25 Eylül 2023 - 10 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tekâsür Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

El-hâkumu-ttekâśur(u)

Oyaladı mal-mülk çokluğuyla öğünmek sizleri.

(Servet, aşiret, parti ve şan şeref gibi konularda) Çoklukla (ve çoğunluğa sahip olmakla) övünüp avunmak, sizi (sürekli) oyalayıp gaflete sevk etmişti. (Kendinizden geçirmişti.)

Açgözlülük saplantısı içinde, mal mülk çokluğuyla övünmek oyaladı sizleri.

Çok mal ve evlada, kalabalık kabile ve aşirete, hesapsız servet ve zenginliğe, toplumun çoğunluğuna dayalı güce sahip olmak, övünmek-üstünlük taslamak sizi gaflete düşürerek, Allah'ın nimetlerini, ilahi huzurda hesaba çekilmeyi unutturdu.

Çoklukla övünmek sizi oyaladı,

1-2.İbnu Ebi Hatim`in Bureyde`den rivayet ettiğine göre bu ayeti kerimeler ensardan Harise oğulları (Benu Harise) ile el-Haris oğulları (Benu`l-Haris)... Devamı..

(Mal, mülk ve servette) Çoklukla övünmek, sizi 'tutkuyla oyalayıp, kendinizden geçirdi.'

Soy-sopunuzla öğünmek, sizi (Allah'a ibadet etmekten) öyle meşgul etti ki,

Mal ve evlad çokluğuyla gururlanmanız, sizi uyaladı.

1,2. Ta ki ölüp kabre gelinceye kadar, çoklukla övünmek sizi oyaladı. [801][802]

[801] Tekâsür sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 321.[802] Gereksiz yere övünmenin sonuçları hakkında bilgi için bk. ... Devamı..

Çoklukla öğünmek, sizleri oyalamıştır

Mal mülk ve evladın çokluğuyla övünmek sizi oyalayıp durdu.

1,2. Emvâlinizi teksîr itmek arzusı mezara gidinceye kadar sizi ta’kîb idiyor.

1,2. Çoğunluk olmak iddianız sizi o kadar meşgul etti ki, mezarları ziyaretle oradakileri de sayacak kadar oldunuz.

1,2. Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.[590]

Bu âyetler şu şekilde de tercüme edilebilir: “Çoklukla övünmek sizi öyle oyaladı ki, nihayet (ölüleri bile saymak için) kabirlere gittiniz.”... Devamı..

1-2. Çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı.

1, 2. Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki, nihayet kabirleri ziyaret ettiniz.

Çoğaltma yarışı sizi alabildiğine meşgul etti;

Para, altın, gayri menkul, çocuk, oy, ödül, şöhret gibi nice şeyi çoğaltma yarışı içinde bulunan insanlar bu dünyaya geliş amacını rahatlıkla unutabil... Devamı..

1,2. Çoklukla övünmek, sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı.

Oyaladı o çokluk kuruntusu sizleri

Çoklukla (mal, mülk ve evladın çokluğuyla) iftihâr etmek sizi oyaladı.

Çoğaltma isteği sizi oyaladı.¹

1- Mal, mülk edinme hırsı, bütün hayatınızı mal edinme peşinde harcamanıza neden oldu.

Sizi çoklukla böbürleniş, (o derecede) oyaladı (ki),

1,2. Sizi tekâsür'le (o çoklukla, mal ve evlâd çokluğuyla) övünmek (o kadar) oyaladı ki, nihâyet kabirleri ziyâret ettiniz (ve artık ölmüş olanlarınızı dahi sayarak gururlandınız)!

Karşılıklı çoklukla (mal, evlat, para, kabile ile vs.) övünme, onları oyaladı durdu.

Bollukla övünmenizdir sizi oyalıyan,

Çoklukla övünmek sizi oyaladı, o kadar oyaladı ki

[5] Mekke'de nâzil olmuş (8) âyettir.

