25 Eylül 2023 - 10 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kâri’a Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fe-ummuhu hâviye(tun)

Onun, ana kucağı gibi sığınacak yeri, ana yurdu, cehennem uçurumudur.

 Artık onun da anası-yuvası; (kucağına atılacağı, cehennemin) ’haviye’ uçurumlarıdır,

onun ana kucağı gibi sığınacağı yeri, ana yurdu cehennem uçurumudur.

Artık onun anası, sığınacağı yer derin ateş çukurudur.

Onun anası [1] Haviye'dir. [2]

1.Yani en son olarak varıp içinde temelli kalacağı yer.2.Haviye: Uçurum. Cehennemin adlarından biri.

Artık onun da anası (son durağı) 'haviye'dir (uçurum).

Artık onun yeri Haviye'dir.

İşte onları, kucaklayacak olan, müthiş bir çukurdur.

8,9. Fakat tartıları hafif gelenler ise, onların da yeri Hâviye'dir.

Durağı uçurumdur

8-9. Fakat kimin de tartı(da iyilik)leri hafif gelirse, onun yeri “Haviye”dir.

8,9. Ve ammâ terâzûda a’mâl-i hasenesi hafif gelenler uçuruma gidecekdir.

Onların yeri bir çukurdur.

İşte onun anası (varacağı yer) Hâviye’dir.

Onu kucaklayacak olan hâviyedir.

8, 9. Ameli yeğni olana gelince, işte onun anası (yeri, yurdu) Hâviye' dir.  

 Amelin ağır gelmesi, hayır ve iyiliklerin fazla olması; yeğni gelmesi ise, hayır ve sevap kefesine konacak amelin azlığı veya bulunmaması demektir.... Devamı..

Onun da anası uçurumdur.

8,9. Kimin tartıları hafif gelirse, onun anası da (varacağı yer, sığınacağı durağı) hâviye (uçurum)dır.

O vakıt onun anası haviyedir

İşte onun barınacağı yer hâviyedir.

Artık onun anası haviyedir.

artık onun anası «Hâviye» (uçurum) dur.

8,9. Fakat kimin de tartıları hafif gelirse,(1) artık onun anası (sığınacağı yer) Hâviye'dir.(Onun kucağına düşecek!)

(1)“Evet hiç mümkün müdür ki, insan umum mevcûdât (bütün varlıklar) içinde ehemmiyetli bir vazîfesi, ehemmiyetli bir isti‘dâdı (kābiliyeti) olsun da, ... Devamı..

Onu kucaklayacak olan bir çukurdur.

Artık onun da yatacağı yer Haviye olacak.

Onun başı «Hâviye» uçurumuna gelecek [⁴].

[4] Cehennemin dibine yuvarlanacak veya konağı «Hâviye» olacak.

Onun varacağı yer [ummuhu] Hâviye’dir.

Artık onun da anası (sığınacağı yer) “haviye”dir.

(“Haviye”, “hava” kelimesinden gelmektedir. Manası, yüksek yerden aşağı düşmektir. “Haviye”, derin çukur için de kullanılır. Cehennemin haviyesi, çok ... Devamı..

Onun da varacağı yeri, yatağı, kucağına yaslanacağı anası Hâviye olacak! Başka barınacak yeri kalmayacak, Hâviye denilen Cehennem uçurumunun kucağına atılacak ve alevler saçan bu derin uçurum, onu bir ana gibi sarıp kucaklayacak!

Onun anası Hâviye’dir.

Anası dipsize atlayacak.

Onları cehennemin ana merkezi olan Haviyeye göndeririz.

8,9. Terazi(de sevap)ları hafif olana gelince, [*] işte onun anası (yeri) [Hâviye]’dir. [*]

Ağırlıkların hafif gelmesi” demek, aslında tartılacak herhangi bir şeyin bulunmaması demektir.,Benzer mesajlar: A‘râf 7:8-9; Enbiyâ 21:47; Mü’minûn 23... Devamı..

8,9. (O gün) kimin de (sevap) tartısı hafif gelirse, onun (kucağına sığınacağı) anası,¹ hâviye’dir.

1 Haviye: Devamlı aşağıya doğru düşen uçurum veya uçuruma düşen, demektir. Bu mânâdan cehenneme isim olmuştur. Cehenneme “hâviye” denilmesi gayet deri... Devamı..

bir uçurumun girdabına sürüklenecektir. ²

2 Lafzen, “anası [yani, varacağı yer] bir uçurum olacaktır”, zımnen, sıkıntı ve ümitsizlik (uçurumu). “Ana” (umm) terimi, deyimsel olarak kapsayıcı ve... Devamı..

Kendisini Haviye’nin kucağında bulacak. 69/25...37, 83/10…17

o da dipsiz bir uçurumun bağrına yuvarlanacak.[⁵⁸⁶⁸]

[5868] Lafzen: Onun anası uçurum olacak. Veya mecazen: “Onun anası ağlayacak”; ya da “tepesi üstü uçuruma yuvarlanacak” (Taberî). Bu âyet hakikati ter... Devamı..

8,9. Kimin de tartıları hafif gelirse, (iman, hayır kefesi havada kalıp, diğer kefede bulunan küfür ve günahlarının hesabını veremezse, dünyada şirk ve küfürde direnip, tevbe etmeyi hatırına bile getirmemiş ise) artık onun varacağı yer derin bir uçurumdur!

İşte onun anası (varacağı yer) Hâviye’dir.

Onun anası (sığınacağı yer) Hâviye'dir.

Onun barınağı da Haviye olur.

Onun anası (bağrına atılacağı) haviye(uçurum)dur.

kimsenin mekânı Hâviye'dir

Onun anası Haviye olur.

Onun da anası Haviye ..

Ana yurdu hâviye'dir.

Anası, Hâviye'dir.

yiri anuñ cehennemdür.

anuñ yiri Hāviyedür.

Məskəni Haviyə (Cəhənnəmin dibi) olacaqdır!

The Bereft and Hungry One will be his mother.

Will have his home in a (bottomless) Pit.(6256)

6256 Just as grades of bliss are indicated for the righteous, so apparently we are to understand grades of punishment suited to the sins of the indivi... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.