3 Ağustos 2021 - 24 Zi'l-Hicce 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kureyş Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Îlâfihim rihlete-şşitâ-i ve-ssayf(i)

Yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenlikle menziline ulaştırdığı ya da başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için,

Yaz ve kış, alışveriş için göçüp konarak yolculuk ederlerken uzlaşıp düzene girmeleri için.

onları yaz ve kış yolculuklarına alıştırıp, her türlü nimet ve rahatlığa ısındırdığı için,

Kış ve yaz ticarî seferlerinde,yazlık-kışlak göçlerinde, güvenlik ve barış andlaşmalarından faydalandırdığı için, Kureyş Allah'ı tek ilah tanıyıp şeriatına bağlanarak Allah'a kulluk ve ibadet etsin.

Kış ve yaz yolculuklarında (aralarında) ülfet oluşturduğu için,

Yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için,

Kışın (Yemen'e) ve yazın (Şam'a) göç etmeğe alıştıkları için;

1, 2. Kureyş kabileleri, kış ve yaz (ticari) seferlerine alıştırıldıkları için;

Onları kış ve yaz yolculuklarına alıştırdığı için.[811]*

Kış-yaz yolculuğuna alıştırıldığından

Böylece onların Kışın (Yemen'e) ve yazın (Şam'a) yaptıkları ticari seferleri (Allah'ın yardımıyla) güven içinde devam etmiştir.

1,2. Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır.

1,2,3,4. Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin.

1, 2, 3, 4. Kureyş'e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler.*

Kış ve yaz kervanlarını sevdikleri gibi.

Kış ve yaz seferlerinde (faydalandıkları andlaşmaların) kadrini bilmiş olmaları için.

Sefere iylâfları yazın, kışın

Onları kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı¹ için;*

kış ve yaz kendilerini seyr-ü seferde esenliğe (ve garantiye) kavuşdurduğundan dolayı,

Onları (ticâret için) kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için!

Kış ve yaz yaptıkları göçlerin emniyetli, güvenli olması için.

Onların kış ve yaz [²] ülfetleri için öyle yaptı [³].*

Yaz ve kış yolculuğunda onları bir araya getirip ısındırdığından.

Özellikle de, Mekke’nin en önemli gelir kaynağı olan kervan ticâreti amacıyla kışın sıcak olan Yemen’e ve yazın serin olan Sûriye’ye yaptıkları yolculuklarında onların güvenliğini sağlamak için Kâbe’yi Fil Ordusunun ve başkalarının saldırısından korumuş ve böylece Arap Yarımadasında Kureyş’in saygınlığını artırarak, Mekke’yi son derece güvenli ve refah seviyesi yüksek bir şehir hâline getirmiştir.

Yaz ve Kış seferlerinde onların dokunulmazlığı için!

Onların kış ve yaz yolculuklarının güvenliğini (sağladığı) için,

1,2. Bizim kendilerine kış ve yaz seferlerinde¹ (verdiğimiz nîmetlere) karşılık Kureyş’in² şu yaptığına bir bakın.³*

kış ve yaz seferlerindeki 2 emniyeti.

Yani onların kışın ve yazın yaptıkları ticari yolculuğunun güvenliği hakkı için. 5/11, 34/15...18

onların yaz ve kış yaptıkları imtiyazlı ticaretin sefer güvenliği hakkı için:

Onların kış ve yaz seyahatine ülfet ettirilmiş oldukları için.

Kış ve yaz seferlerinde faydalandıkları anlaşmaların kadrini bilmiş olmak için,

Onları kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için,*

Sıcak ilgiyi, kış ve yaz seferlerinde[*] gördükleri için*

Onların kış ve yaz yolculuklarının güvenliğinden dolayı.

Kış ve yaz seferlerinde eriştikleri güvenlik ve kolaylıklar için,

Onları kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için,

1-2. ķuraş ķabilesi öġrenmeġi içün öġrenmeġi içün anlaruñ ķış geçmegi daħı yayuñ.

Ögretdükleri‐çün göçmegine sefer idüp ḳış güninde Yemene ve yaz güninde Şāma.

Onlara qış və yay səfərini müyəssər edilməsi (qışda Yəməndə, yayda Şamda istirahət və ticarət edə bilmələri) xatirinə.

For their taming (We cause) the caravans to set forth in winter and summer.

Their covenants (covering) journeys by winter and summer,-(6277)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.