26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İleyhi merci’ukum cemî’â(an)(s) va’da(A)llâhi hakkâ(an)(c) innehu yebdeu-lḣalka śümme yu’îduhu liyecziye-lleżîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti bilkist(i)(c) velleżîne keferû lehum şerâbun min hamîmin ve’ażâbun elîmun bimâ kânû yekfurûn(e)

Hepinizin dönüp varacağı yer, onun tapısıdır, gerçek olarak bunu vaadetmiştir Allah. Hiç şüphe yok ki o, halkı önce yaratır, sonra da inanıp iyi işlerde bulunanları, adalet üzere ve tam karşılığıyla mükafatlandırmak için ölümden sonra tekrar diriltir; kafir olanlaraysa, inkarlarından dolayı, içmek üzere kaynar su ve elemli bir azap vardır.

 Sizin tümünüzün dönüşü O’nadır. Allah’ın va’adi (mutlaka gerçekleşecek olan) bir Hakk’tır (ve kesinlikle zuhur etmiş olacaktır). O (hiç yoktan) yaratmayı başlatan, sonra onu (sürekli) iade eden (bütün hücrelerini her an yeniden yaratıp eski haline döndürmekte olan, öldürdükten sonra da diriltip, huzurunda toplayan)dır. (Allah) İman edip salih amellerde bulunanlara, adaletle karşılık verip ödüllendirmek için (böyle yapmaktadır.) İnkâr edenlere gelince, küfürleri dolayısıyla, onlar için kaynar sudan (kahredici) bir içki ve acı bir azap (sunulacaktır).

Hepiniz topluca O'na döneceksiniz. Bu Allah'ın gerçekleşmesi kaçınılmaz olan sözüdür, yaratmayı ilk başlatan ve devamlı sürdüren O'dur iman edip doğru ve faydalı işler yapanlara, adaletle karşılık vermek için yeniden yaratacak olan da Allah'tır. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere gelince, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeleri dolayısıyla, onlar için kaynar sudan bir içki ve can yakıcı bir azap vardır.

Hepiniz hesap vermek üzere O'nun huzuruna götürüleceksiniz. Bu Allah'ın kesinlikle gerçekleştireceği bir va'didir. O mahlûkâtı ilk önce yoktan var ediyor, yaratmaya aralıksız devam ediyor.
Sonra, iman edenleri, sosyal adâleti, sosyal güvenliği temin etmek, refah payını artırarak toplumda dengeyi sağlamak maksadıyla, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenleri, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanları, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanları, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenleri âdil bir şekilde mükâfatlandırmak için yeniden diriltiyor.
Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenlere, kâfirlere, inkâr etmekte oldukları şeyler sebebiyle kaynar sudan bir içecek ve can yakıp inleten müthiş bir azap vardır.

bk. Kur’an-ı Kerim, 30/27; 38/56-58; 55/43-44; 56/42-43.

Hepinizin dönüşü O'nadır. Allah'ın vaadi gerçektir. Yaratmayı ilk kez başlatan, sonra iman edip salih ameller işleyenlerin karşılıklarını adaletli bir şekilde vermek üzere yeniden dirilişi gerçekleştiren O'dur. İnkâr edenler için de, inkârlarından dolayı kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azap vardır.

Sizin tümünüzün dönüşü O'nadır. Allah'ın va'di bir gerçektir. İman edip salih amellerde bulunanlara, adaletle karşılık vermek için yaratmayı başlatan, sonra onu iade edecek olan O'dur. İnkâr edenler ise, küfürleri dolayısıyla, onlar için kaynar sudan bir içki ve acı bir azab vardır.

Hepinizin dönüp varışı ancak Allah'adır. Allah'ın vaadi gerçektir. Varlıkları önce O diriltir. Sonra iman edip sâlih ameller işliyenleri, adaletle mükâfatlandırmak için, onları geri çevirir. Kâfirlere ise, küfrettiklerinden dolayı, kaynar sudan bir içki ve acıklı bir azab vardır.

Hepiniz O’na döneceksiniz. Bu, Allah’ın hak olan vaadidir. Şüphesiz O, yaratmaya başlar, sonra onu idare eder ki; iman edip uygun işleri yapanları adaletle mükâfatlandırsın. Kâfir olanlar ise, yaptıkları küfürden dolayı onlara yakıcı bir içecek ve elem verici bir azap vardır.

