20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 65. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velâ yahzunke kavluhum(m) inne-l’izzete li(A)llâhi cemî’â(an)(c) huve-ssemî’u-l’alîm(u)

Onların sözü mahzun etmesin seni. Şüphe yok ki üstünlük, yücelik Allah'ındır. Odur duyan, bilen.

(Ey Nebim!) Onların (inkârcıların ve marazlı münafıkların) sözleri Seni üzmesin. Şüphesiz ’izzet ve gücün’ tümü Allah’a aittir. O, (her şeyi) İşitendir, (eksiksiz ve ayrıntılarıyla) Bilendir.

Bu sebeple, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin sözleri, sana acı ve sıkıntı vermesin. Çünkü kudret ve üstünlük, bütünüyle Allah'a aittir. Herşeyi işiten ve bilen de O'dur.

Onların incitici sözleri seni üzmesin, seni mahzun etmesin. İzzet ve şeref, kudret ve hükümranlık bütünüyle Allah'a aittir. O her şeyi işitiyor, her şeyi görüyor.

Onların sözleri seni üzmesin. Yücelik tamamen Allah'ındır. O, duyandır, bilendir.

Onların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz 'izzet ve gücün' tümü Allah'ındır. O, işitendir, bilendir.

Ey Rasûlüm, kâfirlerin (tekzib ve sana dil uzatmalarına dair) sözleri seni üzmesin. Muhakkak ki izzet (üstünlük), hep Allah'ındır. Allah (onların bütün söylediklerini) işiticidir, taşıdıkları niyyetlerin hepsini bilicidir.

Onların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz, bütün izzet ve kudret Allah’ındır. O, her şeyi işiten ve bilendir.

Onların sözleri seni üzmesin; şeref bütünüyle Allah'a aittir. Allah işitendir; bilendir.

Onların sözleri üzmeye seni, bütün kudret Allahındır, o işitir, o bilirdi

(Ey Resul!) O (inanmaya)nların sözü seni üzmesin. İzzet ve şeref tümüyle Allah'ındır. O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir.

Yücelik, kuvvet ve hürmet anlamlarına gelen “izzet” kelimesi burada insanlar arasında belli bir seviyeye gelme, üstün olma, saygı görme ve hürmete lay... Devamı..

Yâ Muhammed! Kâfirlerin sözleri seni mahzûn itmesün tekmîl kudret Alah’ındır. O her şeyi işidir ve bilür.

İnkarcıların sözleri seni üzmesin, çünkü bütün kudret Allah'ındır. O, işitir ve bilir.

Onların (inkârcıların) sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç Allah’ındır. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Onların sözleri seni üzmesin. Kuşkusuz güç tamamıyla Allah’ındır; O her şeyi duymaktadır, bilmektedir.

(Resûlüm) Onların (inkârcıların) sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet (ve üstünlük) Allah’ındır. O, işitendir, bilendir.

Sözleri seni üzmesin. Üstünlük tümüyle ALLAH'a aittir. O İşitendir, Bilendir.

Habibim, onların lafları seni üzmesin. Çünkü şan ve şeref bütünüyle Allah'ındır. O her şeyi işitiyor, hepsini görüyor.

Ötekilerin lâfları seni mahzûn etmesin, çünkü ızzet, hep Allâhındır, o hepsini işitiyor, hepsini biliyor

(Resûlüm!) Onların (kâfirlerin) sözleri seni üzmesin. Şüphesiz bütün izzet (yücelik) Allah’ındır. O, her şeyi hakkıyla işitendir, her şeyi hakkıyla bilendir.

Onların sözleri seni üzmesin. İzzet¹ bütünüyle Allah'a aittir. Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

1- Yüksek onur, şeref, büyük itibar, yücelik, saygınlık, üstünlük, güç.

(Habîbim) onların (müşriklerin) lâkırdıları seni tasaya düşürmesin. Çünkü bütün izzet ve galebe Allahındır. O, (hepsini) hakkıyle işidici, kemâliyle bilicidir.

(Habîbim, yâ Muhammed!) Onların sözü seni üzmesin! Şübhesiz ki izzet (asıl üstünlük) tamâmen Allah'ındır! O, Semî' (onların konuştuklarını işiten)dir, Alîm(kalblerinde olanı bilen)dir.

Onların sözleri seni üzmesin. Elbetteki bütün güç ve şeref Allah’a aittir. O, her şeyi işiten ve her şeyi bilendir.

Sakın onların sözleri seni kaygılandırmasın. Çünkü bütün erklilik Allah’a vergidir. O işiticidir, bilicidir.

Onların sözleri seni mahzun etmesin, çünkü bütün galebe-i kâmile Allah/ındır. O, semi/dir, hakkıyle âlimdir.

(Ey Peygamber!) Onların sözü seni üzmesin!²⁶ Muhakkak ki şeref ve itibar [izzet] tamamen Allah’a aittir.²⁷ O, Semî’dir, Alîm’dir.

26 Krş. Yâsin, 36/76 27 Krş. Nisâ, 4/139

Küfre sapanların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz güç ve izzet tümüyle Allah'ındır. O, işitendir, bilendir.

