12 Nisan 2021 - 29 Şaban 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 84. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vekâle mûsâ yâ kavmi in kuntum âmentum bi(A)llâhi fe’aleyhi tevekkelû in kuntum muslimîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Musa: "Ey kavmim, eğer siz Allah'a iman edip Müslüman olmuşsanız, artık yalnızca O'na tevekkül edin. (Mademki her şey O'nun elinde ve emrindedir, öyleyse sadece O'na güvenin ve teslimiyet gösterin) " demiş (ve uyarmıştı).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Musa, ey kavmim dedi, Allah'a inandıysanız ve ona teslim olduysanız güvenin, dayanın ona.

Abdullah Parlıyan Meali

Musa dedi ki: “Ey kavmim! Eğer Allah'a inanıyorsanız, eğer gerçekten O'na bağlanıp kendinizi O'na teslim etmişseniz, öyleyse artık güvenin O'na.”

Ahmet Tekin Meali

Mûsâ:
“Ey kavmim, siz gerçekten Allah'a iman ettinizse, ona samimiyetle teslim olmuş, İslâm'ı yaşayan müslümanlarsanız, sadece Allah'a güvenip dayanın” dedi.
*

Ahmet Varol Meali

Musa dedi ki: "Ey kavmim! Eğer Allah'a iman ettiyseniz, hakkıyla teslim olduysanız O'na güvenin."

Ali Bulaç Meali

Musa dedi ki: 'Ey kavmim, eğer siz Allah'a iman edip müslüman olmuşsanız artık yalnızca O'na tevekkül edin.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Mûsa da kavmine şöyle dedi: “- Ey kavmim! Siz, gerçekten Allah'a iman ettinizse ve onun birliğine ihlâs ile teslim olmuş müslimlerseniz, artık Allah'a tevekkül edin.”

Bahaeddin Sağlam Meali

Musa kavmine dedi ki: “Eğer Allah’a inanmışsanız ve O’na teslim olmuşsanız, işinizi O’na bırakın.”

Bayraktar Bayraklı Meali

Mûsâ dedi ki: “Ey kavmim! Eğer Allah'a inandıysanız ve O'na teslim olduysanız sadece O'na güvenip dayanın.”

Besim Atalay Meali (1962)

Musa dedi ki: «Ey ulusum! Siz Allaha inanarak, Müslüman olmuşsanız ona dayanasınız»

Cemal Külünkoğlu Meali

Musa dedi ki: “Ey halkım! Eğer Allah'a inanıyorsanız ve gerçekten O'na bağlanıp kendinizi teslim etmişseniz (Müslüman olmuşsanız) sadece O'na güvenin!”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Musa: "Ey milletim! Allah'a inanıyorsanız ve teslim olmuşsanız O'na güvenin" dedi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Mûsâ, “Ey kavmim! Eğer siz gerçekten Allah’a iman etmişseniz, eğer O’na teslim olmuş kimseler iseniz, artık sadece O’na tevekkül edin” dedi.

Diyanet Vakfı Meali

Musa dedi ki: Ey kavmim! Eğer Allah’a inandıysanız ve O’na teslim olduysanız sadece O’na güvenip dayanın.

Edip Yüksel Meali

Musa: "Ey halkım, eğer gerçekten ALLAH'a inanmış ve O'na teslim olmuş iseniz O'na güvenin."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Musa dedi ki: "Ey kavmim! Siz gerçekten Allah'a iman ettinizse, O'na samimiyetle teslim olan müslümanlardan oldunuzsa artık O'na güvenin!"

Elmalılı Meali (Orijinal)

Musâ da, ey kavmim: siz gerçekten Allaha iyman ettinizse, onun birliğine ıhlâs ile teslim olmuş müslimler iseniz artık ona i'timâd edin dedi

Erhan Aktaş Meali

Musa dedi ki: “Ey halkım! Eğer Allah'a iman etmişseniz ve O'na teslim olmuşsanız, o halde O'na tevekkül¹ edin.”*

Hasan Basri Çantay Meali

Musa dedi: «Ey kavmim, eğer siz (gerçekden) Allaha îman etdiyseniz, Ona (ıhlâs ile) teslîm olmuş müslümanlar iseniz artık ancak Ona güvenib dayanın».

