18 Nisan 2024 - 9 Şevval 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 92. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Felyevme nuneccîke bibedenike litekûne limen ḣalfeke âye(ten)(c) ve-inne keśîran mine-nnâsi ‘an âyâtinâ leġâfilûn(e)

O halde bugün biz de, senden sonra gelenlere ibret olasın diye yalnız cesedini kurtaracağız ve şüphe yok ki insanların çoğu, bizim delillerimizden gaflettedir.

Bugün ise, senden sonrakilere bir ayet (tarihi bir belge, ibret) olman için senin bedenini (denizin dibine batmaktan) kurtaracağız (asırlar sonrasında herkese cesedini göstereceğiz). Gerçekten insanların çoğu, Bizim ayetlerimizden (Kur’an’daki hikmetlerden ve kâinattaki harika sanat eserlerimizden maalesef gafildirler ve) habersizdirler. (Evet, bir mucize olarak bu ayet aynen gerçekleşmiştir; asırlar sonra bulunan Firavun’un cesedi hâlâ İngiltere’de sergilenmektedir.)

Bu gün senin sadece bedenini kurtaracağız ki, senden sonra gelecek olanlar için uyarıcı bir alamet olsun. Çünkü gerçek şu ki, insanların çoğu ayetlerimize karşı habersiz ve umursamaz durumdadırlar.

“Senden sonraki gelecek nesillere ibret verici bir kalıntı, bir uyarı olması için bugün senin bedenini cansız olarak kurtaracağız. İnsanlardan birçoğu ibret verici, uyarıcı nitelikteki âyetlerimizden, kalıntılardan habersiz, gaflet içindedirler.”

bk. Kur’an-ı Kerim, 28/39-41.

Kendinden sonrakilere bir ibret olman için bugün senin bedenini sahile atacağız. Gerçekte ise insanların çoğu bizim ayetlerimizden habersizdirler.

Bugün ise, senden sonrakilere bir ayet (tarihi bir belge, ibret) olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız (herkese cesedini göstereceğiz). Gerçekten insanlardan çoğu, bizim ayetlerimizden habersizdirler.

Biz de bugün, seni cansız bedeninle denizden yüksek bir yere atacağız ki, arkandan geleceklere bir ibret olasın. Bununla beraber doğrusu insanlardan bir çok kimseler, âyetlerimizden (ibret verici mûcizelerimizden) gafildirler.

İşte bugün seni bedeninle kurtaracağız ki, senden sonra gelenlere bir belge olasın.” Şüphesiz, insanların çoğu, ayet(belge)lerimizden habersizdirler.

“Bugün senin bedenini kurtaracağız ki senden sonra gelenlere ders olasın. Ama insanların çoğu âyetlerimizden gâfildir.”

Senden sonra gelenlere, belge olmak üzere, kurtarırız tenini, insanların pek çokları, bizim belgelerimizden habersizdirler

91-92. (Biz de ona:) “Şimdi mi (iman ediyorsun)? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Senden sonrakilere ibret olman (ve zalimlerin âkibetinin nasıl olacağını görmeleri) için bugün senin (cansız) bedenini kurtaracağız” dedik. Doğrusu insanların çoğu ayetlerimize karşı umursamazlık gösteriyor.

“Senin bedenini kurtaracağız” söylemi muhtemelen, eski Mısırlıların, başta firavunlar olmak üzere elit kesimin cesetlerini mumyalayarak saklamak için ... Devamı..

91, 92. "Evet şimdi öyle fakat vaktiyle sen isyân itdin, müfsidîn meyânında idin, kavmine ’ibret olsun diyu vücûdunı denizden çıkartdık, ma’mâfîh bir çok âdemler bizim âyâtımızdan gâfildirler." dinildi.

"Senden sonrakilere bir ibret teşkil etmesi için bugün sadece senin cesedini çıkarıp (sahile) atacağız" dedik. Doğrusu insanların çoğu ayetlerimizden habersizdir.*

Biz de bugün bedenini, arkandan geleceklere ibret olman için, kurtaracağız. Çünkü insanlardan birçoğu âyetlerimizden gerçekten habersizdir.