Hepinizin dönüşü O'nadır. Allah'ın verdiği söz gerçektir. Doğrusu O, önce yaratmaya başlar, sonra inanıp yararlı iş yapanları adaletle ödüllendirmek için yaratmayı tekrarlar. İnkârcılara, inkâr etmelerinden dolayı kızgın bir içecek ve acıklı bir azap vardır.

Hepinizin Allahadır dönüşü, haktır Allahın va'di, O, halkı yaratır, sonra geri getirir, inanmış olanlarla, adaletle, yararlı iş görenleri ödüllemek içindir, kâfir olanlar için, küfürleri yüzünden kızgın içilecekle, ağrıtıcı azap var

Sonunda hepiniz O'na döneceksiniz. Bu Allah'ın kesinlikle gerçekleşecek bir vaadidir. O, insanları önce yaratır, sonra iman edip faydalı eylemlerde bulunanlara adaletle karşılığını vermek için onları (mahşerde) yeniden diriltir. İnkârcılara gelince; onlara da gerçekleri inkâr ettiklerinden dolayı kaynar sıvıdan oluşmuş bir içecek ve acıklı bir azap vardır.

Hepiniz âna rücû’ ideceksiniz. Allâh’ın hakîkî va’di budur. Kâffe-i mahlûkâtı halk ider ’adâletle a’mâl-i sâlihada bulunanları mükâfâtlandırmak içün kendine rücû’ itdirir. Küfür idenler kaynar su içecekler ve küfürlerinin mücâzâtı olarak ’azâb-ı elîme dûçâr olacaklardır.

Hepinizin dönüşü, O'nadır. Allah'ın vadi haktır. O, önce yaratır, sonra inanıp yararlı işler yapanların ve inkar edenlerin hareketlerinin karşılığını adaletle vermek için tekrar diriltir. İnkarcılara, inkarlarından ötürü kızgın bir içecek ve can yakıcı azab vardır.

Hepinizin dönüşü ancak O’nadır. Allah, bunu bir gerçek olarak va’detmiştir. Şüphesiz O, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra, iman edip salih ameller işleyenleri adaletle mükâfatlandırmak için onu (yaratmayı) tekrar eder. Kâfirlere gelince, inkâr etmekte olduklarından dolayı, onlar için kaynar sudan bir içki ve elem dolu bir azap vardır.

Hepiniz dönüp O’nun huzurunda toplanacaksınız, bu Allah’ın gerçek vaadidir. O, baştan yaratır, sonra da yaratmayı tekrar eder ki, iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanları adaletle ödüllendirsin! İnkâr yolunu tutmaları sebebiyle münkirlerin nasibi ise kaynar bir içecek ve acı veren bir azaptır.

Allah’ın gerçek bir vâdi olarak hepinizin dönüşü ancak O’nadır. Çünkü O, mahlûkatı önce (yoktan) yaratır, sonra da iman edip iyi işler yapanlara adaletle mükâfat vermek için (onları huzuruna) geri çevirir. Kâfir olanlara gelince, inkâr etmekte oldukları şeylerden ötürü onlar için kaynar sudan bir içki ve elem verici bir azap vardır.

Hepinizin dönüşü O'nadır. Bu, ALLAH'ın verdiği gerçek sözdür. O, yaratılışı başlatır ve sonra tekrarlar; böylece inanıp erdemli işler yapanları adaletle ödüllendirir. Kafirlere ise, inkarlarından ötürü sıcak bir içecek ve acı bir azap vardır.

Dönüşünüz hep O'nadır. Allah'ın vaadi haktır. Herşeyi ilk baştan yaratan O'dur. Sonra iman edip salih amel işleyenleri hak ettikleri ölçüde mükâfatlandırmak için geri döndürecek olan yine O'dur. Kâfirlere de inkâr ettikleri için kaynar sudan bir içki ve acıklı bir azap vardır.

