25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 105. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veen akim vecheke liddîni hanîfen velâ tekûnenne mine-lmuşrikîn(e)

Ve doğru dine yüz çevir, sakın müşriklerden olma dendi bana.

Ve: "Bir muvahhid (hanif) olarak yüzünü (Hakk) dine doğru yönelt ve sakın müşriklerden olma" (diye uyarıldım).

Ey insanoğlu işte böyle, sen de yüzünü yalancı, aldatıcı şeylerden bütünüyle arınmış olarak, samimiyetle gerçek inanca çevir. Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranlardan olma.

“Açıkça varlığını benliğini Hakka ve tevhide yönelik dine, şeriata, medeniyete ada. İmandan sonra sakın ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşan, gizli şirki yaşayan başka otoriteler de kabul eden müşriklerden olma.”

Ve (yine bana şöyle emredildi): "Yüzünü dosdoğru bir şekilde hak dine çevir. Sakın Allah'a ortak koşanlardan olma.

Ve: “Bir muvahhid (hanif) olarak yüzünü dine doğru yönelt ve sakın müşriklerden olma,”

Bir de, yüzünü tevhid dinine döndür ve sakın müşriklerden olma.

“Ve ‘Muvahhid olarak kendini dine ver. Ve sakın müşriklerden olma!’ diye buyruk aldım.”

“Hanîf olarak yüzünü dine çevir; sakın müşriklerden olma” diye emrolundum.

Öz yürekten, doğru dine çeviresin yüzünü, eş koşan kimselerden olmayasın sen

Ve: “(Her türlü batıl inanç ve ideolojilerden arınmış bir şekilde) yüzünü tevhit dinine döndür (her türlü sapmadan ve aracı fikrinden uzak dur), sakın müşriklerden olma!”

Vechini hak dînine tevcîh it ve müşriklerden olma.

105,106. (Muhammed'e) "Yüzünü, doğruya yönelmiş olarak dine çevir, sakın ortak koşanlardan olma; sana fayda da zarar da veremeyecek, Allah'tan başkasına yalvarma; öyle yaparsan şüphesiz, zalimlerden olursun" denildi.

105,106. Yine bana şöyle emredildi: “Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dîne çevir. Sakın Allah’a ortak koşanlardan olma. Allah’ı bırakıp da sana ne fayda ve ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan, şüphesiz ki sen zâlimlerden olursun.”

“Ve yüzünü hak dine çevir, sakın müşriklerden olma!” buyuruldu.

«Ve (bana) hanîf (Allah’ın birliğini tanıyıcı) olarak yüzünü dine çevir; sakın müşriklerden olma, diye (emredildi).»

Ve: "Tektanrıcı olarak dine yönel; ortak koşanlardan olma."

"Ayrıca yüzünü tevhid dininden ayırma ve sakın müşriklerden olma!" (diye emrolundum).

Hem sırf hakka müteveccih hanîf olarak dine yüz tut ve sakın müşriklerden olma

105-106. Hanîf/Muvahhid olarak (her daim tevhid inancı üzere bulunarak), bütün benliğini/özünü (İslâm) din (in) de sabit kıl ve Allah’ı ilâh edinmekle birlikte, sana yararı ya da zararı dokunmayacak olan şeylere tapmak sûretiyle sakın Allah’a ortak koşanlardan olma! Şayet (emirlerimizin aksini) yaparsan, o takdirde sen kesinlikle zâlimlerden olursun.

Bu âyet-i kerîmelerdeki hitaplar, zâhiren her ne kadar Hz. Muhammed [sallallahu aleyhi vesellem] efendimize yöneltilmiş ise de mana bakımından diğer i... Devamı..

Allah'ı birleyici¹ olarak dine yönel. Sakın müşriklerden olma.

1- Allah\a ait nitelikleri, başka hiçbir varlıkta görmeyen.

Ve: «Yüzünü tevhîd dînine döndür, sakın müşriklerden olma» (denilmişdir).

“Ve (ben): 'Hakka yönelmiş olarak yüzünü (hak) dîne doğrult! Ve sakın müşriklerden olma!' (diye emrolundum).”

“Aynı zamanda “Allah’a ortak koşmadan, dinde yüzünü yalnızca Allah’a döndür ve asla O’na şirk koşanlardan olma” diye emrolundum.

Allah’ı birleyici olan dine yönel. Sakın Allah’a eş koşanlardan olma.

104, 105. De ki Ey nâs! Eğer benim dinimde şüphede bulunuyorsanız ben, Tanrıyı bırakarak taptıklarınıza tapmıyorum, ben sizi öldüren Tanrıya ibadet ediyorum, ben «— Mü/minlerden evvel, yüzünü muvahhid-i pâk olduğun halde dine doğrult, sakın müşriklerden olma» diye emir olundum.

(Yine emredildi ki): “Hakka yönelmiş biri olarak yüzünü/özünü dine çevir, sakın (Allah’a) ortak koşanlardan olma!”

Ve: “Bir muvahhit (hanif) olarak yüzünü dine doğru yönelt ve sakın müşriklerden olma.”

