26 Şubat 2021 - 14 Receb 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 65. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velâ yahzunke kavluhum(m) inne-l’izzete li(A)llâhi cemî’â(an)(c) huve-ssemî’u-l’alîm(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Ey Nebim!) Onların (inkârcıların ve marazlı münafıkların) sözleri Seni üzmesin. Şüphesiz 'izzet ve gücün' tümü Allah'a aittir. O, İşitendir, Bilendir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Onların sözü mahzun etmesin seni. Şüphe yok ki üstünlük, yücelik Allah'ındır. Odur duyan, bilen.

Abdullah Parlıyan Meali

Bu sebeple, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin sözleri, sana acı ve sıkıntı vermesin. Çünkü kudret ve üstünlük, bütünüyle Allah'a aittir. Herşeyi işiten ve bilen de O'dur.

Ahmet Tekin Meali

Onların incitici sözleri seni üzmesin, seni mahzun etmesin. İzzet ve şeref, kudret ve hükümranlık bütünüyle Allah'a aittir. O her şeyi işitiyor, her şeyi görüyor.

Ahmet Varol Meali

Onların sözleri seni üzmesin. Yücelik tamamen Allah'ındır. O, duyandır, bilendir.

Ali Bulaç Meali

Onların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz 'izzet ve gücün' tümü Allah'ındır. O, işitendir, bilendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Ey Rasûlüm, kâfirlerin (tekzib ve sana dil uzatmalarına dair) sözleri seni üzmesin. Muhakkak ki izzet (üstünlük), hep Allah'ındır. Allah (onların bütün söylediklerini) işiticidir, taşıdıkları niyyetlerin hepsini bilicidir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Onların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz, bütün izzet ve kudret Allah’ındır. O, her şeyi işiten ve bilendir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Onların sözleri seni üzmesin; şeref bütünüyle Allah'a aittir. Allah işitendir; bilendir.

Besim Atalay Meali

Onların sözleri üzmeye seni, bütün kudret Allahındır, o işitir, o bilirdi

Cemal Külünkoğlu Meali

(Ey Resul!) O (inanmaya)nların sözü seni üzmesin. İzzet ve şeref tümüyle Allah'ındır. O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

İnkarcıların sözleri seni üzmesin, çünkü bütün kudret Allah'ındır. O, işitir ve bilir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Onların (inkârcıların) sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç Allah’ındır. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Diyanet Vakfı Meali

(Resûlüm) Onların (inkârcıların) sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet (ve üstünlük) Allah’ındır. O, işitendir, bilendir.

Edip Yüksel Meali

Sözleri seni üzmesin. Üstünlük tümüyle ALLAH'a aittir. O İşitendir, Bilendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Habibim, onların lafları seni üzmesin. Çünkü şan ve şeref bütünüyle Allah'ındır. O her şeyi işitiyor, hepsini görüyor.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ötekilerin lâfları seni mahzûn etmesin, çünkü ızzet, hep Allâhındır, o hepsini işitiyor, hepsini biliyor

Erhan Aktaş Meali

Onların sözleri seni üzmesin. İzzet¹ bütünüyle Allah'a aittir. Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir. *

Hasan Basri Çantay Meali

(Habîbim) onların (müşriklerin) lâkırdıları seni tasaya düşürmesin. Çünkü bütün izzet ve galebe Allahındır. O, (hepsini) hakkıyle işidici, kemâliyle bilicidir.

Hayrat Neşriyat Meali

(Habîbim, yâ Muhammed!) Onların sözü seni üzmesin! Şübhesiz ki izzet (asıl üstünlük) tamâmen Allah'ındır! O, Semî' (onların konuştuklarını işiten)dir, Alîm(kalblerinde olanı bilen)dir.

İlyas Yorulmaz Meali

Onların sözleri seni üzmesin. Elbetteki bütün güç ve şeref Allaha aittir. O, her şeyi işiten ve her şeyi bilendir.

İsmail Hakkı İzmirli

Onların sözleri seni mahzun etmesin, çünkü bütün galebe-i kâmile Allah/ındır. O, semi/dir, hakkıyle âlimdir.

Kadri Çelik Meali

Küfre sapanların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz güç ve izzet tümüyle Allah'ındır. O, işitendir, bilendir.

Mahmut Kısa Meali

Şu hâlde, ey Müslüman! Anlamsız bir gurura kapılarak sana üstünlük taslayan zâlimlere aldırma, onların inkâr ve alay dolu sözleri seni üzüp ümitsizliğe sevk etmesin! Unutma ki,her türlü kudret ve üstünlük, tamamıyla ve yalnızca Allah’a aittir ve O, her şeyi işiten,her şeyi bilendir. Dolayısıyla, kim ki Allah’a yakınsa, üstünlük ve şeref de onun hakkıdır:

Mehmet Türk Meali

O (kâfirlerin) sözleri, seni sakın üzmesin. Şüphesiz (şan ve) şeref, tamamen hakkıyla işiten ve bilen Allah’a, aittir.

Muhammed Esed Meali

Bu itibarla, [hakkı inkar edenlerin] sözleri sana acı ve sıkıntı vermesin. Çünkü kudret ve üstünlük bütünüyle Allah'a özgüdür: 86 her şeyi işiten O'dur, her şeyi özüyle bilen O.

Mustafa Çavdar Meali

Onların incitici sözleri seni üzmesin, çünkü şeref ve güç tamamen Allah’a aittir. Zira O, her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. 3/186

Mustafa İslamoğlu Meali

Şu hâlde onların lafları[1647] seni üzmesin; çünkü şeref ve itibarın kaynağı bütünüyle Allah’a aittir: her şeyi işiten, her şeyi bilen O’dur.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve onların lâkırdıları seni mahzun etmesin. Şüphe yok ki, bütün izzet Allah Teâlâ'nındır. O kemaliyle işiticidir ve bilicidir.

Suat Yıldırım Meali

O inkârcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet ve üstünlük Allah'ındır. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Süleyman Ateş Meali

Onların sözü seni üzmesin, üstünlük tamamen Allah'ındır. İşiten ve bilen O'dur.

Süleymaniye Vakfı Meali

Onların sözleri seni üzmesin; Allah her şeyin üstesinden gelir. O dinler ve bilir.

Şaban Piriş Meali

İnkarcıların sözleri seni üzmesin, çünkü bütün güç Allah'ındır. O, işiten ve bilendir.

Ümit Şimşek Meali

Onların sözü seni üzmesin. Üstünlük ve şeref tümüyle Allah'ındır. O herşeyi işitir, herşeyi bilir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Onların sözü seni üzmesin. Tüm onur ve kudret Allah'ındır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı ķayġulu eylemesün seni sözi anlaruñ bayıķ güç yitmek Tañrı’nuñdur hep ol işidicidür bilici.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Ya Peyğəmbərim!) Onların (kafirlərin boş, mə’nasız) sözləri səni kədərləndirməsin. Yenilməz izzət (qüvvət) bütövlükdə yalnız Allaha məxsusdur. O, (hər şeyi) eşidəndir, biləndir!

M. Pickthall (English)

And let not their speech grieve thee (O Muhammad). Lo! power belongeth wholly to Allah. He is the Hearer, the Knower.

Yusuf Ali (English)

Let not their speech(1452) grieve thee: for all power and honour belong to Allah. It is He Who heareth and knoweth (all things).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.