Çoklukla övünme/hırs ve açgözlülük yarışı sizi (o kadar) oyaladı durdu.¹

1 Mal, mülk, evlat, eş ve sülaledeki ünlü kişilerle övünmek.

Mal ve evlat çoğaltma yarışı sizi oyaladı.

(Tekasür, çokluk yarışı ve çoklukla övünmek demektir. Kevser suresinden sonra Mekke’de nazil olmuştur ve 8 ayettir. Cahiliye Arapları, mal, evlât ve a... Devamı..

Daha çok mal, servet, makâm, şöhret elde etme tutkusuna kapılarak dünyanın gelip geçici zevklerini çoğaltma yarışı ve bunlarla birbirinize karşı üstünlük taslama hastalığı, sizi öylesine derin bir gaflete düşürdü, insânî ve ahlâkî değerlerden uzaklaştırarak o kadar oyaladı ki,

Mekke döneminin başlarında, Kevser sûresinden sonra indirilmiştir. Adını, insanın açgözlülüğüne dikkat çeken birinci ayetindeki “Tekâsür: çoğaltma yar... Devamı..

Sizi TEKÂSÜR / Çoğaltma Yarışı oyalayıp durdu;

Büyüme olayı, sizi öylesine sardı ki

Kendinizi çoklukla övünmeye o kadar kaptırdınız ki hayatınızı övünmekle geçiriyorsunuz

Çoğaltma yarışı sizi oyaladı!

1,2. Aranızdaki çokluk yarışı,¹ sizleri, (ölüp) kabre girinceye kadar² oyaladı.³

1 Tekâsür: Çokluk gururu, iddiâsı, yarışı, gösterişi, çokluk sevdası veya çoklukla övünmek demektir.2 (التَّكَاثُرُ) kelimesi ma’rife (belirli) olduğu... Devamı..

BİR aç-gözlülük saplantısı içindesiniz,

Çoğaltma tutkusu sizi öyle oyaladı ki. 57/20, 7/18-19

ÇOĞALTMA tutkusu sizi oyalayıp durdu,[⁵⁸⁷⁰]

[5870] Krş: 57:20. el-Lehve, değirmen taşı boşa dönmesin diye ağzından çıkanı geri içine koyarak taşı oyalamaktır. “Faydalı veya faydasız bir işle meş... Devamı..

1,2. (Ey müşrikler) Çoklukla böbürlenmek sizi öyle oyaladı ki, (birbirinize üstün gelmek için) mezarlıklara gittiniz! (De ölülerinizi bile saydınız.. zevk ve sefâya daldınız. Rabbinizin ayetlerini, ahireti ise inkâr ettiniz)

(Mal, mülk) Çokluluğu sizi meşgul etti,

Sizi o çokluk kuruntusu oyaladı.

Dünyalıklarla böbürlenmek, oyaladı sizleri.

Çokluk yarışı, sizi oyaladı,

Çoklukla öğünmeniz sizi o kadar şaşırtdı ki [¹]

[1] 'Abdi Menaf evlâdıyla Benî Sehm "Siz çoksunuz, biz çoğuz" diye aralarında mubâhase itdiler ve her biri "Biz çoğuz" diye öğündiler. Mevcûd evlâdlar... Devamı..

Çoğaltma yarışı sizi oyaladı;

Çoklukla övünmek sizi oyaladı.

Çokluğunuzla övünmek sizi oyaladı:

Aldatıp oyaladı o çokluk yarışı sizleri,

egledi sizi çoķlıġ-ıla biribirüñüze faħr eylemek,

Aldadı sizi māl çoḳluġı,

(Ey qafil insanlar!) Çoxluq (mal-dövlət, oğul-uşaq və qohum-əqraba çoxluğu) ilə öyünmək sizi o qədər şirnikləndirdi (başınızı o qədər qatdı) ki,

Rivalry in worldly increase distracteth you

The mutual rivalry for piling up (the good things of this world) diverts you(6257) (from the more serious things),

6257 Acquisitiveness, that is, the passion for seeking an increase in wealth, position, the number of adherents or followers or supporters, mass produ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.