21 Ocak 2022 - 18 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mâ’ûn Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Era-eyte-lleżî yukeżżibu bi-ddîn(i)

Gördüm mü yalanlayanı dini?

(İstenen şey ve bilhassa su, zekât anlamına gelen bu söz, sûrenin son âyetinde geçer. İlk âyetinde geçen din sözünü alarak "Din sûresi" diyenler de va... Devamı..

(Dindar geçindikleri ve istismar ettikleri halde aslında) Dini yalanlayanı (İslam’ın esaslarını ve ahiret hayatını ciddiye almayanları) gördün mü? (Kim olduklarını açıklayayım mı?)

Gördün mü şu dini veya ahiretteki ceza ve mükafatı yalan sayanı?

Sık sık, dini, şeriatı, ilâhî düzeni, İslamı, medeniyeti, hesap ve cezayı yalanlayanları, inkar edenleri görüyor musun?

Dini yalanlayanı gördün mü?

Dini yalanlayanı gördün mü?

Gördün mü, o hesab gününü inkâr edeni!... (Ebu Cehîl'i).

Dini (mükâfat ve ceza gününü) inkâr edeni gördün mü?

Dini yalanlayanı gördün mü? [812][813]

[812] Mâ‘ûn sûresi ve genel ilkeler ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 377; 385.[813] Din kelimesi hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’... Devamı..

Görmedin mi sen, ceza günün yalanlayan kimseyi?

Allah'ın dinini (ya da din günü olan ahireti) inkâr edeni tasavvur edebiliyor musun?

1,2,3. Dîni yalan telakkî ideni, yetîmi koğanı ve fukarâyı it’âm içün kimseyi teşvîk itmeyeni göriyor mısın?

Dini yalan sayanı gördün mü?

Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı!

Dini yalanlayanı gördün mü?

Dini yalanlayanı gördün mü?

Dini yalanlayanı gördün mü?

Gördün mü o dîni tekzib edeni?

Dini¹ yalanlayanı görüyorsun değil mi?

1- Ceza/karşılık. Hesap Günü\nü. Borcunu: Kendisine verilen nimetleri yok sananı gördün mü? Din, deyn/borç sözcüğünden türemiştir.

Dîni yalan sayanı gördün mü?

Dîni (hesab gününü) yalanlayanı gördün mü?

Dini yalanlayanı gördün mü?

Sen yargı gününü yalan sayanı gördün mü?

Ceza gününü yalan sayanı görüp bildin mi?

[4] Yarı yarıya Mekkî ve Medinî'dir. Veya Mekkî'dir veya Medinî'dir, (7) âyettir.

Hesap gününü yalanlayanı gördün mü?

(Maun, zekât vermek yahut bir şeyi geçici olarak kullanması için birine vermek şeklinde yardım demektir. Mekke’de (bazılarına göre ise Medine’de) nazi... Devamı..

Ey insan! Görünüşte namazını kılan, ibâdetlerini yerine getiren fakat ahlâksız, kişiliksiz, saygısız ve merhametsiz tavırlarıyla cenneti, cehennemi ve hesabıyalanlayanın kim olduğunu bilir misin?

Mekke döneminin başlarında, Tekasür sûresinden sonra indirilmiştir. Adını, son ayetinde geçen “Mâûn: Küçük bir yardım, zekât” kelimesinden almıştır. 7... Devamı..

Gördün mü, Din’i yalanlayanı?

Ahiret hayatını inkar edene bak hele!

Dini yalanlayanı gördün mü? Aklına güvenip Rabbine karşı çıkanı? Rabbine karşı çıkan insan neyine güveniyor? Ona bizim verdiğimiz; aklına, gözüne, kulağına, zekâsına, muhakemesine mi güveniyor? Andolsun! Biz ona bu yetileri, bu özellikleri vermeseydik, görebilecek, duyabilecek, aklıyla muhakeme kurabilecek miydi? Elbette hayır! Bilmiyor ki verdiğimiz her şey sınırlıdır. O sınırlandırılmış yaratılışıyla her şeyi bildiğini zannediyor. Rabbinden yüz çeviriyor. Rabbinin yolunu yalanlıyor.

Dini (hesap gününü) yalanlayanı gördün mü?

Baksana! Şu dini¹ yalanlayana!²

1 Bu sûre; Âs b. Vâil Sehmî, Velîd b. Muğîre veya Ebû Cehil ve bunlar gibileri hakkında nazil olmuştur. Rivayetlere göre Ebu Cehil bir yetimin vasisi ... Devamı..

HİÇ bütün bir ahlakî değerler sistemini yalanlayan ¹ [birini] tasavvur edebilir misin?

1 Yani, böyle bir dinde ve dolayısıyla, ahlakî kurallar kavramında (ki dîn teriminin en temel anlamlarından biridir -karş. 109:6, not 3) herhangi bir ... Devamı..

Görüyorsun değil mi hesap gününü yalan sayanı? 18/37, 40/59, 45/34-35

BAK ŞU Hesap Günü’nü yalanlayan kişiye![5903]

[5903] Kur’an’ın hiçbir yerinde çoğul gelmeyen dîn kavramı “borç” anlamındaki deynden türetilmiştir (Aynı kök anlama atıfla kullanılan medînûn için bk... Devamı..

Gördün mü o kimseyi ki, dini tekzîp eder.

Baksana şu dini, mahşer ve hesabı yalan sayana!

Din(ahiret cezasın)ı yalanlayan(adam)ı gördün mü?

Bu dine karşı yalana sarılanı gördün mü?[*]

[*] Kurulu düzeni bozmak istemeyenler, kendilerine tebliğ edilen doğru din karşısında yalana sarılmışlardır. İlgili âyetlerin bir kısmı şöyledir: "Hep... Devamı..

Hüküm gününü yalanlayanı gördün mü?

Hesap gününü yalanlayanı gördün mü?

Gördün mü o, dini inkâr edeni/dini inkar ettireni/dini yalancı çıkaranı?

iy gördüñ mi anı kim yalan duttı cezā virmegi?

Görüp ‘aceblemez misin ol kişi ki yalanlar cezā günini?

(Ya Peyğəmbər!) Dini (haqq-hesab gününü) yalan hesab edəni (Əbu Cəhli) gördünmü?

Hast thou observed him who belieth religion?

Seest thou one who denies the Judgment(6281) (to come)?

6281 Din may mean either (1) the Judgement to come, the responsibility in the moral and spiritual world, for all actions done by men, or (2) Faith, Re... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.