2 Aralık 2020 - 16 Rebiü'l-Ahir 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 96. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne-lleżîne hakkat ‘aleyhim kelimetu rabbike lâ yu/minûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Gerçek şu ki, (küfür ve zulümleri yüzünden) Rabbinin (azap) kelimesi üzerlerinde hak olanlar, onlar (asla) inanmayacaklar (ve İslam’a teslim olmayacaklardır.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Öyle kişilerdir onlar ki Rabinin, onlara söylediği sözü haketmiştir onlar, inanmaz onlar.

Abdullah Parlıyan Meali

Haklarında Rabbinin sözü sabit olanlar, elbette inanmayacaklardır.

Ahmet Tekin Meali

Hür iradeye, özgürce seçme hakkına sahipken, sana ve Kur'ân'a itibar etmedikleri için, haklarında Rabbinin gerekçeli hükmü gerçekleşip kesinleşenler iman etmeyecekler.

Ahmet Varol Meali

Haklarında Rabbinin sözü kesinleşmiş olanlar iman etmezler.

Ali Bulaç Meali

Gerçek şu ki, Rabbinin kelimesi üzerlerinde hak olanlar, onlar inanmazlar.

Ali Fikri Yavuz Meali

Doğrusu aleyhlerinde (küfürleri hakkında) Rabbinin takdiri gerçekleşmiş olanlar imana gelmezler.

Bahaeddin Sağlam Meali

Aleyhlerine Allah’ın sözünün gerçekleştiği kişiler, hiç şüphesiz inanmayacaklardır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Haklarında Rabbinin azap kelimesi sabit olanlar inanmazlar.

Besim Atalay Meali

Kendi üzerlerine, Tanrının sözü hak olmuş bulunanlar, bütün belgeler gelmiş olsa da, ağrıtıcı azabı görmedikçe inanmazlar

Cemal Külünkoğlu Meali

Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar iman etmezler.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

96,97. Doğrusu Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler, can yakıcı azabı görene kadar kendilerine her türlü belge gelse bile inanmazlar.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

96,97. Şüphesiz, haklarında Rabbinin sözü (hükmü) gerçekleşmiş olanlar, kendilerine bütün mucizeler gelse bile, elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar.

Diyanet Vakfı Meali

96, 97. Gerçekten haklarında Rabbinin sözü (hükmü) sabit olanlar, kendilerine (istedikleri) bütün mucizeler gelmiş olsa bile, elem verici azabı görünceye kadar inanmayacaklardır.

Edip Yüksel Meali

Rabbinin kararıyla mahkum edilenler inanmazlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Doğrusu, aleyhlerinde Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar imana gelmezler.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Hakıkat aleyhlerinde rabbının kelimesi hakkolmuş olanlar iymana gelmezler

Erhan Aktaş Meali

Rabb'inin haklarında kelimeleri¹ gerçekleşecek olanlar, iman etmezler.

Hasan Basri Çantay Meali

96,97. Üzerlerine Rabbinin kesilmesi hak olmuş bulunanlar (yok mu?) onlar, velev kendilerine her (hangi bir) âyet gelmiş olsun, acıklı bir azâb görecekleri (zamâ) na kadar îman etmezler.

Hayrat Neşriyat Meali

96,97. Muhakkak ki üzerlerine Rabbinin (azab) sözü (hükmü) hak olanlar, kendilerine bütün âyetler gelmiş olsa bile, o (pek) elemli azâbı görünceye kadar (isyanları sebebiyle) îmân etmezler.(3)*

İlyas Yorulmaz Meali

Allahın azap emrinin (kelimesinin) üzerlerine hak olduğu kimseler, iman etmemiş olanlardır.

İsmail Hakkı İzmirli

Haklarında Rabbinin sözleri sabit olanlar [⁷] yok mu?

Kadri Çelik Meali

Doğrusu haklarında Rabbinin sözü (azaba uğrayacakları hükmü) gerçekleşmiş olanlar, iman etmezler.

Mahmut Kısa Meali

Çünkü hakîkati bildiği hâlde kötülüğü tercih eden, böylece haklarında Rabb’inin azap hükmü gerçekleşen zâlimler, bireysel ve toplumsal yasalar gereğince, kesinlikle iman etmeyecekler;

Mehmet Türk Meali

Haklarında Rabbinin (ezeli ve ebedî ilmiyle bilerek söylediği;) “artık onlar îman etmeyecekler” sözü kesinleşenler var ya!

Muhammed Esed Meali

Gerçek şu ki, haklarında Rablerinin sözü [yargısı] gerçekleşmiş olanlar 117 imana erişemeyeceklerdir.

Mustafa Çavdar Meali

Gerçek şu ki, Rabbinin azap kelimesini/sözünü hak edenler iman etmeyenlerdir. 37/162- 163

Mustafa İslamoğlu Meali

Hakikat şu ki, haklarında Rablerinin yargısı kesinleşenler asla iman etmeyecekler.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Muhakkak o kimseler ki, aleyhlerinde Rabbin kelimesi tahakkuk etmiştir, onlar imân etmezler.

Suat Yıldırım Meali

96, 97. (Kâfir olarak ölüp cehenneme gideceklerine dair) haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, her türlü mûcize de önlerine gelse, gayet acı azabı görmedikçe iman etmezler. [10, 88]

Süleyman Ateş Meali

Üzerlerine Rabbinin (azab) kelimesi hak olanlar inanmazlar.

Süleymaniye Vakfı Meali

Rabbinin, aleyhlerindeki sözünü hak etmiş olanlar inanıp güvenecek değillerdir.

Şaban Piriş Meali

Şüphesiz Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler inanmazlar.

Ümit Şimşek Meali

Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar iman etmezler.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Aleyhlerine Rabbinin kelimesi hak olanlar iman etmezler;

Bunyadov-Memmedeliyev

Həqiqətən, əleyhinə sənin Rəbbinin sözü gerçəklənmiş olanlar iman gətirməzlər!

M. Pickthall (English)

Lo! those for whom the word of thy Lord (concerning sinners) hath effect will not believe,

Yusuf Ali (English)

Those against whom the word of thy Lord hath been verified(1477) would not believe-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.