5 Aralık 2023 - 22 Cemaziye'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fil Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Elem tera keyfe fe’ale rabbuke bi-ashâbi-lfîl(i)

Fil ashabına Rabbin ne yaptı, neler etti, görmedin mi?

Habeş kıralı tarafından Yemen valisi tâyin edilen Ebrehe Yemen'de bir mabet yaptırmış, Kâ'be yerine Araplar tarafından o mabedin ziyaret edilmesini sa... Devamı..

(Ey Nebim!) Rabbinin (Kâbe’yi yıkmaya gelen kâfir Ebrehe’ye ve) Fil sahiplerine neler yaptığını görmedin mi? (Anlatayım mı?)

Görmedin mi, bilmiyor musun Rabbin fîl sahiplerine neler yaptı?

Görmedin mi, Rabbin fillerle gelen orduyu, kurmayları ne yaptı?

Rabbinin Fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?

Rabbinin fil sahiplerine neler yaptığını görmedin mi?

(Ey Rasûlüm, Kâbe'yi tahrip etmek istiyen), Ashab-ı Fil'e (fillerle techiz edilmiş Ebrehe ordusuna) Rabbinin ettiğini görmedin mi?

Sahibin olan Allah’ın, Fil ordusuna ne yaptığını görmedin mi?

Rabbinin, fil ordusuna neler yaptığını görmez misin? [808]

[808] Fîl sûresi ve genel ilkeler hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 357; 363.

1,2. Görmedin mi Tanrın, netti fil ordusuna? Onların hilesin boşa çıkarmadı mı?

(Ey Resul! Kâbe'yi yıkmak için) fillerle gelen orduya Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?

Rabbinin ashâb-ı fîle ne mu’âmele yapdığını gördün mi?

Fil sahiplerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi?

Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?

Rabbin fil ordusuna ne yaptı, görmedin mi?

Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?

Rabbinin fil halkını ne hale soktuğuna dikkat ettin mi?

Görmedin mi Rabb'in fil sahiplerine ne yaptı?

Görmedin mi? Nasıl etti Rabbın ashabi fîle?

Rabbinin, fil sahiplerini (Kâbe’yi yıkmak üzere, güçlü bir ordu ile Mekke önlerine kadar gelen kâfirleri) nasıl bir hâle getirdiğini görmedin mi?

Geçmiş kavimlerin helâkine dair âyet-i celîlerdeki, “Görmedin mi?” hitabının muhatabı her ne kadar zâhiren Resûlullah [aleyhissalâtu vesselâm] Efendim... Devamı..

Görmedin mi? Rabb'inin fîl sahiplerine ne yaptığını?

(Habîbim) Rabbinin fil saahiblerine nasıl (muaamele) etdiğini görmedin mi?

(Habîbim, yâ Muhammed!) Rabbinin, fil sâhiblerine nasıl yaptığını görmedin mi?(2)

(2)“Sûre-i اَلَمْ تَرَكَيْفَ*’de nass-ı kat‘î ile beyân edilen ‘Vak‘a-i Fil’ (fil hâdisesi)dir ki; Kâ‘be’yi tahrîb etmek için, Ebrehe nâmında Habeş me... Devamı..

Rabbinin fil sahiplerini nasıl bir hale getirdiklerini gördün mü?

Çalabım. Fillilere neler etti, görmedin mi?

Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?

[5] Mekke'de nâzil olmuş (5) âyettir.

Görmedin mi,¹ fil ordusuna [ashâb] Rabbin nasıl davrandı?²

1 Görmek ve şahit olmak gibi fiiller, Arapçada cümlede iki mef’ûl/nesne alırsa, anlamak idrak etmek manasına gelir. Gözle değil akılla görmek, anlamak... Devamı..

Fil sahiplerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi?

Ey insan; bilmez misin, Rabb’in fil ordusuna neler yaptı?

Mekke döneminin başlarında, Kâfirûn sûresinden sonra indirilmiştir. Kâbe’yi yıkmak üzere gelen “Fil Ordusunun” fecî âkıbetini anlattığı için bu adı al... Devamı..

Görmedin mi senin rabbin, FÎL’in sahiplerini nasıl yaptı / etkiledi?

Resulüm! Rabb'in Fil ordusuna ne mi yaptı?

Ey resulüm! Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onlara sor. İçlerinde olayı yaşayanlar var. Olayı görenler var. Rabbine karşı gelenleri Rabbinin nasıl yok ettiğini onlar çok iyi biliyorlar.

Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?

(Ey Muhammed!) Rabbinin fil sahiplerine¹ ne yaptığını bilmiyor musun? ²

1 Fil Savaşı: Yemen valisi “Ebrehet’ül-Eşber”, San’a şehrine hacıları çekmek için Kâbe’nin benzeri bir tapınak yaptırdı. Fakat Kinâne kabîlesinden bir... Devamı..

HABERİN yok mu Rabbin Fil Ordusu’na ¹ ne yaptı?

1 Lafzen, “fil arkadaşlarına (ashâb)” -bkz. giriş notu.

Bilmez misin (Kâbe’yi) yıkmaya gelen fil ordusuna Rabbin neler etti? 3/160, 5/11

GÖZÜNDE canlandırabilir misin Rabbinin fil ordusuna ne yaptığını?[⁵⁸⁹¹]

[5891] Sûrenin girişinde özetlediğimiz saldırı, en ünlü rivayete göre kamerî aylardan Muharrem’e denk gelen miladî 570 yılının Şubat ayında, Allah Ras... Devamı..

(Ey Muhammed, müşrikler sana hîle yapıp, tuzak kurmak, hatta seni öldürmek de isterler) Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine neler yaptı?

Rabbinin, Fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?

Görmedin mi, Rabbin fil sahiplerine nasıl etti?

Rabbinin Ashab-ı fil'e ettiklerini görmedin mi?

Rabbinin, Fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?

Görmedin mi rabbin ashâb-ı fîle ne yapdı. [¹]

[1] Fîl vak'ası Rasûlullah efendimizin tevellüd buyurdukları sene vâki' olmuşdur. O zamânda Yemen Habeş İmparatorlığına tâbi' olub Ebrehe nâmında bir ... Devamı..

Fillerle birlikte gelenleri, Rabbinin ne hale getirdiğini, zihninde canlandırmadın mı?

Rabbinin, fil sahiplerini ne hale getirdiğini görmedin mi?

Görmedin mi, fil halkına Rabbin neler etti?

Görmedin mi ne yaptı Rabbin fil yâranına!

iy bilmedüñ mi nite işledi çalabuñ pil islerine?

Görmez misin yā Muḥammed senüñ Tañrıñ nice iş işledi fīl ḳavmineki sulṭānları Ebrāhe‐y‐idi. Mekkeyi yıḳmaġa ḳaṣd eylemiş‐idi.

(Ya Peyğəmbər!) Məgər Rəbbinin fil sahiblərinə (Kə’bəni dağıtmaq üçün fillərlə Məkkənin üstünə gələn həbəş ordusuna) nələr etdiyini görmədinmi?!

Hast thou not seen how thy Lord dealt with the owners of the Elephant?

Seest(6270) thou not how thy Lord dealt with the Companions of the Elephant?(6271)

6270 Seest thou not?-i.e. with thy mental vision. The incident happened in the very year of the Prophet's birth, barely two months before it. 6271 The... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.