22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âdiyât Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vel-’âdiyâti dabhâ(n)

Andolsun soluya soluya koşanlara.

Savaştaki atlar ve atlara binen savaş erleri.

Andolsun gürültülü sesler çıkararak (soluyup) koşanlara! (Ve hızla ileri doğru fırlayanlara… Atlara, tanklara ve uçaklara.)

Soluk soluğa koşanlara,

Andolsun, dörtnala düşman üzerine, savaşa giden süvarilere, çatlarcasına, soluk soluğa koşarak hücum eden atlara!

Andolsun nefesleriyle ses çıkararak soluk soluğa koşan (at)lara,

Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,

And olsun, soluyarak koşanlara (gazilerin atlarına),

Koşarak ses çıkartan bineklere,

Öfkesinden dolayı soluk soluğa kalan düşmanlara,[793]

[793] ‘Âdiyât sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 293.

Soluk soluğa koşanlar

Yazıklar olsun (Hakka karşı direnmek için) soluk soluğa süratle koşanlara,

1-5. Soluk soluğa koşan ve ayaklarını yere urdığı vakit kığılcım çıkaran atlar ve sabahleyin düşmana hücûm idüb atlarının ayakları altında tozları savuran ve düşman kıta’âtını yararak yol açan gâzîler hakkıçün yemîn iderim.

And olsun Allah yolunda koştukça koşanlara;

1,2,3,4,5,6. Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harıl harıl koşanlara, (nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, (ansızın) sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara, derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki insan, Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.

Andolsun soluyarak aşanlara,

1-5 Geçmiş kuşaklar, bu ayetlerden atları anlamışlar. Oysa, ayetteki ifadeler havadaki oksijeni yutarak ve arkasından ateş fışkırtarak giden jet uçakl... Devamı..

O harıl harıl (savaşa) koşanlara,

O harıl harıl koşular koşan

Soluk soluğa koşanlara ant olsun,

Andolsun o harıl harıl koşan (at) lara,

Yemîn olsun (Allah yolunda) harıl harıl koşanlara (âdiyât'a)!

Soluk soluğa koşan atlara,

o soluk soluğa koşanlar hakkı için,

Cenk meydanında soluk soluğa koşan atlar hakkı için,

[4] Medine'de nâzil olmuş (11) âyettir.

Andolsun soluk soluğa koşanlara.

(Adiyat, koşan atlar demektir. Medine’de nazil olmuştur ve 11 ayettir. Bu surede insanoğlunun nankörlüğünden, kıyamet günü ortaya çıkacak acıklı durum... Devamı..

Andolsun, insanın doyumsuz arzu ve ihtirâslarını anlatan o nefes nefese koşan, binek atlarına

Mekke döneminin başlarında, Asr sûresinden sonra indirilmiştir. Adını, birinci ayetinde geçen “el Âdiyât: Hızla koşan binek atları” kelimesinden almış... Devamı..

And olsun Nefes Nefese AŞANLAR’a!

Soluk soluğa koşanlara!

İşlerinize koştuğunuz, hayatınız için önem verdiğiniz atlara andolsun! Onlar sanki hayatınızın her şeyidir. Onlarsız kendinizi düşünemezsiniz. Hayatınız kadar gerçek ve değerlidir atlarınız. Ve onlar sizin için koşarlar. Ey insan! Sizin için koşturan atlardan daha gerçek olan ayetlerimiz okunacaktır. Dikkat edin!

Yemin olsun: Soluk soluğa koşan düşmanlara

1,2,3,4,5. O harıl harıl ses çıkararak, kıvılcımlar saçarak koşan,¹ sabahleyin erkenden akın edip, tozu dumana katarak toplulukların ortasına dalan (at)lara yemin olsun ki;²

1 Dabh, atların koşu esnasındaki nefeslerinin sesleridir ki, "sahil" denilen kişnemek değil, hızlı nefes sesi olan bir harıltı ve hohlamadır. "Dabh", ... Devamı..

Ooo! ¹ Nefes nefese koşan binek atları,

1 Sonra gelen cümlecikler, temsîlî (imgesel) bir duruma işaret ettiklerinden, ve yemin edatı, genellikle yaptığım gibi “Düşün” olarak yahut öteki birç... Devamı..

Bu vahye dinmez bir hınçla saldıranlara. 22/72, 68/51

YAZIKLAR olsun;[5857] (vahye) dinmez bir hınçla saldıranlara,[5858]

[5857] Yemin vav’ının cevabı sadedinde gelen 6-11. âyetler, bu bağlamda vavın “tazim” değil, “tehdit, tekdir ve kınama” vurgusu taşıdığının delilidir.... Devamı..

Andolsun o hızlı hızlı koşanlara.

Gazilerin nefes nefese koşan,

Andolsun nefesleriyle (güp güp) ses çıkararak koşan(at)lara,

Meş’âleyle sınırlar aşanlara[*]

[*] İlk beş âyette, نفوس kelimesi fail sayılmıştır. العَدْو :Bir şeyi aşma ve durması beklenen yerde ilerleme (Mekâyîs s.746) anlamına gelir. Böyle bi... Devamı..

Andolsun, soluya soluya koşanlara ..

And olsun nefes nefese koşanlara,

Yemin olsun soluyuşlarıyla ses çıkararak koşanlara/nefes nefese saldıranlara,

yügriciler ḥaķķı-çun ya'nį ġāzılar atları at nefesi üni gelmek segirdürken

Yügürici atlar ḥaḳḳı‐çun ġazālıḳda ki nefesleri āvāzı çıḳar çapġanda.

And olsun (cihad zamanı) tövşüyə-tövşüyə qaçan atlara;

By the snorting coursers,

By the (Steeds)(6241) that run, with panting (breath),

6241 The substantive proposition is in verses 6-8 below, and the metaphors and symbols enforcing the lesson are in verses 1-5 here. These symbols have... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.