13 Haziran 2024 - 6 Zi'l-Hicce 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 32. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Feżâlikumu(A)llâhu rabbukumu-lhakk(u)(s) femâżâ ba’de-lhakki illâ-ddalâl(u)(s) feennâ tusrafûn(e)

İşte gerçek Rabbiniz Allah, budur, gerçekten sonra sapıklıktan başka ne kalır ki? Artık nereye dönmedesiniz?

İşte bu (hükümleri koyan), sizin gerçek Rabbiniz olan Allah’tır. Öyleyse Hakk’tan sonra sapkınlıktan başka ne vardır? Buna rağmen, nasıl hâlâ çevriliyor ve dönekleşiyorsunuz? (Siz Yüce Hâlık’tan ve halktan hiç utanmaz mısınız?)

İşte gücü kudreti size böylece anlatılan sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Artık haktan ayrıldıktan sonra, sapıklıktan başka ne kalır. O halde nasıl oluyor da, gerçeklerden sapıklığa döndürülüyorsunuz?”

İşte O, sizin, varlığı konusunda şüphe olmayan hak, gerçek Rabbiniz Allah'tır. Allah'a kulluk ve ibadet, Allah'ın dini ve kitabı, Allah'ın koyduğu düzen terkedildikten sonra, başına buyruk davranmanın, dalâletin, bozuk düzenin, helâke mahkûm olmanın dışında ne kalır? Ortadaki kesin delillere rağmen nasıl da Hak'tan bâtıla çevriliyorsunuz!

İşte sizin gerçek Rabbiniz olan Allah budur. Gerçeğin dışında sapıklıktan başka ne vardır? Öyleyse nasıl (gerçekten) döndürülüyorsunuz?

İşte bu, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Öyleyse haktan sonra sapıklıktan başka ne var? Peki, nasıl hâlâ çevriliyorsunuz?

İşte bu işleri yapan Allah'dır; gerçek Rabbinizdir. Hakdan sonra da sapıklıktan başka ne vardır? O halde (Bu açık delillerden sonra imandan) nasıl çevrilirsiniz?

İşte bu Allah, gerçekten Rabbiniz ve sahibinizdir. Artık haktan sonra sapıklıktan başka ne var? Artık nereye kaçıyorsunuz?”

İşte O, gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Artık haktan sonra sapıklıktan ne kalır ki? O halde nasıl döndürülüyorsunuz?

İşte budur gerçek Tanrınız olan Allah, imdi haktan ötede, sapkınlıktan başka ne vardır? Niçin yüz dönersiniz?

İşte O, (her şeye gücü yeten) sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Şimdi söyler misiniz Hakikat (inkâr edildik)ten sonra geriye sapıklıktan başka ne kalır? Buna rağmen nasıl oluyor da (Haktan) döndürülüyorsunuz?

İşte hakîki rabbiniz Allâh’dır. Hakkın hâricinde dalâlet vardır hakdan nasıl inhirâf idiyorsınız?

İşte gerçek Rabbiniz Allah budur. Gerçeğin dışında sadece sapıklık vardır. Öyleyse nasıl olup da döndürülüyorsunuz?

İşte O, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah’tır. Hak’tan sonra sadece sapıklık vardır. O hâlde, nasıl oluyor da (Hak’tan) döndürülüyorsunuz?

İşte O Allah sizin gerçek rabbinizdir. Gerçeğin dışında sapkınlıktan başka ne olabilir ki? Nasıl yoldan çıkarılabiliyorsunuz?

İşte O, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah’tır. Artık haktan (ayrıldıktan) sonra sapıklıktan başka ne kalır? O halde nasıl (sapıklığa) döndürülüyorsunuz?

İşte Gerçek Rabbiniz ALLAH budur. Öyleyse gerçekten (yüz çevirmenizden) sonra sapıklıktan başka ne kalır? Nasıl da (bunları düşünmekten) çevriliyorsunuz?

İşte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin dışında sapıklıktan başka ne vardır? O halde haktan nasıl çevriliyorsunuz?

