18 Ağustos 2022 - 20 Muharrem 1444 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âdiyât Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fel-muġîrâti subhâ(n)

Sabah çağı, düşmanı basanlara.

Sabah saatlerinde (düşman mevzilerine) akın-baskın yapanlara!

sabah vakti düşmana baskın yapanlara

Andolsun, düşman üzerine, düşman ordularına sabaha karşı baskın veren yiğitlere, baskına katılan atlara!

Sabah vakti baskın yapanlara,

Sabah vakti baskın yapanlara.

Sabah vakti akın edenlere,

Sabahleyin (düşmana karşı) akın edenlere,

Kin ve öfkeleriyle sabahlayanlara yazıklar olsun![794]

[794] Kendilerine dikkat çekilen bu üç varlık hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 295-299.

Tırnaklariyle taştan ateş çıkaranlar

Kin ve öfke ile sabahlara kadar kıvrananlara,

1-5. Soluk soluğa koşan ve ayaklarını yere urdığı vakit kığılcım çıkaran atlar ve sabahleyin düşmana hücûm idüb atlarının ayakları altında tozları savuran ve düşman kıta’âtını yararak yol açan gâzîler hakkıçün yemîn iderim.

Sabah sabah akına çıkanlara;

1,2,3,4,5,6. Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harıl harıl koşanlara, (nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, (ansızın) sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara, derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki insan, Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.

Sabah sabah akın edenlere,

Sabahleyin akın edenlere,

Ve sabahleyin baskın basan

Sabahleyin akın edenlere,

sabahlayın baskın yapanlara,

Sabahleyin derhâl baskın yapanlara!

Sabahın erken saatlerinde baskın yapanlara,

sabahleyin baskın yapanlar hakkı için,

Sabah vaktinde baskın verip,

Sabah vakti akına çıkanlara,

Sabah vakti baskın yapanlara.

Derken, gün doğarken bir beldeye baskın yapan,

Sabahleyin Baskın Yapanlar’a!

Alaca karanlıkta akın edenlere!

Sabahın sakin sessiz zamanında onlarla baskın yaparsınız. Yakalayacaklarınızı gafil avlarsınız.

Sabah vakti baskın yapanlara.

1,2,3,4,5. O harıl harıl ses çıkararak, kıvılcımlar saçarak koşan,¹ sabahleyin erkenden akın edip, tozu dumana katarak toplulukların ortasına dalan (at)lara yemin olsun ki;²

1 Dabh, atların koşu esnasındaki nefeslerinin sesleridir ki, "sahil" denilen kişnemek değil, hızlı nefes sesi olan bir harıltı ve hohlamadır. "Dabh", ... Devamı..

sabah vakti akına koşan,

Sabaha kadar kıskançlıktan kıvrananlara. 17/90…94, 43/31

ve sabah(lar)a kadar kıskançlıktan kıvrananlara,[⁵⁸⁵⁹]

[5859] Veya, “dibini boyladı, alçaklaştı” anlamındaki ğavr köküne nisbetle: “Sabah(lar)a kadar kin çukurunun dibini bulanlara”. Tercihimiz ğayr köküne... Devamı..

Sonra sabahleyin baskın verenlere.

Sabah erkenden baskın basan,

Sabahleyin akın edenlere,

Şafak vaktinde işe girişenlere[*],

[*] أغارَ, peş peşe adım atmak ve hızlı hareket etmektir. (es-Sıhah c.2 s.28) ْمُغِيرَاتِ ism-i faildir. Ona "işe girişenler" anlamı vermemiz bundandı... Devamı..

Sabah vakti baskın yapanlara ..

Sabah vakti bastıranlara,

Sabahleyin akın edenlere/baskın yapıp toprak fethedenlere,

daħı yaġmalayıcılar ḥaķķı śubḥda

Yaġmā idici atlar ḥaḳḳı‐çun ṣabāḥ vaḳtında.

And olsun sübh çağı hücum edən atlara;

And scouring to the raid at dawn,

And push home the charge in the morning,(6243)

6243 We may suppose a surprise attack, but yet a chivalrous attack by daylight. The foe is punished through his own lethargy and unpreparedness, apar... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.