2 Aralık 2023 - 19 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kevser Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fesalli lirabbike venhar

Artık namaz kıl Rabbine ve kurban kes sen.

Kurban bayramı namazı ve kurban.

 Öyle ise Rabbin için (bayrama özel) namaz kıl, ve kurban kes (ki benlik ve bencillikten kurtulup Mevlâ’ya yaklaşasın.)

Öyleyse sen yalnızca Rabbine kul ve köle olup O'na ibadet et, namaz kıl ve yalnızca O'nun adına kurban kes.

Bu sebeple, Rabbinin rızasını kazanmak için dua ve niyazda bulunarak bayram namazı kıl, Kurban Bayramı'nda, kurban kesme günlerinde Rabbinin rızasını kazanmak için kurban kes.

Bu âyetteki “v’enhar” kelimesi, Kurban bayramında, kurban kesme günlerinde, Rabbin için kurban kes” manasınadır. Kurban kesmenin dışında bir mana anla... Devamı..

O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

Şu halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

O halde, (buna şükür olarak) namaz kıl ve kurban kesiver.

Artık sen, (sana düşen ibadetlerini yap,) namazını kıl, kurbanını kes (şahsi ve toplumsal ibadetleri yap.)

Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes![815]

[815] Kurban kesmenin önemi hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 393-394.

Namaz kıl Tanrına, boğazla kurban

O halde, yalnız Rabbine ibadet et ve dik dur (kimseye boyun eğme)!

Rabbine du’â it ve ânın içün kurbânlar kes,

Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Şimdi sen rabbin için namaz kıl ve kurban kes!

1, 2, 3. (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

 Bu sûrede kurban kesmek emredilmiştir. Kurban yakınlık demektir. Kurban kesmekten asıl maksat, bu ibadetle Allah’a yakınlık kazanmaktır.

Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kendini ada/yönel.

Öyleyse Rabb'in için namaz kıl ve kurban kes.

Sen de Rabbın için namaz kıl ve kurban kesiver

O hâlde Rabbin (in rızası) için namaz kıl ve kurban kes.

O halde Rabb'in için salat¹ et ve zorlukları göğüsle.²

1- İbadete layık yegâne ilahın Allah olduğuna inan ve şirkten arınmış bir bilinçle Allah\a yönel, yalnız O\ndan iste, azim ve kararlılıkla O\nun yolun... Devamı..

O halde Rabbin için namaz kıl. Kurban kes.

Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!

O halde Rabbin için namaz kıl ve zorluklara göğüs ger.

Öyleyse çalabına tap, kurban kes.

Artık Rabbin için namaz kıl ve deve kurban et [⁸].

[8] Veya Bayram namazını kıl, kurban kes.

Öyleyse sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes [ve’nhar].²

2 Krş. En’âm, 6/162-163. “V’enhar” kelimesi hemen herkes tarafından “kurban kes” diye tercüme edilir. Zira “nehar” kelimesi büyükbaş boğazlamak için k... Devamı..

O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

(Nahr, isim olarak göğsün boyun tarafına gelen boğaz çukuruna doğru gerdanlık yerine denir. Fiil olarak nahr ise, nahre isabet ettirmek yani vurmak ve... Devamı..

Öyleyse, sana bu nîmeti bahşeden Rabb’ine hakkıyla şükretmek için, kulluk ve itaatin rûhî ve bedenî bir ifâdesi olmak üzere, sadece ve sadece O’nun huzurunda secdeye kapanarak Rabb’in için namaz kıl ve malını, canını, çoluk çocuğunu ve tüm varlığını O’nun uğrunda fedâ etmeye hazır olduğunun göstergesi olarak, yalnızca O’nun adına kurban kes! Eğer bunu başarabilirsen, bu yolda karşına çıkabilecek zorluklara göğüs gererek, yılmadan, ümitsizliğe kapılmadan Kur’an’ı hayata egemen kılma mücadeleni sürdürebilirsen, sana müjdeler olsun:

Artık, rabbin için salât et / namaz kıl, kurban kes!

Bu nedenle Rabb'in için namaz kıl ve kurban kesmelisin.

Onun için Rabbini an! Rabbinin yolunda bilgini bilincini artır. İnanmayanların söylediklerine aldırma! Hayatının davası olarak Rabbinin yolunda emin adımlarla yürü! Bütün varlığını, aklını, mantığını, duygularını Rabbinin yoluna ada! Dünyevi duygulardan sıyrıl. Hayatını, Rabbinin yoluna kurban et! Unutma Rabbin hep senin yanındadır.

Rabbin için [salât] (ibadet) et [*] ve kurban kes!

Ayetteki [salli] emri “namaz”ı da içerecek şekilde genel anlamda fedakarlık içerikli ibadet etmektir. [Venhar] emri de “kurban kesmek” anlamındadır.... Devamı..

Öyleyse sadece Rabb’in için namaz kıl ve kurban kes.¹

1 Bu sûrenin Mekki olduğunu söyleyen müfessirlerce, buradaki namazın bayram namazı, kurbanın da kurban bayramındaki kurban olması pek mümkün görülmemi... Devamı..

o halde [yalnız] Rabbine ibadet et ve [yalnız O’nun adına] kurban kes.

Öyleyse sen sadece Rabbine dayan ve tüm varlığınla O
a adan! 3/160, 6/162

O halde namazı da, kurbanı da yalnız Rabbine tahsis et![⁵⁹¹¹]

[5911] Veya salâtın “destek” (87:15, not 15) ve nahrın “göğüs” anlamlarından yola çıkarak: “O halde desteğini Rabbine tahsis et ve (inkârcılara) göğüs... Devamı..

O halde (Rabbinin bu eşsiz nimetine karşı, şükrünü eda etmek üzere) Rabbin için namaz kıl (nitekim Resulullah s.a.s. "Namaz benim gözümün nurudur" buyurmuştur) ve (Rabbin için) Kurban kes!

(Özellikle deve gibi iri hayvanlardan, sırf Rabbinin adına hayır için kes de muhtaçlara yedir, Rabbinin kerem ve lütfunu duyur.. Burada, ümmete de bir... Devamı..

Öyleyse Rabbine değer ver ve nahret.

Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiver.

Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiver. [22, 34]

Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve nahret (kurban kes veya ellerini boğazına kadar kaldırıp tekbir al).

Sen de rabbine 'ibâdet it ve kurbân kes. (Kurbân keserek fukarâya tasadduk it yâhud hac farîzasını îfâ it)

Öyleyse her işi Sahibin için yap[1] ve her şeye O’nun için göğüs ger! [*2].

[*] Âyetin metninde geçen salli = صَل ' nin türediği es-salât = الصَّلَاة kelimesinin kök anlamı, bir şeyi bırakmamak ve sürekli arkasında olmaktır.... Devamı..

Öyleyse sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

O halde sen de Rabbin için namaz kıl/ dua et ve göğsünü gererek dimdik dur/ ellerini bağlayıp kıyam et/namazı vakti girer girmez kıl/kavrayışını bilgi ile derinleştir/eti yenecek hayvan kes!

pes namāz ķıl çalabuñ içün daħı deve boġazla.

Pes ‘ibādet idüp namāz ḳıl seni yaradana, daḫı ḳurbān eyle.

Ona görə də (bu ne’mətlərə şükür edərək) Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs!

So pray unto they Lord, and sacrifice.

Therefore to thy Lord turn in Prayer and Sacrifice.(6287)

6287 He who grants these blessings is Allah, and to Allah alone must we turn in adoration and thanksgiving, and in sacrifice. Nahr = sacrifice: in a r... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.