İşte o Allah, sizin hak rabbınız; haktan sonra da dalâlden başka ne vardır? O halde nasıl çevrilirsiniz?

İşte sizin gerçek Rabbiniz olan Allah, bunları yapandır. Haktan/hakikatten (ayrıldıktan) sonra geriye sapkınlıktan başka ne kalır ki? O halde (haktan/hakikatten) nasıl döndürülüyorsunuz?

İşte bu gerçek Rabb'iniz Allah'tır. Hakikatten sonra sapkınlıktan başka ne vardır? Öyleyse nasıl çevriliyorsunuz?

İşte bu (nları yapan) sizin gerçek Rabbiniz olan Allahdır. Artık hakdan (ayrıldıkdan) sonra Sapıklıkdan başka ne kalır O halde nasıl olub da (bunca bürhanlara rağmen îmandan) döndürülüyorsunuz?

İşte sizin Hak Rabbiniz olan Allah bu (ni'metleri veren)dir. Haktan (saptıktan)sonra, dalâletten başka artık ne vardır? Öyleyse (haktan) nasıl çevriliyorsunuz?

İşte sizin gerçek Rabbiniz Allah’dır. Bu gerçek varken sapıklık ta nedir? Nasılda döndürülüp aldatılıyorsunuz?

Sizin gerçek çalabınız olan Allah işte budur. Artık doğruluktan başkası iğrilik değil de nedir?öyleyse nasıl olurda sizler doğru yoldan döndürülürsünüz?

İşte bu, Allah/tır, Rabbinizdir, rübubiyyeti ezelen ve ebeden sabittir. Artık haktan sonra sapıklıktan başka ne vardır? Neye doğruya arka veriyorsunuz?

İşte sizin gerçek Rabbiniz Allah budur. Hakk’ın ötesinde sapıklıktan başka ne vardır? Nasıl oluyor da (Hak’tan sapıklığa) döndürülüyorsunuz? [tusrefûn]¹³.

13 Krş. Ankebût, 29/61

İşte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Hakkın dışında sadece dalalet vardır. Öyleyse nasıl olup da (gerçeklerden) döndürülüyorsunuz?

İşte budur, sizin gerçek sahibiniz, yöneticiniz, efendiniz ve Rabb’iniz olan Allah! Şimdi söyleyin, bunun ötesinde bir yol, bir gerçek var mı? Hakikat inkâr edildikten sonra, geriye sapıklıktan başka ne kalır? Şu hâlde ey halkım, nasıl oluyor da, sizi yönlendiren zâlimlerin sözlerine aldanıpbatıl yollara döndürülüyorsunuz?

İşte bu, sizin Gerçek rabbiniz Allah’tır.
Hakk’tan sonra Sapkınlık’tan başka ne vardır?
Nasıl çevriliyorsunuz?

Sizin gerçek sahibiniz Allah, gerçeğin zıddı da yanlış olduğuna göre nasıl böyle tersine gidersiniz ki!?

İşte gerçek! Rabbiniz Allah! O’dan başka ilah yoktur. Gerçeklikten sonra sapıklıktan başka ne var? Öyleyse nasıl haktan sapıklığa çevriliyorsunuz?

İşte O, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah’tır. Artık gerçek(ler)den sonra sapkınlıktan başka ne kalır ki! [*] Nasıl da (sapkınlığa) döndürülüyorsunuz!”

Benzer mesajlar: A‘râf 7:185; Câsiye 45:6; Mürselât 77:50.

İşte sizin hak olan Rabbiniz, O Allah’tır. Artık hak’tan sonrası sapıklık değil de nedir? Bak nasıl da (hak’tan) çevriliyorsunuz?¹

1 Kendi iradenizle bile dönemiyorsunuz da başkalarının tavsiyeleriyle döndürülüyorsunuz…

(Hem de) O’nun, sizin Rabbiniz Allah olduğunu, Mutlak ve Nihaî Hakikat olduğunu bildiğiniz halde! ⁵¹ Çünkü, hakikat [terk edildik]ten sonra, geriye sapıklıktan başka ne kalır? Öyleyse, hakikati nasıl gözden kaçırabilirsiniz?” ⁵²

51 Lafzen, “işte budur [ya da böyledir] sizin Rabbiniz olan Allah, O Mutlak ve Nihaî Gerçek” -yani, “şunu kendiliğinizden biliyor, anlıyorsunuz ki, O’... Devamı..

