19 Mayıs 2024 - 11 Zi'l-ka'de 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 87. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veevhaynâ ilâ mûsâ veeḣîhi en tebevveâ likavmikumâ bimisra buyûten vec’alû buyûtekum kibleten veakîmû-ssalâ(te)(k) vebeşşiri-lmu/minîn(e)

Ve Musa'ya ve kardeşine, kavminize Mısır'da barınacak evler kurun, evlerinizi kıble yapın ve namaz kılın ve müjdele inananları diye vahyettik.

(Bunun üzerine) Biz de Musa ve kardeşine (şöyle) vahyettik: "Mısır’da kavminiz için (kâfirlerin semtinden ayrı yerlerde) evler hazırlayın, evlerinizi namaz kılınan (ve kıbleye dönük) yerler yapın ve namazı dosdoğru kılın. (Ayrıca) Mü’minleri de (zafer ve galibiyetle) müjdele(yip çeşitli saldırı ve sıkıntılara karşı hazırlayın ki, Allah’ın inayeti ve nusreti onlarladır)."

Biz de Musa ve kardeşine, “Şehirde kavminiz için bazı evleri sığınak, karargah ve merkez edinin, o evlerinizi de mescide dönüştürün oralarda namazınıza devamlı ve kararlı olun ve sen ey Musa! İnananları Allah'ın yardımıyla müjdele.”

Mûsâ ve kardeşine:
“Kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi karşılıklı yaparak mescitler, gizli İslâmî merkezler haline getirin, birliğinizi güçlendirin, İslâmî eğitimi, faaliyetlerinizi yoğunlaştırın. Namazları da erkanına, şartlarına, vaktine riayet ederek âşikâre kılın. Mü'minlere dünyada yardım, zafer ve devlet, âhirette Cennet müjdesini verin.” diye vahyettik.

bk. Kur’an-ı Kerim, 12/21.

Musa'ya ve kardeşine: "Kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın ve evlerinizi ibadethane edinip namaz kılın [4]. Mü'minleri müjdele!" diye vahyettik.

4.Bu ibare metinde geçen "kıble" kelimesinin ne anlama geldiği hakkındaki görüş ayrılıkları dolayısıyla müfessirler tarafından farklı şekillerde açıkl... Devamı..

Musa ve kardeşine (şöyle) vahyettik: 'Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın, evlerinizi namaz kılınan (ve kıbleye dönük) yerler yapın ve namazı dosdoğru kılın. Mü'minleri de müjdele.'

Biz ise, Mûsa'ya ve kardeşine şöyle vahyettik: “- Kavminiz için Mısır'da bir takım evler hazırlayın ve evlerinizi namazgâh yapın. Namazı gereği üzre kılın. Hem de (Ey Mûsa) müminleri cennetle müjdele?”

Musa ve kardeşine vahyettik ki; “Mısırda evler hazırlayın, evlerinizi kıbleye yönelik mescidler edinin, namazı kılın. Ve müminler için (zaferi) müjdele!”

Biz de Mûsâ ve kardeşine, “Kavminiz için Mısır'da evler hazırlayınız ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapınız, namazlarınızı da dosdoğru kılınız. Ey Mûsâ! Müminleri müjdele!” diye vahyettik.

Musa ile kardeşine: «Mısır'da ulusunuzçün evler yapın, tapıncak ediniz evlerinizi, namaz kılın, müjdeleyin inanmış olanları» diye vahiy etmiştik

(Bunun üzerine) Biz de Musa ile kardeşine şöyle vahyettik: “Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın ve (bu) evlerinizi ibadet yerine dönüştürün ve namazı ikame edin. (Ey Musa!) İnananları (Allah'ın yardımıyla) müjdele!”

“Evlerinizi ibadet yerine dönüştürün” ifadesini birçok anlamda değerlendirebiliriz. “Evlerinizi karargâh edinip teşkilatlanma çalışması yapın, namazı ... Devamı..

O vakit Mûsâ’ya ve birâderine şöyle vahy itdik: "Kavminiz içün Mısır’da hâneler inşâ idiniz ve putlarını bunları kıble tarafına tevcîh idiniz salâtı îfâ ve mü’minlere tebşîrât icrâ idiniz."