“Ve Rabb’im, şu ilâhî emirleri tüm insanlığa duyurmamı bana emretti: Her türlü bâtıl inanç ve ideolojilerden arınmış bir şekilde, yüzünü tüm ruhunla, tüm benliğinle gerçekinanç sistemine çevir ve sakın Allah’tan başka varlıkları yüceltip ilâhlaştıran o müşriklerden biri olma!”

Bir de hanîf olarak yüzünü Din’e tut!
Müşrikler’den olma!

Yani bana: yüzünü, doğa kadar saf olan İslâm’a çevir! Sakın çoktanrıcı müşriklerden olma!

“Yüzünü yaratılışa uygun olan dinime, yaratılışındaki özlerle, bütün yapaylıklardan arınarak çevir. Sakın Rabbinin yasalarından başka yasalara uyarak müşriklerden olma! Denildi!”

104,105. De ki: “Ey insanlar! Benim (tebliğ ettiğim) dinimden şüphedeyseniz, ben Allah’ın peşi sıra tapmakta olduklarınıza tapmam. Ancak sizi öldürecek olan Allah’a taparım. Bana müminlerden olmam ve ‘[hanîf] (Allah’ı birleyen) olarak yüzünü dine çevir; sakın müşriklerden olma!’ diye emredildi.”

Ve şunu iyi bil ki sen, (diğer bütün dinleri inkâr ederek) yüzünü sadece İslâmiyet’e dönmekle ve asla Allah’a ortak koşmamakla emrolundun.

[Ey İnsanoğlu,] işte böyle (sen de) yüzünü, yalancı, aldatıcı şeylerden bütünüyle arınmış olarak, ¹²⁹ sebat ve samimiyetle [gerçek] inanca çevir; Allah’tan başkasına tanrılık yakıştıranlardan olma.

129 Klasik Arapça’da ve özellikle de Kur’an’da “yüz” sözcüğü, insanın kişiliğini bedenin diğer kısımlarından daha iyi ifade ve temsil ettiği için, çoğ... Devamı..

Ve her türlü şirkten arınmış olarak tüm benliğinle dosdoğru dine yönel ve sakın ortak koşan müşriklerden olma diye! 2/135, 6/14, 39/64...66

Ve sen (ey Nebî), her tür sapmadan ve aracı fikrinden uzak durarak, varlığını[¹⁶⁷⁹] tümüyle doğru dîne ada;[¹⁶⁸⁰] ve sakın şirk koşanlardan olayım deme!

[1679] Parça ile bütün kastedilmiştir. Bir şeyin yüzü, onun bütün varlığını temsil eder. Kur’an’da bu anlamda vech Allah için de kullanılır (bkz: 7:29... Devamı..

"Yüzünü tevhid dinine çevir, sakın müşriklerden olma"

Ve Yüzünü bir Hanif olarak dine (İslam’a) çevir; sakın (Allah’a) ortak koşanlardan olma.

«Ve yüzünü İslâmiyet'te sabit olarak dine doğrult ve müşriklerden olma.»

104, 105, 106. De ki: “Ey insanlar! Eğer benim dinimden şüphede iseniz, iyi bilin ki, ben sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere asla ibadet etmem; lâkin sadece ve sadece, sizin ruhunuzu teslim alacak olan Allah'a ibadet ederim. Bana müminlerden olmam emredildi ve “yüzünü, özünü Allah'ı bir tanıyarak dine ver ve sakın müşriklerden olma. ”“Sakın Allah'tan başka, sana ne fayda ne zarar vermeyecek olan putlara yalvarma, şayet böyle yaparsan, o takdirde kesinlikle zalimlerden olursun” diye talimat verildi.

Ve: "Yüzünü hanif (Allah'ı birleyici) olarak dine çevir; sakın (Allah'a) ortak koşanlardan olma!"

"Yüzüni, bâtıldan berî ve hakka muvâfık dîne çevir ve müşriklerden olma diye emr olundum."

Sen yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Sakın müşriklerden (Allah’ı ikinci sıraya koyanlardan) olma.

Yönünü hanif olarak dine çevir, sakın müşriklerden olma!

Bana şunlar da emredildi: Allah'ı bir tanıyarak yüzünü dosdoğru hak dine çevir; sakın müşriklerden olma.

Şu da emredildi: "Yüzünü, bir hanîf olarak dine çevir. Sakın müşriklerden olma!"

daħı ŧoġru eyle yüziñü dįn içün müsülmān iken daħı olma müşriķlerden.

Daḫı buyruldum ki durġuram yüzümi dīnde aru i‘tiḳād‐ıla, daḫı müşrik‐lerden olmayam.

Və: “Batildən haqqa tapınaraq üzünü islam dininə çevir, müşriklərdən olma,

And, (O Muhammad) set thy purpose resolutely for religion, as a man by nature upright, and be not of those who ascribe partners (to Allah).

"And further (thus): ´set thy face towards religion with true piety, and never in any wise be of the Unbelievers;


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.