İşte bugün senin cesedini kurtaracağız ki, senden sonra gelenler için bir ibret olsun! İnsanların pek çoğu gösterdiğimiz delillerin bilincinde değildirler.

(Ey Firavun!) Senden sonra geleceklere ibret olman için, bugün senin bedenini (cansız olarak) kurtaracağız. İşte insanlardan bir çoğu, hakikaten âyetlerimizden gafildirler.

 Firavun’un bedeni mumyalanarak günümüze kadar muhafaza edilmiştir. Halen insanlar tarafından ibretle seyredilmektedir.

"Senden sonraki kuşaklara ibret olman için bugün senin cesedini koruyacağız. Ne var ki insanların çoğunluğu işaretlerimizden habersizdirler."

Tanrı, Mısırlılara verdiği özel bir mumyacılık bilgisiyle Firavunların cesedini korumuştur. Firavun'un mumyalanmış cesedi bugün Kahire Müzesinde sergi... Devamı..

Biz de bugün senin bedenini arkandan gelenlere bir ibret olsun diye kurtaracağız. Bununla beraber, insanların birçoğu âyetlerimizden yine de gafildirler.

Biz de, bu gün seni bedeninle bir tepeye atacağız ki arkandan geleceklere bir ibret olasın, maamafih insanların bir çoğu âyetlerimizden cidden gafildirler

(Ey Firavun!) Senden sonra gelecek (nesil) lere bir ibret olman için, bugün senin cesedini (denizde çürüyüp yok olmaktan) kurtaracağız. Doğrusu insanlardan birçok kimse, âyetlerimizden (ibret verici mu‘cizelerimizden) gafildir.

“Kendinden sonrakilere bir ayet¹ olman için, bugün senin cansız bedenini² kurtaracağız.” Gerçekte ise insanların çoğu ayetlerimizi umursamıyorlar.

1- İbret. 2- “Beden” sözcük olarak “zırh” anlamına da gelmektedir.

Biz de bu gün seni (cansız bir) beden olarak (karada yüksek bir yere atıb) bırakacağız ki arkandan geleceklere bir ibret olasın. (Bununla beraber) insanlardan bir çoğu bizim âyetlerimizden cidden gaafildirler.

“(Ey Fir'avun!) Bugün artık senin (boğulan) cesedine necat (kurtuluş) vereceğiz(sâhile atacağız) ki arkandan gelenlere bir ibret olasın!”(1) Ve şübhesiz ki insanların çoğu, âyetlerimizden gerçekten gafil kimselerdir.

(1)“ فاَلْيَوْمَ نُنَجّ۪يكَ بِبَدَنِكَ (Âyette,) gark olan (boğulan) Fir‘avun’a der: ‘Bugün senin gark olan cesedine necat vereceğim!’ ünvânıyla, umum... Devamı..

“Bugün, senden sonra gelenlere senin bedenini, ibret olması için, kurtaracağız. Buna rağmen insanlardan pek çoğu, Allah’ın ayetlerinden habersizdirler” dedi.

Öyleyse Biz de bugün senin yalnız ölü gövdeni kurtaracağız, senden sonra gelecek olanlara belge olsun diye. Gerçekten insanların pek çoğu Bizim belgelerimizden bilgisizdirler.

Senden sonrakilere bir nişane-i ibret olmak üzere bugün senin bedenini kurtaracağız [⁴] » denildi. Halbuki Mekke halkının birçoğu bizim nişanlarımızdan bihaberdirler.

[4] Seni sahile atacağız; İsrail oğullarının gözü o kadar yılmış idi ki cesedinin su yüzüne çıktığını görünce Fir'avun'u tanıdılar da rahatlandılar. A... Devamı..

Bugün senin bedenini, arkandan geleceklere ibret [âyet] olman için kurtarıyoruz³⁹. Şüphesiz insanların çoğu bizim ayetlerimizden gâfildirler.

