6 Mayıs 2021 - 24 Ramazan 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 43. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veminhum men yenzuru ileyk(e)(c) efeente tehdî-l’umye velev kânû lâ yubsirûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ve onlardan Sana (bön bön) bakıp duracak olanlar da vardır. Ama kör olanları -üstelik basiretleri de yoksa- Sen mi doğru yola eriştireceksin?

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Onlardan sana bakan da var, fakat sen, üstelik bir de kör olanlara doğru yolu gösterebilir misin hiç?

Abdullah Parlıyan Meali

Ve yine onların arasında, sana ve mucizelerine bakıyormuş gibi yapanlar var; ama eğer kör iseler göremiyorlarsa, sen körlere doğru yolu gösterebilir misin?

Ahmet Tekin Meali

İnanmayanlar arasında, senin peygamberlik alâmetlerini müşahede edip de seni tasdik etmeyenler de var. Sen, hakikati görmek istemeyerek kör kesilenlere, üstelik basîretleri de yoksa, hak yolu gösterebilir misin?*

Ahmet Varol Meali

Onlardan sana bakanlar da var. Eğer görmüyorlarsa sen körleri doğru yola iletebilecek misin?

Ali Bulaç Meali

Ve sana bakacak olanlar vardır. Ama kör olanları -üstelik basiretleri de yoksasen mi doğru yola ulaştıracaksın?

Ali Fikri Yavuz Meali

İçlerinden sana bakanlar (Peygamberliğine delâlet eden mûcizeleri gördükleri halde iman etmiyenler) de var. Fakat anlayış gözleri de yokken körlere sen mi hidâyet edeceksin?

Bahaeddin Sağlam Meali

Onlardan sana bakanlar da vardır. Görmezlerse de kâfirlere yol gösterecek sen misin?

Bayraktar Bayraklı Meali

Onlardan sana bakanlar da vardır. Peki, körleri sen mi doğru yola ileteceksin? Hele gönül gözleriyle de görmüyorlarsa!

Besim Atalay Meali (1962)

Sana kulak tutan vardır onlardan, eğer anlamazlarsa, sen mi sağırlara işittirirsin?

Cemal Külünkoğlu Meali

İçlerinden sana bakıp duranlar (senin peygamberliğini anlamalarına rağmen sana inanmayanlar) da vardır. Fakat (hakikati) görmek istemiyorlarsa, sen körlere doğru yolu gösterebilir misin?*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Aralarında sana bakan vardır. Sen körleri, görmezlerken doğru yola iletebilir misin?

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

İçlerinden sana bakanlar da vardır. Fakat körlere, hele gerçeği görmüyorlarsa, sen mi doğru yolu göstereceksin?

Diyanet Vakfı Meali

Onlardan sana bakan da vardır. Fakat -hele (gerçeği) göremiyorlarsa- körleri sen mi doğru yola ileteceksin?

Edip Yüksel Meali

Onlardan sana bakanlar da var; görüşü olmayan körleri sen mi doğruya ileteceksin?

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İçlerinden sana bakanlar da var. Fakat sen, körlere, üstelik basiretleri de yoksa hidayet edip yol gösterebilecek misin?

Elmalılı Meali (Orijinal)

İçlerinden sana bakanlar da var, fakat basıretleri de yokken körlere sen mi hidayet edeceksin?

Erhan Aktaş Meali

Onlardan sana bakanlar da var. Fakat körlere¹ sen mi doğru yolu göstereceksin? Eğer basiretli¹ değillerse!*

Hasan Basri Çantay Meali

İçlerinden sana bakanlar da vardır. Fakat körlere sen mi doğru yolu göstereceksin? Hele (kalb gözlerinden de) görmez olurlarsa!.

