25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 96. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnne-lleżîne hakkat ‘aleyhim kelimetu rabbike lâ yu/minûn(e)

Öyle kişilerdir onlar ki Rabinin, onlara söylediği sözü haketmiştir onlar, inanmaz onlar.

 Gerçek şu ki, (küfür ve zulümleri yüzünden) Rabbinin (azap) kelimesi üzerlerinde hak olanlar, onlar (asla) inanmayacaklar (ve İslam’a teslim olmayacaklar)dır.

Haklarında Rabbinin sözü sabit olanlar, elbette inanmayacaklardır.

Hür iradeye, özgürce seçme hakkına sahipken, sana ve Kur'ân'a itibar etmedikleri için, haklarında Rabbinin gerekçeli hükmü gerçekleşip kesinleşenler iman etmeyecekler.

Haklarında Rabbinin sözü kesinleşmiş olanlar iman etmezler.

Gerçek şu ki, Rabbinin kelimesi üzerlerinde hak olanlar, onlar inanmazlar.

Doğrusu aleyhlerinde (küfürleri hakkında) Rabbinin takdiri gerçekleşmiş olanlar imana gelmezler.

Aleyhlerine Allah’ın sözünün gerçekleştiği kişiler, hiç şüphesiz inanmayacaklardır.

Haklarında Rabbinin azap kelimesi sabit olanlar inanmazlar.

Kendi üzerlerine, Tanrının sözü hak olmuş bulunanlar, bütün belgeler gelmiş olsa da, ağrıtıcı azabı görmedikçe inanmazlar

Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar iman etmezler.

Yani yaptıklarının yanlış olduğunu bildikleri halde Allah’ın davetine ve uyarısına karşı çıkarak zulümde ısrar edenler hakkında Allah’ın “iman etmezle... Devamı..

Kâfir olarak ölecekleri hakkında rabbinin kelimâtı sâdır olanlar îmân itmeyeceklerdir.

96,97. Doğrusu Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler, can yakıcı azabı görene kadar kendilerine her türlü belge gelse bile inanmazlar.

96,97. Şüphesiz, haklarında Rabbinin sözü (hükmü) gerçekleşmiş olanlar, kendilerine bütün mucizeler gelse bile, elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar.

96-97. Şu bir gerçek ki, haklarında rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar kendilerine her türlü kanıt gelse bile, elem veren azabı görmedikçe iman etmezler.

96, 97. Gerçekten haklarında Rabbinin sözü (hükmü) sabit olanlar, kendilerine (istedikleri) bütün mucizeler gelmiş olsa bile, elem verici azabı görünceye kadar inanmayacaklardır.

Rabbinin kararıyla mahkum edilenler inanmazlar.

Doğrusu, aleyhlerinde Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar imana gelmezler.

Hakıkat aleyhlerinde rabbının kelimesi hakkolmuş olanlar iymana gelmezler

96-97. Şüphesiz ki (küfür ve isyanlarındaki ısrar sebebiyle) haklarında Rabbinin (ebedî azap) hükmü kesinleşmiş olanlar, kendilerine bütün mu‘cizeler gelse bile, elem dolu azabı görünceye kadar îmân etmezler.

Rabb'inin haklarında kelimeleri¹ gerçekleşecek olanlar, iman etmezler.

1- Takdir edilmiş hüküm. Yaptıkları ile azap görmeyi hak edenler.

96,97. Üzerlerine Rabbinin kesilmesi hak olmuş bulunanlar (yok mu?) onlar, velev kendilerine her (hangi bir) âyet gelmiş olsun, acıklı bir azâb görecekleri (zamâ) na kadar îman etmezler.

96,97. Muhakkak ki üzerlerine Rabbinin (azab) sözü (hükmü) hak olanlar, kendilerine bütün âyetler gelmiş olsa bile, o (pek) elemli azâbı görünceye kadar (isyanları sebebiyle) îmân etmezler.(3)

(3)“Küfür üzerine ölen bir kâfir, ebedî bir ömür ile yaşayacak olursa, o gayr-ı mütenâhî (sonsuz)ömrünü behemehâl (her hâl ü kârda) küfür ile geçirece... Devamı..

Allah’ın azap emrinin (kelimesinin) üzerlerine hak olduğu kimseler, iman etmemiş olanlardır.

