3 Ağustos 2021 - 24 Zi'l-Hicce 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kureyş Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Li-îlâfi kurayş(in)

(Bu nankörler hiç değilse, kabileleri birbirine düşman olan) Kureyş’i ‘bir araya getirip anlaştırdığı’ (ve kalplerini uzlaştırdığı,)

Bunu da Kurayş'ın uzlaşması, hallerinin düzene girmesi için yaptı.

Mekke'de yaşayan Kureyşlilere her türlü kolaylıklar sağlanıp diğer toplumlara göre güven verme nimeti sunulduğu için,

Fillerle gelen orduyu yenmiş ekin yaprağı haline getirip Kureyşi yurtlarına, yazlıklarına-kışlaklarına ısındırdığı, güvenlik ve barış içinde yaşattığı, barışın nimetlerinden faydalandırdığı için, Allah'ı tek ilah tanıyıp şeriatına bağlanarak Allah'a kulluk ve ibadet etsinler.

Kureyş'i (birbirine) ülfet ettirdiği için,

(Hiç değilse kendilerini) Kureyş'i 'bir araya getirip anlaştırdığı,'

(Ey Rasûlüm, o Kureyş kabilesine haber ver ki, diğer nimetler bir yana, hiç olmazsa şu iki büyük nimet olan) Kureyş'in meydana getirilmiş ünsiyyet ve alışkanlıkları için:

1, 2. Kureyş kabileleri, kış ve yaz (ticari) seferlerine alıştırıldıkları için;

Kureyş'i alıştırdığı için. [810]*

Kureyş alıştırıldığından

(Rabbin,) Kâbe'yi koruduğu için Kureyş Kabilesine birtakım imkânlar lütfetmiş,

1,2. Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır.

1,2,3,4. Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin.

1, 2, 3, 4. Kureyş'e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler.*

Kureyş (bu mesajı) bağrına basmalı;

Kureyş'in ilâfı (güven ve barış andlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak) için.

İylâfı için Kureyşin

Kureyş'i alıştırdığı için¹;*

(Baari) Kureyş emn-ü selâmete,

(Allah) Kureyş'i (emniyet ve selâmete) alıştırdığı için!

Kureyş topluluğunun güvenliği için.

Kureyş/i ülfet ettirmek için,*

(Hiç değilse) Kureyş'i bir araya getirip ısındırdığı için.*

Allah, Kureyş kabîlesinin huzur ve güvenliğini sağlamak için,*

KUREYŞ’in dokunulmazlığı için!

Kureyş’in güvenliğini (sağladığı) için, [*]*

1,2. Bizim kendilerine kış ve yaz seferlerinde¹ (verdiğimiz nîmetlere) karşılık Kureyş’in² şu yaptığına bir bakın.³*

KUREYŞ'in emniyeti sağlanabilsin diye, 1

Bari Kureyş’in birlik ve dirliği hakkı için. 6/63-64

BARİ[5898] Kureyş’in[5899] ticari imtiyazları hakkı için,*

Kureyş'in (seyahate) ülfet ettirildiğinden dolayı.

Kureyş'in güven ve barış anlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak için,

Kureyşi alıştırdığı için,*

Kureyşliler; sıcak ilgi gördükleri için,

Kureyş'in güvenliği ve iyiliği için ..

Kureyş'in eriştiği güvenlik ve kolaylıklar için,

Kureyş'i alıştırıp ısındırdığı için,

1-2. ķuraş ķabilesi öġrenmeġi içün öġrenmeġi içün anlaruñ ķış geçmegi daħı yayuñ.

Ḳureyş ögretdügi ma‘īşet‐içün.

(Ya Peyğəmbər! Qüreyşlilərə de ki) Qüreyşin ülfəti (dostluğu və ya Allahın onlar üçün səfəri asanlaşdırması) xatirinə,

For the taming of Qureysh

For the covenants (of security and safeguard enjoyed) by the Quraysh,(6276)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.