5 Aralık 2023 - 22 Cemaziye'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fil Suresi 5. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fece’alehum ke’asfin me/kûl(in)

Onlar da içi boş ekin saplarına, kırılıp ezilmiş samanlara döndüler.

 Sonunda onları, yenik ekin yaprağı gibi kılmış (hepsini helak edip kırmıştı).

[Not: Bugün de Müslümanlara saldıran ve İslam’ın kökünü kurutmak üzere çeşitli hesaplar yapan zalim kâfirlerin (Ebrehe’nin Fil’lerine karşılık bunları... Devamı..

Sonunda onları içi yenmiş, kırılıp ezilmiş ekin yaprağı gibi yapıverdi.

Böylece Allah onları delik deşik ederek, yenmiş ekin yaprağı haline getirdi.

Sonuçta onları yenik ekin yaprağı gibi yaptı.

Sonunda onları, yenik ekin yaprağı gibi kıldı.

Derken Rabbin, onları (kurtlar tarafından kemirilib doğranan) yenik ekin yaprakları haline getirdi.

Bunun üzerine Rabbin, onları kurtlanmış yaprak gibi yaptı.(*)

(*) Nitekim 2. Dünya Savaşı’nda, filolarla İslam dünyasına saldırmak niyetinde olan kâfir ordularının birbirleri üzerine grup grup teyyareler gönderdi... Devamı..

Sonunda onları, kurtçuk tarafından yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı.[809]

[809] Fîl ordusu ve akıbeti hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 359-362.

Başakları yenilmiş sapa döndürmedi mi?

Ve nihayet (senin Rabbin, bu atılan taşlarla) onları yenil(erek delik deşik edil)miş ekin yaprakları haline getirdi.

Ânları kurd yemiş ot yaprağı gibi yapmadı mı?

Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi yaptı.

3,4,5. Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları hâline getirdi.

Sonuçta Allah onları yenilip ezilmiş ekine çevirdi.

Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

Ve böylece onları yenmiş ekin gibi perişan etmişti.

Ve onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı.

Derken kılıverdi onları bir yenik hasıl gibi

Böylece onları (böcekler tarafından) yenil (erek delik deşik edil) miş ekin yaprakları gibi yaptı.

Böylece onları yenmiş ekin yaprağı gibi yaptı.

Derken (Allah) onları yenik ekin yaprağı gibi yapıverdi.

Nihâyet onları yenmiş ekin yaprağı gibi yapıverdi!

Sonra Rabbin onları, yenilmiş bitki çöplerine çevirdi.

Böylece onları böcek yemiş ekin yaprağına döndürmedi mi?

Allah onları ekin çöpüne çevirdi [⁷].

[7] Veya güve yeyip tanesiz kalmış ekin yaprağı haline.

Sonunda onları yenmiş ekin yaprağına döndürdü.

Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi yaptı.

Ve böylece Allah onları, kurtlar, böcekler tarafından yenilerek delik deşik edilmiş ekin yapraklarına çevirdi.
O hâlde, ey müminler; zâlimlerin o görkemli orduları, o müthiş silahları gözünüzü korkutmasın; siz bu yolda mücâdele verirken üzerinize düşeni yapar ve Rabb’inizin himayesine sığınırsanız, dün Kâbe’sini koruyarak mazlum ve çaresiz kullarına yardım eden Allah, elbette size de yardım edecek ve nurunu tamamlayacaktır!
Ve siz, ey Kureyşli inkârcılar ve onlarla aynı zihniyeti paylaşan benzer zâlimler! Fil Ordusunun başına gelenlerden ibret alın da, yaptıklarınızın yanınıza kâr kalmayacağını, ilâhî adâletin eninde sonunda yakanıza yapışacağını bilerek ayağınızı denk alın!

Böylece onları yenilmiş bir ekin gibi yaptı.

hepsini güve yemiş ekine çevirdi.

