25 Ekim 2020 - 8 Rebiü'l-Evvel 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 94. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fe-in kunte fî şekkin mimmâ enzelnnâ ileyke fes-eli-lleżîne yakraûne-lkitâbe min kablik(e)(c) lekad câeke-lhakku min rabbike felâ tekûnenne mine-lmumterîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Ey Resulüm!) Eğer Sana indirdiğimizden (ve geçmiş Peygamberlerin hayat hikâyelerinden) kuşkudaysan (bunların Rahmani mi şeytani mi olduğu konusunda şüphe duyuyorsan), Senden önce kitabı okuyanlara (Yahudi ve Hristiyanların âlim ve insaflı takımına) sor. Andolsun, Rabbinden Sana gerçek gelmiştir, şu halde kuşkuya kapılanlardan olma (zira Allah’ın va’adi Hakk’tır).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Sana indirdiğimiz şeyde şüpheye düşersen (imkan yok ya), senden önce kitap okuyanlara sor. Andolsun ki gerçek, Rabbinden gelmiştir sana, artık şüphelenenlerden olma.

Abdullah Parlıyan Meali

Ey insanlar! Benim dinimden ve bana indirilen Kur'ân'ın doğruluğundan hâlâ şüphede iseniz, önceki çağlarda vahyedilmiş kitapları okuyan kimselere sor; o zaman anlayacaksınız ki, Rabbinden sana gelen gerçektir. O halde artık şüphe edenlerden olma!

Ahmet Tekin Meali

Bizim sana indirdiğimizin bir kısmıyla ilgili, sana kulak kabartanların sözleri sebebiyle sıkıntıya düşersen, senden önce indirilen kitapları okuyan çevrendeki ehl-i hak kimselere sor, böylece onların seslerini kesersin. Andolsun, toplumda hakça bir düzen gerçekleştirmen için hak kitap Kur'an sana Rabbinden geldi. Sakın, şüphe edenlerden olma.

Ahmet Varol Meali

Eğer sana indirdiğimizden kuşkuda isen senden önce kitap okuyanlara sor. Andolsun ki, gerçek sana Rabbinden geldi, sakın şüpheye düşenlerden olma.

Ali Bulaç Meali

Sana indirdiğimizden eğer kuşkudaysan, senden önce kitabı okuyanlara sor. Andolsun, Rabbinden sana gerçek gelmiştir, şu halde kuşkuya kapılanlardan olma.

Ali Fikri Yavuz Meali

Ey Rasûlüm, eğer sana indirdiğimiz kıssa ve haberlerden bilfarz şüphe edecek olursan, senden evvel kitap (Tevrat) okuyanlara sor; (o kitabda da bu haberler vardır). Yemin olsun ki, onlar hak ve doğru olarak Rabbin tarafından sana geldi. O halde sakın şüphe edenlerden olma.

Bahaeddin Sağlam Meali

Eğer sana indirdiğimizde şüphe içinde isen, senden önce kitap okuyanlara sor. Andolsun! Senin Rabbinden sana hak gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma.

Bayraktar Bayraklı Meali

Sana indirdiğimizden şüphede isen, senden önce kitap okuyanlara sor! Andolsun, sana Rabbinden gerçek geldi. Sakın şüphelenenlerden olma!

Besim Atalay Meali

Sana indirdiğimiz şeyden, şüphe edersen, sor sen, senden önce gelmiş olan, kitabı okuyandan, sana hak gelmiştir, Tanrın katından; sakın şüphe edenlerden olmayasın sen

Cemal Külünkoğlu Meali

Eğer sen, sana indirdiğimiz (geçmiş peygamberlerin haberlerin)den kuşku duyuyorsan, senden önce (indirdiğimiz) kitabı okuyanlara sor. Andolsun ki, Rabbinden sana gerçek gelmiştir. O halde sakın kuşkuya kapılanlardan olma! *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Sana indirdiğimizden şüphede isen, senden önce indirdiğimiz Kitap'ları okuyanlara sor. And olsun ki, sana Rabbinden gerçek gelmiştir, sakın şüphelenenlerden olma.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içinde isen, senden önce Kitab’ı (Tevrat’ı) okuyanlara sor. Andolsun ki, sana Rabbinden hak gelmiştir. O hâlde, sakın şüphe edenlerden olma!

