25 Eylül 2023 - 10 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 91. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Âl-âne vekad ‘asayte kablu vekunte mine-lmufsidîn(e)

Fakat şimdi mi? Halbuki bundan evvel isyan etmiştin, bozgunculardan olmuştun.

Firavun'un bu inanışına, yeis inanışı olduğu için makbul olmadığında ittifak vardır. Nitekim bu âyetlerde de buna işaret edilmektedir. Fakat sufiyyede... Devamı..

(Aklın başına) Şimdi (geldi), öyle mi? Oysa sen önceleri (inkâr ve) isyan edip başkaldırmıştın ve bozgunculuk çıkaranlardandın.

Ona, şimdi mi iman ettin? denildi. Oysa bu güne kadar hep başkaldırmış ve bozgunculardan olmuştun.

“Şimdi mi iman ettin? Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.” denildi.

"Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun."

Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın.

Şimdi mi (elinden bütün kuvvet ve imkân gittikten sonra mı) iman ediyorsun? Halbuki sen , bundan önce isyan etmiş ve dâima müfsidlerden olmuştun.

“Şimdi mi (inanırsın?) Daha önce isyan edip bozgunculardan olmuştun.

Allah şöyle buyurdu: “Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş, bozgunculardan olmuştun.”

Şimdi mi? Sen önceden azmış idin, fesatçılık yapan kimselerdendin

91-92. (Biz de ona:) “Şimdi mi (iman ediyorsun)? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Senden sonrakilere ibret olman (ve zalimlerin âkibetinin nasıl olacağını görmeleri) için bugün senin (cansız) bedenini kurtaracağız” dedik. Doğrusu insanların çoğu ayetlerimize karşı umursamazlık gösteriyor.

“Senin bedenini kurtaracağız” söylemi muhtemelen, eski Mısırlıların, başta firavunlar olmak üzere elit kesimin cesetlerini mumyalayarak saklamak için ... Devamı..

91, 92. "Evet şimdi öyle fakat vaktiyle sen isyân itdin, müfsidîn meyânında idin, kavmine ’ibret olsun diyu vücûdunı denizden çıkartdık, ma’mâfîh bir çok âdemler bizim âyâtımızdan gâfildirler." dinildi.

O'na: "Şimdi mi inandın? Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculuk etmiştin" dendi.

Şimdi mi?! Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.

Şimdi mi? Halbuki daha önce hep baş kaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştın.

Şimdi mi (iman ettin)! Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.

 Firavun daha önce Mısır’da tanrılığını ilân etmiş ve: «Ey cemaat, ben sizin için kendimden başka tanrı bilmiyorum. Ben sizin en yüce rabbinizim!» dem... Devamı..

"Çok geç! Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculardan olmuştun."

Şimdi mi? Oysa bundan önce hep isyan etmiştin ve fesatçılardan idin.

Ya... şimdi ha? Halbuki bundan evvel ısyan etmiştin, müfsidlerden idin

(Ey kâfir!) Şimdi mi! (Gözlerden perdenin kaldırıldığı, îmândan başka bir seçeneğin kalmadığı bir zamanda mı îmân ediyorsun?) Oysa sen daha önce (emirlerimize) isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun!

“Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.”

Şimdi mî (îman ediyorsun)?! Halbuki sen bundan evvel (ömrün boyunca) isyan etmiş, dâima fesadcılardan olmuşdun.

(Ona:) “Şimdi mi (îmân ediyorsun)? Hâlbuki daha önce gerçekten isyân etmiş ve fesad çıkaranlardan olmuştun!” (buyuruldu).

Allah “Şimdi mi? Daha önceden isyan etmiştin ve sen bozgunculardandın.”

Şimdi mi inanıyorsun? Oysaki sen bundan önce hep ayaklanıyordun, ortalığı karıştırıyordun.

Şimdi mi iman getirdin, halbuki sen evvelce âsi idin, fesatçılardan idin.

Ona “Şimdi mi (inandın)? Oysa daha önce isyan etmiş, bozgunculardan olmuştun” (dendi).

“Şimdi mi (iman ettin)? Oysa daha önce baş kaldırmış ve bozgunculuk etmiştin (dedik).”

