14 Temmuz 2024 - 7 Muharrem 1446 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hümeze Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veylun likulli humezetin lumeze(tin)

Bütün inceden inceye alay eden kovucuların vay hallerine.

Arkadan çekiştirip duran (gıybet ve dedikodu yapan) ve kaş göz işaretiyle (insanlarla) alay edip (aşağılayan) her kişinin vay haline. (Ki bu açık bir gururlanma, aldanış ve fesatlıktır.)

Ayıp kusur arayan ve göz kaş işaretleriyle alay edenlerin vay haline!

İnsanları arkalarından çekiştirip ayıplayanların, aşağılayanların, gizli açık dillerine dolayanların, kaş-göz hareketleriyle alay edenlerin vay haline!

Arkadan çekiştiren, kaş göz hareketleri yaparak alay eden her kişinin vay haline!

1-4.İbnu Ebi Hatim`in Hz. Osman (r.a.) ve Abdullah bin Ömer (r.a.)`den rivayet ettiğine göre bu ayeti kerimeler Ubeyy bin Halef hakkında indirilmiştir... Devamı..

Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline;

Azab olsun, (insanları arkalarından çekiştiren) her ayıblayıcıya, yüzlerine karşı dil uzatıcıya!...

Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı alay etmeyi ve ayıplamayı adet edinen her kişinin vay haline!

1,2,3. Diliyle çekiştirip insanların onuru ile oynayan, kaş-göz hareketleriyle onlarla alay eden insanın vay haline! Mal yığıp onu tekrar tekrar sayar ve malının kendini ebedî yaşatacağını sanır. [806][807]

[806] Hümeze sûresi ve genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 345; 353.[807] Kaş-göz hareketleriyle alay etmenin sonuçları hakkında bil... Devamı..

Her koğuculuk edenin, gözle, kaşla alay edenin vaydır haline!

İnsanları arkalarından çekiştirenin, onların haysiyetleriyle oynayanın vay haline! 

Bkz. 49/11

1,2. Hayf; zemm ve gıybet idenin ve emvâl cem’ idüb istikbâl içün saklayanın hâline!

1,2. Mal toplayarak onu tekrar tekrar sayan, diliyle çekiştirip alay eden kimsenin vay haline!

1,2. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay hâline!

1-2. Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplayan ve onu sayıp duran herkesin vay haline!

1, 2. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline! O ki, mal toplamış ve onu sayıp durmuştur.

Yazıklar olsun her dedikoducuya ve iftiracıya.

1,2. Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin (hümeze ve lümezenin) vay haline!

Veyl bütün «hümeze lümeze» güruhuna

Diliyle çekiştiren (iftira, dedikodu ve gıybet yaparak insanların şeref, namus ve haysiyetlerini yaralamayı âdet hâline getiren) ve kaş-göz hareketleriyle (insanlarla) alay edenlerin vay hâline!

Arkadan çekiştirenlerin, kaş göz hareketiyle alay edenlerin vay haline!¹

1- Nebiye ve davetine karşı küçümseyici tavır takınan, onu alaya alanların vah haline.

Arkadan çekişdirmeyi, yüze karşı (el, kaş ve göz işaretleriyle) eğlenmeyi ve ayıblamayı aadet edinen her kişinin vay haaline!

Hümeze olan (insanları arkadan devamlı ayıplayıp çekiştiren), yüzlerine karşı (da onlarla) alay etmeyi âdet edinen her kişinin vay hâline!

Sürekli çekiştirip duran (iftira atıp kara çalan, dedikodu yapan, insanlarla alay edip aşağılayan, onlara hakaret eden, kul hakkını tanımayan), eylemleriyle de (insanlara) eziyet veren (zulüm, haksızlık ve kötülük yapan) herkese yazıklar olsun.

Birinin arkasından dedikodu yapıp alay edenlerin vay hallerine,

Yazıklar olsun bütün o çekiştirenlere, eğlenenlere!

Arkadan çekiştiren, gözüyle kaşıyle eğlenen,

[4] Medine'de nazil olmuş (9) âyettir.

İnsanları arkadan, önden diliyle çekiştirip, kaş göz ederek alay edenlerin vay hâline!¹

1 Krş. Hucurât, 49/11; Kalem 68/10-11

Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline!

(Hümeze, birini arkasından çekiştirmek, onunla alay etmek, kırmak ve incitmek manalarına gelir. Kıyamet suresinden sonra Mekke’de nazil olmuştur ve 9 ... Devamı..