Hayrat Neşriyat Meali

Onlardan sana bakan(lar) da vardır. Fakat (görmek istemeyen) o körleri, üstelik(kalb gözleriyle de) görmüyorlarsa, sen mi hidâyete erdireceksin?(1)*

İlyas Yorulmaz Meali

Onların içinden seni gözetleyip izleyenler var. Eğer onlar gerçekleri görmüyorlarsa, sen mi körleşmiş olanlara doğru yolu göstereceksin?

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Bazıları ise sana sakarlar [¹], sen körlere, fazla olarak kendilerinde kalp gözü olmasa da yol gösterebilir misin?*

Kadri Çelik Meali

Aralarında sana bakan vardır. Sen körleri, üstelik de basiretleri yoksa hidayet edebilir misin?

Mahmut Kısa Meali

Yine içlerinde,sana güya bakanlar da var fakat gözlerinin önündeki gerçeği göremeyen bu körlere” doğru yolu sen mi göstereceksin; eğer sezgileriyle hakîkati göremiyorlarsa?
Peki bu insanları, Allah mı bu hâle getirdi? Elbette hayır:

Mehmet Okuyan Meali

Onlardan sana bakan da vardır. Fakat (gerçeği) göremiyorlarsa körleri sen mi doğru yola ulaştıracaksın!**

Mehmet Türk Meali

Ve onların içinde sana bakanlar da vardır. Basireti kapalı körlere doğru yolu sen mi göstereceksin?

Muhammed Esed Meali

Ve yine onların aralarında sana bakıyormuş gibi yapanlar var; ama, eğer göremiyorlarsa, sen hiç körlere doğru yolu gösterebilir misin?

Mustafa Çavdar Meali

Onlardan güya sana bakanlar vardır. Gerçeği görme kabiliyetlerini kaybetmişlerse bu körlere sen mi yol göstereceksin? 7/179, 13/19, 22/46, 40/58

Mustafa İslamoğlu Meali

Yine onlar arasında sana (sanki görürmüş gibi) bakanlar var; iyi de, eğer basiretleri bağlı ise sen (böylesi) körlerin görmesini sağlayabilir misin?[1621]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve onlardan sana bakanlar da vardır. Ya sen körlere, göremez kimseler de olsalar doğru yolu gösterebilir misin?

Suat Yıldırım Meali

Onların arasında sana bakanlar da var. Fakat gözleri görmeyenlere sen nasıl doğru yolu gösterebilirsin, hele basiretleri de yoksa! [25, 41-42]*

Süleyman Ateş Meali

İçlerinden sana bakanlar da var. Fakat körleri sen mi yola götüreceksin? Hele sezgileriyle de görmüyorlarsa?

Süleymaniye Vakfı Meali

Onlardan kimi de sana bakar durur. Sen körlere yol gösterebilir misin? Hele bir de basiretlerini[*] kullanmıyorlarsa?*

Şaban Piriş Meali

-onlardan sana bakanlar vardır. Basiretlerini kaybetmişlerse körlere Sen mi yol göstereceksin?

Ümit Şimşek Meali

Onlardan sana bakanlar da vardır. Fakat körlere, üstelik kalp gözleri de görmüyorsa, sen yol gösterebilir misin?

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Onlardan sana bakanlar da vardır. Peki, körlere sen mi kılavuzluk edeceksin? Hele, kalp gözleriyle de görmüyorlarsa!

Eski Anadolu Türkçesi

daħı anlardan oldur kim baķar sendin yaña. pes sen mi ŧoġru yol gösterürseñ gözsüzlere eger oldılar-ise daħı görmezler?

Bunyadov-Memmedeliyev

Onların içərisində sənə baxanlar da (peyğəmbərliyini təsdiq edənlər, mö’cüzələri görənlər də) vardır. Bəsirəti olmayan korlara doğru yolu sənmi göstərə biləcəksən?!

M. Pickthall (English)

And of them is he who looketh toward thee. But canst thou guide the blind even though they see not?

Yusuf Ali (English)

And among them are some who look at thee: but canst thou guide the blind,- even though they will not see?


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.