Dönüşünüz hep onadır: hakkâ Allahın va'di, çünkü o iptida halkediyor sonra onu geri çevirecek, iyman edip iyi iyi işler yapan kimselere adâletle karşılık vermek için,

Hepinizin dönüşü (dünya hayatında yaptıklarınızın karşılığı verilmek üzere) O’n (un manevi huzurun) adır. Bu Allah’ın gerçek bir vaadidir. O mahlûkatı ilk olarak (yoktan) yaratandır, îmân edip iyi işler yapanlara adaletle mükâfat vermek için yeniden yaratacak olanda O’dur. Kâfirlere gelince... İnkâr etmekte oldukları şeyler sebebi ile onlar için kaynar sudan bir içecek ve elem verici bir azap vardır.

Hepinizin dönüşü O'nadır. Allah'ın sözü haktır. O, mahlûkatı¹ önce yaratır, sonra iman edip sâlihâtı yapanlara² adaletle karşılık vermek için tekrar yaratır. Gerçeği yalanlayıp nankörlük edenler ise küfürlerinden dolayı, kaynar sudan içecek ve onlara can yakıcı bir azap vardır.

1- Yaratılmışları. 2- Bozuk olan şeyi düzeltmek, düzelticilik yapmak, yapıcı olmak, düzeltmeye yönlendirmek, teşvik etmek.

Hepimizin dönüşü ancak Onadır. Allah (bunu size) bir gerçek olarak va'd etmişdir. Halkı ibtidâ dirilten, sonra iman edib de iyi iyi amel (ve hareket) de bulunanlara adaletiyle mükâfat etmek için (yine kendisine) geri çevirecek olan şübhesiz ki Odur. Kâfirler için ise, küfürlerinde ayak dayar olmaları yüzünden, kaynar sudan bir içki ve acıklı bir azâb vardır.

Hep birlikte dönüşünüz O'nadır! (Bu,) Allah'ın hak bir va'didir. Çünki O,(mahlûkatı) yaratmaya başlar (onları yoktan yaratır), sonra îmân edip sâlih ameller işleyenleri adâletle mükâfâtlandırmak için onu (o yaratmayı âhirette) tekrar iâde eder. Kâfirlere gelince, inkâr etmekte olduklarından dolayı kendileri için kaynar sudan bir içecek ve (pek) elemli bir azab vardır.

O, ilk yaratmayı yapanın mutlak gerçekleşecek vaadinin zamanı geldiğinde, sizin (insanın) toplu halde hepinizin dönüşü O’nadır. Sonra iman edip, salih ameller yapanlara, tam bir adalet içerisinde hak ettikleri karşılıkları vermesi için ve doğruları inkâr etmiş olanların da inkâr etmelerinin karşılığı olarak, kaynar suları içirmek ve can yakıcı azabı çektirmek için kendisine döndürür.

Hepiniz Ona döneceksiniz. Allah’ın doğru olarak verdiği söz budur. Gerçekten, Allah önce yaratır, sonra inananların, iyi iş işleyenlerin tüzlükle karşılığını vermek için onları gerisin geriye çevirir. Tanımazlar için de tanımazlıklarından dolayı kaynar sudan bir içecek ile acıklı bir azap vardır.

Hepinizin dönüşü O/nadır. Allah doğru bir vaad ile vaadetmiştir [³]. O, halkı vücude getirir, sonra mü/min olup iyi amelde bulunanlara hakkaniyetle mükâfat vermek [⁴] için onları iade eder. Kâfir olanlar için küfürlerinden dolayı kaynar su, elem verir azap vardır.

[5] Ayların, günlerin, her vaktin hesabını.

Hepinizin dönüşü O’nadır. Allah’ın vaadi haktır/gerçektir. Muhakkak ki O, ilk defa yaratmayı başlatan ve sonra da onu tekrar edendir [yu’îduhu] tâ ki, inanan ve iyi ve yararlı işler yapanları [sâlihât] adaletle mükâfatlandırsın. İnkâr edenlere gelince, onlar için inkârlarından dolayı kızgın/kaynar [hamîm] bir içecek ve can yakıcı bir azap vardır.

