18 Ocak 2022 - 15 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 85. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fekâlû ‘ala(A)llâhi tevekkelnâ rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lilkavmi-zzâlimîn(e)

Dediler ki: Dayandık, Rabbimiz, sen bizi zalim toplulukla sınama.

Dediler ki: “Biz Allah’a tevekkül ettik; Rabbimiz, bizi zulmeden kavim için bir fitne (aleti) kılma, (zalimlerin baskısı ve haklarımızdan mahrum bırakması sebebiyle iman yolumuzdan ayırma!)

Bunun üzerine onlar da: “Biz Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz! O varoluş gayesine aykırı davranan topluluğu bize musallat etmek suretiyle, bizi deneme aracı yapma” dediler.

Onlar:
“Allah'a güvenip dayandık, işlerimizi O'na havale ettik. Ey Rabbimiz bizi inkâr ve isyanda devam eden zâlim bir kavmin tecavüzü, baskısı ve zulmüyle imtihan edilme durumuna düşürme, onların başımıza açacağı belalara uğratma.” dediler.

Onlar da dediler ki: "Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğu ile sınama.

Dediler ki: 'Biz Allah'a tevekkül ettik; Rabbimiz, bizi zulmeden bir kavim için bir fitne (konusu) kılma.'

Onlar da dediler ki; “-Biz, ancak Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi, o zâlim kavmin fitnesine düşürme;

Onlar: “Biz Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizi, o zulmeden kavme deneme aracı yapma.

Onlar da dediler ki: “Sadece Allah'a dayandık. Ey Rabbimiz! Bizi o zâlimler topluluğu için deneme konusu kılma!”

Onlar da dediler ki: «Biz Allaha dayandık, ey Tanrımız! Zalim olan ulusa çiğnetme sen bizleri

85-86. (Onlar da) şöyle dediler: “Biz yalnız Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Zalim bir topluluğun zulmüne uğratmakla bizi imtihan etme! Bizi rahmetinle o inkârcılar topluluğundan kurtar!”

“Zalim bir toplumun zulmüyle imtihan olmak”; hem mazlum olmanın güçlüklerine katlanmak hem de zalimler karşısında sindirilerek onların daha da azgınla... Devamı..

85, 86. "Biz Allâh’a tevekkül itdik. Yâ rabbi bizi zâlimlerin fitnesinden kurtar, rahm it bizi kâfirlerden ayır" didiler.

85,86. "Allah'a güvendik; Ey Rabbimiz! Zalim bir millet ile bizi sınama, rahmetinle bizi kafirlerden kurtar" dediler.

Onlar da şöyle dediler: “Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!”

Onlar da dediler ki: «Allah’a dayandık. Ey Rabbimiz! Bizi o zalimler topluluğu için deneme konusu kılma!

Dediler ki: "ALLAH'a güvendik. Rabbimiz, bizi zalim halkın baskısına maruz bırakma."

Onlar da: "Biz Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz, bizi o zalim kavmin fitnesine uğratma!" dediler.

Onlar da, biz Allâha i'timâd ettik, ya rabbenâ bizi o zalim kavmin fitnesine düşürme

Dediler ki: “Biz, Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizi zalim halk için bir fitne¹ yapma.”

1- Zalim halkın zulmüyle sınama.

Onlar da şöyle dediler: «Biz yalınız Allaha güvenib dayandık. Ey Rabbimiz, bizi o zaalimler güruhuna bir fitne (mevzuu) yapma».

Bunun üzerine dediler ki: “(Biz,) ancak Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz! Bizi o zâlimler topluluğuna bir fitne kılma (onları bize musallat etme)!”

Onlarda “Biz Allah’a güvendik, Rabbimiz bizi zalimler topluluğu ile imtihan etme.”

Bunun üzerine onlar da şöyle dediler: "biz Allah’a dayandık. Çalabımız! Sen bizi o kıyıcılar takımının eline düşürme.

Onlar dediler ki: Biz yalnız Allah/a mütevekkil olduk. Ey Rabbimiz! Bizi zalim kavim için bir mihnet kılma [⁴].

[4] Onların ayakları altında çiğnetme, onlar tarafından tepeletme de onlar bundan dolayı haklı olduklarını zannetmesinler. Bizimle mihnete düşmesinler... Devamı..