Fakat Allah ona, “Şimdi mi aklın başına geldi?” dedi, “Gözlerden perdenin kaldırıldığı, imandan başka bir seçeneğin kalmadığı bir zamanda mı? Oysa şu ana kadar emirlerime başkaldırmış vehayatın boyunca bozgunculuk peşinde koşmuştun! Bu yüzden, son nefeste ettiğin bu iman, sana hiçbir yarar sağlamayacaktır!

-“Ya!Şimdi ha? önceden isyan ettin ve Bozguncular’dan oldun”.

Şimdi mi? Daha demin asî ve bozguncubaşı iken öyle mi?

"Şimdi mi? Oysa daha önce isyan ederek bozgunculardan olmuştun!"

(Ona şöyle denmişti): “Şimdi mi (iman ettin)! [*] (Oysa) daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.”

Yüce Allah ölüm anındaki tevbeyi kabul etmeyeceğini bildirmektedir. Çünkü bu tür tevbe girişimlerinin samimiyet noktasında ispat edilme imkânı yoktur.... Devamı..

Daha önce (Allah’a) isyan ederken ve bozgunculuk yaparken değil de şimdi mi (aklın başına geldi?)

[Ona]: “Ancak şimdi mi?” ¹¹¹ denildi, “Oysa, bu güne kadar [Bize] hep başkaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştın!

111 Yani, “Ancak şimdi mi, bunun için vaktin çok geç olduğu şu an mı tevbe ediyorsunuz?” Karş. 4:18 “Ölüm anına kadar kötülük işleyip duran, ama o an ... Devamı..

– Şimdi mi? Oysa sen, daha önce isyan edip duruyordun ve bozgunculardan olmuştun! 23/99- 100

“Ne yani, ancak şimdi mi (aklın başına geldi)? Oysa sen daha önce isyanda ısrarcıydın ve bozgunculuğu iş edinmiş biriydin.”

(Bunun üzerine biz de ona) Şimdi mi inandın? (Oysa) Sen evvelce -ömür boyu- isyan etmiştin, bozgunculardan olmuştun"

Şimdi mi?! Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.

(O'na denildi ki,) «Şimdi mi? Ve sen muhakkak ki, evvelce isyan etmiş ve müfsidlerden olmuş idin.»

91, 92. “Şimdi mi? Halbuki bundan önce isyan etmiştin, bozgunculardan olmuştun! Biz de bugün senin bedenini denizden kurtarıp karada bir yere çıkaracağız ki senden sonra gelecek nesillere ibret olasın. ”Doğrusu insanların birçoğu bizim âyetlerimizden, ibret alınacak delillerimizden gafildirler. [28, 39-41]

Mevcut Tevrat metni, Mısır’dan çıkış konusunda küçük ayrıntılara bile yer verecek kadar tafsilat ihtiva etmesine rağmen, Firavun’un bedeninin mahfuz k... Devamı..

Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş, bozgunculardan olmuştun? (denildi).

Ona: "Evvelce Allâh'a 'isyân iylediğin ve müfsidlerden oldığın halde şimdi mi îmân idiyorsun?" dinildi.

(Allah:) “Şimdi mi? Oysa bu ana kadar isyan içindeydin, bozguncunun tekiydin.

-Şimdi mi? Sen, önceden isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun!

Şimdi inandın demek! Oysa sen daha önce isyan etmiştin ve bozguncunun biriydin!

"Şimdi mi? Daha önce isyan etmiş, bozgunculardan olmuştun."

imdi mi ya'nį eyidildi daħı bayıķ āsį olduñ ilerü daħı olduñ müfsidlerden.

Eyidildi özine: İmdi mi īmān getürürsiz? Ol zamānda ‘āṣī‐y‐idüñ, daḫımüfsidlerden idüñ.

İndimi? (Bütün var-dövlətin, hakimiyyətin əlindən çıxdıqdan sonramı iman gətirirsən?) Halbuki əvvəlcə (Allaha) qarşı çıxmış və fitnə-fəsad törədənlərdən olmuşdun!

What! Now! When hitherto thou hast rebelled and been of the wrong doers?

(It was said to him): "Ah now!- But a little while before, wast thou in rebellion!- and thou didst mischief (and violence)!


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.