İftira, dedikodu ve gıybet yaparak insanları çekiştiren; kaş-göz işâretleriyle onları aşağılayıp alaya alan her küstahın vay hâline!

Mekke döneminin başlarında, Kıyâmet sûresinden sonra indirilmiştir. Adını, birinci ayetinde geçen “Kaş göz işâretleriyle insanları alaya alıp küçümsey... Devamı..

Yazıklar olsun kaş göz işareti yaparak alay eden, her bir HÜMEZE’ye / Arkadan Çekiştiren’e!

Ah şu kaş göz ederek dedikodu üretenler,

İnsanları arkalarından çekiştirenlerin, kaş göz işaretleriyle insanlarla alay ederlerin vay haline! Onlar şımarıklıklarıyla, terbiyesizlikleriyle, insanların kişilikleriyle oynar. Kendileri gibi düşünenlerle birlikte olduklarında insanlarla dalga geçer. Onlar için; insanların onurları, kişilikleri önemli değildir. Rabbinin yarattığı insanı hakir görürler. Onlar fesat içindedir. Kendilerinden başkasını beğenmezler. Kendilerini sürekli üstün görürler. Onlara göre ne yaparlarsa yapsınlar kendileri sürekli haklıdır. Ama aynı şey kendilerine yapılsa asla razı olmazlar. Hemen yaygara koparır, ortalığı ayağa kaldırıp kavgaya tutuşurlar.

(Arkadan) çekiştiren (ve) kusur arayan herkese yazıklar olsun!

İnsanları arkadan diliyle çekiştiren,¹ kaş-göz hareketleriyle alay etmeyi âdet haline getirenlere² yazıklar olsun!

1 Hemz: El ile çimdiklemek, dürtmek, kakmak, vurmak demektir. (Nitekim mahmuz, bu mânâyadır.) Hümeze ise; çimdikçi, çekiştirici, ısırıcı, kakıştırıcı,... Devamı..

VAY haline iftira atanın ve ayıp-kusur arayanın! ¹

1 Yani, kötü niyetle başkalarında gerçek veya hayalî kusurlar aramaya çalışan herkes.

Gizli açık, önden arkadan çekiştirip insanların haysiyetiyle oynayanlara yazıklar olsun! 49/11-12, 68/11

GİZLİ-açık, arkadan-önden sürekli iftira atıp kara çalan, çekiştirip ayıp kusur arayan herkese yazıklar olsun![⁵⁸⁸⁷]

[5887] Humeze-lumeze gibi kavram çiftleri, tıpkı muzzemmil-muddessir çifti gibi genelde bir mânanın iki kutbunu ifade ederler. “Gizli-açık, arkadan-ön... Devamı..

(Dedikodu yapıp) Arkadan çekiştirmeyi, (arkadaşına gösterip) kaş göz hareketi ile alay etmeyi adet edinen kimselerin vay haline!

1-2. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay hâline!

Arkadan çekiştiren, gözü ile kaşı ile eğlenen her bir kimsenin vay haline!

Vay haline her hümeze ve lümeze'nin!

Yani insanları arkadan çekiştiren, küçük düşüren, kaş göz hareketleriyle eğlenenlerin!

(İnsanları) Diliyle çekiştiren, kaş ve gözüyle işaretler yapıp alay eden her fesad kişinin vay haline!

Nâsı arkasından gıybet iden, yüzlerinden mezemmet ve istihzâ iyleyen kimselere şedîd 'azâb vardır.

Arkadan çekiştiren ve kusur arayan herkesin çekeceği var.

Bütün koğuculuk yapanların, insanları arkadan çekiştirenlerin vay haline!

Yazıklar olsun arkadan çekiştirenlere, başkalarıyla eğlenenlere.

Yazıklar olsun arkadan çekiştirenlerin, kaş göz işareti yapıp alay edenlerin tümüne!

veyldür her bir ādem ardınca yavuz söyleyiciye 'ayıblayıcı!

Vay her ġıybet idici kimseye, ḫalḳı masḫaralıġa alan kimseye.

(Dalda) qeybət edib (üzdə) tə’nə vuran hər kəsin vay halına!

Woe unto every slandering traducer,

Woe to every (kind of) scandal-monger and backbiter,(6266)

6266 Three vices are here condemned in the strangest terms: (1) scandalmongering, talking or suggesting evil of men or women by word or innuendo, or b... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.