Hepinizin dönüşü, O'nadır. Allah'ın vaadi haktır. İman edip salih amellerde bulunanlara, adaletle karşılık vermek için yaratmayı başlatan ve sonra da onu iade edecek olan O'dur. Küfre sapanlar ise, inkâr ettikleri sebebiyle onlar için kaynar sudan bir içki ve elim bir azap vardır.

Hepiniz mahşer gününde hesaba çekilmek üzere, eninde sonunda O’na döneceksiniz. Bu, Allah’ın kesin olarak verdiği bir sözdür. Çünkü O, tüm varlıkları önceyoktan yaratır, sonra bunu yani yaratmayı tekrar yapar ve huzuruna geri getirir ki, böylece iman edip güzel ve yararlı işler yapanları en âdil biçimde ödüllendirsin. Allah’ın ayetlerini inkâr edenlere gelince, nankörlüklerinin cezası olarak, iç organları paramparça eden kızgın bir içecek ve can yakıcı bir azap vardır onlar için!
İşte bu fecî âkıbete uğramamak için, Rabb’inizi iyi tanıyın:

Allah’ın gerçek vaadi olarak topluca dönüşünüz O’nadır.
Gerçekten O, Yaratma’yı ilk başlatıyor; sonra onu, iman eden ve Salih Ameller işleyenlere “Tam Adalet” ile karşılık vermesi için yineliyor.
İnkâr edenlere gelince; inkâr ediyor oldukları sebebiyle, onlar için kızgın bir içecek ve acıveren bir azap vardır.

Sonunda hepiniz ona döneceksiniz. Allah’ın dedikleri kesinkes olacaktır: Önce yaratacak, sonra yıkıp tekrar yaratacak: çünkü Allah, inanıp yararlı faaliyetlerde bulunanları lâyık oldukları yere oturturken, inkar edenlere de, nankörlüklerine karşılık, kaynar sular içirip dayanılmaz acılar tattıracaktır...

Hepinizin dönüşü Allah’adır. Bu söz Allah’ın kesin vaadidir. Hiç kimse Allah’ın hesabından kaçamaz. Allah yaratmağa başlar, sonra iyi işler yapanlara adaletle karşılık vermek için yaratmayı tekrar eder. Hâlbuki inkâr edenler öldükten sonra yok olup gideceklerine, tekrar diriltilmeyeceklerine inanarak bütün yaptıklarının yanlarında kâr kalacağına inanırlar. Hayır! Andolsun ki hayır! Biz onları nasıl ilk defa yarattıysak öldükten sonra da tekrar yaratırız! Yaptıklarından hesaba çekeriz! İnananları yaptıkları iyi şeylerden dolayı mükâfatlandırırız! İnkâr edenlere gelince; inkârlarından dolayı onlara kaynar sudan içecek ve acı bir azap vardır.

Allah’ın gerçek bir vaadi olarak hepinizin dönüşü yalnızca O’nadır. Şüphesiz ki O, yaratılanları önce (yoktan) yaratır; sonra da iman edip iyi işler yapanlara adaletle karşılık vermek için (onları mahşerde) yeniden yaratır. Kâfir olanlara gelince, inkar ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan bir içecek ve elem verici bir azap vardır.

Allah’ın kesin bir vaadi olarak hepinizin dönüşü Onadır. Şüphesiz, O mahlûkatı önce yaratır, sonra (Allah’ın istediği gibi) îman edip, (inandığı) iyi işleri yaşayanları adaletle ödüllendirmek ve kâfirleri de inkârları sebebiyle kaynar sudan bir içecek ve pek acıklı bir azapla cezâlandırmak¹ için (âhirette) tekrar yaratır.

1 Allah zulüm etmez. Kâfirlere verilen azap onların Allah’ı inkâr etmeleri sebebiyle verilen bir karşılıktır.

Hepiniz topluca O’na döneceksiniz: bu Allah’ın, gerçekleşmesi kaçınılmaz olan sözüdür, çünkü O [insanı] bir kere yarattıktan sonra buna sonuna kadar devam ediyor ⁸ ki, imana erişip iyi ve yararlı işler, eylemler ortaya koyanları adaletle ödüllendirsin. Hakkı inkara yeltenenleri ise, hakkı inat ve ısrarla reddetmelerinden ötürü yakıcı bir umutsuzluk içkisi ⁹ ve can yakıcı bir azap beklemektedir.

