5 Aralık 2023 - 22 Cemaziye'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hümeze Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yahsebu enne mâlehu aḣledeh(u)

Sanır ki gerçekten de malı, onu ebedileştirir.

(Zavallı) Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır.

Malının kendisini dünyada ebedi yaşatacağını sanır.

Malının-servetinin kendisini ebedî yaşatacağını, ebedileştirdiğini sananların vay haline!

Malının kendisini ölümsüz kılacağını sanır.

Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanıyor.

Sanıyor ki, onun malı, kendisini (dünyada) ebedîleştirecektir.

Malının kendisini ebedî bırakacağını sanır.

1,2,3. Diliyle çekiştirip insanların onuru ile oynayan, kaş-göz hareketleriyle onlarla alay eden insanın vay haline! Mal yığıp onu tekrar tekrar sayar ve malının kendini ebedî yaşatacağını sanır. [806][807]

[806] Hümeze sûresi ve genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 345; 353.[807] Kaş-göz hareketleriyle alay etmenin sonuçları hakkında bil... Devamı..

2,3. O, malını yığıp saydı ! Kendini sonsuz kılacak sandı !

Gerçekten servetinin kendisini sonsuza kadar yaşatacağını sanıyor.

O zan idiyor ki cem’ itdiği mal kendisini ilelebed yaşatacakdır.

Malının kendisini ölümsüz kılacağını sanır.

O, malının, kendisini ebedîleştirdiğini sanır.

O, malının kendisini sonsuza kadar yaşatacağını zanneder.

(O), malının kendisini ebedî kılacağını zanneder.

Sanki parası/malı onu ölümsüz yapacakmış gibi.

Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanır.

Malı kendisini muhalled kılmış sanır

Malının kendisini (dünyada) ebedî yaşatacağını zanneder.

Malın kendisini sonsuza dek yaşatacağını sanıyor.

Malı hakıykaten kendisine (dünyâda) ebedî hayât verdiğini sanır o.

(O,) malının gerçekten kendisini ebedî kılacağını (ölümsüzleştireceğini) sanır!

Malının kendisini ebedi kılacağını zanneder.

malı kendisini gerçekten sonsuzluğa kavuşturacak sanır.

O, zanneder ki yığdığı malı onu devamlı yaşatacak.

Malının kendisini ölümsüz kılacağını/ebediyen yaşatacağını sanıyor.

Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır.

Malı mülkü, kendisini sonsuza dek yaşatacak sanır.

Onu, malının sürekli kalıcı yaptığını hesap ediyor.

Sanki malı, kendisini ölümsüz kılacakmış gibi.

Onlar mallarının kendilerini ebedi olarak yaşatacağını sanır. İnsanlar arasındaki sevginin dostlukların anlamı olduğuna inanmazlar. Ailenin, çocukların, akrabalarının, onların yanında hiç bir değeri yoktur. Sanırlar ki paralarıyla her değeri satın alabilecekler. İnsanlığı, dostluğu, arkadaşlığı, aileyi, çocukları, akrabalıkları, hayatı parayla satın alabileceklerine inanırlar. Tapularının sayılarıyla, bankalardaki paralarının çokluğuyla övünürler. Ellerinde mal olduğu müddetçe hiçbir şeye ihtiyaç duymayacaklarını, uzun bir hayat yaşayacaklarını, hiç ölmeyeceklerini zannederler.

Şüphesiz ki o, malının kendisini ebedî kılacağını sanır.

2,3. Onlar, sadece mal toplayıp onu tekrar tekrar sayarlar ve malının kendisini ebedîleştireceğini sanırlar.¹

1 Bu âyetteki ism-i mevsulün, (كُلُّ)’den bedel olması ve 8. âyetteki (عَلَيْهِمْ)’deki çoğul zamirinin de buraya gönderilmesi sebebiyle tercüme çoğul... Devamı..

zanneder ki serveti onu sonsuza dek yaşatacak! ³

3 Bu, maddî servetleri ve imkanları elde etmeye ve onlara sahip olmaya neredeyse “dinî” bir değer atfetme eğiliminin kinâyeli bir anlatımıdır -insanı ... Devamı..

Sanır ki serveti kendisini sonsuza dek yaşatacak. 74/11...31, 92/8...11

o, malının kendisini ölümsüz yapacağını sanmaktadır.

2,3. (Ki böyle bir kimse serveti ile böbürlenir, yoksulu hakir görür, kimseye yardım etmez) O, mal ve servet biriktirip, tekrar tekrar sayıp duran, (ahireti hiç hesaba katmayan) malının kendisini (neredeyse) sonsuza dek yaşatacağını sanandır.

(Başkasını çekiştirir, alay eder; servetiyle övünür. Oysa tüm serveti haram kaynaklardandır, bir gün gelip onların tek tek hesabını vereceğine iman et... Devamı..

O, malının, kendisini devamlı kılacağını sanır.

Sanırki onu, malı daima yaşatacaktır.

Malının kendisini ebedî yaşatacağını sanır.

Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanıyor.

O, topladığı mal kendisini dünyâda ebedî kılar zan ider.

Malı kendini sürekli yaşatacak sanır.

Zannediyor ki malı kendisini kalıcı kılacak.

Sanır ki malı onu ebediyen yaşatacak!

Sanır ki, malı sonsuzlaştıracaktır kendisini.

śanur kim bayıķ malı anuñ ebed eyledi anı.

Ṣanur ki ol māl özini ölümden ḳurtarur.

Və elə zənn edər ki, mal-dövləti onu əbədi yaşadacaqdır.

He thinketh that his wealth will render him immortal.

Thinking that his wealth would make him last for ever!


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.