4 Ağustos 2021 - 25 Zi'l-Hicce 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kureyş Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elleżî et’amehum min cû’in ve âmenehum min ḣavf(in)

Ki O, kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve korkudan güvenliğe kavuşturandır.

Öyle Rab ki doyurdu da kurtardı sizi açlıktan ve emin etti sizi korkudan.

Çünkü Kâbe'nin Rabbi olan Allah bunları aç kalmasınlar diye her zaman doyuragelmiş ve aç koymamış ve her türlü tehlike ve korkulardan da kurtarıp güven içinde bir hayat yaşatmıştır.

Kendilerini açlıktan kurtararak doyuran, korkudan kurtararak güvenliğe kavuşturan Allah'ı tek ilah tanıyıp şeriatına bağlanarak Allah'a kulluk ve ibadet etsinler.

Ki o kendilerini açlıktan doyurmuş ve onları korkudan güvene kavuşturmuştur.

Ki O, kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve korkudan güvenliğe kavuşturandır.

O Rab ki, onları açlıktan doyurdu ve kendilerini (Ashab-ı Fîl'in saldığı) korkudan emin kıldı...

O Allah ki açlığa karşı onları yedirdi ve korkuya karşı onlara güven ortamı verdi.*

O ki onları yedirip açlıktan kurtardı ve onları korkudan güvene kavuşturdu.

Onları korkudan emniyette kılan, açlıktan doyuran, bu evin sahibine kulluk edeler

O Rab ki, onları açlığa rağmen doyurmuş, her tür tehlike ve tehdide rağmen güvende kılmıştır.*

3,4. Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven veren bu Ev'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler.

1,2,3,4. Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin.

1, 2, 3, 4. Kureyş'e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler.*

O ki onları açlıktan kurtarıp doyurdu ve korkudan güvene kavuşturdu.

O, kendilerini açlıktan kurtararak beslemiştir ve her tehlikeye karşı onlara emniyet vermiştir.

Ki onları açlıktan doyurdu, ve korkudan emîn buyurdu

Onları yedirip açlıktan korudu ve onları güvene kavuşturdu.

(O Rab ki) onları açlıkdan (kurtarıb) doyuran, kendilerine korkudan emînlik verendir O.

O (Beyt'in Rabbi) ki, onları açlıktan doyurdu ve kendilerini korkudan emîn kıldı.

Açlıktan onları doyuran ve korkudan emin kılan Rablerine kulluk etsinler.

3, 4. Artık bu beytin Rabbi olup kendilerini açlıktan kurtaran, korkudan emin kılan Zât/a ibadet etsinler.

O (Kâbe'nin Rabbi), kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.

Onları bu verimsiz topraklarda açlıktan kurtarıp doyuran ve Arabistan’ın dört bir yanında terör ve anarşi hüküm sürerken, kendilerini her türlü tehlikeden koruyup güvene kavuşturan yüce Allah’a kulluk etsinler ki, toplumsal felâketlerden, anarşiden, siyâsî, ekonomik, ahlâkî ve kültürel yozlaşmadan korunabilsinler; böylece, mutlu ve huzurlu bir toplumun temelini atarak, hem dünyada, hem de âhirette kurtuluşa erişebilsinler.

O (rabb) ki onları açlıktan doyurdu; korkudan emîn kıldı.

O ki onları açlıktan (kurtarıp) doyurdu ve korkudan güvene kavuşturdu. [*]*

3,4. Hâlbuki onların kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven veren, şu Kâbe’nin Rabbine hemen kulluk etmeleri gerekir.

O ki, aç kalmasınlar diye onları beslemiş ve tehlikelerden emin kılmıştır. 4

Ki onları açlıktan kurtarıp doyurmuş ve her türlü korkudan güvende kılmıştır. 11/6, 16/51...56, 48/2

Ki O, onları açlığa rağmen doyurmuş,[5901] her tür tehlike ve tehdide rağmen güvende kılmıştır.[5902]*

Onları açlıktan (kurtarıp) doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran, korkudan emin kılan Rab'lerine kulluk etsinler!

O ki onları yedirip açlıktan kurtardı ve onları korkudan güvene kavuşturdu.

Onları, açken doyurana, korku içinde olduklarında güvene kavuşturana...

Onları açlıktan doyuran ve korkularından emin kılana..

Öyle bir Rab ki, onları açlıktan kurtarıp doyurmuş ve korkudan emin kılmıştır.

O ki, onları doyurup kurtardı açlıktan ve kendilerini güvene çıkardı korkudan.

ol kim yidürdi anlara açlıķdan daħı imin eyledi anları ķorķudan.

ki anlara yidürdi dürlü ni‘metleri açlıḳ vaḳtında. Daḫı imin eyledi anları ḳorḳudan.

O Allah ki, onları aclıqdan qurtarıb yemək verdi və onlara qorxudan (fil sahiblərinin təhlükəsindən) sonra əmin-amanlıq bəxş etdi.

Who hath fed them against hunger and hath made them safe from fear.

Who provides them with food against hunger,(6279) and with security against fear (of danger).(6280)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.