Senin çalabının azabını hak eden kimseler inanmazlar,

Haklarında Rabbinin sözleri sabit olanlar [⁷] yok mu?

[7] Azap emri sadır olanlar.

Hiç şüphesiz üzerlerine Rabbinin (azap) sözü/kelimesi hak olanlar inanmazlar.

Doğrusu haklarında Rabbinin sözü (azaba uğrayacakları hükmü) gerçekleşmiş olanlar, iman etmezler.

Çünkü hakîkati bildiği hâlde kötülüğü tercih eden, böylece haklarında Rabb’inin azap hükmü gerçekleşen zâlimler, bireysel ve toplumsal yasalar gereğince, kesinlikle iman etmeyecekler;

Senin rabbinin sözü kendi aleyhlerine gerçekleşmiş olanlar, inanmazlar;

96,97. Resulüm! Allah'ın inkarcılar hakkında söylediği söz, artık gerçek olmuştur: Yani sen onların önüne mucizeler de yığsan, Fıravun gibi kıvrandıran acıları görmeden // inanmayacaklardır…

Ayetlerimize ancak inat edenler, önyargılarıyla hareket edenler, kalplerini katılaştırıp ayetlerimize karşı kin nefret kusanlar inanmaz. Böylece yaptıklarının karşılığı olarak haklarındaki ceza kesinleşir. Hiç şüphesiz onlar bu tutumlarıyla ayetlerimize inanacak değillerdir. Hâlbuki düşünüp öğüt almaları için; onlara ne çok süre, ne çok delil verilmişti.

Şüphesiz ki haklarında Rabbinin sözü (hükmü) gerçekleşenler inanmazlar. [*]

Benzer mesajlar: Yûnus 10:33; Yâsîn 36:7; Mü’min 40:6.

Haklarında Rabbinin (ezeli ve ebedî ilmiyle bilerek söylediği;) “artık onlar îman etmeyecekler” sözü kesinleşenler var ya!

Gerçek şu ki, haklarında Rablerinin sözü [yargısı] gerçekleşmiş olanlar ¹¹⁷ imana erişemeyeceklerdir.

117 Bkz. yukarıda 33. ayet ve 53. not; ayrıca 14:4 üzerine 4. not.

Gerçek şu ki, Rabbinin azap kelimesini/sözünü hak edenler iman etmeyenlerdir. 37/162- 163

Hakikat şu ki, haklarında Rablerinin yargısı kesinleşenler asla iman etmeyecekler.

96,97. Gerçek şu ki, üzerlerine Rabbinin hükmü (küfür üzere ölecekleri) kesinleşmiş olanlar, kendilerine -istedikleri- bütün mucizeler gelse bile, o çetin azabı görünceye kadar inanmayacaklardır!

Şüphesiz O üzerlerine Rabbinin (azâb) kelimesi hak olanlar iman etmezler.

Muhakkak o kimseler ki, aleyhlerinde Rabbin kelimesi tahakkuk etmiştir, onlar imân etmezler.

96, 97. (Kâfir olarak ölüp cehenneme gideceklerine dair) haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, her türlü mûcize de önlerine gelse, gayet acı azabı görmedikçe iman etmezler. [10, 88]

Üzerlerine Rabbinin (azab) kelimesi hak olanlar inanmazlar.

Îmân itmeyecekleri ve 'azâb olunacakları hakkında hükm-ü ilâhî olanlar îmân itmezler.

Rabbinin, aleyhlerindeki sözünü hak etmiş olanlar inanıp güvenecek değillerdir.

Şüphesiz Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler inanmazlar.

Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar iman etmezler.

Aleyhlerine Rabbinin kelimesi hak olanlar iman etmezler;

96-97. bayıķ anlar kim vācib oldı anlara çalabuñ sözi inanmazlar eger geldi-y- ise daħı anlara her nişān tā göreler 'aźābı aġrıdıcı.

Ol kişiler ki vācib oldı üstlerine Tañrı Ta‘ālā kelimesi. Īmān getürmezler.

Həqiqətən, əleyhinə sənin Rəbbinin sözü gerçəklənmiş olanlar iman gətirməzlər!

Lo! those for whom the word of thy Lord (concerning sinners) hath effect will not believe,

Those against whom the word of thy Lord hath been verified(1477) would not believe-

1477 Allah has given frequent warnings against Evil and want of Faith in all ages, through Signs and through inspiration-the latter ("the Word") being... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.