39 Mumyalama yöntemi Mısır’da meşhurdu. Önemli kişiler, özellikle Firavunlar mumyalanıyordu. “Bedenini kurtarıyoruz” ifadesini, “Seni mumyalamalarına ... Devamı..

“Senden sonrakilere bir ayet (ibret vesilesi) olması için bugün seni (Firavun'u) cesedinle kurtaracağız” dedik. Doğrusu insanların çoğu ayetlerimizden habersizdir.

(. Bu yer Sina Yarımadası’nın batı kıyısındadır ve şimdi Cebel-i Firavun (Firavun Dağı) olarak bilinir. Bu dağın yakınında da, “Firavun Hamamı” denen ... Devamı..

Ey Firavun!Bugün seni öldüreceğiz fakat senden sonra gelecek nesillere tarihi bir ibret belgesi olman için, cesedini denizde çürüyüp yok olmaktan kurtarıpkıyıya atacağız. Böylece insanlar, zâlimleri nasıl bir âkıbetin beklediğini gözleriyle görecekler! Ne var ki, ibret alanların sayısı çok azdır. Çünkü insanların çoğu, ayetlerimize karşı umursamaz bir tavır içindeler.

“O gün arkandan gelen kimselere ibret olması için senin bedenini kurtaracağız.
İnsanlar’dan pek çoğu, âyetlerimizden elbette gâfildir”.

Artık şimdi, daha sonrakilere bir işaret olmak üzere senin, sadece cesedini kurtaracağız. Çünkü çoğu insan, bizim işaretlerimizi farkedemiyor...

"Bugün senin canından ayırdığımız bedenini, denizin dibinden kurtarıp bir tepeye atacağız ki, senden sonra gelenlere ibret olsun. Ne yazık ki insanlardan çoğu ayetlerimizden uzaktır. Ayetlerimizi duysalar, ayetlerimizi görseler bile ibret almazlar." Dedik.

Senden sonra geleceklere bir ibret olması için [*] bugün senin bedenini (cansız olarak) kurtaracağız. Şüphesiz ki insanlardan birçoğu delillerimizden habersizmiş gibi davranır.

Bu cümle Firavun’un takip ettiği ve boğulmuş olacağına dair tereddütleri bulunan Hz. Musa’nın yanındaki müminlere gösterilmesi için cesedinin korunaca... Devamı..

Artık bugün sadece senin cesedini, senin arkandakilere bir ibret olması için kurtaracağız.¹ Ama şüphesiz insanlardan birçoğu Bizim âyetlerimizden (ibret alamayacak kadar) gafildir.

1 Bu cesedin bulunduğu ve Londra’daki British Museum’da sergilendiği yalanı 1980’li yıllarda nur cemaatlerinden birisine ait bir derginin yalanından b... Devamı..

[İmdi,] bugün senin sadece bedenini kurtaracağız ¹¹² ki, senden sonra gelecek olanlar için [uyarıcı] bir işaret olsun; çünkü, gerçek şu ki, insanların çoğu ayetlerimize karşı umursamazlık gösteriyor!”

112 Lafzen, “Seni bedensel olarak kurtaracağız”: Bununla muhtemelen, eski Mısırlıların, krallarının ve seçkinlerinin cesetlerini mumyalayarak gelecek ... Devamı..

Evet şimdi senin bedenini de arkandan gelenlere ibret olması için cansız olarak koruyacağız. Şüphesiz ki insanların çoğu bizim ibret vesikalarımıza karşı umursamaz bir tavır içindeler. 51/40

Artık bugün, senden sonrakilere bir kudret delili olsun diye senin yalnızca bedenini kurtaracağız; zira şu bir gerçek ki, insanlardan bir çoğu kudret delillerimize karşı ısrarla aldırmaz bir tavır içindedirler.[¹⁶⁶⁹]

[1669] Eski Mısır uzmanlarına göre bu MÖ. 12. yüzyılda yaşamış olan II. Ramses’tir. Onun selefi Tutankhamon ya da çok önce yaşamış olan III. Tutmosis ... Devamı..