Diyanet Vakfı Meali

(Resülüm!) Eğer sana indirdiğimizden (bu anlattığımız olaylardan) kuşkuda isen, senden önce Kitab’ı (Tevrat’ı) okuyanlara sor. Andolsun ki, Rabbinden sana hak gelmiştir. Sakın şüphecilerden olma!

Edip Yüksel Meali

Sana indirdiğimiz hakkında bir kuşkun varsa, kitabı (senden) önce okumuş olanlara sor. Sana Rabbinden gerçek gelmiş bulunuyor. Şüphecilerden olma.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Sana indirdiklerimizde herhangi bir şüpheye düşersen, senden önce kitap okuyanlara sor. Andolsun ki, sana Rabbinden hak gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma!

Elmalılı Meali (Orijinal)

Şimdi şu sana indirdiğimiz şeylerde bilfarz şekkedecek olursan senden evvel kitab okuyanlara sor, kasem olsun ki sana rabbından hak geldi,

Erhan Aktaş Meali

Eğer sana indirdiğimizden şüphe ediyorsan, senden önce Kitâp'ı duyuranlara sor! Ant olsun ki Rabb'inden sana gelen hakikattir. Sakın kuşku duyanlardan olma.*

Hasan Basri Çantay Meali

Eğer sana indirdiğimiz (kıssaların her hangi birin) den (bilfarz) şübhede isen senden evvel kitab okuyanlara sor. Andolsun ki hak sana Rabbinden gelmişdir. O halde sakın şübhecilerden olma.

Hayrat Neşriyat Meali

(Ey Resûlüm!) Artık sana indirdiğimiz şeylerde (bu anlattığımız kıssalarda)şübhede isen, o hâlde senden önce Kitâb'ı (Tevrât'ı) okuyanlara sor! And olsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir; öyle ise sakın şübhe edenlerden olma!(2)*

İlyas Yorulmaz Meali

Eğer sen sana indirdiğimiz (gaybi konular) hakkında şüpheye düşersen, senden önce indirilmiş kitabı okuyanlara sor. Ama şunu unutma, sana Rabbinden gerçek hakikatler gelmiştir. Sakın ola ki şüphelenenlerden olma.

Kadri Çelik Meali

Sana indirdiğimizden şüphede isen, senden önce indirdiğimiz kitapları okuyanlara sor. Hiç şüphesiz sana Rabbinden gerçek gelmiştir; o halde sakın şüphelenenlerden olma.

Mahmut Kısa Meali

Ey Kur’an okuyan insan! Eğer sana gönderdiğimiz bu kitap hakkında en ufak bir şüphen varsa istersen, senden önce bu kutsal Kitap Kur’an’ı okuyanlara, Hz. Peygamber ve arkadaşlarına sor. Dolayısıyla sakın ha şüphe edenlerden olma. Göreceksin Allah’ın bütün elçileri de hep bu evrensel gerçeği tebliğ etmişlerdir. Buna insanlık tarihi şahittir.
İşte Ey insan! Andolsun ki, Rabb’inden sana, insanlığı doğru yola iletengerçek kurtuluş reçetesi gelmiştir. O hâlde, sakın kuşkuya kapılanlardan olma!

