25 Eylül 2023 - 10 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kâfirûn Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kul yâ eyyuhâ-lkâfirûn(e)

De ki: Ey kafirler.

(İnkâr etmek anlamına gelen Cahd sûresi de denir. Müşriklerin bir kısmı, Hz. Muham-med (s.a.a)'e, bir yıl sen bizim putlarımıza tap, bir yıl biz senin... Devamı..

(Ey Resulüm!) De ki: "Ey kâfirler (kesinlikle bilin!)

De ki: Siz ey Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden inkârcılar!

“Ey kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirler, nankörler!” diye ilan et.

De ki: "Ey kâfirler!

De ki: 'Ey kafirler.'

(Ey Rasûlüm! Sana, bir yıl bizim putlarımıza ibadet et; biz de senin İlâh'ına bir yıl ibadet edelim; diyen o kafirlere) de ki: “Ey Kâfirler!

De ki: “Ey kâfirler!

1,2,3,4,5. De ki: Ey kâfirler! Sizin taptıklarınıza ben tapmam. Siz de benim taptığıma tapıcılar değilsiniz. Ben asla sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. [816] [817]

[816] Kâfirûn sûresi ve genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 401; 409.[817] İnanç, ibadet ve din özgürlüğü hakkında bilgi için bk. Ba... Devamı..

Diyesin ki: «Kâfirler!

(Ey Resûl) De ki: “Ey inkârcılar!

Di ki: "Ey kâfirler!

De ki: "Ey inkarcılar!"

De ki: “Ey Kâfirler!”

De ki: “Ey inkârcılar!

1, 2. (Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam.

De ki, "Ey inkarcılar."

Deki: ey kâfirler!

(Resûlüm!) De ki: “Ey kâfirler!

De ki: “Ey kâfirler.¹

1- Kâfir ve küfür aynı kökten türemişlerdir. Küfür sözcüğünün birincil anlamı “örtmek” demektir. Kur\an, nankörlük etmeye “küfür” demektedir. Karanlığ... Devamı..

(Habîbim şöyle) de: «Ey kâfirler»,

De ki: “Ey kâfirûn (kâfirler)!”

Deki “Ey inkâr edenler!”

De ki : "Ey tanımazlar!

De ki: Kâfirler!

[9] Mekke'de nâzil olmuş, (6) âyettir. Sûre-yi Celile tevhid-i ameli-yi beyan eder.

(Ey Peygamber!) De ki: “Ey kâfirler!”

De ki: “Ey kâfirler!”

Ey Müslüman! Gerek servet, şöhret, makâm vs. vaadeden, gerek tehditler savuran, gerekse akla gelmez hesaplarla sinsice yanaşan, dinin temel ilkelerinden taviz vermen için sana teklifler sunan inkârcılara seslenerek, bu konuda bütün ümitlerini kırıp, daha ‘pazarlığa’ başlamadan son noktayı koymak için de ki:
Bakın,ey inkârcılar!”

Mekke döneminin başlarında, Mâûn sûresinden sonra indirilmiştir. Kâfirlere yönelik bir reddiye, onlara karşı ortaya konan bir tavır ve “haberiniz olsu... Devamı..

De ki: -“Ey KÂFİRLER!

Resulüm de ki: " Ey inkarcılar!

Hiç çekinme! Açık yüreklilikle hiçbir şeyden korkmadan de ki; “Ey Rabbimin vahiyle bildirdiği gerçekleri inkâr edenler!”

De ki: “Ey kâfirler!

(Ey Muhammed!): “Siz ey şu (asla inanmayacak olan)¹ kâfirler!” de.²

1 Buradaki “kâfir” kelimesi belirli olduğu için bu ilave yapılmıştır. Sûrenin tamamına göre; kâfirlerle daha sonra savaşın emredilmesiyle, buradaki hü... Devamı..

DE Kİ: “Siz ey hakikati inkar edenler!

1-2. De ki: Ey Kâfirler! Ben asla kul olacak değilim kulluk ettiğinize. 17/73…75, 39/11..15

DE ki:[⁵⁹¹³] Siz, ey kâfirler![⁵⁹¹⁴]

[5913] Kendisinden önce inen on yedi sûrenin ardından, meydan okuma ve cevap verme vurgusunu da içinde barındıran ve “vahyi ilet” anlamına gelen ilk k... Devamı..

(Ey Muhammed) De ki: Ey (o, Allah'tan başkasına tapan ve bundan böyle imana gelmeyecekleri, Allah katında belirlenmiş olan) kâfirler.

De ki: Ey kafirler!

De ki: «Ey kâfirler!»

De ki: Ey kâfirler!

De ki: Ey nankörler,

Di ki: "Ey kâfirler"

De ki: “Ey kâfirler!

De ki:-Ey Kafirler!

De ki: Ey kâfirler.

De ki: "Ey nankör kâfirler!

eyit: “iy kāfirler!”

Eyit yā Muḥammed kāfirlere ki yā kāfirler:

(Ya Peyğəmbər! Sənə - bir il bizim bütlərimizə ibadət et, bir il də biz sənin Rəbbinə ibadət edək – deyən müşriklərə) de: “Ey kafirlər!

Say: O disbelievers!

Say : O ye that reject Faith!(6289)

6289 Faith is a matter of personal conviction, and does not depend on worldly motives. Worship should depend on pure and sincere Faith, but often does... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.