Hayrat Neşriyat Meali

Mûsâ ise dedi ki: “Ey kavmim! Eğer Allah'a îmân ettiyseniz ve eğer (O'na gerçekten teslîm olmuş) Müslümanlarsanız, o hâlde sâdece O'na tevekkül edin!”(1)*

İlyas Yorulmaz Meali

Musa kavmine “Ey kavmim! Eğer Allaha iman etmiş ve O nun emirlerine teslim olmuşsanız, şüphesiz ki yalnızca O
a güvenin” dedi.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Musa, kavminde telâş eseri görmekle dedi ki: Ey kavmim! Allah/a iman etmişseniz [²], müslim iseniz yalnız ona mütevekkil olun [³].*

Kadri Çelik Meali

Musa, “Ey kavmim! Allah'a iman etmişseniz ve teslim olmuşsanız O'na güvenin” dedi.

Mahmut Kısa Meali

Buna karşılık Mûsâ, müminleri eğitmek üzere onlara dedi ki: “Ey halkım! Eğer Allah’ainanıyorsanız, artık O’na güvenin ve zorba yöneticilerin tehditlerinden korkup beni yalnız bırakmayın; tabiieğer gerçekten Allah’a yürekten boyun eğmiş kimselerseniz!”

Mehmet Türk Meali

Mûsa da (kavmine): “Ey kavmim! Eğer gerçekten Allah’a îman etmişseniz (ve) Müslüman olmuşsanız, yalnız O'na güvenin.” dedi.

Muhammed Esed Meali

Musa: “Eğer Allah'a inanıyorsanız” dedi, “eğer gerçekten O'na bağlanıp kendinizi O'na teslim etmişseniz, öyleyse artık güvenin O'na!”

Mustafa Çavdar Meali

Musa da: – Ey kavmim, eğer Allah’a inanıyorsanız ve Müslüman olmuşsanız sadece ona dayanıp güvenin, dedi. 11/14

Mustafa İslamoğlu Meali

Musa ise (onlara) dedi ki: “Ey topluluk![1664] Eğer Allah’a inanıyorsanız, o hâlde yalnızca O’na güvenip dayanmanız gerekir: tabii O’na teslim olmuşsanız!*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Mûsa da dedi ki: «Ey kavmim! Eğer Allah'a imân etmiş iseniz, eğer teslimiyette bulunmuşlar iseniz artık ona itimad ediniz.»

Suat Yıldırım Meali

Mûsâ: “Ey millet, dedi, Siz Allah'a iman ettiniz, O'na tam bir teslimiyetle bağlandınızsa, öyleyse yalnız O'na dayanıp güvenin! ” [67, 29; 73, 9; 11, 123]

Süleyman Ateş Meali

Musa dedi ki: "Ey kavmim, eğer Allah'a inandıysanız, gerçekten müslüman insanlar iseniz o'na dayanın."

Süleymaniye Vakfı Meali

Musa dedi ki “Ey Halkım! Allah’a inanıp güveniyorsanız ve O’na teslim olmuşsanız O’na dayanın.”

Şaban Piriş Meali

Musa: -Ey Kavmim, Allah'a inanıyorsanız ve teslim olmuşsanız O'na güvenin, dedi.

Ümit Şimşek Meali

Musa “Ey kavmim,” dedi. “Madem Allah'a inandınız; öyleyse Ona tevekkül(13) edin—eğer gerçekten Ona teslim olmuş kimseler iseniz.”*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Mûsa dedi ki: "Ey toplumum! Eğer Allah'a inanmışsanız, müslümanlarsanız/Allah'a teslim olanlarsanız yalnız Allah'a dayanıp güvenin!"

Eski Anadolu Türkçesi

daħı eyitti mūsā “iy ķavmum! eger įmān getürdüñüz-ise Tañrı’ya anuñ üzere tevekkül eyleñ eger olasız müsülmānlar.”

Bunyadov-Memmedeliyev

Musa dedi: “Ey qövmüm! Əgər Allaha iman gətirmisinizsə və təslim olmusunuzsa, Ona təvəkkül edin!”

M. Pickthall (English)

And Moses said: O my people! If ye have believed in Allah then put trust in Him, if ye have indeed surrendered (unto Him)!

Yusuf Ali (English)

Moses said: "O my people! If ye do (really) believe in Allah, then in Him put your trust if ye submit (your will to His)."


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.