8 Yani, onu yeni bir yaratıcı eylem ve iradeyle yeniden diriltecektir. Burada, yu‘îduhû (onu yeniden ortaya çıkarır/yeniden yaratır) fiilinin insanın ... Devamı..

Sadece O’nadır hepinizin dönüşü. Bu Allah’ın mutlaka gerçekleşecek olan vaadidir. Zira O, iman eden ve imanının gereği güzel işler yapanları adilane bir şekilde ödüllendirmek için yaratmayı başlatıp ahirette yeniden diriltecek olandır. Gerçeği örtbas edenlere gelince bu küfürlerinden dolayı onlara kaynar bir içecek ve acıklı bir azap vardır. 4/173, 16/39, 24/55, 40/77, 51/5- 6

Hepinizin dönüşü O’nadır; (bu) Allah’ın gerçekleşmesi kaçınılmaz vaadidir. Çünkü O, insanı yaratmaya başladıktan sonra onun yaratılışını sürdürüyor ki; iman edip de o imanla uyumlu iyilik yapanları, hak ettiklerinden fazlasıyla[¹⁵⁷⁰] ödüllendirsin. İnkârda ısrar edenlere gelince: onların hakkı, inkârda direnişleri nedeniyle yudum yudum içecekleri kavurucu bir pişmanlık[¹⁵⁷¹] ve can yakıcı bir azaptır.

[1570] el-Kıst, yine Kur’an’da kullanılan el-‘adlin eşanlamlısı olarak görülemez. Tercihimizin gerekçesi için bkz: 49:9, not 12. [1571] Lafzen: “ka... Devamı..

(Ki sonunda) Hepinizin dönüşü O'nadır. (Yaptığınız herşeyin hesabını vermek üzere Onun huzuruna varacaksınız) Bu Allah’ın gerçek vadi'dir, şüphe yok ki O, halkı ilkin yoktan var eder (diriltir) sonra da, iman edip salih amel işleyenlere -eşsiz adaleti gereği-mükafatlarını vermek için (halkı) iade eder. (Kıyamet günü tekrar diriltir ve onları selâmet yurduna, cennetine erdirir) Kafirler için ise -küfürlerinde direndiklerinden ötürü- kaynar sudan bir içecek ve çok şiddetli bir azap vardır.

Hepinizin dönüşü, O’nadır. Bu, Allâh’ın gerçek va’didir. Şüphesiz O, yaratmağa başlar, (ölümünden) sonra onu yeniden iade eder. iman edip iyi işler yapanlara kıstla (doğru kriterlerle) karşılık verir ve İnkâr edenlere de küfürlerinden dolayı kaynar sudan bir içki ve ayrıca elim bir azâb vardır.

Dönüşünüz cümleten O'nadır. Bu, Allah Teâlâ'nın muhakkak olan vaadidir. Şüphe yok ki o halkı (yaradılmışları) bidayeten vücûda getirir, sonra da geriye çevirir ki, imân etmiş ve sâlih amellerde bulunmuş olanları adâletle mükâfaata nâil buyursun. Kâfir olanlar için de küfreder oldukları sebebiyle kızgın sudan bir içki ve pek acıklı bir azap vardır.

Hepinizin dönüşü O'nadır. Bu, Allah'ın gerçek olarak verdiği sözdür. Mahlûkları ilkin O yaratır. (Yoktan yaratan yaratıcı), öldükten sonra onları haydi haydi diriltir. Diriltir ki iman edip makbul ve güzel işler yapanları, adaletleri sebebiyle ödüllendirsin. Kâfirlere ise, dini inkâr ettikleri için, içecek olarak kaynar su ve gayet acı bir azap vardır. [30, 27; 38, 56-58; 56, 42-43; 55, 43-44]

Hepinizin dönüşü, O'nadır. Bu, Allah'ın gerçek olarak verdiği sözdür. O, yaratmağa başlar, sonra inanıp iyi işler yapanlara adaletle karşılık vermek için yeniden yaratır. İnkar edenlere gelince, küfürlerinden dolayı onlara kaynar sudan bir içki ve acı bir azab vardır.