Musa ve kardeşine: "Mısır'da milletinize evler hazırlayın; evlerinizi namazgah edinin, namaz kılın" diye vahyettik, "İnananlara müjde et."

Mûsâ’ya ve kardeşine, “Kavminiz için Mısır’da (sığınak olarak) evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazı dosdoğru kılın. Mü’minleri müjdele” diye vahyettik.

Mûsâ’ya ve kardeşine şöyle vahyettik: “Kavminiz için Mısır’da evler hazırlayın, evlerinizi ibadet mahalli yapın ve namazı kılın. (Ey Mûsâ!) İnananları müjdele.”

Biz de Musa ve kardeşine: Kavminiz için Mısır’da evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın, namazlarınızı da dosdoğru kılın. (Ey Musa!) Müminleri müjdele! diye vahyettik.

Musa'ya ve kardeşine: "Halkınız için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi tapınak yapın ve namazı gözetin. İnananları müjdeleyin," diye vahyettik.

Biz Musa ile kardeşine şöyle vahyettik: "Kavminiz için Mısır'da birtakım evler hazırlayın ve evlerinizi kıbleye karşı yapın ve namazı kılın ve müminlere müjde verin."

Biz ise Musâya ve kardeşine şu vahyi verdik: kavminiz için Mısırda bir takım evler ihzar edin, ve evlerinizi kıble tarafına yapın ve namaz kılın, hem de mü'minleri tebşir eyle

Mûsâ’ya ve kardeşine, “Kavminiz için Mısır’da (sığınak olarak) evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazı dosdoğru kılın. Mü’minleri müjdele!” diye vahyettik.

Musa ve kardeşine vahyettik: “Halkınız için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi kıble¹ yapın ve salâtı ikame edin.² Mü'minleri müjdele.”

1- Bir araya gelme merkezleri, toplanma yerleri, birbirlerine yakın yerler. 2- Yardımlaşma ve dayanışmayı canlı ve diri tutun.

Musâya ve biraderine: «Mısırda kavminiz için evler hazırlayın. O evlerinizi namazgah yapın. (Oralarda) dosdoğru namaz kılın. (Ey Musa) mü'minleri (dünyâda nusret ve âhiretde cennetle) müjdele» diye vahyetdik.

Mûsâ'ya ve kardeşine: “Kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın, evlerinizi namazgâh yapın(2) ve namazı hakkıyla edâ edin! Ve (ey Mûsâ!) Mü'minleri (mükâfâtla)müjdele!” diye vahyettik.

(2)Hz. Mûsâ (as), İlâhî vahyi teblîğ ile Fir‘avun’u hak yoluna da‘vet ettikten sonra Fir‘avun, İsrâiloğullarının mescidlerini yıktırdı ve onları namaz... Devamı..

Musa ve kardeşine “Şehirdeki evlere yerleşin, evlerinizi kıble edinin ve namaz kılın ve inanları müjdele” diye vahyettik..

Biz de Musa ile kardeşinin gönlüne şunu bildirdik: "Mısır’da ulusunuz için evler yapın. Evlerinizi tapınak edinin. Orada Allah’a yalvarın. İnananlara da müjde verin."

Biz Musa/ya, kardeşine «— Kavminiz için Mısır/da oturacak evler yapın, evlerinizi namazgâh kılın [⁵], namazı da dosdoğru kılın. Mü/minlere de kurtulacaklarını müjdele» diye vahyettik.

[5] Ki orada namaz kılarsınız veya evleriniz birbirine karşı olsun ki cemiyet hasıl olsun, aranızda irtibat bulunsun. Yahut evlerinizi kıbleye karşı m... Devamı..

Biz de Musa ve kardeşine, “İkiniz kavminiz için şehirde [Mısr] evler hazırlayınız ve evlerinize belli bir istikamet [kıble]³⁶ veriniz ve namazı da dosdoğru kılınız. İnananları müjdele” diye vahyettik.

36 Kıble burada iki anlama gelmektedir. İbadetlerinizi evlerinizde yapınız veya evlerinizi güvenlik sebebiyle karşılıklı birbirini görecek şekilde yap... Devamı..

Musa ve kardeşine, “Mısır'da kavminize evler hazırlayın; (yakın temasta olmak için) evlerinizi karşılıklı bir şekilde karar kılın, namaz kılın ve iman edenleri müjdele” diye vahyettik.