Onlar, “Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizi o zalimler topluluğu için imtihan konusu kılma!” dediler.

Onlar, Mûsâ’ya cevabenEvet,bizler yalnızca Allah’a güveniyor ve O’nun yardımına sığınıyoruz! Ey Rabb’imiz, bizi bu zâlim insanlariçin bir imtihân aracı kılma! Bizi kâfirler karşısında yenik düşürerek onların iyice azgınlaşmasına sebep kılma,altından kalkamayacağımız çetin belâlarla bizi yüz yüze getirme yâ Rab!

Dediler ki:
-“Sadece Allah’a tevekkül ettik.
Rabbimiz! Zulmeden Kavim için bizi bir fitne / deneme yapma!

İman edenler, "Allah’a dayandık! Ey Rabbimiz bizi zalimlerin zulmüne deneme aracı yapma! Zalimleri başımıza musallat etme! Gerçekten inkâr edenler çok zalimdir."

Onlar da şöyle demişlerdi: “Yalnızca Allah’a güvendik. Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu için deneme konusu kılma! [*]

Ayette geçen [fitneh] kelimesi “deneme” anlamına gelse de burada bağlam gereği zalimlere karşı herhangi bir şekilde “rezil ve rüsva” edilmeme anlamını... Devamı..

Onlar da: “Biz Allah’a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizi zâlimler topluluğu için (onları bize musallat ederek) imtihan konusu kılma…”

Bunun üzerine onlar da: “Biz güvenimizi Allah’a bağlamışız! Ey Rabbimiz, bizi zalim bir topluluğun elinde rüsvay etme!” ¹⁰⁶ dediler.

106 Lafzen, “kötülük yönünde iğvâ, ayartı” (fitne).

Onlar da: Sadece Allah’a dayanıp güvendik, ey Rabbimiz! Bizi şu zalim toplumun fitnesiyle sınama! 60/5

Bunun üzerine dediler ki: “Yalnızca Allah’a güvenip dayandık: Rabbimiz! Bizi bu zalim kavmin zulmüne muhatap kılma!

Onlar da dediler ki: «Allah Teâlâ'ya itimat ettik. Ey Rabbimiz! Bizi o zalimler olan kavim için bir fitne kılma.»

85, 86. Onlar da şöyle cevap verdiler: “Biz de Allah'a dayanıp güvendik. Ey Rabbimiz! Bizi o zalim kimselerin işkenceleri ile imtihan etme ve rahmetinle bizi o kâfirler güruhundan kurtar! ”

Dediler ki: "Allah'a dayandık, Rabbimiz bizi o zulmeden kavme fitne yapma (bizi onların işkencesiyle deneme)!

Bunun üzerine dediler ki “Biz Allah’a güvenip dayandık. Ey Rab! Bizi yanlışlar içindeki o topluluğa ezdirme.

-Allah'a güvendik, ey Rabbimiz! “Rabbimiz bizi o zulmeden kavme fitne yapma”

“Biz Allah'a tevekkül ettik,” dediler. “Rabbimiz, bizi o zalimler güruhunun fitnesiyle sınama.

Şöyle yakardılar: "Yalnız Allah'a dayandık. Rabbimiz! Bizleri, zulmedenler toplumu için bir imtihan aracı yapma!"

pes eyittiler “Tañrı’ya tevekkül eyledük. iy çalabumuz! ķılma bizi fitne bir ķavumuñ kim žālimlerdur.”

Pes eyitdiler: Biz Tañrıya ṣıġınduḳ. İy Çalabumuz bizi fitne eyleme ẓālimḳavmlere.

Onlar dedilər: “Biz yalnız Allaha təvəkül etdik. Ey Rəbbimiz! Bizi zalım tayfanın fitnəsinə uğratma! Zalim tayfanın əlində sınağa çəkmə!

They said: In Allah we put trust. Our Lord! Oh, make us not a lure for the wrongdoing folk;

They said: "In Allah do we put out trust. Our Lord! make us not a trial for those(1467) who practise oppression;

1467 A trial for those who practise oppression: the various meanings of Fitnah have been explained in n. 1198 to 8:25. The prayer is that the righteou... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.