Cümleniz O'na dönersiniz. Allâh'ın va'di hakdır. Halkı hiç yokdan yaratdı. Sonra îmân iden ve 'adâletle a'mâl-i sâliha işleyenleri mükâfâtlandırmak ve kâfirleri, küfürleri sebebiyle, kaynar içecekler ve elemli 'azâb ile cezâlandırmak içün onları tekrâr dirildüb ba's idecekdir.

Dönüp topluca huzuruna varacağınız O’dur. Bu, Allah’ın verdiği sözdür; gerçekleşecektir. O, ilk önce yaratır, sonra yaratmayı tekrarlar. Bu, inanıp güvenen ve iyi iş yapanlara çalışmalarının karşılığını hakka uygun şekilde vermek içindir. Ayetleri görmezlikten gelenler de bu kafirliklerine karşılık kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azap ile karşılanacaklardır.

Hepinizin dönüşü O'nadır. Allah'ın vadi haktır. O, yaratmayı başlatır. Sonra da iman edip, doğruları yapanları adaletle mükafatlandırmak için yeniden diriltir. Kafirlere gelince, kafirlik yaptıkları için onlara kızgın bir içecek ve can yakan bir ceza vardır.

Hepinizin dönüşü Onadır; bu, Allah'ın hak olarak verdiği sözdür. O, mahlûkatı önce yaratır, sonra da iman edip güzel işler yapanları âdil bir şekilde ödüllendirmek için onları tekrar diriltir. İnkâr edenler için ise, inkârlarında ısrarları yüzünden, kaynar sudan bir içecek ve acı bir azap vardır.

Allah'tan hak bir vaat olarak hepinizin dönüşü yalnız O'nadır. Yaratılışı başlatır, sonra yarattıklarını varlık alanına ardarda çıkarır ki, iman edip hayra ve barışa yönelik amelleri yerli yerince sergileyenleri ödüllendirsin. Küfre dalanlara gelince, onlar için, nankörlük edip gerçeği örtmeleri yüzünden, kaynar sudan bir içki ve acıklı bir azap öngörülmüştür.

anuñ yañadur dönecegüñüz yir hep Tañrı va'desi girtü bayıķ ol ilk başlar yaratmaġı andan ikiledin döndürür anı anlara kim įmān getürdiler daħı işlediler eyü işler 'adl- ıla. daħı anlar kim kāfir oldılar anlaruñdur içilesi nesene issi śudan daħı 'aźāb aġrıdıcı andan ötürü kim oldılar kāfir olurlar.

Anuñ ḥażretinedür barçañuzuñ dönmegi. Tañrınuñ va‘desi girçekdür. OlAllāh evvelde yaratdı ḫalḳı ve öldükden ṣoñra dirildür müzd virmeg‐içünīmān getürenlere daḫı eylük eyleyenlere ‘adl‐ile. Daḫı kāfirlere vardur iç‐mek ḳaynamış baḳırdan, daḫı yürekler acıdıcı ‘aẕāb küfrleri sebebi‐y‐ile.

Hamınızın (axır) dönüşü Onadır. Bu, Allahın haqq olan və’didir. (Hamınız Onun hüzuruna qayıdacaqsınız). O, insanları (məxluqu) yoxdan yaradır, sonra iman gətirib yaxşı işlər görənləri ədalətlə mükafatlandırmaq üçün (qiyamət günü) yenidən dirildir. Kafirləri etdikləri küfrlərə görə qaynar su (cəhənnəm içkisi həmim) və şiddətli bir əzab gözləyir!

Unto Him is the return of all of you; it is a promise of Allah in truth. Lo! He produceth creation, then reproduceth it, that He may reward those who believe and do good works with equity; while, as for those who disbelieve, theirs will be a boiling drink and painful doom because they disbelieved.

To Him will be your return- of all of you. The promise of Allah is true and sure.(1388) It is He Who beginneth the process of Creation,(1389) and repeateth it, that He may reward with justice those who believe and work righteousness; but those who reject Him will have draughts(1390) of boiling fluids, and a penalty grievous, because they did reject Him.

1388 Haqq. true, right, for just ends, in right proportions, sure and certain: all these ideas are implied. 1389 Cf. n. 120 to 2:117. Allah's creation... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.