5 Aralık 2023 - 22 Cemaziye'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Asr Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Andolsun zamana.

Âyetteki "asr" sözü, zamana delâlet eder. İbn-i Abbas, Kelbi, Cubâi, bu fikri kabul etmişlerdir. Zaman, bütün olayları gösterdiği için büyük bir öğütt... Devamı..

 Asra (mübarek dönemlere ve zaman dilimlerine ve özellikle sayılı ömür sermayesine) yemin olsun ki;

Akıp giden zamana yani insanların tek sermayesi zaman birimine andolsun ki,

Zamana, asırlara, ikindilere, senin peygamberlikle görevlendirildiğin evrensel döneme andolsun!

Asra yemin olsun ki,

Asra andolsun;

And olsun asra (ikindi namazına, yahud peygamberlik devrine) ki,

O çağa andolsun ki;

Zamana yemin olsun ki, [804]

[804] ‘Asr sûresi ve genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 333; 341.

Asra (akıp giden zamana) yemin olsun ki,

İkindi vakti nâmına kasem iderim.

İkindi vaktine (Asra; çağa) and olsun ki,

1,2. Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir.

Asra yemin ederim ki,

1, 2, 3. Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.

 Mehmet Âkif’in sûreyle ilgili bir manzumesi şöyledir: Hâlikın nâ-mütenâhî adı var en başı «Hak» Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak Hani ashâ... Devamı..

Andolsun akıp giden zamana ki;

Yeminlerin amacı için bak 89:5.

Asra yemin olsun ki,

Kasem olsun ki Asra

Zamana kasem olsun ki,

Asra¹ ant olsun,

1- Asr, sözcük olarak -isim ve mastar olarak- zaman, çağ, yüzyıl, ikindi vakti, kabile, tutuklamak, menetmek gibi anlamlara gelmektedir.

Andolsun asra ki,

Asr'a yemîn olsun!(1)

(1)Âlimlerimiz Asr’dan murâdın, ya uzun ve ibretlerle dolu bir süreyi ifâde eden zaman dilimi veya günlük işlerin artık netîcelendiği ve âdetâ âhir za... Devamı..

Asra (zamana) and olsun ki.

Sürüp giden zaman hakkı için,

Zaman hakkı için [²],

[1] Medine'de veya Mekke'de nâzil olmuş (3) âyettir.[2] Acayip ve garip gösteren zaman hakkı için veya ikindi namazı hakkı için.

Asr’a andolsun ki¹,

1 İçinde bulunduğumuz çağın veya yaşadığımız zamanın önemine vurgu yapılmaktadır. İnsan zamanı boşa geçirmemelidir. Aksi takdirde bir sonraki ayete gö... Devamı..

Andolsun asra.

(Asr kelimesi; yüzyıl, ikindi vakti, meyve türü şeyleri sıkmak, Hz. Peygamber veya Hz. Mehdi’nin altın çağı, insanın hayatında ortaya çıkan zorluklar,... Devamı..

Akıp gitmekte olan zamana, asra andolsun ki,

Mekke döneminin henüz başlarında, İnşirah sûresinden sonra indirilmiştir. Adını, birinci ayetinde geçen “el-Asr: Çağ, devir, asır, tarih, zaman” kelim... Devamı..

ASR’a and olsun!

Asra yemin ederim ki,

Bütün gerçeğiyle yaşadığınız zamana andolsun ki,

[Asr]a yemin olsun ki

Şu asra yemin olsun ki, ¹

1 Asr lügatte: gündüz-gece, öğleden sonra, ikindi vakti, içerisinde bulunulan zaman, yüz senelik zaman dilimi, insan toplumu, aşiret ve yağmur, anlaml... Devamı..

DÜŞÜN zamanın akıp gidişini! ¹

1 ‘Asr terimi, ölçülebilir, birbirini izleyen devrelerden oluşan “zaman”ı gösterir (dehr ise, başı ve sonu olmayan, “sınırsız zaman”ı, yani “mutlak za... Devamı..

Akıp giden zamana, Asra andolsun ki! 22/47, 35/37

SU GİBİ akıp giden zamana andolsun ki;[⁵⁸⁷⁸]

[5878] Veya el-insândaki el’i “cins” için sayarak: “(İnsan türünün) hasılat zamanı”; veya “insanlığın ikindisi olan şu son çağ”; ya da “(Son vahye maz... Devamı..

1,2. Zaman'a andolsun ki (onun değerini takdir etmeyen; "Nasıl olsa ilerde günahlardan vaz geçerim, ibadetlerimi yaparım" diyerek vakit varken tevbe edip bağışlama dilemeyen gâfil) İnsan muhakkak ziyandadır.

(Çünkü insanın sermayesi ömrüdür, insan onu Rabbinin dilediği gibi harcasaydı hiçbir zarara düşmezdi. Çünkü o, insanın kendi mülkü değil Allah Teâlâ’n... Devamı..

Ve O asır...

Asr'a kasem olsun ki,

Yemin ederim zamana:

Asra andolsun ki,

'Asr: Çağ, insanın ortalama ömrü, uzun zaman, peygamberlik çağı, ikindi namazı anlamlarına gelir. Âyette bu anlamlar muhtemel bulunmakla beraber, daha... Devamı..

'Asr, dehr, zamân veyâhud ikindi vakti ile kasem iderim ki

Çağa yemin ederim ki,

Andolsun asra!

Asra(1) yemin olsun,

(1) Zaman. Yahut ikindi vakti veya ikindi namazı. Yahut Peygamberimizin zamanı: Asr-ı Saadet.

Yemin olsun zamana/çağa/gündüzün iki ucuna/sabah namazına/ikindi vaktine/Asrısaadet'e ki,

ikindü namāzı ḥaķķı-içün yā rūzigār ḥaķķı

‘Aṣr namāzı ḥaḳḳı‐çun.

And olsun axşam çağına (ikindi vaxtına, əsr namazına, zamana və ya Peyğəmbərin əsrinə) ki,

By the declining day,

By (the Token of) Time (through the Ages),(6262)

6262 Al 'Asr may mean: (1) Time through the Ages, or long periods, in which case it comes near to the abstract idea of Time, Dahr, which was sometimes... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.