25 Eylül 2023 - 10 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tekâsür Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Hattâ zurtumu-lmekâbir(a)

Ziyaret edinceye dek kabirleri.

Kabirleri ziyaret edip ibret alıncaya dek. Ölünceye dek. Bu ikinci anlamın şümulü vardır.

 Öyle ki (bu durum övünmek ve böbürlenmek için) mezarlarındaki (geçmişlerinizi) ziyaretinize (veya ölüp kabre gidişinize) kadar sürüvermişti.

Öyle ki, mezarlarınıza girinceye kadar bu oyalanmaya devam ettiniz veya çokluk için mezarları dahi saymaya kalkıştınız.

Kabirdekilerden kendinize paye çıkaracak kadar ileri gittiniz. Kabire girinceye kadar, kabir azâbını tadıncaya kadar gafletiniz devam etti.

Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz.

'Öyle ki (bu,) mezarı ziyaretinize (kabre gidişinize, ölümünüze) kadar sürdü.'

Kabirlere varıncıya kadar ziyaret ettiniz; (ölülerinizi sayıb onların yokluğu ile öğündünüz.)

Nihayet kabirlere varıp onları da saydınız.

1,2. Ta ki ölüp kabre gelinceye kadar, çoklukla övünmek sizi oyaladı. [801][802]

[801] Tekâsür sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 321.[802] Gereksiz yere övünmenin sonuçları hakkında bilgi için bk. ... Devamı..

Mezarlarda dolaşarak; ölüleri bile sayar oldunuz

Öyle ki mezarlıklara varıncaya kadar onlarla övünüyorsunuz.

1,2. Emvâlinizi teksîr itmek arzusı mezara gidinceye kadar sizi ta’kîb idiyor.

1,2. Çoğunluk olmak iddianız sizi o kadar meşgul etti ki, mezarları ziyaretle oradakileri de sayacak kadar oldunuz.

1,2. Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.[590]

Bu âyetler şu şekilde de tercüme edilebilir: “Çoklukla övünmek sizi öyle oyaladı ki, nihayet (ölüleri bile saymak için) kabirlere gittiniz.”... Devamı..

1-2. Çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı.

1, 2. Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki, nihayet kabirleri ziyaret ettiniz.

Mezarlara varıncaya (ölünceye) kadar...

1,2. Çoklukla övünmek, sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı.

Ta.. ziyaret edişinize kadar kabirleri

Öyle ki (mal, mülk ve evladın çokluğuyla övünmek size yetmedi de, ölmüş olanlarınızı dahi sayıp, onları da hesaba katmak maksadıyla) kabirleri (bile) ziyaret ettiniz.

Ta ki ölüp kabirlere girinceye kadar.

tâ kabirler (e kadar gidib) ziyaret etdiniz.

1,2. Sizi tekâsür'le (o çoklukla, mal ve evlâd çokluğuyla) övünmek (o kadar) oyaladı ki, nihâyet kabirleri ziyâret ettiniz (ve artık ölmüş olanlarınızı dahi sayarak gururlandınız)!

Taki mezarları ziyaret edinceye (ölünceye) kadar.

toprağı boylayıncaya kadar.

Mezarları dolaşıp ölüleri bile saydınız [⁶].

[6] Veya bu hal kabirlere defnolununcaya kadar devam etti.

Tâ ki siz kabirlerinize girinceye kadar².

2 Bu ayetin anlamı, bazı meâl ve tefsirlerde gözüken, “mezarları ziyaret ederek oradakileri sayacak kadar övünmek” şeklinde değildir. Çünkü Araplarda ... Devamı..

Nihayet kabirleri boyladınız.

Ölüp mezarı boylayıncaya kadar bu gaflet uykusundan uyanamıyorsunuz.

Sonunda Kabirler’e kadar gittiniz / ziyaret ettiniz.

sonunda mezarı boyladınız.

Sizden önce yaşayıp ölen insanları bile çokluğunuza katıyorsunuz. Mezarları ziyaret ederek onlara sahip çıkıyor. Onları da kendinizden sayarak övünüyorsunuz. Hâlbuki onlar ölüp gitti. Size yararı ve zararı dokunamaz.

Sonunda mezarlıkları (bile) [*] ziyaret ettiniz.

Bu ayetlerin iniş sebebi olarak şöyle rivayetler nakledilmektedir: Bu ayetlerde kastedilen örnekler Sehm ve Abd-i Menâf oğullarıdır. Onlar birbirlerin... Devamı..

1,2. Aranızdaki çokluk yarışı,¹ sizleri, (ölüp) kabre girinceye kadar² oyaladı.³

1 Tekâsür: Çokluk gururu, iddiâsı, yarışı, gösterişi, çokluk sevdası veya çoklukla övünmek demektir.2 (التَّكَاثُرُ) kelimesi ma’rife (belirli) olduğu... Devamı..

mezarlarınıza girinceye dek (süren). ¹

1 Tekâsür terimi, “çoğaltma için ihtirasla çırpınma”, yani taşınır veya taşınmaz, gerçek veya hayalî kazançları arttırma ihtirası anlamına gelir. Yuka... Devamı..

Ta ki siz mezarları boylayıncaya kadar. 3/185, 63/10

ta ki siz mezarlara[⁵⁸⁷¹] varıncaya dek.[⁵⁸⁷²]

[5871] Mekâbir, makberanın çoğulu olduğu için böyle çevrilmelidir. [5872] İki mânaya birden gelebilir: İlki “ölüp kabirlerinize girinceye dek”, iki... Devamı..

1,2. (Ey müşrikler) Çoklukla böbürlenmek sizi öyle oyaladı ki, (birbirinize üstün gelmek için) mezarlıklara gittiniz! (De ölülerinizi bile saydınız.. zevk ve sefâya daldınız. Rabbinizin ayetlerini, ahireti ise inkâr ettiniz)

Hatta bu yüzden kabirleri bile ziyaret ettiniz,

Tâ ki, kabirleri ziyaret ediverdiniz.

Tâ boylayıncaya kadar kabirleri!

Kur’ân’ın kötülediği, mutlak çoklukla gururlanma değildir. Belki ilimde, taatte, güzel ahlâkta çokla gururlanma mümkündür ve hayırların aslı odur. Onu... Devamı..

Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz (kabre girinceye kadar mal artırmağa çalıştınız).

Hattâ mezaristanı ziyâret itdiniz. (Kabristandaki ölülerinizi de saydınız ve bununla daha çok oldığınızı te'yîd iylediniz)

Kabirlere kadar gittiniz.

Mezarları ziyaret edinceye / ölünceye dek.

Kabre varıncaya kadar!

Öyle ki, ziyaret edip saydınız kabirleri.

tā varduñuz sinlere.

ḥattā ölüp türbeye girince.

Hətta (məzarlarda yatan ölülərinizi sayıb, onların da çoxluğu ilə fəxr etməyiniz üçün) qəbirləri ziyarət etdiniz. [Və ya (axirətiniz üçün əsla çalışmadan) ölüb getdiniz (ölənə qədər bu halınızda davam etdiniz)].

Until ye come to the graves.

Until ye visit the graves.(6258)

6258 That is, until the time comes when you must lie down in the graves and leave the pomp and circumstance of an empty life. The true Reality will th... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.