13 Haziran 2024 - 6 Zi'l-Hicce 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mâ’ûn Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velâ yehuddu ‘alâ ta’âmi-lmiskîn(i)

Ve doyurmaz da, önayak olmaz da doyurmaya yoksulu.

Yoksulu (muhtaç ve mağduru) doyurmaya, (bunları koruyup kalkındıracak yeterli imkânı ve adil bir iktidarı oluşturmaya) da önayak olmayandır.

Fakir ve muhtaçları doyurmaya çalışmadığı bir yana, başkalarına bu iş için ön ayak bile olmazlar.

Çevresi, çaresi olmayan yoksulları, göçmenleri önemseyerek yedirip içirmeye, doyurmaya teşvik etmeyenlerdir.

Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.

Yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur.

Yoksulu yedirmeğe de teşvik etmez (kimseyi)...

Yoksullara yedirmeye teşvik etmeyen (Allah namına hiçbir sosyal bağı bulunmayan) kişidir. (Ahirete yönelik hiçbir iş yapmayandır.)

Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.

Yoksulu doyurmakçin, zengini öğütlemeyen

Yoksulun yiyeceği ile ilgilenmeyen. 

Bkz. 69/34

1,2,3. Dîni yalan telakkî ideni, yetîmi koğanı ve fukarâyı it’âm içün kimseyi teşvîk itmeyeni göriyor mısın?

2,3. Öksüzü kakıştıran, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur.

2,3. İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.

Ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen!

Yoksulu doyurmaya teşvik etmez;

Yoksulları doyurmaya da yanaşmaz.

Yoksulu doyurmaya önayak olmaz.

Ve kayırmaz doyurmak üzere miskîni

Yoksulu (doyurmadığı gibi), doyurmaya teşvik (de) etmez.

Miskini doyurmaya teşvik etmez.¹

1- Çalışmaya gücü yetmeyenin, kendi malında bulunan payını vermez.

yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur.

Yoksulu doyurmağa da teşvîk etmez.

Fakiri doyurmayı da teşvik etmez.

yoksulu doyurmıya önayak olmıyan kimsedir.

Yoksulu doyurmaya başkalarını ayartmaz,

Yoksulu doyurmaya da yanaşmaz.³

3 Krş. Kalem, 68/23-24

Ve yoksulu doyurmayı teşvik etmez.

Ve yoksulu doyurmaya gayret göstermeyen, insanları böyle iyiliklere teşvik etmeyen.

Miskîn’in / Düşkün Yoksul’un doyurulmasını teşvik etmez.

yoksulu doyurmaya yanaşmayana bak!

Kendisine birçok varlık verdiğimiz insana bakın! Yoksulları, yetimleri doyurmak için ön ayak olacağına, topluma örnek olacağına, onları itip kakıyor. Ona bir aile verdiğimizi görmüyor mu? İstesek onun ailesini elinden alırız. Onu da öksüz, yetim bırakırız. Bize karşı ne yapabilir? Sağlığını alıp hasta etsek, kulaklarını sağır, gözlerini kör yapsak, aklını alıp akılsız kılsak bize karşı ne yapabilir? Deliler gibi mecnun bir halde ortalıkta dolaşsa ona kim yardım edebilir? Bütün varlığını elinden alsak, anadan doğma çıplak ortada bıraksak bize karşı ne yapabilir?

Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.

Ve yoksula hakkı olan yiyeceği vermeye önayak olmayana.¹

1 Burada (طَعَامٌ) kelimesinin kullanılması; aç olan bir fakirin, kudreti olanların malında hakkı bulunduğuna bir işarettir. Zîrâ (Zariyat: 19)’da: “O... Devamı..

yoksulu doyurma arzusu/gayreti duymayan. ²

2 Lafzen, “gayret vermeyen”, yani kendine.

Yoksulu doyurmayan ve kimseyi de buna teşvik etmeyen. 36/47, 68/24

ve yoksulu doyurmaya teşvik etmeyen.[⁵⁹⁰⁵]

[5905] Veya: “teşvik etmeyen”. Buradaki teşvik kişinin kendi kendini buna motive etmesidir (Krş: Râzî).

1,2,3. (Ey Muhammed huzuruna çırılçıplak vaziyette gelen, vasisi olduğu için kendisinden malını isteyen) Yetimi itip kakarak kovan, yoksulu -kendisini doyurmadığı gibi- başkalarını da, yardıma teşvik etmeyen ve (işlediği günahların hesabını ahirette vereceğine inanmayarak) ceza ve hesabı (kıyâmet gününü) yalan sayanı (o Kureyş kodamanım) gördün mü?

(Bu gibi kimseler küfürlerini gizlemeyenlerdir, kavminin içinde bunlardan daha da beteri, iki yüzlü olanlar- münafıklar- da vardır)

Ve O miskini yedirmeye önayak olmaz.

Ve yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmaz.

Muhtacı doyurmayı hiç teşvik etmez.

Yoksulu doyurmağa önayak olmaz.

Fukarâyı ne kendi it'âm ider ve ne de diğerlerini buna tergîb iyler.

çaresizi doyurmak için teşvikte bile bulunmaz.

Düşkünü doyurmaktan hoşlanmaz.

Yoksulu doyurmaya önayak olmaz.

Yoksulu doyurmayı özendirmez o.

daħı ķındurmaz miskin ŧa'amı üzere.

Daḫı özge kişiye ögüt virüp ḳandurmaz miskinlere yimek yidürmegi, özi daḫıyidürmez.

Və (xalqı) yoxsulu yedirtməyə rəğbətləndirməz (nə özü fəqiri yedirdər, nə də özgəsini qoyar).

And urgeth not the feeding of the needy.

And encourages not(6282) the feeding of the indigent.

6282 The Charity or Love which feeds the indigent at the expense of Self is a noble form of virtue, which is beyond the reach of men who are so callou... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.