Şu hâlde, ey Müslüman! Anlamsız bir gurura kapılarak sana üstünlük taslayan zâlimlere aldırma, onların inkâr ve alay dolu sözleri seni üzüp ümitsizliğe sevk etmesin! Unutma ki,her türlü kudret ve üstünlük, tamamıyla ve yalnızca Allah’a aittir ve O, her şeyi işiten,her şeyi bilendir. Dolayısıyla, kim ki Allah’a yakınsa, üstünlük ve şeref de onun hakkıdır:

Onların sözü seni üzmesin!
Topluca İzzet, Allah’ındır.
Bilen İşiten O’dur.

Resulüm! Onların sözü seni üzmesin. Güç, Allah'ın tekelindedir. O her şeyi duyar ve tüm ayrıntısıyla bilir.

İnkâr edenlerin sözü seni üzmesin! Çünkü üstünlük tamamen Allah’ındır. Eninde sonunda Allah’ın hükmü geçerli olacaktır. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Hiçbir şey Allah’ın bilgisinden kaçmaz. Günü gelince her şey açıklanır.

Onların (inkârcıların) sözleri seni üzmesin! [*] Şüphesiz ki itibar bütünüyle Allah’a aittir. [*] O, duyandır, bilendir.

Benzer mesaj: Yâsîn 36:76.,Benzer mesajlar: Nisâ 4:139; Fâtır 35:10.

O (kâfirlerin) sözleri, seni sakın üzmesin. Şüphesiz (şan ve) şeref, tamamen hakkıyla işiten ve bilen Allah’a, aittir.

Bu itibarla, [hakkı inkar edenlerin] sözleri sana acı ve sıkıntı vermesin. Çünkü kudret ve üstünlük bütünüyle Allah’a özgüdür: ⁸⁶ her şeyi işiten O’dur, her şeyi özüyle bilen O.

86 ‘İzzet ismi, anlam olarak hem üstün kudret kavramını, hem de onur ve yücelik kavramlarını kapsamaktadır. Bu sözcüğün başka bir dile aktarılması, ge... Devamı..

Onların incitici sözleri seni üzmesin, çünkü şeref ve güç tamamen Allah’a aittir. Zira O, her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. 3/186

Şu hâlde onların lafları[¹⁶⁴⁷] seni üzmesin; çünkü şeref ve itibarın kaynağı bütünüyle Allah’a aittir: her şeyi işiten, her şeyi bilen O’dur.

[1647] Kavli “laf” diye çevirmemizin gerekçesi kelimenin kök anlamıdır. Büyük dilci İbn Cinni, kavl ve kelime (kelime ile ilgili bkz: 2:124) sözcükler... Devamı..

(Ey Muhammed) Müşriklerin sözleri seni üzmesin, çünkü bütün şan ve şeref ve galebe Allah’ındır. (Kuşkusuz Rabbin sana yardım edecek ve zafere ulaştıracaktır) O, herşeyi hakkıyle işitendir ve her şeyi hakkıyle bilendir.

Onların (inkarcıların) sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün üstülükler/güçler Allah’ındır. O, işitendir, bilendir.

Ve onların lâkırdıları seni mahzun etmesin. Şüphe yok ki, bütün izzet Allah Teâlâ'nındır. O kemaliyle işiticidir ve bilicidir.

O inkârcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet ve üstünlük Allah'ındır. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Onların sözü seni üzmesin, üstünlük tamamen Allah'ındır. İşiten ve bilen O'dur.

Onların sözleri seni mahzûn itmesün. 'İzzetin tamamı Allâh'ın elindedir. (İstediğini 'azîz ider). Allâh her şeyi işidir ve bilir.

Onların sözleri seni üzmesin; Allah her şeyin üstesinden gelir. O dinler ve bilir.

İnkarcıların sözleri seni üzmesin, çünkü bütün güç Allah'ındır. O, işiten ve bilendir.

Onların sözü seni üzmesin. Üstünlük ve şeref tümüyle Allah'ındır. O herşeyi işitir, herşeyi bilir.

Onların sözü seni üzmesin. Tüm onur ve kudret Allah'ındır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir.

daħı ķayġulu eylemesün seni sözi anlaruñ bayıķ güç yitmek Tañrı’nuñdur hep ol işidicidür bilici.

Daḫı ḳayġulu eylemesün seni anlaruñ sözi. Taḥḳīḳ barça ‘izzetTañrınuñdur. Ol Allāh her nesne[yi] işidicidür, bilicidür.

(Ya Peyğəmbərim!) Onların (kafirlərin boş, mə’nasız) sözləri səni kədərləndirməsin. Yenilməz izzət (qüvvət) bütövlükdə yalnız Allaha məxsusdur. O, (hər şeyi) eşidəndir, biləndir!

And let not their speech grieve thee (O Muhammad). Lo! power belongeth wholly to Allah. He is the Hearer, the Knower.

Let not their speech(1452) grieve thee: for all power and honour belong to Allah. It is He Who heareth and knoweth (all things).

1452 Sometimes the words of the unrighteous or their revilings hurt or grieve the righteous man, but there is no occasion for either anger or sorrow: ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.