8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 64. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Lehumu-lbuşrâ fî-lhayâti-ddunyâ vefî-l-âḣira(ti)(c) lâ tebdîle likelimâti(A)llâh(i)(c) żâlike huve-lfevzu-l’azîm(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Müjde, dünya hayatında ve ahirette onlar içindir. Allah'ın sözleri (va’adleri) için değişiklik söz konusu değildir. İşte bu en “büyük kurtuluş ve mutluluk” saadetidir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Onlara müjde var dünya yaşayışında da, ahirette de. Allah'ın sözlerinin değişmesine imkan yok. Budur en büyük kurtuluş ve saadet.

Abdullah Parlıyan Meali

Onlar için hem bu dünya hayatında, hem de sonraki hayatta müjdeler var. Allah'ın vaadinde asla değişme yoktur. O verdiği sözü mutlaka yerine getirir. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk da budur.

Ahmet Tekin Meali

Dünya hayatında da, âhirette, ebedî yurtta da onlara müjdeler var. Allah'ın sözlerinde, va'dinde, hükümlerinde, kanunlarında bir değişiklik olmaz, onların yerini başka kanunlar dolduramaz. İşte bu büyük bir mutluluktur.*

Ahmet Varol Meali

Onlar için dünya hayatında da ahirette de müjde vardır. Allah'ın sözlerinde bir değişme olmaz. İşte bu, büyük kurtuluştur.

Ali Bulaç Meali

Müjde, dünya hayatında ve ahirette onlarındır. Allah'ın sözleri için değişiklik yoktur. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur.

Ali Fikri Yavuz Meali

Onlar için dünya hayatında da (Kur'an'ın ve Peygamberin haberleriyle), ahirette de (cennet'le) müjdeler vardır. Allah'ın kelimelerinde (verdiği sözlerde) asla bir değişme yoktur. İşte bu (cennetle müjdelenme), en büyük kurtuluştur.

Bahaeddin Sağlam Meali

Dünya hayatında da ahirette de onlara müjde vardır. Allah’ın sözlerinde (hilaf ve) değişiklik olmaz. İşte en büyük kazanç budur.

Bayraktar Bayraklı Meali

Dünya hayatında da âhirette de onlara müjde vardır. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu, büyük kurtuluşun tâ kendisidir.

Besim Atalay Meali (1962)

Dünyada ahrette onlaradır müjdeler, Allahın sözlerinde değişmelik yok, işte budur ulu onunç

Cemal Külünkoğlu Meali

Onlar için dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır. Ve Allah'ın kelimelerinde (hükümlerinde, verdiği sözlerde) bir değişme yoktur. İşte budur en büyük zafer, en büyük kurtuluş!*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Dünya hayatında da, ahirette de müjde onlaradır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. Bu büyük başarıdır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjde vardır. Allah’ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır.

Diyanet Vakfı Meali

Dünya hayatında da ahirette de onlara müjde vardır. Allah’ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu, büyük kurtuluşun kendisidir.*

Edip Yüksel Meali

Dünya hayatında da ahirette de mutluluk onlarındır. ALLAH'ın kelimeleri (verdiği söz) değişmez. İşte bu, en büyük zaferdir.*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Onlara dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır. Allah'ın sözlerinde değişiklik yoktur. İşte bu en büyük kurtuluştur.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Müjde onların Dünya hayatta da Âhırette de, Allahın kelimatına tebdil yok o işte fevzi azim o

Erhan Aktaş Meali

Onlar için dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Allah'ın kelimelerinde¹ asla bir değişiklik olmaz. İşte en büyük başarı budur. *

Hasan Basri Çantay Meali

Dünyâ hayaatında da, âhiretde de onlar için müjde (ler) vardır. Allahın sözlerinde asla değişme (imkânı) yokdur. Bu, en büyük seâdetin ta kendisidir.

Hayrat Neşriyat Meali

Dünya hayâtında da, âhirette de (en büyük) müjde onlaradır. Allah'ın kelimelerinde (size verdiği sözlerde) değişme yoktur! İşte büyük kurtuluş ancak budur!