Sanki onların üzerini kara bulutlar kaplamıştı. Öylece uzaktan seyrediyorlardı. Olay bitince oraya koşturdular. Bir de ne görsünler? Fil sahiplerini ekin yaprağı gibi biçmişiz. Fil sahiplerinin orduları yok edilmişti. Cesetleri sanki sert rüzgârlarla yontulmuş taştan insan ve hayvan heykelleriydi. Onlar gözleriyle gördükleri gerçekleri ne zaman unuttular? Aynı felaketin başlarına gelmeyeceğini mi zannediyorlar? Hiç ders almazlar mı? İstediğimiz zaman düşmanlarımızı yok ederiz. Onlara düşünmeleri için süre verdik. Verdiğimiz sürede iyi düşünsünler. Verilen süreyi iyi değerlendirsinler. Başlarına felaket gelince geri dönüş yoktur. Bunu iyice kavrasınlar!

Böylece, onları yenilmiş ekin (tarlası) gibi yapmıştı.

Ve onları, kurt yemiş taze ekin¹ gibi yaptı.

1 Asf: Kelime olarak eğip bükmek, kırıp dökmek mânâlarına gelen mastar ve isim olan bir kelimedir. Tefsirciler bunun; ekin yaprağı, hasattan sonra tar... Devamı..

ve onları yalnız sap dipleri kalasıya yenmiş bir ekin tarlasına benzettiler. ³

3 Bu pasaj, bazı otoritelere göre bunun bir parçası olan sonraki surede devam etmektedir (bkz. 106. surenin giriş notu).

Sonunda da onları adeta yenmiş ekin yaprakları haline getirmedi mi? 10/103, 30/47

Derken (Rabbin) onları, yenil(erek delik deşik edil)miş yapraklara benzetti.[⁵⁸⁹⁷]

[5897] ‘Asfın “yaprak” anlamı için bkz: 55:12. Çevirimiz ve parantez içi açıklamalar ke-‘asfin me’kûlün açılımıdır. Bazılarının yorumladığı gibi bu ol... Devamı..

(Evet, Rabbin) Onları (helâk etti, hayvanlar tarafından) yenilmiş ekin yaprağına çevirdi!

(Ey Muhammed; Rabbin kuşkusuz, müşriklerin tuzaklarını da bozar, onları perişan eder)

Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları hâline getirdi.

Artık onları yenilmiş ekin yaprağı gibi kıldı.

Derken onları kurt yeniği ekin yaprağına çeviriverdi.

Bu olay kesin mûcizelerdendir. Tabiatla izah edilemez. Nakil yönünden de kesindir. Zirâ Hz. Peygamber bu sureyi okuduğunda Mekke’de 40 yıl önce olmuş ... Devamı..

Nihayet onları, kurt yeniği ekin yaprağı gibi yaptı.

Bununla onları sürü girüb hayvânlar tarafından yenilmiş mezrû'ât gibi kıldı.

Sonunda Rabbin onları içleri yenmiş bitki kabuklarına[*] çevirmişti.

[*] عصف (asf) dane üzerindeki kabuğa denir (Mekâyîs'il-luğa). Allah ashab-ı fili danesi yenmiş kabuk gibi içi boş yaptı (lisan'ul-Arab). Demek ki lavl... Devamı..

Onları yenilmiş ekin gibi yaptı.

Böylece Rabbin onları yenilmiş ekin çöplerine çevirdi.

Nihayet, onları yenik ekin yaprağına çevirdi.

pes ķıldı anları yinmiş ekin yapraġı gibi yimiş.

Pes anları yinmiş yapraḳ gibi eyledi.

(Rəbbin) onları (həşərat tərəfindən) yeyilmiş əkin yarpağına (saman çöpünə) döndərdi!

And made them like green crops devoured (by cattle)?

Then did He make them like an empty field(6274) of stalks and straw, (of which the corn) has been eaten up.(6275)

6274 A field, from which all the corn has been eaten up and only straw with stalks or stubble is left, is a field dead and useless. And such was the a... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.