(Ey Firavun, artık senin helak olman mukarrerdir) Bu gün ancak -senden sonra geleceklere bir ibret olasın diye- senin bedenini (cansız olarak) kurtaracağız. (Karada yüksek bir yere atıp bırakacağız) Şüphe yok ki insanlardan birçoğu ayetlerimizden gâfildirler! (Bu uyarılardan ibret almazlar da, Rablerinin ayetlerini inkar ederler ve O'na ortak koşmakta direnirler)

Bugün senin cansız bedenini, (denizin dibinden) kurtaracağız ki, senden sonra gelenlere ibret/ayet olasın. Ama insanlardan çoğu bizim âyetlerimizden gafildirler.

«Artık bugün senin cesedini kurtaracağız, Tâ ki, senden geridekilere bir ibret olasın. Ve şüphe yok ki, nâstan birçokları Bizim âyetlerimizden elbette gâfillerdir.»

91, 92. “Şimdi mi? Halbuki bundan önce isyan etmiştin, bozgunculardan olmuştun! Biz de bugün senin bedenini denizden kurtarıp karada bir yere çıkaracağız ki senden sonra gelecek nesillere ibret olasın. ”Doğrusu insanların birçoğu bizim âyetlerimizden, ibret alınacak delillerimizden gafildirler. [28, 39-41]

Mevcut Tevrat metni, Mısır’dan çıkış konusunda küçük ayrıntılara bile yer verecek kadar tafsilat ihtiva etmesine rağmen, Firavun’un bedeninin mahfuz k... Devamı..

Bugün senin (canından ayırdığımız) bedenini, (denizin dibinden) kurtarıp (sahilde) bir tepeye atacağız ki senden sonra gelenlere ibret olasın. Ama insanlardan çoğu bizim ayetlerimizden gafildirler.

Bugün senin cesedini, senden sonrakilere 'ibret olsun içün denizden çıkarırız. Çünki nâsdan bir çokları âyetlerimizden gâfillerdir. (Senin cesed-i mağrûkını görerek 'ibret alırlar)" buyuruldı.

Bugün senin cesedini kurtaracağız ki senden sonrakilere bir delil(âyet) olsun. Çünkü insanların çoğu âyetlerimizi umursamıyorlar.”

Bugün senin cesedini arkandan gelenlere ibret olması için kurtaracağız. Şüphesiz, insanların çoğu bizim ayetlerimizden gafildir.

Arkandan geleceklere bir ibret olsun diye bugün senin bedenini kurtaracağız. Ancak insanlardan pek çoğu âyetlerimizden habersizdir.(14)

(14) Âyette özel olarak Hz. Musa’nın zamanındaki Firavun ile beraber, genel olarak Firavunların mumyalama geleneğine bir işaret de bulunmakta ve arkas... Devamı..

"Bugün senin bedenini kurtaracağız ki, arkandan gelenlere bir ibret olasın. Ama insanların çoğu bizim ayetlerimizden gerçekten habersiz bulunuyor."

pes bugün ķurtaravuz seni yā yüce yire bıraġavuz seni senüñ ile tā olasın aña kim senden śoñradur nişān. daħı bayıķ çoķ ādemįlerden āyetlerümüzden ġāfillerdür.

Pes bu gün seni sāḥile bıraġuruz tenüñ bile ḥattā ki senüñ arduñda ḳalanla‐ra ‘ibret olsun. Daḫı çoḳ kişiler ḫalḳdan bizüm āyetlerümüzden ġāfillerdür.

Səndən sonrakılara bir ibrət olsun deyə, bu gün səni xilas edəcəyik (sənin cansız bədənini sahilə atacağıq). Həqiqətən, insanların çoxusu ayələrimizdən qafildir!

But this day We save thee in thy body that thou mayest be a portent for those after thee. Lo! most of mankind are heedless of Our portents.

"This day shall We save thee in the body, that thou mayest be a sign to those who come after thee! but verily, many among mankind are heedless of Our Signs!"


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.