İşte bu Allah’tır sizin gerçek Rabbiniz. Haktan saptıktan sonra, sapkınlıktan başka ne kalıyor? O halde nasıl sırt çeviriyorsunuz? 13/16, 6/102, 40/62

Hâlbuki, işte bu Allah’tır sizin gerçek ve tek Rabbiniz! Şimdi söyler misiniz: bu hakikatten ötesi sapıklık değil de nedir? Buna rağmen, nasıl oluyor da (hakikate) böylesine mesafeli durabiliyorsunuz?

İşte O, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. (O tek ilah'tır. Ondan gayrı hiçbir ilah yoktur. Bu inanç ise hak’tır) Artık haktan ayrıldıktan (O’na ortak koştuktan) sonra geride sapıklıktan başka ne kalır? (Ey müşrikler) O halde nasıl oluyor da haktan sapıklığa döndürülüyorsunuz? (Siz yapılan bunca uyarılara rağmen şirk ve küfürde direnecek misiniz?)

İşte bu, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah’tır. Hak’tan sonra ne vardır? Sadece sapıklık vardır. O hâlde, nasıl oluyor da (Hak’tan) döndürülüyorsunuz?

İşte sizin hak olan Rabbiniz, o Allah Teâlâ'dır. Artık haktan sonra sapıklıktan başka ne vardır? O halde nasıl çevriliyorsunuz?

İşte bunları yapan Allah'tır sizin gerçek Rabbiniz. Gerçeğin ötesinde, dalâletten başka ne kalır? Nasıl oluyor da haktan uzaklaştırılıyorsunuz?

İşte sizin gerçek Rabbiniz Allah budur. Gerçekten sonra sapıklıktan başka ne var? Öyleyse nasıl (hak'tan sapıklığa) çevriliyorsunuz?

İşte böyle olan rabbiniz hakdır. Hakdan sonra dalâletden başka bir şey var mıdır? Ne içün hakdan dönüyorsunuz?

Sizin gerçek Rabbiniz[*] olan Allah işte budur. Gerçeğin ötesi sapıklık değildir de ya nedir? Nasıl oluyor da halden hale sokuluyorsunuz?

[*] Sahibiniz

İşte gerçek Rabbiniz Allah budur. Haktan sonra dalaletten başka ne vardır? O halde nasıl sırt çeviriyorsunuz.

İşte, hak olan Rabbiniz Allah budur. Haktan ötesi ise sapıklık değilse nedir? O halde nasıl olur da hakka sırt çevirirsiniz?

İşte bu Allah'tır sizin Hak Rabbiniz. Hak'tan sonra, sapıklıktan başka ne kalır ki? Peki, nasıl oluyor da yüz geri döndürülüyorsunuz?

şol Tañrı çalabuñuzdur girtü. pes ne nesedür ḥaķdan śoñra illā azġunlıķ pes nite döndürinilürsiz?

Ol Allāh sizüñ ḥaḳ Tañrıñuzdur. Yoḳdur ḥaḳdan ṣoñra illā azġunluḳ. Pesniçün ḥaḳḳı ḳoyup bāṭıla uyarsız?

O sizin həqiqi Rəbbiniz olan Allahdır. Artıq haqdan sonra zəlalətdən başqa nə qalır?! Belə isə (haqdan) necə döndərilirsiniz?”

Such then is Allah, your rightful Lord. After the Truth what is there saving error? How then are ye turned away!

Such is Allah, your real Cherisher and Sustainer: apart from truth, what (remains) but error?(1426) How then are ye turned away?

1426 The wonderful handiwork and wisdom of Allah having been referred to, as the real Truth, as against the false worship and false gods that men set ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.