Bunun üzerine, Mûsâ’ya ve kardeşine şöyle vahyettik: “Halkınız arasında toplumsal kulluk bilincini yeniden canlandırmak, bu konuda inananları eğitmek ve böylece onları küfür sisteminin kokuşmuş, yozlaşmış hayat tarzından koruyup seçkin, temiz ve inançlı bir toplum oluşturmak için, Mısır’daki her mahallede, her semtte mescit olarak kullanabileceğiniz evler hazırlayın ve bu evlerinizi birbirleriyle irtibatlı topluca namaz kılınacak ortak mekânlar ve toplantılarınızın yapılacağı merkezi yerler hâline getirin; namazlarınızı da bu evlerde, cemaatle ve dosdoğru kılın. İşte bunları yerine getirebilirseniz, zafer mutlaka inananların olacaktır. O hâlde, inananları müjdele!” Böylece, uzun ve meşakkatli bir mücâdelenin ardından:

Musa’ya ve kardeşine vahyettik:
-“Mısır’da / Şehir’de kavminiz için evler hazırlayın!
Evlerinizi kıble / toplantı merkezi yapın! Namaz’ı kılın!
Müminler’i müjdele!”.

Musa ve kardeşine şöyle fısıldadık: " Şehirde halkevleri kurun. Bu evleri mihraplı yapın. Halkla bütünleşip birlikte dua edin. Allah'a inananları yüreklendirin. "

Musa’ya ve kardeşine: "Kavminiz için Mısır’da evler hazırlayın. Evlerdeki bütün gayretiniz, salat-ı ikame etmek olsun! Salat-ı ikame ederek yaptığınız çalışmalarla; bilgilerinizi, bilincinizi artırın. Yapacağınız çalışmalar sonunda Rabbiniz sizi mükâfatlandıracaktır. İnananlara bu müjdeyi verin!” Diye vahyettik."

Biz de Musa ve kardeşine “Kavminiz için şehirde evler hazırlayın! Evlerinizi kıble yapın! [*] Namazınızı da doğru kılın! [*] (Ey Musa)! Müminleri müjdele!” diye vahyetmiştik.

Bu cümle ayetin bağlamı dikkate alınarak Hz. Musa ve Hz. Harun’un kavmine tebliğ etmesi istenen bir buyruk olarak şöyle de tercüme edilebilir: “Evleri... Devamı..

Ve Biz Mûsa ile kardeşine: “Mısır’da kavminiz için evler hazırlayın,¹ evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın,² namazı dosdoğru ve devamlı kılın³ ve îman edenlere müjdeleyin.”⁴ diye vahyettik.

1 Evlerinizi karargâh edinip teşkilâtlandırarak ev çalışması yapın veya teşkilatlanmaya evlerinizden başlayarak öncelikle çocuklarınızı ve yakınlarını... Devamı..

Biz de Musa ile kardeşine: “Şehirde halkınız için bazı evleri sığınak edinin” diye vahyettik, “ve [onlara deyin ki] ‘Evlerinizi ibadet yerine ¹⁰⁷ dönüştürün; ve namazda devamlı ve kararlı olun!’ Ve [sen ey Musa!] inananları [Allah’ın yardımıyla] müjdele!”

107 Lafzen, “dua ya da ibadetin istikametine (kıble)” -İsrailoğulları’na, kendileri için tek kurtuluş yolunun Allah’tan yana hep bilinç ve duyarlılık ... Devamı..

Bunun üzerine biz de Musa ve kardeşine şöyle vahyettik: – Şehirde toplumunuz için evler inşa edin ve bu evleri birer ibadet ve istikamet merkezi haline getirin ve namazlarınızı kılın. Bu Müminleri Allah’ın yardımıyla müjdele. 16/80-102

Derken Musa ve kardeşine şöyle vahyettik: “Şehirde toplumunuz için bazı evleri karargâh edinin; kendi evlerinizi ise ibadethaneye dönüştürerek ibadetinizi eda edin![¹⁶⁶⁵] Ve (sen ey Musa!), mü’minleri (zaferle) müjdele!”[¹⁶⁶⁶]

[1665] Bu âyet, “Bir diyarda zulüm ayyuka çıkmışsa, orada nereden başlamalı?” sorusunun cevabıdır. Her şeyin bittiği zor ve kor zamanlarda âlemlerin R... Devamı..