Mehmet Türk Meali

(Ey Muhammed!)1 Eğer sana indirdiğimiz şeylerden bir şüphen varsa senden önce kitap okumakta olanlara da sor. 2Yemin olsun ki, sana Rabbinden hak gelmiştir. Artık sakın şüphe edenlerden olma.*

Muhammed Esed Meali

BÜTÜN bunlardan sonra, [ey insanoğlu], sana indirdiğimiz şey[in doğruluğun]dan hâlâ şüphede isen, 115 önceki çağlarda vahyedilmiş metin-(leri) okuyan kimselere sor: 116 [O zaman anlayacaksın ki] Rabbinden sana gelen haktır. O halde, artık şüphecilerden olma.

Mustafa Çavdar Meali

Şayet sana indirdiğimiz bu mesajların gerçekliği hakkında herhangi bir şüphen varsa senden öncekilere gönderilmiş kitapları okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden hakikatin kendisi Kuran gelmiştir. Sakın şüpheye düşenlerden olma! 2/147, 6/114, 49/15

Mustafa İslamoğlu Meali

BÜTÜN bunların ardından (ey Nebi), sana indirdiğimiz mesajın gerçekliğinden şüphen varsa, daha önce indirilen kitapları okuyan kimselere sor! Doğrusu, Rabbinden sana hakikatin ta kendisi gelmiştir: Artık asla kuşku duyanlardan olma!

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Eğer sen, sana indirmiş olduğumuz şeylerden şüphede olmuş isen senden evvel kitap okumakta olanlardan sor. Andolsun ki, sana hak, Rabbinden gelmiştir. Artık şüphe edenlerden olma.

Suat Yıldırım Meali

94, 95. Eğer, faraza, sana indirdiğimiz hususlardan herhangi birinde şüphe edersen, senden önce kitap okuyanlara sor. Celalim hakkı için, sana Rabbin tarafından gerçek gelmiştir, bunda en ufak bir tereddüdün olmasın! Sakın Allah'ın âyetlerini yalan sayanlardan olma, yoksa hüsrana uğrayanlardan olursun. [7, 157]*

Süleyman Ateş Meali

Eğer sen, sana indirdiğimizden kuşkuda isen, senden önce Kitabı okuyanlara sor. Andolsun, sana Rabbinden hak geldi, sakın kuşkulananlardan olma!

Süleymaniye Vakfı Meali

Sana indirdiklerimizden dolayı ikilem içerisindeysen, senden önce indirilmiş kitapları[*] okuyup anlayanlara sor. Rabbinden sana da aynı gerçek gelmiştir. Sakın kararsız kalanlardan olma.*

Şaban Piriş Meali

Şayet sana indirdiğimizden şüphede isen; senden önce indirdiğimiz kitapları okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir. Sakın şüphelenenlerden olma!

Ümit Şimşek Meali

Sana indirdiğimizden şüpheye düşecek olursan, senden önce kitap okuyanlardan sor. And olsun ki Rabbinden sana hakkın tâ kendisi geldi; onun için, şüphe edenlerden olma.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Şayet sen, sana indirdiğimizden kuşkulanmakta isen, senden önce kitabı okuyanlara sor. Yemin olsun, hak sana Rabbinden gelmiştir. O halde, sakın kuşkulananlardan olma!

Bunyadov-Memmedeliyev

(Ya Peyğəmbərim!) Əgər sənə nazil etdiyimizə şübhə edirsənsə, (bu haqda) səndən əvvəl kitab (Tövrat) oxuyanlardan (Abdullah ibn Salam kimi kitab əhlindən) soruş. Haqq sənə, sözsüz ki, Rəbbindən gəlmişdir. Şübhə edənlərdən olma!

M. Pickthall (English)

And if thou (Muhammad) art in doubt concerning that which We reveal unto thee, then question those who read the Scripture (that was) before thee. Verily the Truth from thy Lord hath come unto thee. So be not thou of the waverers.

Yusuf Ali (English)

If thou wert in doubt as to what We have revealed unto thee, then ask those who have been reading the Book from before thee:(1475) the Truth hath indeed come to thee from thy Lord: so be in no wise of those in doubt.(1476)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.