İlyas Yorulmaz Meali

Onlar için dünya ve ahiret hayatında müjdeler vardır. Allahın sözlerinde asla bir değişiklik bulunmaz. (İşte bu müjde) Büyük bir kurtuluştur.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Onlar için dünya diriliğinde de, âhirette de müjde vardır, Allah/ın sözlerinde değişmek yoktur. İşte büyük fevz ve necat budur.

Kadri Çelik Meali

Dünya hayatında da ahirette de müjde onlaradır. Allah'ın sözlerinde hiç bir değişme yoktur. İşte budur o büyük kurtuluş!

Mahmut Kısa Meali

Hem dünya hayatında müjde var onlara, hem de âhirette!Çünkü ilâhî yasada böyle yazılmıştır ve Allah’ın sözlerinde asla değişiklik olmaz! İşte budur en büyük kurtuluş, en büyük mutluluk!

Mehmet Okuyan Meali

Dünya hayatında da ahirette de müjde onlarındır. Allahın sözlerinde asla değişme yoktur. Asıl büyük kurtuluş işte budur.

Mehmet Türk Meali

Onlara dünya ve âhiret hayatında tam bir (kurtuluş) müjdesi vardır. Allah’ın kelimelerinde asla değişme olmaz.1 İşte en büyük kurtuluş budur.*

Muhammed Esed Meali

Onlar için hem bu dünya hayatında 85 hem de sonraki hayatta müjdeler var. Ve Allah'ın vaadlerinde asla bir değişme olmayacak [olduğuna göre], işte budur en büyük zafer, en büyük başarı!

Mustafa Çavdar Meali

Onlara hem dünya hayatında hem de ahirette müjdeler vardır. Zira Allah’ın kelimelerinde hiçbir değişiklik olmayacaktır. İşte budur muhteşem zafer. 6/34, 10/103, 40/51, 41/30- 31

Mustafa İslamoğlu Meali

Onlar için hem bu dünya hayatında, hem de ahirette müjdeler vardır.[1646] Allah’ın vaadlerinde bir değişiklik olmayacaktır: bu, evet işte budur asıl muhteşem başarı!*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Onlar için dünya hayatında da ve ahirette de (tam bir) müjde vardır. Allah Teâlâ'nın kelimeleri için değişmek yoktur.İşte en büyük necât budur.

Suat Yıldırım Meali

Dünya hayatında da âhirette de müjde vardır onlara. Allah'ın hükümlerinde olsun, verdiği sözlerde olsun, asla değişiklik olmaz. İşte bu müjdeler en büyük mutluluktur. [41, 30-32; 21, 103; 57, 12]

Süleyman Ateş Meali

Dünya hayatında da, ahirette de müjde onlara! Allah'ın kelimeleri değişmez (O'nun verdiği söz, mutlaka yerine getirilir). İşte bu, büyük kurtuluştur.

Süleymaniye Vakfı Meali

Hem dünya hayatında, hem de ahirette müjde onların hakkıdır. Allah’ın sözlerinin değişmesi diye bir şey olamaz. İşte en büyük kurtuluş budur.

Şaban Piriş Meali

Dünya hayatında da ahirette de müjde onlaradır. Allah'ın sözlerinde hiç bir değişme yoktur. Bu büyük kurtuluştur.

Ümit Şimşek Meali

Dünya hayatında da, âhirette de müjde vardır onlara. Allah'ın sözlerinde asla değişme olmaz. Asıl büyük bahtiyarlık işte budur.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Dünya hayatında da âhirette de müjde vardır onlara. Allah'ın kelimelerinde değişme/değiştirme olmaz. İşte budur o büyük kurtuluş.

Eski Anadolu Türkçesi

anlaruñdur muştılıķ ya'nį eyü düş yaķın dirlik içinde daħı āħiretde. yoķdur degşürmek Tañrı kelimelerine. şol oldur žafer bulmaķ ulu.

Bunyadov-Memmedeliyev

Onlara dünyada da, axirətdə də müjdə vardır. Allahın sözləri (verdiyi və’dlər) heç vaxt dəyişməz. Bu, böyük qurtuluşdur (uğurdur)!

M. Pickthall (English)

Theirs are good tidings in the life of the world and in the Hereafter. There is no changing the Words of Allah that is the Supreme Triumph.

Yusuf Ali (English)

For them are glad tidings, in the life of the present and in the Hereafter; no change can there be in the words of Allah. This is indeed the supreme felicity.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.