(Bu niyaz üzerine) Biz de Musa ve Kardeşine "(İbadetlerinizi dışarda yapmayın) Mısır’da kavminiz için evler hazırlayın, onları namazgah yapın, namazı dosdoğru kılın, ey Musa, müminleri (dünyada zafer, ahirette cennet ile) müjdele” diye vahyettik.

Ve Mûsâ’ya ve kardeşine "İkiniz kavminizin barınması için Mısır’da evler hazırlayın ve evlerinizi karşı karşıya kurun, namaz kılın ve (Ey Mûsâ) mü’minleri müjdele" diye vahyettik.

Ve Mûsa ile kardeşine vahyettik ki, Mısır'da kavminiz için evler ittihaz ediniz ve evlerinizi namazgâh kılınız ve namazı dosdoğru eda ediniz ve mü'minleri tebşir et.

Mûsâ'ya ve kardeşine: “millet için Mısır'da evler hazırlayın, evlerinizi namazgâh yapın, namazı hakkıyla ifa edin ve ey Mûsâ müminleri müjdele! ” diye vahyettik. [12, 21]

İsrailoğullarında aslolan, ibadetin mâbedde yapılmasıdır. Fakat işkence döneminde, ruhsat kabilinden, evleri namazgâh edinmelerine izin verilmişti. Bu... Devamı..

Musa'ya ve kardeşine "İkiniz kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın (ey İsrail oğulları) evlerinizi karşı karşıya kurun, namaz kılın ve (ey Musa) mü'minleri müjdele" diye vahyettik.

Ve biz Mûsâ ve kardaşına: "Mısır'da hâneler yapub kavminizi yerlerşdiriniz. Hânelerinizi kıbleye müteveccih kılınız, namâzı edâ ediniz ve mü'minleri in'âm ve ihsânımızla tebşîr iyleyiniz" diye vahy itdik.

Biz de Musa ile kardeşine şunu vahyettik: “Mısır’da halkınız için evler hazırlayın. Evlerinize birer kıble[*] yapın ve namazı tam kılın. İnanıp güvenenlere de müjde verin.”

[*] iki anlam çıkarılabilir. a. Namazı evlerinizde gizli gizli kılın b. Evlerinizde namaz kılınacak yer yapın.

Musa ve kardeşine:-Mısır'da milletinize evler hazırlayın; evlerinizi namazgah edinin. Namaz kılın ve iman edenlere müjde verin! diye vahyettik.

Biz de Musa'ya ve kardeşine “Kavminiz için Mısır'da evler edinin,” diye vahyettik. “Evlerinizi mescid haline getirin. Namazlarınızı dosdoğru kılın. Müjdele o mü'minleri.”

Mûsa'ya ve kardeşine şunu vahyettik: Kavminiz için kendilerini yerleştirmek üzere Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi kıble yapın/karşılıklı yapın ve namazı/duayı yerine getirin! İnananlara müjde ver.

daħı vaḥy eyledük mūsā’ya daħı ķarındaşına kim “yir dutuñ [110a] ķavmuñuz içün mıśır’da evleri daħı ķıluñ evlerüñüzi ķıbla daħı ŧururuñ namāzı.” daħı muştıla mü’minlere.

Daḫı vaḥy eyledük Mūsā bile ḳardaşına ki ḳavmüñüze Mıṣrda evler ey‐leñüz. Daḫı evlerüñüzi ḳıbleye ḳarşu eyleñüz ve namāzı durġuruñuz. Daḫıbeşāret eyle mü’minlere.

Musaya və qardaşına: “Camaatınız üçün Misirdə evlər tikdirib onları qiblə (namazgah) edin, namaz qılın və mö’minləri (zəfərlə, Cənnətlə) müjdələyin!” – deyə vəhy etdik.

And We inspired Moses and his brother, (saying): Appoint houses for your people in Egypt and make your houses oratories, and establish worship. And give good news to the believers.

We inspired Moses and his brother with this Message: "Provide(1468) dwellings for your people in Egypt, make your dwellings into places of worship, and establish regular prayers: and give glad tidings to those who believe!"

1468 This instruction, we may suppose, was given when the sorcerers were brought to confusion, and some of the Egyptians believed. Moses was for a lit... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.