görünür. Bunda tefsircilerin iki görüşü vardır: 1. Başlı başına “te’kit” ve “ta... Devamı..

siz de tapmazsınız benim taptığıma. ¹

1 Yukarıdaki çeviride mâ (ki o) edatı, bir taraftan bütün olumlu kavramlara ve etik değerlere -mesela, Allah’a inanma ve müminin O’na teslimiyeti- işa... Devamı..

Siz de benim kul olduğuma kulluk edecek değilsiniz. 3/64, 38/1...9

siz de benim kul olduğuma kulluk ediyor değilsiniz![⁵⁹¹⁶]

[5916] Fiilleri (ta‘budûn, a‘budu) ism-i faillerden (‘âbidun) ayırmak için birincileri “kul olmak” ikincileri “kulluk etmek” ile karşıladık (Gerekçesi... Devamı..

Siz de, benim taptığıma (Allah’a) ibadet ediciler değilsiniz.

(Çünkü, ibadetin şartı ihlastır, Allah'ın birliğine iman etmeyince, Ona ibadet etmiş sayılmazsınız ki, Allah’a ibadet eden O'ndan gayrı ilah tanımaz. ... Devamı..

Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.

«Siz de benim ibadet ettiğime ibadet ediciler değilsiniz.»

Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmiyorsunuz.

Siz de benim yaptığım ibadeti yapmazsınız.

"Ve siz de benim 'ibâdet itdiğime 'ibâdet itmezsiniz."

Siz de kulluk etmezsiniz benim kul olduğuma!

Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edenler değilsiniz.

Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz.

Siz de ibadet etmezsiniz benim ibadet ettiğime.

“daħı degülsiz ŧapıcılar aña kim ŧaparın.”

Siz daḫı ṭapmazsız ben ṭapduġum ḥaḳ Tañrıya.

Siz də mənim ibadət etdiyimə (Allaha) ibadət etməzsiniz!

Nor worship ye that which I worship.

Nor will ye worship that which I worship.(6290)

6290 Verses 2-3 describe the conditions as they were at the time when this Surah was revealed, and may be freely paraphrased: T am a worshipper of the... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.